Valgt datoformat i grunndata

Digitalarkivet benytter NS-ISO 8601 (ISO 8601) som datoformat når fullverdige datoer er oppgitt. Med dette mener vi datoer som inneholder både år, måned og dag. Formatet vil gjenkjennes som ÅÅÅÅ-MM-DD, hvor ÅÅÅÅ står for firesifret årstall, MM for månedsnummer og DD for dag i måneden.

Registrering av datoer

Datoer i grunnlagsmaterialet kan være skrevet  på svært mange former. Vi har forsøkt å bevare innskrivingen i originalmaterialet. Derfor har vi lagret datobetegnelsene i fritekstfelt fullt utskrevet slik det framstår i originalmaterialet med ett unntak:
Vi har satt årstall eller fullverdige datoer (omformet til NS-ISO 8601) først i tekstfeltet. Det gjør det mulig å sortere postene kronologisk på år og dato uavhengig av hvordan datoen ble skrevet  i originalmaterialet. Mange benytter datofelt for datosøk, og vanligvis venter de fleste at resultatet blir vist i logisk rekkefølge.

Visning av dato i lister

Digitalarkivet har både nasjonale og internasjonale brukere, og vi ønsker å tilby tilpassede formater. For alle registrerte og påloggede brukere i Digitalarkivet, vil det være mulig å velge et av tre datoformater:

  1. DD.MM.ÅÅÅÅ. I henhold til norsk språkråds definisjon.
  2. MM/DD/ÅÅÅÅ. Amerikansk format. 
  3. ÅÅÅÅ-MM-DD. NS-ISO 8601 (ISO 8601) for annen internasjonal bruk og datautveksling.

Hvilket format som brukes i visningen kjennetegnes ved bruken av . (punktum), / (skråstrek) og – (bindestrek). Alle andre datoformater som eventuelt er brukt i grunnlagsmaterialet og som ikke kan omskrives til eksakte fullverdige datoer, vil presenteres slik de er skrevet inn, eventuelt med tilleggstegn for å angi usikkerheter i transkripsjonen.