Stattholderembetets arkiv i Riksarkivet (RA/EA-2870) dekker perioden 1572-1771 og omfatter i alt ca. 40 hyllemeter, fordelt på forskjellige serier. Særlig 1500-tallet er svakt dokumentert i alle serier, og protokollene mangler for flere perioder.

Riksarkivet har digitalisert serien D IX Jordebøker. Stykke 1-16 er skanna fra original, mens stykke 17-44 er skanna fra mikrofilm. Jordebøkene er sentrale kilder for de som ønsker å undersøke eiendomsforhold.

D IX Jordebøker (RA/EA-2870/Ek)

Jordebøker før 1624

Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626

Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626

Jordebøker 1633-1658

Jordebøker 1662-1720

Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset

Forskjellig 1726-1754 og uten dato