1. 23.04.2014 Ministerialbok for Evje prestegjeld, Vegusdal sokn 1780-1816 (0934P) (Viede)  DA Registreringsenheten i Stavanger
 2. 23.04.2014 Ministerialbok for Fjaler prestegjeld 1814-1821 (1429Q) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 3. 23.04.2014 Ministerialbok for Fjaler prestegjeld 1814-1821 (1429Q) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 4. 23.04.2014 Ministerialbok for Sogndal prestegjeld 1809-1821 (1420P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 5. 23.04.2014 Ministerialbok for Aremark prestegjeld, Øymark sokn 1796-1814 (0118P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 6. 16.04.2014 Ministerialbok for Gildeskål prestegjeld 1909-1926 (1838P) (Døpte)  DP Paul Haakonsen
 7. 16.04.2014 Ministerialbok for Ulstein prestegjeld 1833-1847 (1516P) (Konfirmerte)  DP Ivar Ståle Ertesvåg
 8. 16.04.2014 Ministerialbok for Fjaler prestegjeld 1799-1814 (1429Q) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 9. 16.04.2014 Ministerialbok for Lesja prestegjeld 1724-1731 (0512P) (Døpte)  DP Bygdebøkene for Lesja og Dovre
 10. 16.04.2014 Ministerialbok for Romedal prestegjeld 1799-1814 (0416P) (Begravde)  DP Steinar Vasaasen
 11. 16.04.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1788-1813 (0417P) (Døpte)  DP Steinar Vasaasen
 12. 16.04.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1788-1813 (0417P) (Viede)  DP Steinar Vasaasen
 13. 16.04.2014 Ministerialbok for Romedal prestegjeld 1814-1828 (0416P) (Viede)  DP Steinar Vasaasen
 14. 16.04.2014 Ministerialbok for Romedal prestegjeld 1799-1814 (0416P) (Viede)  DP Steinar Vasaasen
 15. 16.04.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1814-1825 (0417P) (Viede)  DP Steinar Vasaasen
 16. 16.04.2014 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1814-1825 (0417P) (Døpte)  DP Steinar Vasaasen
 17. 16.04.2014 Klokkerbok for Balke prestegjeld, Totenvika sokn 1920-1955 (0528Q1) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 18. 16.04.2014 Ministerialbok for Oslo Hospital / Gamlebyen prestegjeld 1817-1829 (0301M15) (Konfirmerte)  DP Kjersti Andersen
 19. 16.04.2014 Ministerialbok for Karasjok prestegjeld 1907-1926 (Viede)  DP Gunnhild S. Engstad
 20. 16.04.2014 Ministerialbok for Karasjok prestegjeld 1907-1926 (Begravde)  DP Gunnhild S. Engstad
 21. 16.04.2014 Klokkerbok for Balke prestegjeld, Balke sokn 1929-1951 (0528Q1) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 22. 16.04.2014 Ministerialbok for Karasjok prestegjeld 1907-1926 (Innflyttede)  DP Gunnhild S. Engstad
 23. 16.04.2014 Ministerialbok for Holla prestegjeld 1779-1814 (0819P) (Døpte)  DP Nils Buverud
 24. 16.04.2014 Ministerialbok for Nedre Kvinesdal prestegjeld 1789-1815 (1037Q) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 25. 04.04.2014 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld 1792-1814 (0115P) (Døpte)  DP Kjell Arne Cronsteen
 26. 04.04.2014 Ministerialbok for Søgne prestegjeld 1791-1820 (1018P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 27. 04.04.2014 Ministerialbok for Oddernes prestegjeld 1764-1820 (1012P) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 28. 04.04.2014 Ministerialbok for Oddernes prestegjeld 1764-1820 (1012P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 29. 04.04.2014 Ministerialbok for Oddernes prestegjeld 1764-1820 (1012P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 30. 07.03.2014 Ministerialbok for Surnadal prestegjeld 1797-1819 (1566P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 31. 07.03.2014 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld 1797-1815 (1714Q) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 32. 07.03.2014 Ministerialbok for Oslo Hospital / Gamlebyen prestegjeld 1734-1818 (0301M15) (Døpte)  DP Kjersti Andersen
 33. 07.03.2014 Ministerialbok for Ål prestegjeld 1771-1806 (0619P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 34. 20.12.2013 Ministerialbok for Øvre Kvinesdal prestegjeld, Hægebostad sokn 1760-1820 (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 35. 20.12.2013 Ministerialbok for Lyngdal prestegjeld 1804-1815 (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 36. 20.12.2013 Ministerialbok for Lyngdal prestegjeld 1750-1803 (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 37. 20.12.2013 Ministerialbok for Hvaler prestegjeld, Hvaler sokn 1878-1895 (Viede)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 38. 20.12.2013 Ministerialbok for Bragernes prestegjeld 1680-1705 (Begravde)  DP Buskerud Slektshistorielag
 39. 19.12.2013 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Solstad sokn 1914-1932 (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 40. 19.12.2013 Ministerialbok for Karasjok prestegjeld 1907-1926 (Utflyttede)  DP Gunnhild S. Engstad
 41. 19.12.2013 Ministerialbok for Karasjok prestegjeld 1907-1926 (Konfirmerte)  DP Gunnhild S. Engstad
 42. 19.12.2013 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Solstad sokn 1914-1932 (Viede)  DP Jostein Mediaa
 43. 19.12.2013 Ministerialbok for Bindal prestegjeld, Solstad sokn 1914-1932 (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 44. 18.12.2013 Ministerialbok for Risør prestegjeld 1746-1815 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 45. 18.12.2013 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1806-1814 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 46. 18.12.2013 Ministerialbok for Tromøy prestegjeld, Tromøy sokn 1773-1808 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 47. 18.12.2013 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1762-1806 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 48. 18.12.2013 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1814-1825 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 49. 18.12.2013 Ministerialbok for Porsgrunn prestegjeld, Vestre Porsgrunn sokn 1764-1814 (Begravde)  DA Digitalarkivet
 50. 18.12.2013 Ministerialbok for Stange prestegjeld 1788-1813 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 51. 18.12.2013 Ministerialbok for Porsgrunn prestegjeld, Vestre Porsgrunn sokn 1764-1814 (Døpte)  DA Digitalarkivet
 52. 18.12.2013 Ministerialbok for Skien prestegjeld 1792-1814 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 53. 18.12.2013 Ministerialbok for Porsgrunn prestegjeld, Østre Porsgrunn sokn 1764-1814 (Begravde)  DA Digitalarkivet
 54. 18.12.2013 Ministerialbok for Rygge prestegjeld 1771-1814 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 55. 18.12.2013 Ministerialbok for Borgund prestegjeld, Skodje sokn 1780-1817 (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 56. 18.12.2013 Ministerialbok for Romedal prestegjeld 1799-1814 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 57. 18.12.2013 Ministerialbok for Rødenes prestegjeld 1777-1814 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 58. 17.12.2013 Ministerialbok for Porsgrunn prestegjeld 1764-1814 (Viede)  DA Digitalarkivet
 59. 17.12.2013 Ministerialbok for Porsgrunn prestegjeld, Østre Porsgrunn sokn 1764-1814 (Døpte)  DA Digitalarkivet
 60. 17.12.2013 Ministerialbok for Evje prestegjeld, Vegusdal sokn 1780-1816 (Begravde)  DA Statsarkivet i Stavanger
 61. 17.12.2013 Ministerialbok for Evje prestegjeld, Vegusdal sokn 1780-1816 (Døpte)  DA Statsarkivet i Stavanger
 62. 12.12.2013 Ministerialbok for Aurland prestegjeld 1801-1821 (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 63. 12.12.2013 Ministerialbok for Kragerø prestegjeld 1767-1802 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 64. 12.12.2013 Ministerialbok for Øyer prestegjeld 1784-1824 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 65. 12.12.2013 Ministerialbok for Idd prestegjeld 1770-1814 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 66. 12.12.2013 Ministerialbok for Nesodden prestegjeld 1793-1814 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 67. 12.12.2013 Ministerialbok for Hommedal prestegjeld, Landvik sokn 1741-1848 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 68. 12.12.2013 Ministerialbok for Nes prestegjeld 1813-1827 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 69. 12.12.2013 Ministerialbok for Hommedal prestegjeld, Herefoss sokn 1740-1821 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 70. 12.12.2013 Ministerialbok for Nes prestegjeld 1802-1814 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 71. 12.12.2013 Ministerialbok for Hommedal prestegjeld, Eide sokn 1740-1823 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 72. 12.12.2013 Ministerialbok for Moss prestegjeld 1784-1808 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 73. 12.12.2013 Ministerialbok for Bolsøy prestegjeld, Molde sokn 1798-1818 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 74. 12.12.2013 Ministerialbok for Moss prestegjeld 1779-1814 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 75. 12.12.2013 Ministerialbok for Aurland prestegjeld 1801-1821 (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 76. 12.12.2013 Ministerialbok for Kragerø prestegjeld 1814-1831 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 77. 12.12.2013 Ministerialbok for Aurland prestegjeld 1801-1821 (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 78. 12.12.2013 Ministerialbok for Kragerø prestegjeld 1802-1813 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 79. 11.12.2013 Ministerialbok for Gausdal prestegjeld 1758-1809 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 80. 11.12.2013 Ministerialbok for Hobøl prestegjeld 1733-1814 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 81. 11.12.2013 Ministerialbok for Hjartdal prestegjeld 1776-1801 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 82. 11.12.2013 Ministerialbok for Grytten prestegjeld 1807-1817 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 83. 11.12.2013 Ministerialbok for Gransherad prestegjeld, Hovin sokn 1800-1814 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 84. 11.12.2013 Ministerialbok for Glemmen prestegjeld 1803-1815 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 85. 11.12.2013 Ministerialbok for Glemmen prestegjeld 1771-1803 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 86. 11.12.2013 Ministerialbok for Gausdal prestegjeld 1809-1817 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 87. 11.12.2013 Ministerialbok for Herøy prestegjeld, Leikanger sokn 1887-1920 (Begravde)  DP Oddbjørn Strand-Angermann
 88. 05.12.2013 Ministerialbok for Austre Moland prestegjeld, Austre Moland sokn 1747-1808 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 89. 05.12.2013 Ministerialbok for Evje prestegjeld, Iveland sokn 1765-1816 (Døpte)  DP Stein Owe Haugland
 90. 05.12.2013 Ministerialbok for Ås prestegjeld 1814-1818 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 91. 05.12.2013 Ministerialbok for Evje prestegjeld, Iveland sokn 1765-1816 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 92. 05.12.2013 Ministerialbok for Ås prestegjeld 1778-1813 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 93. 05.12.2013 Ministerialbok for Evje prestegjeld, Hornnes sokn 1765-1816 (Begravde)  DP Stein Owe Haugland
 94. 05.12.2013 Ministerialbok for Åmli prestegjeld 1796-1816 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 95. 05.12.2013 Ministerialbok for Evje prestegjeld, Hornnes sokn 1765-1816 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 96. 05.12.2013 Ministerialbok for Vanylven prestegjeld 1803-1816 (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 97. 05.12.2013 Ministerialbok for Eidsberg prestegjeld 1807-1814 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 98. 05.12.2013 Ministerialbok for Hjørundfjord prestegjeld 1765-1818 (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 99. 05.12.2013 Ministerialbok for Byglan prestegjeld 1766-1816 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 100. 05.12.2013 Ministerialbok for Fredrikstad prestegjeld 1805-1816 (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen