Både i statsarkivene og i Riksarkivet finnes enkelte genealogiske samlinger som privatarkiver. Blant de mest kjente er Lassens samlinger  og Delgobes samling . Begge er nå digitalisert.