1. 25.11.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1846-1868 (1524P) (Døpte) (søkbar 1846-1868) DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 2. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Værnes sokn 1820-1821 (1714Q) (Døpte) (søkbar 1820-1821) DP Grethe Hegge
 3. 25.11.2015 Ministerialbok for Evje prestegjeld, Evje sokn 1760-1787 (0934P) (Viede) (søkbar 1760-1787) DP Stein Owe Haugland
 4. 25.11.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Vang sokn 1871-1885 (0414Q) (Døpte) (søkbar 1871-1885) DP Hedmark slektshistorielag og Asbjørn Røsbak
 5. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Værnes sokn 1820-1821 (1714Q) (Begravde) (søkbar 1820-1821) DP Grethe Hegge
 6. 25.11.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1815-1845 (0717Q) (Begravde) (søkbar 1815-1845) DA DIS-Vestfold
 7. 25.11.2015 Klokkerbok for Tingvoll prestegjeld, Straumsnes sokn 1926-1951 (1560P) (Begravde) (søkbar 1926-1951) DP Arve Holmeide
 8. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Værnes sokn 1815-1819 (1714Q) (Begravde) (søkbar 1815-1819) DP Grethe Hegge
 9. 25.11.2015 Klokkerbok for Tingvoll prestegjeld, Straumsnes sokn 1906-1927 (1560P) (Dødfødte) (søkbar 1906-1927) DP Arve Holmeide
 10. 25.11.2015 Ministerialbok for Tveit prestegjeld, Birkenes sokn 1867-1886 (1013Q) (Døpte) (søkbar 1867-1886) DP Benn Johan Rislaa
 11. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Værnes sokn 1815-1819 (1714Q) (Døpte) (søkbar 1815-1819) DP Grethe Hegge
 12. 25.11.2015 Folketelling 1891 for 0631 Flesberg herred DP Buskerud slektshistorielag
 13. 25.11.2015 Ministerialbok for Tveit prestegjeld, Birkenes sokn 1867-1886 (1013Q) (Konfirmerte) (søkbar 1867-1886) DP Benn Johan Rislaa
 14. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Værnes sokn 1815-1819 (1714Q) (Viede) (søkbar 1815-1819) DP Grethe Hegge
 15. 25.11.2015 Folketelling 1891 for 1752 Kolvereid herred DP Jostein Mediaa
 16. 25.11.2015 Ministerialbok for Tveit prestegjeld, Birkenes sokn 1867-1886 (1013Q) (Innflyttede) (søkbar 1867-1886) DP Benn Johan Rislaa
 17. 25.11.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1863-1893 (0522Q) (Begravde) (søkbar 1863-1893) DP Gausdal historielag
 18. 25.11.2015 Klokkerbok for Tingvoll prestegjeld, Straumsnes sokn 1906-1927 (1560P) (Begravde) (søkbar 1906-1927) DP Arve Holmeide
 19. 25.11.2015 Ministerialbok for Tveit prestegjeld, Birkenes sokn 1867-1886 (1013Q) (Utflyttede) (søkbar 1867-1886) DP Benn Johan Rislaa
 20. 25.11.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1863-1893 (0522Q) (Døpte) (søkbar 1864-1893) DP Gausdal historielag
 21. 25.11.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Furnes sokn 1880-1906 (0414Q) (Begravde) (søkbar 1880-1906) DP Hedmark slektshistorielag
 22. 25.11.2015 Ministerialbok for Trøgstad prestegjeld, Trøgstad sokn 1899-1919 (0122P) (Viede) (søkbar 1899-1919) DP Tirsdagsklubben
 23. 25.11.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1863-1893 (0522Q) (Konfirmerte) (søkbar 1871-1893) DP Gausdal historielag
 24. 25.11.2015 Kirkebok for Buksnes prestegjeld 1704-1748 (1860P) (Døpte) (søkbar 1704-1748) DP DIS-Salten Slektshistorielag
 25. 25.11.2015 Klokkerbok for Tingvoll prestegjeld, Tingvoll sokn 1928-1943 (1560P) (Begravde) (søkbar 1928-1943) DP Arve Holmeide
 26. 25.11.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1863-1893 (0522Q) (Viede) (søkbar 1863-1893) DP Gausdal historielag
 27. 25.11.2015 Kirkebok for Buksnes prestegjeld 1704-1748 (1860P) (Begravde) (søkbar 1704-1748) DP DIS-Salten Slektshistorielag
 28. 25.11.2015 Ministerialbok for Larvik prestegjeld 1871-1883 (0707P) (Dødfødte) (søkbar 1871-1883) DA DIS-Vestfold
 29. 25.11.2015 Ministerialbok for Lårdal prestegjeld 1754-1790 (0833P) (Viede) (søkbar 1754-1790) DP Olav A. Haugen
 30. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Værnes sokn 1820-1821 (1714Q) (Viede) (søkbar 1820-1821) DP Grethe Hegge
 31. 25.11.2015 Ministerialbok for Evje prestegjeld, Evje sokn 1705-1760 (0934P) (Viede) (søkbar 1705-1760) DP Stein Owe Haugland
 32. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Skatval sokn 1815-1819 (1714Q) (Døpte) (søkbar 1815-1819) DP Grethe Hegge
 33. 25.11.2015 Klokkerbok for Gausdal prestegjeld, Follebu sokn 1846-1893 (0522P) (Viede) (søkbar 1846-1893) DP Gausdal historielag
 34. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Skatval sokn 1815-1819 (1714Q) (Begravde) (søkbar 1815-1819) DP Grethe Hegge
 35. 25.11.2015 Klokkerbok for Gausdal prestegjeld, Follebu sokn 1846-1893 (0522P) (Begravde) (søkbar 1846-1893) DP Gausdal historielag
 36. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Skatval sokn 1815-1819 (1714Q) (Konfirmerte) (søkbar 1815-1819) DP Grethe Hegge
 37. 25.11.2015 Klokkerbok for Gausdal prestegjeld, Follebu sokn 1846-1893 (0522P) (Konfirmerte) (søkbar 1846-1893) DP Gausdal historielag
 38. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Skatval sokn 1820-1821 (1714Q) (Døpte) (søkbar 1820-1821) DP Grethe Hegge
 39. 25.11.2015 Klokkerbok for Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1817-1848 (0522P) (Begravde) (søkbar 1818-1830) DP Gausdal historielag
 40. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Skatval sokn 1820-1821 (1714Q) (Konfirmerte) (søkbar 1820-1821) DP Grethe Hegge
 41. 25.11.2015 Klokkerbok for Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1817-1848 (0522P) (Utflyttede) (søkbar 1818-1830) DP Gausdal historielag
 42. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Skatval sokn 1820-1821 (1714Q) (Begravde) (søkbar 1820-1821) DP Grethe Hegge
 43. 25.11.2015 Klokkerbok for Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1817-1848 (0522P) (Konfirmerte) (søkbar 1819-1838) DP Gausdal historielag
 44. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld, Skatval sokn 1820-1821 (1714Q) (Viede) (søkbar 1820-1821) DP Grethe Hegge
 45. 25.11.2015 Klokkerbok for Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1817-1848 (0522P) (Innflyttede) (søkbar 1818-1829) DP Gausdal historielag
 46. 25.11.2015 Ministerialbok for Stjørdal prestegjeld 1820-1832 (1714Q) (Døpte) (søkbar 1822-1832) DP Grethe Hegge
 47. 25.11.2015 Klokkerbok for Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1817-1848 (0522P) (Viede) (søkbar 1818-1848) DP Gausdal historielag
 48. 25.11.2015 Ministerialbok for Skatval prestegjeld 1901-1916 (1714S2) (Begravde) (søkbar 1907-1916) DP Grethe Hegge
 49. 25.11.2015 Klokkerbok for Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1817-1848 (0522P) (Døpte) (søkbar 1818-1830) DP Gausdal historielag
 50. 25.11.2015 Klokkerbok for Nedre Stjørdal prestegjeld, Skatval sokn 1878-1917 (1714P) (Begravde) (søkbar 1878-1906) DP Grethe Hegge
 51. 25.11.2015 Klokkerbok for Gausdal prestegjeld, Follebu sokn 1846-1893 (0522P) (Døpte) (søkbar 1846-1893) DP Gausdal historielag
 52. 19.11.2015 Klokkerbok for Jostedal prestegjeld, Fet sokn 1882-1921 (1427P) (Dødfødte) (søkbar 1882-1890) DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 53. 19.11.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Veldre sokn 1891-1904 (0412P) (Døpte) (søkbar 1891-1904) DP Hedmark slektshistorielag
 54. 19.11.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Veldre sokn 1891-1904 (0412P) (Begravde) (søkbar 1891-1904) DP Hedmark slektshistorielag
 55. 19.11.2015 Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld, Veldre sokn 1891-1904 (0412P) (Konfirmerte) (søkbar 1891-1904) DP Hedmark slektshistorielag
 56. 19.11.2015 Ministerialbo for Ringsaker prestegjeld, Veldre sokn 1891-1904 (0412P) (Viede) (søkbar 1891-1904) DP Hedmark slektshistorielag
 57. 19.11.2015 Ministerialbok for Ullensvang prestegjeld 1804-1835 (1230Q) (Begravde) (søkbar 1804-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 58. 19.11.2015 Klokkerbok for Jostedal prestegjeld, Jostedal sokn 1907-1931 (1427P) (Dødfødte) (søkbar 1907-1925) DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 59. 19.11.2015 Klokkerbok for Askvoll prestegjeld, Vilnes sokn 1879-1909 (1428P) (Dødfødte) (søkbar 1892-1909) DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 60. 19.11.2015 Klokkerbok for Jostedal prestegjeld, Joranger sokn 1882-1910 (1427P) (Dødfødte) (søkbar 1882-1905) DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 61. 11.11.2015 Klokkerbok for Bjelland prestegjeld, Bjelland sokn 1923-1956 (Begravde) (søkbar 1923-1934) DP Knut Røysland
 62. 11.11.2015 Ministerialbok for Røros prestegjeld 1798-1808 (1640P) (Begravde) (søkbar 1801-1808) DA Statsarkivet i Bergen
 63. 11.11.2015 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1704-1745 (0714P) (Begravde) (søkbar 1704-1745) DP DIS-Sande
 64. 11.11.2015 Ministerialbok for Rygge prestegjeld 1771-1814 (0136P) (Begravde) (søkbar 1801-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 65. 11.11.2015 Ministerialbok for Kvernes prestegjeld, Kornstad sokn 1885-1900 (1553P) (Viede) (søkbar 1885-1900) DP DIS-Møre og Romsdal
 66. 11.11.2015 Ministerialbok for Hitra prestegjeld 1775-1818 (1617P) (Døpte) (søkbar 1801-1817) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 67. 11.11.2015 Klokkerbok for Øyestad prestegjeld, Froland sokn 1786-1816 (0920P) (Døpte) (søkbar 1801-1816) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 68. 11.11.2015 Ministerialbok for Hitra prestegjeld 1775-1818 (1617P) (Begravde) (søkbar 1801-1817) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 69. 11.11.2015 Klokkerbok for Øyestad prestegjeld, Froland sokn 1786-1816 (0920P) (Begravde) (søkbar 1801-1816) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 70. 11.11.2015 Ministerialbok for Holt prestegjeld, Dypvåg sokn 1721-1812 (0914Q) (Begravde) (søkbar 1721-1812) DA Statsarkivet i Bergen
 71. 11.11.2015 Ministerialbok for Øvre Stjørdal prestegjeld, Hegra sokn 1915-1932 (Dødfødte) (søkbar 1915-1920) DA Statsarkivet i Bergen
 72. 11.11.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Furnes sokn 1810-1827 (0414Q) (Begravde) (søkbar 1810-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 73. 11.11.2015 Ministerialbok for Skien prestegjeld 1792-1814 (0806P) (Begravde) (søkbar 1801-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 74. 11.11.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Furnes sokn 1810-1827 (0414Q) (Døpte) (søkbar 1810-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 75. 11.11.2015 Ministerialbok for Nes prestegjeld 1802-1814 (0411P) (Døpte) (søkbar 1802-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 76. 11.11.2015 Ministerialbok for Strøm (Odalen) prestegjeld 1814-1850 (0418Q) (Viede) (søkbar 1814-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 77. 11.11.2015 Ministerialbok for Skogn prestegjeld, Alstadhaug sokn 1783-1809 (1719P) (Døpte) (søkbar 1801-1809) DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 78. 11.11.2015 Ministerialbok for Halse prestegjeld, Halse sokn 1913-1925 (1019Q) (Dødfødte) (søkbar 1913-1915) DA Statsarkivet i Bergen
 79. 11.11.2015 Klokkerbok for Nesset prestegjeld, Nesset (Rød) sokn 1886-1894 (1543P) (Begravde) (søkbar 1886-1894) DP DIS-Møre og Romsdal
 80. 11.11.2015 Klokkerbok for Askvoll prestegjeld, Vilnes sokn 1879-1909 (1428P) (Begravde) (søkbar 1879-1910) DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 81. 10.11.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1829-1860 (1524P) (Dødfødte) (søkbar 1829-1860) DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 82. 10.11.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1829-1860 (1524P) (Vaksinerte) (søkbar 1829-1860) DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 83. 10.11.2015 Klokkerbok for Nesset prestegjeld, Nesset (Rød) sokn 1886-1894 (1543P) (Konfirmerte) (søkbar 1886-1894) DP DIS-Møre og Romsdal
 84. 10.11.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1829-1860 (1524P) (Begravde) (søkbar 1829-1860) DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 85. 10.11.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1829-1860 (1524P) (Innflyttede) (søkbar 1829-1860) DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 86. 10.11.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1829-1860 (1524P) (Utflyttede) (søkbar 1829-1860) DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 87. 10.11.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1829-1860 (1524P) (Viede) (søkbar 1829-1860) DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 88. 10.11.2015 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1829-1860 (1524P) (Konfirmerte) (søkbar 1829-1860) DP DIS-Møre og Romsdal og Arnstein Slinning
 89. 09.11.2015 Ministerialbok for Tingvoll prestegjeld, Straumsnes sokn 1887-1910 (1560P) (Dødfødte) (søkbar 1887-1910) DP Arve Holmeide
 90. 09.11.2015 Ministerialbok for Tingvoll prestegjeld, Straumsnes sokn 1887-1910 (1560P) (Begravde) (søkbar 1887-1910) DP Arve Holmeide
 91. 09.11.2015 Ministerialbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1878-1917 (0726P) (Dødfødte) (søkbar 1878-1917) DA DIS-Vestfold og Jenny Emelia Nikolaisen
 92. 09.11.2015 Ministerialbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1878-1917 (0726P) (Begravde) (søkbar 1877-1916) DA DIS-Vestfold og Jenny Emelia Nikolaisen
 93. 09.11.2015 Ministerialbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1878-1917 (0726P) (Døpte) (søkbar 1878-1917) DA DIS-Vestfold og Jenny Emelia Nikolaisen
 94. 09.11.2015 Ministerialbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1878-1917 (0726P) (Konfirmerte) (søkbar 1878-1917) DA DIS-Vestfold og Jenny Emelia Nikolaisen
 95. 09.11.2015 Ministerialbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1878-1917 (0726P) (Utflyttede) (søkbar 1878-1917) DA DIS-Vestfold og Jenny Emelia Nikolaisen
 96. 09.11.2015 Ministerialbok for Molde prestegjeld 1843-1872 (1502P) (Begravde) (søkbar 1843-1872) DP DIS-Molde
 97. 09.11.2015 Ministerialbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1878-1917 (0726P) (Viede) (søkbar 1878-1917) DA DIS-Vestfold og Jenny Emelia Nikolaisen
 98. 09.11.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Vang sokn 1866-1870 (0414Q) (Døpte) (søkbar 1866-1870) DP Hedmark slektshistorielag og Asbjørn Røsbak
 99. 09.11.2015 Ministerialbok for Brunlanes prestegjeld, Kjose sokn 1878-1917 (0726P) (Innflyttede) (søkbar 1878-1918) DA DIS-Vestfold og Jenny Emelia Nikolaisen
 100. 09.11.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Vang sokn 1855-1870 (0414Q) (Døpte) (søkbar 1855-1866) DP Hedmark slektshistorielag og Asbjørn Røsbak