Lensregnskapene er en viktig kilde til norsk historie fram til ca. 1660. Materialet er skanna fra mikrofilm, og de forskjellige lenene er opplistet i venstremenyen. De digitaliserte lensregnskapene kan du også finne i Arkivportalen (se under snarveier).

Serien med regnskaper før 1570 (serie Ra) omfatter både de egentlige lensregnskapene, jordebøker over adels- og kirkegods samt bergverksregnskaper. Nesten alt er trykt i forskjellige kildeutgaver. Kildeutgaven Norske lensrekneskapsbøker (NLR) med registre er digitalt tilgjengelig. Kildeutgaven Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede finnes på bokhylla i Digitalarkivet, men bare de tre første bindene av totalt fem. I tillegg finnes et par dokumenter i Diplomatarium Norvegicum. Når du klikker på kulepunktet Eldre enn 1570 i venstremenyen, får du opp en liste med lenker til de skannede originaldokumentene. Listen opplyser også om originaldokumentet er trykket, og i så fall, i hvilken publikasjon.