PA 1521 - A/S Norske Shell (SAST/A-101915)

Selskapet ble stiftet 29. oktober 1912 under navnet "Norsk-Engelsk Mineralolie Aktieselskab". Distribusjon av petroleum og olje foregikk i begynnelsen fra hest og vogn, men salgsapparatet ble bygget opp. Virksomheten ekspanderte og det betinget oppbyggingen av et omfattende lagrings- og distribusjonsnett og utsalgssteder. Det medførte også etableringen av datterselskaper spredd i kystbyer. Byene var Hammerfest, Ålesund, Svolvær, Bergen og Stavanger. Datterselskapene ble senere oppløst av rasjonelle grunner.

Selskapet skiftet navn til "A/S Norske Shell" 1. januar 1940. Før krigen var selskapet organisert med en toppledelse bestående av adm. direktør, to salgssjefer, to kontorsjefer og en overingeniør. Virksomheten var delt i hoveddistrikt registrert som egne datterselskap. Dette var selvstendige områder som sendte inn egne regnskaper til hovedkontoret.

Fra 1948 ble selskapet organisert med tre hovedfunksjoner, regnskap, salg og drift, samt en personalavdeling. Fra 1959 til 1965 var distriktene organisert som tre selvstendige "landsdeler", men deretter gikk man over til områdeorganisering. I midten av sekstiårene ble det bygget et raffineri på Sola. Da raffineriutbyggingen begynte å nærme seg slutten, begynte Lete- og Utvinningsavdelingen å trappes opp. I 1968 var Norske Shells Oljeletings- og Utvinningsavdeling etablert i Tananger, og navnet ble etter hvert endret til Undersøkelse og produksjon (U&P)/ Exploration and Production (E&P). Shells første borevirksomhet varte til ut i 1969, og fikk deretter en pause frem til gjenopptagelsen i 1971. Raffineriet på Sola tok i mot den første norske oljen fra Nordsjøen 4. august 1971. Shell selv fant sitt første drivverdige funn i 1972, og "Albueskjell" ble satt i produksjon i 1979. Senere fulgte store gassfunn på "Troll" og olje på Haltenbanken. I 1978 og 1985 kjøpte selskapet "Gulf Norge" og "Vestenfjeldske Oljeselskap NOR". Shells virksomhetsaktiviteter inkluderer leting og produksjon av olje og gass (oppstrøm), og raffinering, salg og markedsføring av petroleumsprodukter (nedstrøm).

Serie Eaa: Sjefskorrespondanse

Sjefskorrespondanse ordnet løpende kronologisk. Innenfor hvert år er det ordnet alfabetisk hvis ikke annet er indikert. Serien inneholder blant annet korrespondanse med datterselskaper i Norge, kunder, leverandører av petroleumsprodukter, hovedkontoret i England, kontorene i Sverige og Danmark, forskjellige direktører i selskapet, forsikringsselskaper, bankforbindelser, norske og utenlandske myndigheter, konkurrenter og privatpersoner.

Oppdatert 25. juni 2014.