Norges Bank ble etablert i 1816 som et privat aksjeselskap. Grunnfondet skulle være på mellom 2 og 3 millioner speciedaler sølvverdi. Det var ikke mulig å reise denne kapitalen med frivillige innskudd. I stedet kunngjorde kongen 23. desember 1816 at kapitalen skulle drives inn med tvang. Minstesummen 2 millioner speciedaler ble derfor utliknet på landets formuer. Sølvskatten 1816 er det vanlige navnet på dette tvungne aksjeinnskuddet.

I Digitalpensjonatet i Digitalarkivet finnes det transkripsjoner av sølvskatten 1816 for Trysil tinglag og for Buksnes tinglag.

Riksarkivet har på oppdrag fra Norges Bank transkribert hele sølvskatten 1816. Noe korrekturarbeid gjenstår før materialet kan publiseres i Digitalarkivet. Dette kan være nyttig å ha i bakhodet for den som sysler med planer om å transkribere sølvskatten 1816 for "sitt" område.

Akershus amt

Smålenenes amt

Hedemarken amt

Christians amt

Buskerud amt

Jarlsberg og Larvik amt

Bratsberg amt

Nedenes amt

Lister og Mandal amt

Stavanger amt

Søndre Bergenhus amt

Nordre Bergenhus amt

Romsdal amt

Søndre Trondhjem amt

Nordre Trondhjem amt

Nordland amt

Finnmarkens amt