Stiftamtstueregnskapene er digitalisert i Riksarkivet i 2010/2011. Digitaliseringen baserer seg på mikrofilm av regnskapene, men i enkelte tilfeller har det vært nødvendig å supplere med skanninger av originalene. Etter hvert vil de enkelte dokumentene kunne nås gjennom funksjonen Finn kilde i Digitalarkivet.

Landet var delt i følgende stiftamt:

  • Landkommissariatet på Akershus/Akershus stiftamt
  • Kristiansand stiftamt
  • Bergen stiftamt
  • Trondheim stiftamt og Nordland amt 

Se venstremenyen for lenker til regnskapsseriene for de ulike stiftamtene. Stiftamtstua i Kristiansand ble lagt ned i 1714. Reviderte regnskaper fra fogderiene i Kristiansand stiftsamt er ikke blant stiftamtstueregnskapene, men i fogderegnskapene.