PA 1533 - A/S Vestlandske Petroleumscompani (SAST/A-101953)

A/S Vestlandske Petroleumskompagni (VPC) ble stiftet 20. november 1890 på Bergen Børs. Initiativtagerne var Conrad Mohr, A.C. Mohr, N.H. Brun og Christian Irgens. Det var også representanter fra Det Danske Petroleums Aktieselskap (DDPA) til stede på møtet. DDPA var kontaktleddet med Standard Oil Co. (senere Esso).  "Selskapets formål er at drive handelsvirksomhet med petroluem og andre lignende belysningsvæsker [...]" står det i lovene for selskapet.

I 1915 var det anlagt tankanlegg i Skålevik, Stavanger, på Karmøy, Ålesund, Kristiansund og Trondheim. Under første verdenskrig skapte det vanskeligheter at VPC måtte gå gjennom DDPA når de ville importere petroleumsprodukter og den norske regjering ba derfor om at VPC skulle opprette direkte kontakt med Standard Oil Co. Dette ble gjort på et møte i London 15. august 1919. Representanter fra Standard Oil Co., DDPA, VPC og ØPC ble enige om at Standard Oil Co. skulle overta DDPA sine aksjer i VPC og ØPC. Det ble også bestemt at det i Norge skulle inngås et økonomisk samarbeid mellom VPC, ØPC, Vallø Oljeraffineri og Norsk-Amerikansk Petroleumscompani (Napco).

Dette samarbeidet hadde en rekke svakheter og i 1934 ble det bestemt at ØPC skulle overta eierskapet i de tre andre selskapene, men at selskapene skulle bestå som egne enheter. Denne endringen førte til et tungrodd og vanskelig system å administrere. For å lette driften ble derfor Napco innlemmet i VPC 1. januar 1949 og opphørte som eget selskap. ØPC og Vallø Oljeraffineri, som hadde skiftet navn til Norsk-Amerikansk Mineraloljecompagni (Namco), gjorde det samme 1. januar 1951. Namco gikk inn i ØPC og opphørte som eget selskap. Østlandske Petroleumscompani stod da igjen som eier av Vestlandske Petroleumskompani. I 1953 bestemte ØPC å skifte navn til Aksjeselskapet Norske Esso. Samtidig ble det bestemt at Norske Esso skulle overta VPCs aktiva og passiva fra 1. januar 1954. Vestlandske Petroleumskompani opphørte da som eget selskap.

Serie Aa: Generalforsamling og styreprotokoller

Denne serien inneholder generalforsamling- og styreprotokoller. Det finnes også dokumenter fra generalforsamlinger i Norsk-Amerikansk Mineraloljecompani og Norsk-Amerikansk Petroleumscompani i denne serien.