Mesteparten av materialet er trykt enten i Norske Regnskaber og Jordebøger (NRJ) eller i Norske lensrekneskapsbøker (NLR).

EA-5023/R/Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570