Siden forrige versjon (fra 29. mars 2011) til versjon 3 av folketellingen fra 1910 (6. november 2013) har vi mottatt hundrevis av korrekturmeldinger fra brukerne. Disse har vært gjennomgått i Riksarkivet hvor de originale tellingslistene fra 1910 befinner seg. Der det er påvist feil i avskriften har dataene blitt korrigert.

Det er foretatt korreksjoner i 445 av de 659 kommunene i 1910-tellingen. Disse korreksjonene gjelder ikke bare brukermeldte feil. Se listen nedenfor:

  • Fødselsår av typen ”1887?” er systematisk rettet til bare ”1887” der datoen mangler (Nord-Norge).
  • ”t” er erstattet med kommunenavnet i fire stedsfelt for personer.
  • Personantall på kretsnivå er sjekket og en del personer er tilføyd, spesielt i Kristiania.
  • Inkonsekvent transkribering av fraværende kontra utvandrede/overstrøkne personer er rettet opp.
  • Kristiania: Flyttet mange aldersangivelser fra merknadsfeltet til aldersfeltet og dermed har disse fått beregnet fødselsår.

Det er fremdeles en kjent feil at ca 1500 personer er uteglemt fra de transkriberte listene fra Stavanger, Bergen og Trondheim. Personene er funnet og transkribert, men de er ikke tilgjengelig i denne versjonen enda. De vil komme på plass til neste versjon.

Hvis du ønsker å melde inn mulige feil i folketellingen kan du bruke korrekturfunksjonen.