1. 18.10.2016 Ministerialbok for Stranda prestegjeld 1802-1827 (1525P) (Viede) (søkbar 1815-1827) DP Slekt og Data Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 2. 18.10.2016 Ministerialbok for Stranda prestegjeld 1802-1827 (1525P) (Utflyttede) (søkbar 1817-1825) DP Slekt og Data Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 3. 18.10.2016 Ministerialbok for Stranda prestegjeld 1802-1827 (1525P) (Introduserte kvinner) (søkbar 1802-1820) DP Slekt og Data Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 4. 18.10.2016 Ministerialbok for Stranda prestegjeld 1802-1827 (1525P) (Innflyttede) (søkbar 1817-1823) DP Slekt og Data Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 5. 18.10.2016 Ministerialbok for Stranda prestegjeld 1802-1827 (1525P) (Begravde) (søkbar 1815-1827) DP Slekt og Data Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 6. 18.10.2016 Ministerialbok for Stranda prestegjeld 1802-1827 (1525P) (Døpte) (søkbar 1815-1827) DP Slekt og Data Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 7. 18.10.2016 Ministerialbok for Stranda prestegjeld 1802-1827 (1525P) (Dødfødte) (søkbar 1802-1825) DP Slekt og Data Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 8. 18.10.2016 Ministerialbok for Brønnøy prestegjeld, Brønnøy sokn 1901-1918 (1814P) (Viede dissentere) (søkbar 1904-1916) DA Statsarkivet i Bergen 
 9. 18.10.2016 Klokkerbok for Evanger prestegjeld, Evanger sokn 1918-1941 (1237Q) (Dødfødte) (søkbar 1919-1928) DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 10. 18.10.2016 Klokkerbok for Lenvik prestegjeld, Hillesøy sokn 1901-1918 (1931P) (Begravde) (søkbar 1901-1915) DP Gerd Karen Rognstad
 11. 18.10.2016 Klokkerbok for Lenvik prestegjeld, Hillesøy sokn 1901-1918 (1931P) (Dødfødte) (søkbar 1901-1914) DP Gerd Karen Rognstad
 12. 18.10.2016 Ministerialbok for Den Norske Sjømannsmisjonen i New York 1902-1908 (2501) (Konfirmerte) (søkbar 1902-1902) DA Statsarkivet i Bergen 
 13. 18.10.2016 Ministerialbok for Trøgstad prestegjeld 1855-1864 (0122P) (Døpte) (søkbar 1855-1864) DP Tirsdagsklubben
 14. 18.10.2016 Ministerialbok for Alstahaug prestegjeld 1820-1830 (1820P) (Innflyttede) (søkbar 1820-1829) DA Statsarkivet i Bergen 
 15. 18.10.2016 Klokkerbok for Ulvik prestegjeld, Granvin sokn 1924-1942 (1233P) (Dødfødte) (søkbar 1924-1926) DA Statsarkivet i Bergen 
 16. 18.10.2016 Klokkerbok for Ulvik prestegjeld, Granvin sokn 1902-1923 (1233P) (Dødfødte) (søkbar 1904-1923) DA Statsarkivet i Bergen 
 17. 18.10.2016 Ministerialbok for Fusa prestegjeld, Fusa sokn 1880-1938 (1241P) (Innmeldte) (søkbar 1916-1949) DA Statsarkivet i Bergen 
 18. 18.10.2016 Ministerialbok for Aukra prestegjeld, Sandøy sokn 1878-1900 (1545P) (Utflyttede) (søkbar 1878-1905) DP Slekt og Data Møre og Romsdal 
 19. 18.10.2016 Ministerialbok for Aukra prestegjeld, Sandøy sokn 1878-1900 (1545P) (Innflyttede) (søkbar 1878-1893) DP Slekt og Data Møre og Romsdal
 20. 18.10.2016 Ministerialbok for Aukra prestegjeld, Sandøy sokn 1878-1900 (1545P) (Dødfødte) (søkbar 1878-1895) DP Slekt og Data Møre og Romsdal 
 21. 18.10.2016 Ministerialbok for Aukra prestegjeld, Sandøy sokn 1878-1900 (1545P) (Konfirmerte) (søkbar 1878-1900) DP Slekt og Data Møre og Romsdal
 22. 18.10.2016 Klokkerbok for Aukra prestegjeld, Sør-Aukra sokn 1878-1916 (1545P) (Døpte) (søkbar 1878-1908) DP Slekt og Data Møre og Romsdal
 23. 18.10.2016 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Hamar sokn 1852-1877 (0414Q) (Viede) (søkbar 1852-1877) DP Hedmark Slektshistorielag 
 24. 18.10.2016 Klokkerbok for Velfjord prestegjeld 1884-1911 (1813Q) (Viede dissentere) (søkbar 1896-1896) DA Statsarkivet i Bergen
 25. 18.10.2016 Klokkerbok for Masfjorden prestegjeld, Sandnes sokn 1892-1913 (1266Q) (Fødte barn av dissentere) (søkbar 1892-1911) DA Statsarkivet i Bergen
 26. 18.10.2016 Ministerialbok for Tysvær prestegjeld, Bokn sokn 1898-1925 (1146P) (Begravde) (søkbar 1898-1925) DP Slekt og Data Haugaland
 27. 18.10.2016 Ministerialbok for Tysvær prestegjeld, Bokn sokn 1898-1925 (1146P) (Dødfødte) (søkbar 1903-1921) DP Slekt og Data Haugaland
 28. 18.10.2016 Ministerialbok for Meråker prestegjeld 1850-1861 (1711S1) (Viede) (søkbar 1850-1861) DP Grethe Hegge
 29. 18.10.2016 Ministerialbok for Meråker prestegjeld 1850-1861 (1711S1) (Døpte) (søkbar 1850-1861) DP Grethe Hegge
 30. 18.10.2016 Ministerialbok for Meråker prestegjeld 1850-1861 (1711S1) (Begravde) (søkbar 1850-1861) DP Grethe Hegge
 31. 18.10.2016 Ministerialbok for Øvre Stjørdal (Hegra) prestegjeld 1850-1862 (1711S2) (Viede) (søkbar 1850-1862) DP Grethe Hegge
 32. 18.10.2016 Ministerialbok for Øvre Stjørdal (Hegra) prestegjeld 1850-1862 (1711S2) (Døpte) (søkbar 1850-1862) DP Grethe Hegge
 33. 18.10.2016 Ministerialbok for Øvre Stjørdal (Hegra) prestegjeld 1850-1862 (1711S2) (Begravde) (søkbar 1850-1862) DP Grethe Hegge
 34. 18.10.2016 Ministerialbok for Den Norske Sjømannsmisjonen i Philadelphia 1912-1931 (2502) (Konfirmerte) (søkbar 1918-1918) DA Statsarkivet i Bergen
 35. 18.10.2016 Ministerialbok for Alvdal prestegjeld 1863-1882 (0438Q) (Konfirmerte) (søkbar 1863-1882) DP Slekt og Data Hedmark
 36. 18.10.2016 Ministerialbok for Vestre Moland prestegjeld 1760-1816 (0926Q) (Begravde) (søkbar 1801-1816) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 37. 18.10.2016 Ministerialbok for Trøgstad prestegjeld 1845-1854 (0122P) (Begravde) (søkbar 1845-1854) DP Tirsdagsklubben
 38. 18.10.2016 Ministerialbok for Trøgstad prestegjeld, Trøgstad sokn 1899-1919 (0122P) (Dødfødte) (søkbar 1899-1918) DP Tirsdagsklubben
 39. 18.10.2016 Ministerialbok for Moss prestegjeld, Bysoknet sokn 1887-1893 (0104Q) (Utflyttede) (søkbar 1887-1893) DP Moss Historielag
 40. 18.10.2016 Ministerialbok for Den Norske Sjømannsmisjonen i New York 1878-1885 (2501) (Konfirmerte) (søkbar 1880-1885) DA Statsarkivet i Bergen
 41. 18.10.2016 Ministerialbok for Den Norske Sjømannsmisjonen i New York 1909-1914 (2501) (Konfirmerte) (søkbar 1909-1909) DA Statsarkivet i Bergen
 42. 18.10.2016 Ministerialbok for Den Norske Sjømannsmisjonen i New York 1888-1893 (2501) (Konfirmerte) (søkbar 1889-1893) DA Statsarkivet i Bergen
 43. 18.10.2016 Ministerialbok for Den Norske Sjømannsmisjonen i New York 1886-1888 (2501) (Konfirmerte) (søkbar 1887-1888) DA Statsarkivet i Bergen
 44. 18.10.2016 Folketelling 1891 for 1824 Vefsn herred DP Jostein Mediaa
 45. 05.10.2016 Kommunal folketelling 1922 for Bergen kjøpstad DA Statsarkivet i Bergen
 46. 04.10.2016 Kirkebok for Romedal prestegjeld 1762-1802 (0416P) (ui.fo_title) (søkbar 1761-1802) DP Hedmark Slektshistorielag
 47. 04.10.2016 Ministerialbok for Nedstrand prestegjeld 1795-1816 (1139P) (Døpte) (søkbar 1801-1816) DA Statsarkivet i Bergen
 48. 04.10.2016 Ministerialbok for Fron prestegjeld 1799-1816 (0518Q) (Døpte) (søkbar 1799-1816) DA Statsarkivet i Bergen
 49. 04.10.2016 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1841-1855 (0414Q) (Døpte) (søkbar 1841-1855) DP Hedmark Slektshistorielag
 50. 04.10.2016 Ministerialbok for Høyland prestegjeld 1912-1924 (1123P) (Begravde) (søkbar 1911-1924) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 51. 04.10.2016 Ministerialbok for Helleland prestegjeld, Bjerkreim sokn 1909-1922 (1115P) (Begravde) (søkbar 1909-1922) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 52. 04.10.2016 Ministerialbok for Helleland prestegjeld, Bjerkreim sokn 1909-1922 (1115P) (Dødfødte) (søkbar 1909-1922) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 53. 04.10.2016 Folketelling 1815 for 1419P Leikanger prestegjeld DP Per Olav Bøyum
 54. 04.10.2016 Ministerialbok for Larvik prestegjeld 1856-1870 (0707P) (Viede) (søkbar 1856-1870) DP Sidsel Pihl Haugen
 55. 04.10.2016 Folketelling 1891 for 0120 Rødenes herred DP Marker Historielag
 56. 04.10.2016 Ministerialbok for Stadsbygd prestegjeld 1791-1805 (1625P) (Døpte) (søkbar 1801-1805) DA Statsarkivet i Bergen
 57. 04.10.2016 Ministerialbok for Berg prestegjeld 1770-1814 (0116P) (Begravde) (søkbar 1801-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 58. 04.10.2016 Ministerialbok for Arendal prestegjeld 1703-1815 (0903P) (Viede) (søkbar 1801-1815) DA Statsarkivet i Bergen
 59. 04.10.2016 Ministerialbok for Skoger prestegjeld, Skoger sokn 1885-1910 (0712Q) (Konfirmerte) (søkbar 1885-1910) DP Slekt og Data Sande
 60. 04.10.2016 Ministerialbok for Lyngdal prestegjeld 1780-1815 (1032P) (Døpte) (søkbar 1801-1815) DA Statsarkivet i Bergen
 61. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld 1841-1857 (0911P) (Konfirmerte) (søkbar 1842-1857) DP Jan Helge Gulliksrud
 62. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld 1841-1857 (0911P) (Døpte) (søkbar 1841-1857) DP Jan Helge Gulliksrud
 63. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld, Gjerstad sokn 1829-1841 (0911P) (Utflyttede) (søkbar 1830-1841) DP Jan Helge Gulliksrud
 64. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld, Gjerstad sokn 1829-1841 (0911P) (Innflyttede) (søkbar 1830-1839) DP Jan Helge Gulliksrud
 65. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld, Gjerstad sokn 1829-1841 (0911P) (Konfirmerte) (søkbar 1830-1841) DP Jan Helge Gulliksrud
 66. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld, Gjerstad sokn 1829-1841 (0911P) (Viede) (søkbar 1829-1841) DP Jan Helge Gulliksrud
 67. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld, Gjerstad sokn 1829-1841 (0911P) (Døpte) (søkbar 1829-1841) DP Jan Helge Gulliksrud
 68. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld, Gjerstad sokn 1829-1841 (0911P) (Dødfødte) (søkbar 1830-1841) DP Jan Helge Gulliksrud
 69. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld 1780-1815 (0911P) (Viede) (søkbar 1780-1815) DP Jan Helge Gulliksrud
 70. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld, Gjerstad sokn 1816-1829 (0911P) (Viede) (søkbar 1816-1829) DP Jan Helge Gulliksrud
 71. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld, Gjerstad sokn 1816-1829 (0911P) (Døpte) (søkbar 1816-1826) DP Jan Helge Gulliksrud
 72. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld, Gjerstad sokn 1816-1829 (0911P) (Begravde) (søkbar 1816-1829) DP Jan Helge Gulliksrud
 73. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld, Gjerstad sokn 1829-1841 (0911P) (Begravde) (søkbar 1829-1841) DP Jan Helge Gulliksrud
 74. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld, Gjerstad sokn 1816-1829 (0911P) (Konfirmerte) (søkbar 1816-1829) DP Jan Helge Gulliksrud
 75. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld 1780-1815 (0911P) (Trolovede) (søkbar 1780-1798) DP Jan Helge Gulliksrud
 76. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld 1780-1815 (0911P) (Begravde) (søkbar 1780-1815) DP Jan Helge Gulliksrud
 77. 04.10.2016 Ministerialbok for Gjerstad prestegjeld 1780-1815 (0911P) (Døpte) (søkbar 1780-1815) DP Jan Helge Gulliksrud
 78. 04.10.2016 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (1561P) (Viede) (søkbar 1854-1870) DP Slekt og Data Sunndal
 79. 04.10.2016 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (1561P) (Vaksinerte) (søkbar 1854-1866) DP Slekt og Data Sunndal
 80. 04.10.2016 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (1561P) (Utflyttede) (søkbar 1854-1870) DP Slekt og Data Sunndal
 81. 04.10.2016 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (1561P) (Konfirmerte) (søkbar 1854-1870) DP Slekt og Data Sunndal
 82. 04.10.2016 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (1561P) (Innflyttede) (søkbar 1854-1870) DP Slekt og Data Sunndal
 83. 04.10.2016 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (1561P) (Begravde) (søkbar 1854-1870) DP Slekt og Data Sunndal
 84. 04.10.2016 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (1561P) (Døpte) (søkbar 1854-1870) DP Slekt og Data Sunndal
 85. 04.10.2016 Ministerialbok for Tranøy prestegjeld, Dyrøy sokn 1878-1904 (1927P) (Begravde) (søkbar 1878-1904) DP Gerd Karen Rognstad
 86. 04.10.2016 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1863-1877 (1527P) (Dødfødte) (søkbar 1863-1877) DP Ørskog Historielag
 87. 04.10.2016 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1863-1877 (1527P) (Døpte) (søkbar 1863-1877) DP Ørskog Historielag
 88. 04.10.2016 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1863-1877 (1527P) (Innflyttede) (søkbar 1863-1877) DP Ørskog Historielag
 89. 04.10.2016 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1863-1877 (1527P) (Begravde) (søkbar 1863-1877) DP Ørskog Historielag
 90. 04.10.2016 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1863-1877 (1527P) (Vaksinerte) (søkbar 1863-1867) DP Ørskog Historielag
 91. 04.10.2016 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1863-1877 (1527P) (Utflyttede) (søkbar 1863-1877) DP Ørskog Historielag
 92. 04.10.2016 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1863-1877 (1527P) (Konfirmerte) (søkbar 1863-1877) DP Ørskog Historielag
 93. 04.10.2016 Ministerialbok for Ørskog prestegjeld 1863-1877 (1527P) (Viede) (søkbar 1863-1877) DP Ørskog Historielag
 94. 04.10.2016 Ministerialbok for Vestre Moland prestegjeld 1760-1816 (0926Q) (Viede) (søkbar 1801-1816) DA Statsarkivet i Bergen
 95. 26.09.2016 Ministerialbok for Tranøy prestegjeld 1757-1773 (1927P) (Begravde) (søkbar 1757-1773) DP Turid Brox Nilsen
 96. 26.09.2016 Ministerialbok for Høland prestegjeld 1794-1814 (0221P) (Døpte) (søkbar 1801-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 97. 26.09.2016 Ministerialbok for Grue prestegjeld, Grue sokn 1911-1922 (0423P) (Konfirmerte) (søkbar 1911-1922) DP Slekt og Data-Hedmark
 98. 26.09.2016 Ministerialbok for Øksendal prestegjeld 1854-1870 (1561P) (Dødfødte) (søkbar 1854-1870) DP Slekt og Data-Sunndal
 99. 26.09.2016 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1746-1781 (0714P) (Begravde) (søkbar 1746-1781) DP Slekt og Data-Sande
 100. 26.09.2016 Ministerialbok for Aker prestegjeld 1786-1809 (0218Q) (Begravde) (søkbar 1801-1809) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger