1. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Lauvøy (Nord-Flatanger) sokn 1913-1937 (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 2. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Vik (Sør-Flatanger) sokn 1911-1937 (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 3. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1873-1887 (1736P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 4. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1887-1903 (1736P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 5. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld, Snåsa sokn 1902-1927 (1736P) (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 6. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Vik (Sør-Flatanger) sokn 1911-1937 (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 7. 23.10.2014 Klokkerbok for Fosnes prestegjeld, Vik sokn 1910-1934 (1748P) (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 8. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Vik (Sør-Flatanger) sokn 1911-1937 (Viede)  DP Jostein Mediaa
 9. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1887-1903 (1736P) (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 10. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Vik (Sør-Flatanger) sokn 1911-1937 (Utflyttede)  DP Jostein Mediaa
 11. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld, Snåsa sokn 1902-1927 (1736P) (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 12. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Vik (Sør-Flatanger) sokn 1911-1937 (Innflyttede)  DP Jostein Mediaa
 13. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Lauvøy (Nord-Flatanger) sokn 1885-1912 (1749Q) (Innflyttede)  DP Jostein Mediaa
 14. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Lauvøy (Nord-Flatanger) sokn 1913-1937 (Viede)  DP Jostein Mediaa
 15. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1873-1887 (1736P) (Viede)  DP Jostein Mediaa
 16. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld 1887-1903 (1736P) (Viede)  DP Jostein Mediaa
 17. 23.10.2014 Ministerialbok for Snåsa prestegjeld, Snåsa sokn 1902-1927 (1736P) (Viede)  DP Jostein Mediaa
 18. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Lauvøy (Nord-Flatanger) sokn 1913-1937 (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 19. 23.10.2014 Ministerialbok for Flatanger prestegjeld, Vik (Sør-Flatanger) sokn 1911-1937 (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 20. 21.10.2014 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Bratsberg sokn 1781-1817 (1660P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 21. 21.10.2014 Ministerialbok for Rakkestad prestegjeld 1814-1824 (0128P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 22. 21.10.2014 Ministerialbok for Tønsberg prestegjeld 1813-1826 (0705P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 23. 21.10.2014 Ministerialbok for Nissedal prestegjeld, Nissedal sokn 1814-1845 (0830P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 24. 21.10.2014 Ministerialbok for Tune prestegjeld 1797-1815 (0130P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 25. 21.10.2014 Ministerialbok for Ullensvang prestegjeld, Odda sokn 1788-1804 (1230Q) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 26. 21.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Utflyttede)  DP Jostein Mediaa
 27. 21.10.2014 Ministerialbok for Hjartdal prestegjeld 1776-1801 (0827P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 28. 21.10.2014 Ministerialbok for Jostedal prestegjeld 1770-1806 (1427P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 29. 21.10.2014 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Bratsberg sokn 1781-1817 (1660P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 30. 21.10.2014 Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Lade sokn 1781-1817 (1660P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 31. 21.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Begravde)  DP Jostein Mediaa
 32. 21.10.2014 Ministerialbok for Hjartdal prestegjeld 1776-1801 (0827P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 33. 21.10.2014 Ministerialbok for Jostedal prestegjeld 1770-1806 (1427P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 34. 21.10.2014 Ministerialbok for Jostedal prestegjeld 1807-1837 (1427P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 35. 21.10.2014 Ministerialbok for Melhus prestegjeld, Hølonda sokn 1768-1815 (1653P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 36. 21.10.2014 Ministerialbok for Nissedal prestegjeld, Nissedal sokn 1814-1845 (0830P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 37. 21.10.2014 Ministerialbok for Ullensvang prestegjeld, Odda sokn 1788-1804 (1230Q) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 38. 14.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1805-1814 (0423P) (Viede)  DP Solør Slektshistorielag
 39. 14.10.2014 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1790-1815 (0424P) (Viede)  DP Solør Slektshistorielag
 40. 14.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1805-1814 (0423P) (Døpte)  DP Solør Slektshistorielag
 41. 14.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Viede)  DP Jostein Mediaa
 42. 14.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Konfirmerte)  DP Jostein Mediaa
 43. 14.10.2014 Ministerialbok for Askøy prestegjeld 1801-1818 (1247Q) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 44. 14.10.2014 Ministerialbok for Fosnes prestegjeld, Otterøy (Vik) sokn 1904-1926 (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 45. 14.10.2014 Ministerialbok for Namsos prestegjeld, Namsos sokn 1887-1927 (Døpte)  DP Jostein Mediaa
 46. 08.10.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld, Undrumsdal sokn 1774-1814 (0716P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 47. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1774-1792 (0423P) (Viede)  DP Solør Slektshistorielag
 48. 08.10.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld 1814-1824 (0716P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 49. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1792-1805 (0423P) (Viede)  DP Solør Slektshistorielag
 50. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1774-1792 (0423P) (Begravde)  DP Solør Slektshistorielag
 51. 08.10.2014 Ministerialbok for Skedsmo prestegjeld 1767-1807 (0231P) (Viede)  DP Kjell Halvorsen
 52. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1792-1805 (0423P) (Begravde)  DP Solør Slektshistorielag
 53. 08.10.2014 Ministerialbok for Lesja prestegjeld 1777-1819 (0512P) (Viede)  DP Arnfinn Kjelland
 54. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1792-1805 (0423P) (Konfirmerte)  DP Solør Slektshistorielag
 55. 08.10.2014 Ministerialbok for Skedsmo prestegjeld 1808-1814 (0231P) (Viede)  DP Kjell Halvorsen
 56. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1805-1814 (0423P) (Konfirmerte)  DP Solør Slektshistorielag
 57. 08.10.2014 Ministerialbok for Sørum prestegjeld 1814-1829 (0226P) (Viede)  DP Jan Horgen
 58. 08.10.2014 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1790-1815 (0424P) (Konfirmerte)  DP Solør Slektshistorielag
 59. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1754-1802 (1655P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 60. 08.10.2014 Ministerialbok for Støren prestegjeld, Støren sokn 1788-1815 (1648P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 61. 08.10.2014 Ministerialbok for Sem prestegjeld 1814-1825 (0721P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 62. 08.10.2014 Ministerialbok for Orkdal prestegjeld, Skaun sokn 1791-1816 (1638P) (Viede)  DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 63. 08.10.2014 Ministerialbok for Norderhov prestegjeld 1814-1833 (0613Q) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 64. 08.10.2014 Ministerialbok for Drangedal prestegjeld, Tørdal sokn 1814-1831 (0817P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 65. 08.10.2014 Ministerialbok for Dypvåg prestegjeld, Flosta sokn 1813-1824 (0915P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 66. 08.10.2014 Ministerialbok for Sørum prestegjeld 1759-1814 (0226P) (Viede)  DP Jan Horgen
 67. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1803-1816 (1655P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 68. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1792-1805 (0423P) (Døpte)  DP Solør Slektshistorielag
 69. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1803-1816 (1655P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 70. 08.10.2014 Ministerialbok for Åmot prestegjeld 1815-1841 (0429P) (Døpte)  DP Stor-Elvdal Historielag
 71. 08.10.2014 Ministerialbok for Sørum prestegjeld 1814-1829 (0226P) (Begravde)  DP Jan Horgen
 72. 08.10.2014 Ministerialbok for Åmot prestegjeld 1811-1814 (0429P) (Døpte)  DP Stor-Elvdal Historielag
 73. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1754-1802 (1655P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 74. 08.10.2014 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1790-1815 (0424P) (Døpte)  DP Solør Slektshistorielag
 75. 08.10.2014 Ministerialbok for Orkdal prestegjeld, Skaun sokn 1791-1816 (1638P) (Begravde)  DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 76. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1754-1802 (1655P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 77. 08.10.2014 Ministerialbok for Ullensvang prestegjeld, Ullensvang sokn 1788-1804 (1230Q) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 78. 08.10.2014 Ministerialbok for Lesja prestegjeld 1777-1819 (0512P) (Døpte)  DP Arnfinn Kjelland
 79. 08.10.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld 1814-1824 (0716P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 80. 08.10.2014 Ministerialbok for Byneset prestegjeld, Byneset sokn 1803-1816 (1655P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 81. 08.10.2014 Ministerialbok for Haltdalen prestegjeld 1745-1804 (1645P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 82. 08.10.2014 Ministerialbok for Melhus prestegjeld, Flå sokn 1768-1815 (1653P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 83. 08.10.2014 Ministerialbok for Melhus prestegjeld, Leinstrand sokn 1768-1815 (1653P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 84. 08.10.2014 Ministerialbok for Sem prestegjeld 1814-1825 (0721P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 85. 08.10.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld 1814-1824 (0716P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 86. 08.10.2014 Ministerialbok for Orkdal prestegjeld, Skaun sokn 1791-1816 (1638P) (Døpte)  DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 87. 08.10.2014 Ministerialbok for Drangedal prestegjeld, Tørdal sokn 1814-1831 (0817P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 88. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1805-1814 (0423P) (Begravde)  DP Solør Slektshistorielag
 89. 08.10.2014 Ministerialbok for Hof prestegjeld 1790-1815 (0424P) (Begravde)  DP Solør Slektshistorielag
 90. 08.10.2014 Ministerialbok for Grue prestegjeld 1774-1792 (0423P) (Døpte)  DP Solør Slektshistorielag
 91. 08.10.2014 Ministerialbok for Drangedal prestegjeld, Tørdal sokn 1814-1831 (0817P) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 92. 01.10.2014 Ministerialbok for Hjørundfjord prestegjeld 1765-1818 (1522P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 93. 01.10.2014 Ministerialbok for Fjaler prestegjeld 1799-1814 (1429Q) (Begravde)  DA Statsarkivet i Bergen
 94. 01.10.2014 Ministerialbok for Lom prestegjeld 1815-1825 (0514P) (Begravde)  DP Atle Brandsar
 95. 01.10.2014 Ministerialbok for Vågå prestegjeld 1739-1810 (0515P) (Begravde)  DP Atle Brandsar
 96. 01.10.2014 Ministerialbok for Vågå prestegjeld 1810-1815 (0515P) (Begravde)  DP Atle Brandsar
 97. 01.10.2014 Ministerialbok for Vågå prestegjeld 1739-1810 (0515P) (Dødfødte)  DP Atle Brandsar
 98. 01.10.2014 Ministerialbok for Vågå prestegjeld 1810-1815 (0515P) (Dødfødte)  DP Atle Brandsar
 99. 01.10.2014 Ministerialbok for Bolsøy prestegjeld, Bolsøy sokn 1795-1821 (1544P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen
 100. 01.10.2014 Ministerialbok for Gloppen prestegjeld 1785-1815 (1445P) (Døpte)  DA Statsarkivet i Bergen