1. 15.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1862-1869 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 2. 15.08.2014 Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld, Hoff sokn 1897-1909 (0528P) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 3. 15.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1831-1853 (0527Q) (Konfirmerte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 4. 15.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Kolbu sokn 1878-1894 (0529P) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 5. 15.08.2014 Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld, Hoff sokn 1897-1909 (0528P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 6. 15.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld, Kolbu sokn 1878-1894 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 7. 15.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1831-1853 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 8. 15.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1850-1855 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 9. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Døpte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 10. 13.08.2014 Klokkerbok for Grytten prestegjeld, Hen sokn 1902-1937 (1539P) (Døpte)  DP DIS-Møre og Romsdal
 11. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Viede)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 12. 13.08.2014 Ministerialbok for Strømsø prestegjeld, Tangen sokn 1739-1814 (0602bP) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 13. 13.08.2014 Ministerialbok for Strømsø prestegjeld, Tangen sokn 1814-1843 (0602bP) (Viede)  DP Tor Magne Midtbø
 14. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Konfirmerte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 15. 13.08.2014 Ministerialbok for Grytten prestegjeld 1725-1763 (1539P) (Konfirmerte)  DP DIS-Møre og Romsdal og DIS-Molde
 16. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Begravde)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 17. 13.08.2014 Kirkebok for Dissentersamfunn Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 (0103D1) (Dødfødte)  DP Torunn Cathrine Ludvigsen
 18. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1854-1866 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 19. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Vardal sokn 1878-1893 (0527Q) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 20. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1867-1878 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 21. 07.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1856-1861 (0529P) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 22. 07.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1844-1849 (0529P) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 23. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Vardal sokn 1878-1893 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 24. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Gjøvik by sokn 1878-1890 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 25. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Gjøvik by sokn 1891-1901 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 26. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1878-1892 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 27. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1893-1904 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 28. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1854-1866 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 29. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1867-1878 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 30. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Gjøvik by sokn 1878-1890 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 31. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Vardal sokn 1878-1893 (0527Q) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 32. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Gjøvik by sokn 1891-1901 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 33. 07.08.2014 Ministerialbok for Vestre Toten prestegjeld 1844-1849 (0529P) (Viede)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 34. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1878-1892 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 35. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Gjøvik by sokn 1891-1901 (0527Q) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 36. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1893-1904 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 37. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1878-1892 (0527Q) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 38. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1831-1853 (0527Q) (Døpte)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 39. 07.08.2014 Ministerialbok for Vardal prestegjeld, Hunn sokn 1893-1904 (0527Q) (Begravde)  DP Gjøvik og Toten slektshistorielag
 40. 05.08.2014 Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P) (Begravde)  DP Sidsel Pihl Haugen
 41. 05.08.2014 Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1785-1807 (0707P) (Begravde)  DP Sidsel Pihl Haugen
 42. 05.08.2014 Ministerialbok for Flesberg prestegjeld 1788-1815 (0631P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 43. 05.08.2014 Ministerialbok for Nes prestegjeld 1787-1807 (0616P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 44. 05.08.2014 Ministerialbok for Nes prestegjeld 1808-1814 (0616P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 45. 05.08.2014 Ministerialbok for Råde prestegjeld 1806-1814 (0135P) (Begravde)  DP Lisbeth Løchen
 46. 05.08.2014 Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P) (Viede)  DP Sidsel Pihl Haugen
 47. 05.08.2014 Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1785-1807 (0707P) (Viede)  DP Sidsel Pihl Haugen
 48. 05.08.2014 Ministerialbok for Bud prestegjeld, Hustad sokn 1902-1903 (1549P) (Døpte)  DA DIS-Møre og Romsdal og DIS-Molde
 49. 05.08.2014 Ministerialbok for Kvernes prestegjeld, Kornstad sokn 1885-1900 (1553P) (Konfirmerte)  DA DIS-Møre og Romsdal
 50. 05.08.2014 Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P) (Døpte)  DP Sidsel Pihl Haugen
 51. 05.08.2014 Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1785-1807 (0707P) (Døpte)  DP Sidsel Pihl Haugen
 52. 05.08.2014 Ministerialbok for Flesberg prestegjeld 1788-1815 (0631P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 53. 05.08.2014 Ministerialbok for Kragerø prestegjeld 1767-1802 (0801Q) (Døpte)  DP Hans Isdahl
 54. 05.08.2014 Ministerialbok for Kristiansand prestegjeld 1778-1818 (1001P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 55. 05.08.2014 Ministerialbok for Nes prestegjeld 1787-1807 (0616P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 56. 05.08.2014 Ministerialbok for Nes prestegjeld 1808-1814 (0616P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 57. 01.08.2014 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Bjelland sokn 1867-1887 (1024P) (Innflyttede)  DP Knut Røysland
 58. 01.08.2014 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1872-1887 (1837Q) (Begravde)  DP Knut-Ole Einvik
 59. 01.08.2014 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1872-1887 (1837Q) (Dødfødte)  DP Knut-Ole Einvik
 60. 01.08.2014 Ministerialbok for Aurskog prestegjeld 1767-1807 (0224P) (Begravde)  DP Tore Stustad
 61. 01.08.2014 Ministerialbok for Finsland prestegjeld 1887-1920 (1023Q) (Dødfødte)  DP Knut Røysland
 62. 01.08.2014 Klokkerbok for Bjelland prestegjeld, Finsland sokn 1732-1782 (1024P) (Viede)  DP Knut Røysland
 63. 01.08.2014 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Bjelland sokn 1867-1887 (1024P) (Vaksinerte)  DP Knut Røysland
 64. 01.08.2014 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1872-1887 (1837Q) (Viede)  DP Knut-Ole Einvik
 65. 01.08.2014 Klokkerbok for Bjelland prestegjeld, Finsland sokn 1732-1782 (1024P) (Introduserte kvinner)  DP Knut Røysland
 66. 01.08.2014 Ministerialbok for Finsland prestegjeld 1887-1920 (1023Q) (Viede)  DP Knut Røysland
 67. 01.08.2014 Ministerialbok for Finsland prestegjeld 1887-1920 (1023Q) (Utmeldte)  DP Knut Røysland
 68. 01.08.2014 Klokkerbok for Bjelland prestegjeld, Finsland sokn 1732-1782 (1024P) (Døpte)  DP Knut Røysland
 69. 01.08.2014 Ministerialbok for Finsland prestegjeld 1887-1920 (1023Q) (Innmeldte)  DP Knut Røysland
 70. 01.08.2014 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Bjelland sokn 1867-1887 (1024P) (Døpte)  DP Knut Røysland
 71. 01.08.2014 Ministerialbok for Finsland prestegjeld 1887-1920 (1023Q) (Døpte)  DP Knut Røysland
 72. 01.08.2014 Ministerialbok for Evje prestegjeld, Evje sokn 1760-1787 (0934P) (Døpte)  DP Stein Owe Haugland
 73. 01.08.2014 Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1872-1887 (1837Q) (Konfirmerte)  DP Knut-Ole Einvik
 74. 01.08.2014 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Bjelland sokn 1867-1887 (1024P) (Konfirmerte)  DP Knut Røysland
 75. 01.08.2014 Ministerialbok for Finsland prestegjeld 1887-1920 (1023Q) (Konfirmerte)  DP Knut Røysland
 76. 01.08.2014 Ministerialbok for Bjelland prestegjeld, Bjelland sokn 1867-1887 (1024P) (Utflyttede)  DP Knut Røysland
 77. 01.08.2014 Ministerialbok for Finsland prestegjeld 1887-1920 (1023Q) (Utflyttede)  DP Knut Røysland
 78. 01.08.2014 Ministerialbok for Evje prestegjeld, Evje sokn 1760-1787 (0934P) (Begravde)  DP Stein Owe Haugland
 79. 01.08.2014 Ministerialbok for Finsland prestegjeld 1887-1920 (1023Q) (Innflyttede)  DP Knut Røysland
 80. 01.08.2014 Klokkerbok for Bjelland prestegjeld, Finsland sokn 1732-1782 (1024P) (Begravde)  DP Knut Røysland
 81. 12.07.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1817-1857 (1736P) (Viede)  DP Jostein Mediaa
 82. 12.07.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1857-1872 (1736P) (Viede)  DP Jostein Mediaa
 83. 12.07.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1817-1857 (1736P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 84. 12.07.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1857-1872 (1736P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 85. 12.07.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1847-1856 (1736P) (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 86. 12.07.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1857-1872 (1736P) (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 87. 12.07.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1873-1887 (1736P) (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 88. 10.07.2014 Ministerialbok for Luster prestegjeld 1803-1821 (1426P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 89. 09.07.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld, Undrumsdal sokn 1774-1814 (0716P) (Døpte)  DP Tor Magne Midtbø
 90. 09.07.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld, Undrumsdal sokn 1774-1814 (0716P) (Begravde)  DP Tor Magne Midtbø
 91. 09.07.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1817-1857 (1736P) (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 92. 08.07.2014 Ministerialbok for Bjørnør prestegjeld, Osen sokn 1912-1924 (1632P) (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 93. 08.07.2014 Ministerialbok for Bjørnør prestegjeld, Osen sokn 1897-1912 (1632P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 94. 08.07.2014 Ministerialbok for Hole prestegjeld 1814-1833 (0612P) (Begravde) DA Digitalarkivets registreringsenhet på Voss
 95. 08.07.2014 Ministerialbok for Bjørnør prestegjeld, Osen sokn 1912-1924 (1632P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 96. 08.07.2014 Ministerialbok for Veøy prestegjeld 1799-1818 (1541P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 97. 08.07.2014 Ministerialbok for Norddal prestegjeld 1774-1816 (1524P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 98. 08.07.2014 Ministerialbok for Bjørnør prestegjeld, Osen sokn 1897-1912 (1632P) (Innflyttede)  DP Jostein Mediaa
 99. 08.07.2014 Ministerialbok for Bjørnør prestegjeld, Osen sokn 1897-1912 (1632P) (Utflyttede)  DP Jostein Mediaa
 100. 08.07.2014 Ministerialbok for Bjørnør prestegjeld, Osen sokn 1912-1924 (1632P) (Utflyttede)  DP Jostein Mediaa