1. 22.08.2015 Folketelling 1891 for 1744 Overhalla herred
 2. 22.08.2015 Folketelling 1891 for 1742 Grong herred
 3. 22.08.2015 Folketelling 1875 for 0135P Råde prestegjeld
 4. 22.08.2015 Ministerialbok for Bodin prestegjeld, Bodin sokn 1933-1946 (Viede)
 5. 22.08.2015 Klokkerbok for Frosta prestegjeld, Åsen sokn 1918-1957 (1717P) (Viede)
 6. 22.08.2015 Klokkerbok for Frosta prestegjeld, Frosta sokn 1931-1941 (1717P) (Viede)
 7. 22.08.2015 Ministerialbok for Strandebarm prestegjeld 1788-1817 (1226P) (Viede)
 8. 22.08.2015 Ministerialbok for Sør-Varanger prestegjeld, Sør-Varanger sokn 1891-1908 (2030P) (Viede)
 9. 22.08.2015 Ministerialbok for Vefsn prestegjeld, Mosjøen Ladested sokn 1880-1903 (1824P) (Viede)
 10. 22.08.2015 Ministerialbok for Vefsn prestegjeld, Mosjøen Ladested sokn 1880-1903 (1824P) (Innmeldte)
 11. 22.08.2015 Ministerialbok for Alversund prestegjeld, Alversund sokn 1897-1926 (1257Q) (Begravde) (søkbar 1916-1916)
 12. 22.08.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1827-1846 (1524P) (Døpte)
 13. 22.08.2015 Ministerialbok for Tana, Berlevåg og Gamvik prestegjeld, Tana sokn 1891-1903 (2025Q) (Viede)
 14. 22.08.2015 Ministerialbok for Hemnes prestegjeld 1890-1909 (1832P) (Begravde) (søkbar 1890-1909)
 15. 22.08.2015 Ministerialbok for Lurøy prestegjeld, Lurøy sokn 1923-1942 (Viede)
 16. 22.08.2015 Ministerialbok for Lurøy prestegjeld, Lurøy sokn 1923-1942 (Utflyttede)
 17. 22.08.2015 Ministerialbok for Lurøy prestegjeld, Lurøy sokn 1923-1942 (Innflyttede)
 18. 22.08.2015 Klokkerbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1891-1922 (0726P) (Utflyttede) (søkbar 1891-1906)
 19. 22.08.2015 Klokkerbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1891-1922 (0726P) (Døpte) (søkbar 1891-1920)
 20. 22.08.2015 Klokkerbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1891-1922 (0726P) (Begravde) (søkbar 1891-1922)
 21. 22.08.2015 Ministerialbok for Tjøtta prestegjeld, Tjøtta sokn 1878-1907 (Viede) (søkbar 1878-1907)
 22. 22.08.2015 Ministerialbok for Tjøtta prestegjeld, Tjøtta sokn 1878-1907 (Utmeldte) (søkbar 1894-1906)
 23. 22.08.2015 Ministerialbok for Tjøtta prestegjeld, Tjøtta sokn 1878-1907 (Innmeldte) (søkbar 1901-1901)
 24. 22.08.2015 Ministerialbok for Brønnøy prestegjeld, Brønnøy sokn 1919-1927 (Dødfødte) (søkbar 1919-1927)
 25. 22.08.2015 Ministerialbok for Brønnøy prestegjeld, Brønnøy sokn 1919-1927 (Utflyttede) (søkbar 1919-1927)
 26. 22.08.2015 Ministerialbok for Brønnøy prestegjeld, Brønnøy sokn 1919-1927 (Viede) (søkbar 1919-1927)
 27. 22.08.2015 Kirkebok for Målselv prestegjeld 1919-1942 (1924P) (Viede) (søkbar 1919-1942)
 28. 22.08.2015 Ministerialbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1918-1958 (Utmeldte) (søkbar 1930-1937)
 29. 22.08.2015 Ministerialbok for Velfjord prestegjeld 1899-1920 (Viede) (søkbar 1899-1920)
 30. 22.08.2015 Ministerialbok for Velfjord prestegjeld 1899-1920 (Døpte) (søkbar 1899-1920)
 31. 22.08.2015 Klokkerbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1891-1922 (0726P) (Konfirmerte) (søkbar 1891-1922)
 32. 22.08.2015 Ministerialbok for Hemnes prestegjeld 1890-1909 (1832P) (Viede) (søkbar 1890-1909)
 33. 22.08.2015 Ministerialbok for Sagene prestegjeld 1894-1904 (0301M19) (Døpte) (søkbar 1894-1904)
 34. 22.08.2015 Klokkerbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1891-1922 (0726P) (Viede) (søkbar 1891-1922)
 35. 22.08.2015 Ministerialbok for Vefsn prestegjeld, Vefsn sokn 1897-1917 (1824P) (Døpte) (søkbar 1897-1917)
 36. 22.08.2015 Klokkerbok for Mo (Nord-Rana) prestegjeld 1931-1946 (1833Q) (Viede) (søkbar 1931-1946)
 37. 22.08.2015 Klokkerbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1891-1922 (0726P) (Dødfødte) (søkbar 1893-1918)
 38. 22.08.2015 Klokkerbok for Kvam prestegjeld, Vikøy sokn 1884-1916 (1238Q) (Utmeldte) (søkbar 1884-1916)
 39. 22.08.2015 Klokkerbok for Brønnøy prestegjeld, Brønnøy sokn 1887-1903 (1814P) (Viede) (søkbar 1893-1903)
 40. 22.08.2015 Klokkerbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1891-1922 (0726P) (Innflyttede) (søkbar 1893-1918)
 41. 22.08.2015 Klokkerbok for Kvam prestegjeld, Vikøy sokn 1884-1916 (1238Q) (Døpte) (søkbar 1884-1916)
 42. 22.08.2015 Folketelling 1825 for 1238P Vikør prestegjeld (søkbar 1825-1825)
 43. 22.08.2015 Klokkerbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1891-1922 (0726P) (Utmeldte) (søkbar 1894-1899)
 44. 22.08.2015 Ministerialbok for Vefsn prestegjeld, Mosjøen Ladested sokn 1880-1903 (1824P) (Viede) (søkbar 1880-1903)
 45. 22.08.2015 Folketelling 1891 for 0137 Våler herred (søkbar 1891-1891)
 46. 19.08.2015 Folketelling 1891 for 1744 Overhalla herred DP Jostein Mediaa
 47. 19.08.2015 Ministerialbok for Stryn prestegjeld, Nedstryn sokn 1878-1907 (1448P) (Borgerlig viede) DA Statsarkivet i Bergen
 48. 19.08.2015 Ministerialbok for Dypvåg prestegjeld, Dypvåg sokn 1813-1824 (0915P) (Viede) (søkbar 1813-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 49. 19.08.2015 Fødselsregister for Odda prestegjeld, Odda sokn 1916-1925 (1228Q) (Fødte dissentere) (søkbar 1916-1925) DA Statsarkivet i Bergen
 50. 19.08.2015 Ministerialbok for Dypvåg prestegjeld, Dypvåg sokn 1813-1824 (0915P) (Døpte) (søkbar 1813-1816) DA Statsarkivet i Bergen
 51. 19.08.2015 Ministerialbok for Evanger prestegjeld 1900-1930 (1237Q) (Fødte dissentere) (søkbar 1900-1903) DA Statsarkivet i Bergen
 52. 19.08.2015 Ministerialbok for Dypvåg prestegjeld, Dypvåg sokn 1813-1824 (0915P) (Begravde) (søkbar 1813-1816) DA Statsarkivet i Bergen
 53. 19.08.2015 Ministerialbok for Hommedal prestegjeld, Herefoss sokn 1740-1821 (0924Q) (Døpte) (søkbar 1801-1815) DA Statsarkivet i Bergen
 54. 19.08.2015 Ministerialbok for Dypvåg prestegjeld, Flosta sokn 1813-1824 (0915P) (Døpte) (søkbar 1813-1816) DA Statsarkivet i Bergen
 55. 19.08.2015 Klokkerbok for Fjaler prestegjeld, Holmedal sokn 1865-1894 (1429Q) (Fødte dissentere) DA Statsarkivet i Bergen
 56. 19.08.2015 Klokkerbok for Fusa prestegjeld, Strandvik sokn 1886-1926 (1241P) (Viede dissentere) DA Statsarkivet i Bergen
 57. 19.08.2015 Klokkerbok for Masfjorden prestegjeld, Masfjorden sokn 1912-1939 (1266Q) (Begravde dissentere) (søkbar 1911-1916) DA Statsarkivet i Bergen
 58. 19.08.2015 Klokkerbok for Voss prestegjeld, Voss sokn 1909-1920 (1235P) (Fødte dissentere) (søkbar 1911-1913) DA Statsarkivet i Bergen
 59. 19.08.2015 Ministerialbok for Botne prestegjeld 1792-1844 (0715Q) (Viede) (søkbar 1801-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 60. 19.08.2015 Klokkerbok for Alversund prestegjeld, Meland sokn 1894-1924 (1257Q) (Fødte disssentere) (søkbar 1910-1913) DA Statsarkivet i Bergen
 61. 19.08.2015 Ministerialbok for Davik prestegjeld, Rugsund sokn 1901-1930 (1442P) (Viede) (søkbar 1901-1930) DA Statsarkivet i Bergen
 62. 19.08.2015 Ministerialbok for Åmot prestegjeld 1811-1814 (0429P) (Begravde) DA Statsarkivet i Bergen
 63. 19.08.2015 Ministerialbok for Løten prestegjeld 1814-1832 (0415P) (Viede) (søkbar 1814-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 64. 17.08.2015 Ministerialbok for Gloppen prestegjeld, Hyen sokn 1885-1904 (1445P) (Viede) (søkbar 1885-1904) DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 65. 17.08.2015 Ministerialbok for Førde prestegjeld 1781-1803 (1432P) (Viede) (søkbar 1801-1803) DA Statsarkivet i Bergen
 66. 17.08.2015 Klokkerbok for Aurland prestegjeld, Undredal sokn 1920-1968 (Begravde) (søkbar 1921-1967) DA Statsarkivet i Bergen
 67. 17.08.2015 Ministerialbok for Lærdal prestegjeld, Hauge sokn 1878-1908 (1422P) (Viede dissentere) (søkbar 1878-1908) DA Statsarkivet i Bergen
 68. 17.08.2015 Ministerialbok for Stryn prestegjeld, Loen sokn 1878-1907 (1448P) (Borgerlig viede) (søkbar 1878-1907) DA Statsarkivet i Bergen
 69. 17.08.2015 Ministerialbok for Stryn prestegjeld, Nedstryn sokn 1878-1907 (1448P) (Fødte dissentere) (søkbar 1878-1907) DA Statsarkivet i Bergen
 70. 17.08.2015 Ministerialbok for Stryn prestegjeld, Oppstryn sokn 1878-1907 (1448P) (Borgerlig viede) (søkbar 1878-1907) DA Statsarkivet i Bergen
 71. 17.08.2015 Klokkerbok for Stryn prestegjeld, Nedstryn sokn 1906-1924 (1448P) (Borgerlig viede) (søkbar 1906-1924) DA Statsarkivet i Bergen
 72. 17.08.2015 Ministerialbok for Bremanger prestegjeld, Frøya sokn 1896-1908 (1438P) (Borgerlig viede) (søkbar 1896-1918) DA Statsarkivet i Bergen
 73. 17.08.2015 Klokkerbok for Voss prestegjeld, Voss sokn 1894-1922 (1235P) (Borgerlig viede og viede dissentere) (søkbar 1894-1922) DA Statsarkivet i Bergen
 74. 13.08.2015 Ministerialbok for Førde prestegjeld, Førde sokn 1880-1898 (1432P) (Utmeldte) (søkbar 1880-1898) DP Renathe-Johanne Wågenes
 75. 13.08.2015 Klokkerbok for Borre prestegjeld, Borre sokn 1910-1920 (0717Q) (Viede) (søkbar 1910-1920) DA DIS-Vestfold
 76. 13.08.2015 Ministerialbok for Førde prestegjeld, Førde sokn 1899-1920 (1432P) (Utmeldte) (søkbar 1899-1920) DP Renathe-Johanne Wågenes
 77. 13.08.2015 Klokkerbok for Borre prestegjeld, Borre sokn 1910-1920 (0717Q) (Begravde) (søkbar 1910-1920) DA DIS-Vestfold
 78. 13.08.2015 Ministerialbok for Førde prestegjeld, Førde sokn 1880-1898 (1432P) (Innflyttede) (søkbar 1880-1898) DP Renathe-Johanne Wågenes
 79. 13.08.2015 Ministerialbok for Åmli prestegjeld 1796-1816 (0929P) (Begravde) (søkbar 1801-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 80. 13.08.2015 Ministerialbok for Førde prestegjeld, Førde sokn 1899-1920 (1432P) (Innmeldte) (søkbar 1899-1920) DP Renathe-Johanne Wågenes
 81. 13.08.2015 Ministerialbok for Gloppen prestegjeld, Breim sokn 1871-1886 (1445P) (Viede) (søkbar 1871-1886) DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 82. 13.08.2015 Ministerialbok for Førde prestegjeld, Vevring sokn 1881-1911 (1432P) (Utmeldte) (søkbar 1881-1911) DP Renathe-Johanne Wågenes
 83. 13.08.2015 Ministerialbok for Tromøy prestegjeld, Tromøy sokn 1773-1808 (0978Q) (Døpte) (søkbar 1773-1808) DA Statsarkivet i Bergen
 84. 13.08.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Skjeberg sokn 1886-1897 (0115P) (Innmeldte) (søkbar 1886-1897) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 85. 13.08.2015 Ministerialbok for Holt prestegjeld, Dypvåg sokn 1721-1812 (0914Q) (Viede) (søkbar 1801-1812) DA Statsarkivet i Bergen
 86. 13.08.2015 Ministerialbok for Stange prestegjeld, Tangen sokn 1862-1879 (0417P) (Konfirmerte) (søkbar 1862-1879) DP DIS-Hedmark
 87. 13.08.2015 Ministerialbok for Gloppen prestegjeld, Vereide sokn 1885-1905 (1445P) (Viede) (søkbar 1885-1905) DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 88. 13.08.2015 Klokkerbok for Borre prestegjeld, Nykirke sokn 1893-1905 (0717Q) (Døpte) (søkbar 1893-1905) DA DIS-Vestfold
 89. 13.08.2015 Ministerialbok for Gloppen prestegjeld, Breim sokn 1887-1904 (1445P) (Viede) (søkbar 1887-1904) DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 90. 13.08.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1807-1814 (0717Q) (Viede) (søkbar 1807-1814) DA DIS-Vestfold
 91. 13.08.2015 Ministerialbok for Gloppen prestegjeld, Gimmestad sokn 1885-1910 (1445P) (Viede) (søkbar 1885-1910) DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 92. 13.08.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1807-1814 (0717Q) (Konfirmerte) (søkbar 1807-1814) DA DIS-Vestfold
 93. 13.08.2015 Ministerialbok for Holt prestegjeld, Dypvåg sokn 1721-1812 (0914Q) (Døpte) (søkbar 1801-1812) DA Statsarkivet i Bergen
 94. 13.08.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1807-1814 (0717Q) (Døpte) (søkbar 1807-1814) DA DIS-Vestfold
 95. 13.08.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1878-1902 (0135P) (Utflyttede) (søkbar 1878-1902) DP Råde lokalsamling
 96. 11.08.2015 Ministerialbok for Sande prestegjeld, Rovde sokn 1884-1903 (1514Q) (Døpte) (søkbar 1884-1901) DP Oddbjørn Strand-Angermann
 97. 11.08.2015 Ministerialbok for Røyken prestegjeld 1814-1832 (0627P) (Døpte) (søkbar 1814-1832) DP Røyken historielag
 98. 11.08.2015 Ministerialbok for Røyken prestegjeld 1814-1832 (0627P) (Begravde) (søkbar 1814-1832) DP Røyken historielag
 99. 11.08.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1854-1877 (0135P) (Utflyttede) (søkbar 1854-1877) DP Råde lokalsamling
 100. 11.08.2015 Ministerialbok for Sande prestegjeld, Rovde sokn 1884-1903 (1514Q) (Begravde) (søkbar 1884-1903) DP Oddbjørn Strand-Angermann