I samarbeid med statsarkivene har Riksarkivets Seksjon for digitalisering startet arbeidet med å digitalisere sjømannsruller og tilhørende register. Materialet må indekseres før det kan legges ut på internett. Så langt har dette lavere prioritet enn blant annet indeksering av tinglysingsmateriale. Derfor er det foreløpig kun smakebiter som legges ut.