På denne siden finner du oversikt over skanna militære ruller. Foreløpig (pr. 21. mai 2014) dreier det seg om militære ruller i arkivet Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium. Rullene er fra 1600- og 1700-tallet.

Hjelpemateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium (RA/EA-5419)

Arkivet er felles for Kommanderende general og Det norske krigsdirektorium. Det er på 25 hyllemeter og omfatter i hovedsak tidsrommet 1718-1767. For det meste består det av skriv fra sentrale og lokale militære myndigheter, men det finnes også mye rullemateriale og materiale om legdsinndeling, festninger, telthus og magasinvesen. Arkivet inneholder vesentlige opplysninger om den store nordiske krig. Serie Ea med militære ruller er tidligere mikrofilmet og nå skannet.

Serie Ea: Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller