Riksarkivets diplomsamling omfatter en rekke samlinger og arkiver. De inneholder i hovedsak enkeltstående dokumenter. Så godt som alle middelalderkilder i Riksarkivet inngår i Diplomsamlingen.

Riksarkivet er i ferd med å skanne dokumenter fra perioden 1570-1670 fra serien RA-diplom papir. Serien er valgt ut fordi dokumenter som skrevet på papir, er de enkleste å håndtere i forbindelse med skanning. Dokumenter som er skrevet på pergament, er for eksempel stivere og skjørere. Tidsavgrensingen er valgt fordi de fleste diplomene som er eldre enn 1570, er trykt i Diplomatarium Norvegicum. Serien går fram til og med 1670. Yngre materiale av samme karakter finnes i arkivet Localia.

Sammen med diplomene har vi skannet regester, som gir et kort sammendrag av diplomenes innhold. For perioden 1572-1581 har Seksjon for eldre arkiver også maskinskrevet regestene for alle utrykte diplomer i Riksarkivet og utarbeidet steds- og personregister. Registrene vil dessverre ikke bli kronologisk utvidet, men de er svært nyttige for tidsrommet de dekker.

Publiseringsarbeidet har så langt kommet fram til og med 1591.

Sist oppdatert 26. september 2014.

Diplomene er tilgjengelige gjennom Finn kilde

Riksarkivet, Seksjon for eldre arkiver

Riksarkivets diplomsamling, RA-diplom papir (RA/EA-5965/F02)