Fogderegnskapene er skanna til og med 1695. Se venstremenyen for geografiske valg.

Fogderegnskapene har vært mikrofilma fram til ca. 1690. Disse mikrofilmene er skanna og ligger til grunn for publiseringa. Noe materiale eldre enn 1690 er likevel skanna fra original. Dette har blitt gjort der mikrofilmene har vært mangelfulle, eller der materialet har vært i uorden ved mikrofilming. Perioden 1691-1695 er skanna fra original.

Riksarkivet har skanna fogderegnskapene for perioden 1696-1711. Dette materialet vil trolig bli publisert i første halvår 2014.

Inngangen til materialet fra disse sidene er midlertidig. Materialet vil siden kunne nås gjennom funksjonen finn kilde i det nye Digitalarkivet.

Oppdatert 6. februar 2014.