1. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1707-1762 (0135P) (Døpte) (søkbar 1707-1762) DP Råde Lokalsamling
 2. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1762-1806 (0135P) (Døpte) (søkbar 1762-1806) DP Råde Lokalsamling
 3. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1806-1814 (0135P) (Døpte) (søkbar 1806-1814) DP Råde Lokalsamling
 4. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1814-1830 (0135P) (Døpte) (søkbar 1814-1830) DP Råde Lokalsamling
 5. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1830-1853 (0135P) (Døpte) (søkbar 1830-1853) DP Råde Lokalsamling
 6. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1854-1877 (0135P) (Døpte) (søkbar 1854-1877) DP Råde Lokalsamling
 7. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1878-1902 (0135P) (Døpte) (søkbar 1878-1902) DP Råde Lokalsamling
 8. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1903-1924 (0135P) (Døpte) (søkbar 1903-1924) DP Råde Lokalsamling
 9. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1814-1830 (0135P) (Konfirmerte) (søkbar 1814-1829) DP Råde Lokalsamling
 10. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1854-1877 (0135P) (Konfirmerte) (søkbar 1854-1877) DP Råde Lokalsamling
 11. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1762-1806 (0135P) (Konfirmerte) (søkbar 1763-1806) DP Råde Lokalsamling
 12. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1806-1814 (0135P) (Konfirmerte) (søkbar 1807-1814) DP Råde Lokalsamling
 13. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1878-1902 (0135P) (Konfirmerte) (søkbar 1878-1902) DP Råde Lokalsamling
 14. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1830-1853 (0135P) (Konfirmerte) (søkbar 1830-1853) DP Råde Lokalsamling 
 15. 03.07.2015 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1707-1762 (0135P) (Konfirmerte) (søkbar 1746-1762) DP Råde Lokalsamling
 16. 30.06.2015 Ministerialbok for Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn 1783-1818 (1601M2) (Begravde) (søkbar 1783-1818)DP Asle Jonassen
 17. 30.06.2015 Ministerialbok for Trondheim prestegjeld, Vår Frue kirke sokn 1774-1814 (1601M5) (Begravde) (søkbar 1801-1814)DP Asle Jonassen
 18. 30.06.2015 Ministerialbok for Trondheim prestegjeld, Vår Frue kirke sokn 1774-1814 (1601M5) (Døpte) (søkbar 1801-1814)DP Asle Jonassen
 19. 30.06.2015 Ministerialbok for Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn 1770-1819 (1601M2) (Døpte) (søkbar 1801-1814) DP Asle Jonassen
 20. 30.06.2015 Ministerialbok for Moss prestegjeld 1814-1828 (0104Q) (Utflyttede) (søkbar 1815-1828) DP Moss historielag
 21. 30.06.2015 Ministerialbok for Vikedal prestegjeld, Imsland sokn 1817-1850 (1157P) (Viede) (søkbar 1817-1850)  DP DIS-Haugaland
 22. 30.06.2015 Ministerialbok for Vikedal prestegjeld, Imsland sokn 1817-1850 (1157P) (Begravde) (søkbar 1817-1850) DP DIS-Haugaland
 23. 30.06.2015 Klokkerbok for Borre prestegjeld, Borre sokn 1898-1910 (0717Q) (Døpte) (søkbar 1898-1911) DP DIS-Vestfold
 24. 30.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ullerøy sokn 1895-1910 (0115P) (Begravde) (søkbar 1895-1910) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 25. 30.06.2015 Ministerialbok for Haram prestegjeld, Haram sokn 1689-1737 (1534P) (Døpte) (søkbar 1689-1737)  DP Arnstein Slinning
 26. 30.06.2015 Ministerialbok for Skånevik prestegjeld 1745-1789 (1212P) (Offentlige skriftemål) (søkbar 1749-1766) DP Renathe-Johanne Wågenes
 27. 30.06.2015 Ministerialbok for Haram prestegjeld, Haram sokn 1689-1737 (1534P) (Dødfødte) (søkbar 1693-1698) DP Arnstein Slinning
 28. 30.06.2015 Ministerialbok for Strømm prestegjeld, Svelvik sokn 1900-1919 (0711Q) (Døpte) (søkbar 1900-1920) DP DIS-Sande
 29. 26.06.2015 Ministerialbok for Haram prestegjeld, Haram sokn 1689-1737 (1534P) (Viede) (søkbar 1689-1737) DP Arnstein Slinning
 30. 26.06.2015 Ministerialbok for Løten prestegjeld 1801-1814 (0415P) (Begravde) DA Statsarkivet i Bergen
 31. 26.06.2015 Ministerialbok for Løten prestegjeld 1801-1814 (0415P) (Døpte) (søkbar 1801-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 32. 25.06.2015 Folketelling 1891 for 1245 Sund herred (søkbar 1891-1891) DP Arvid Skogseth 
 33. 25.06.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1894-1904 (0522Q) (Konfirmerte) DP Gausdal historielag
 34. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ingedal sokn 1898-1915 (0115P) (Innmeldte) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 35. 25.06.2015 Kommunikantprotokoll for Kongsberg prestegjeld 1750-1755 (Konfirmerte) DP Else B. Rustad
 36. 25.06.2015 Ministerialbok for Tynset prestegjeld 1790-1800 (0437P) (Viede) DP Arvid Skogseth
 37. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ingedal sokn 1898-1915 (0115P) (Utflyttede) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 38. 25.06.2015 Kommunikantprotokoll for Kongsberg prestegjeld 1761-1766 (Konfirmerte) (søkbar 1762-1766) DP Else B. Rustad
 39. 25.06.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1894-1904 (0522Q) (Viede)  DP Gausdal historielag
 40. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ingedal sokn 1898-1915 (0115P) (Konfirmerte) (søkbar 1898-1905) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 41. 25.06.2015 Kommunikantprotokoll for Kongsberg prestegjeld 1739-1745 (Konfirmerte) (søkbar 1739-1745)  DP Else B. Rustad
 42. 25.06.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1894-1904 (0522Q) (Dødfødte)  DP Gausdal historielag
 43. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ingedal sokn 1898-1915 (0115P) (Innflyttede) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 44. 25.06.2015 Kommunikantprotokoll for Kongsberg prestegjeld 1755-1761 (Konfirmerte) (søkbar 1756-1761)  DP Else B. Rustad
 45. 25.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1846-1859 (1655P) (Innflyttede) DP Jostein Mediaa
 46. 25.06.2015 Ministerialbok for Alstahaug prestegjeld, Herøy sokn 1737-1740 (1820P) (Viede) DP Renathe-Johanne Wågenes
 47. 25.06.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1796-1808 (0545P) (Døpte) (søkbar 1808-1808) DA Statsarkivet i Bergen
 48. 25.06.2015 Ministerialbok for Tynset prestegjeld 1790-1800 (0437P) (Døpte) DP Arvid Skogseth
 49. 25.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1846-1859 (1655P) (Utflyttede) (søkbar 1846-1859) DP Jostein Mediaa
 50. 25.06.2015 Ministerialbok for Alstahaug prestegjeld, Herøy sokn 1737-1740 (1820P) (Offentlige skriftemål) DP Renathe-Johanne Wågenes
 51. 25.06.2015 Ministerialbok for Gildeskål prestegjeld 1892-1899 (1838P) (Døpte) (søkbar 1892-1899) DP Paul Haakonsen
 52. 25.06.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1894-1904 (0522Q) (Døpte) DP Gausdal historielag
 53. 25.06.2015 Ministerialbok for Aurskog prestegjeld 1767-1807 (0224P) (Døpte) (søkbar 1799-1807) DP Tore Stustad
 54. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Skjeberg sokn 1898-1911 (0115P) (Utmeldte) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 55. 25.06.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld 1809-1831 (0545P) (Begravde) DA Statsarkivet i Bergen
 56. 25.06.2015 Ministerialbok for Sigdal prestegjeld 1793-1811 (0621P) (Døpte) (søkbar 1793-1811) DP Lier historielag og Tore Stustad
 57. 25.06.2015 Kommunikantprotokoll for Kongsberg prestegjeld 1731-1739 (Konfirmerte)  DP Else B. Rustad
 58. 25.06.2015 Kommunikantprotokoll for Kongsberg prestegjeld 1745-1750 (Konfirmerte)  DP Else B. Rustad
 59. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Ingedal sokn 1898-1915 (0115P) (Utmeldte) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 60. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld, Skjeberg sokn 1898-1911 (0115P) (Innmeldte) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 61. 25.06.2015 Ministerialbok for Skjeberg prestegjeld 1846-1858 (0115P) (Utmeldte) (søkbar 1856-1863) DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 62. 25.06.2015 Ministerialbok for Rygge prestegjeld 1878-1904 (0136P) (Døpte) DA DIS-Østfold
 63. 25.06.2015 Ministerialbok for Våler prestegjeld 1771-1815 (0137P) (Begravde) (søkbar 1801-1815) DA Statsarkivet i Bergen
 64. 25.06.2015 Ministerialbok for Trondheim prestegjeld, Vår Frue kirke sokn 1774-1814 (1601M5) (Viede) (søkbar 1801-1814) DA Statsarkivet i Bergen
 65. 25.06.2015 Ministerialbok for Tynset prestegjeld 1790-1800 (0437P) (Begravde) DP Arvid Skogseth
 66. 25.06.2015 Ministerialbok for Tynset prestegjeld 1790-1800 (0437P) (Konfirmerte) DP Arvid Skogseth
 67. 25.06.2015 Klokkerbok for Østre Gausdal prestegjeld, Gausdal sokn 1894-1904 (0522Q) (Begravde) DP Gausdal historielag
 68. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Begravde) DP DIS-Vestfold
 69. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Innflyttede)  DP DIS-Vestfold
 70. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Konfirmerte)  DP DIS-Vestfold
 71. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Vaksinerte)  DP DIS-Vestfold
 72. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Viede)  DP DIS-Vestfold
 73. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Utflyttede) DP DIS-Vestfold
 74. 25.06.2015 Ministerialbok for Sørum prestegjeld 1759-1814 (0226P) (Døpte) (søkbar 1800-1814) DP Jan Horgen
 75. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Dødfødte)  DP DIS-Vestfold
 76. 25.06.2015 Ministerialbok for Stange prestegjeld, Stange sokn 1894-1905 (0417P) (Konfirmerte) DP DIS-Hedmark
 77. 25.06.2015 Ministerialbok for Vang prestegjeld, Hamar sokn 1890-1899 (0414Q) (Konfirmerte) DP DIS-Hedmark
 78. 25.06.2015 Ministerialbok for Alstahaug prestegjeld, Herøy sokn 1737-1740 (1820P) (Begravde) DP Renathe-Johanne Wågenes
 79. 25.06.2015 Ministerialbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1910-1960 (Begravde) DP DIS-Vestfold
 80. 25.06.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1845-1851 (0717Q) (Døpte) DP DIS-Vestfold
 81. 17.06.2015 Folketelling 1891 for 0626 Lier herred (søkbar 1891-1891) DP Buskerud slektshistorielag
 82. 17.06.2015 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Vik sokn 1815-1830 (1748P) (Begravde) DP Jostein Mediaa
 83. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1878-1897 (1655P) (Innflyttede) DP Jostein Mediaa
 84. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen (Havstein) sokn 1914-1938 (1660P) (Begravde) (søkbar 1914-1934) DP Jostein Mediaa
 85. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1829-1845 (1655P) (Utflyttede) DP Jostein Mediaa
 86. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1878-1897 (1655P) (Utflyttede) DP Jostein Mediaa
 87. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen sokn 1881-1896 (1660P) (Viede) DP Jostein Mediaa
 88. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1816-1828 (1655P) (Døpte) DP Jostein Mediaa
 89. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1859-1877 (1655P) (Konfirmerte) DP Jostein Mediaa
 90. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen sokn 1881-1896 (1660P) (Konfirmerte) DP Jostein Mediaa
 91. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1816-1828 (1655P) (Viede) DP Jostein Mediaa
 92. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1859-1877 (1655P) (Begravde) DP Jostein Mediaa
 93. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen sokn 1881-1896 (1660P) (Begravde) DP Jostein Mediaa
 94. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1816-1828 (1655P) (Konfirmerte) DP Jostein Mediaa
 95. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1859-1877 (1655P) (Utflyttede) DP Jostein Mediaa
 96. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen sokn 1897-1914 (1660P) (Konfirmerte) DP Jostein Mediaa
 97. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1816-1828 (1655P) (Begravde) DP Jostein Mediaa
 98. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1859-1877 (1655P) (Innflyttede) DP Jostein Mediaa
 99. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1816-1828 (1655P) (Innflyttede) DP Jostein Mediaa
 100. 17.06.2015 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Byåsen sokn 1897-1914 (1660P) (Begravde) DP Jostein Mediaa
 101. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1829-1845 (1655P) (Døpte) DP Jostein Mediaa
 102. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1816-1828 (1655P) (Utflyttede) DP Jostein Mediaa
 103. 17.06.2015 Ministerialbok for Byneset prestegjeld 1907-1923 (1655P) (Innflyttede) DP Jostein Mediaa