20. februar 2015: Nytt skannet materiale:  Amtmennenes femårsberetninger nr 2-29  er publisert.  Dette var innberetninger om næringene i amtet som amtmennene måtte levere hvert femte år i perioden 1825-1915. Det vil publiseres flere beretninger etterhvert som de blir ferdige. SSB har skrevet mer om beretningene .

Folketellingen 1865 i utskriftversjon  er nå tilgjengelig på nettsidene. Du kan laste ned en pdf-utgave av hvert prestegjeld. Utskriftsversjonen er utstyrt med registre for fornavn,etternavn, bosted og fødested. 1801 og 1910 er allerede på plass og 1900-tellingen forventer vi å få klar veldig snart.

Med dette tar vi i Digitalarkivet vinterferie. Vi kommer sterkt tilbake mandag 2. mars.

12. februar 2015: Flere militærruller for Lier er lagt ut, i tillegg til en dåpsliste for Flatanger  som kan legges ut nå etter at vi flyttet sperregrensen. Samtidig har vi lagt ut transkriberte lister over døve, blind og døvstumme på Vestlandet.  Renathe-Johanne Wågenes som har transkribert listene har også laget en liten artikkel om dette som er tilgjengelig på nettsidene for Statsarkivet i Bergen.  I listen over Siste 100  finner du full oversikt.

10. februar 2015: I forbindelse med 1814-prosjektet  har vi publisert kirkeboksdata fra perioden 1801-1814.  Dette er transkribert ved Statsarkivet i Bergen. Gå til Siste 100  for detaljer.

9. februar 2015: Tore Stustad i Lier historielag og Terje Emil Skrolsvik står for dagens bidrag.  Fra Lier er det militærruller, mens Skrolsvik har tatt for seg skattelister og elevprotokoller i Bergen. I Siste 100  er lenker til søkeskjemaene.

4. februar 2015: Ved årsskiftet flyttet vi sperregrensen for det transkriberte materialet med 5 år.  Det betyr at vi nå publiserer dåpslister til og med 1920 og konfirmasjonslister til og med 1934. Les mer om sperregrenser  Noen data som har vært publisert, men kuttet pga sperring, er nå utvidet, disse dukker ikke opp i Siste 100. I tillegg har vi hatt noen registreringer på vent til årsgrensen skulle flyttes, disse er nå lagt ut som nye bidrag og vises i Siste 100. Bjørnar Iversen er ny gjest i Digitalpensjonatet  og en av de som har ventet på denne flyttingen av sperregrensen. Vi har også publisert 1815-tellingen for Lavik transkribert ved Statsarkivet i Bergen. Se detaljer over bidragene i Siste 100.

29. januar 2015: Rune Bergesen i Digitalpensjonatrommet Bergesen og Stensen har transkribert 1875-tellinger for Nordjord.  Gå til Siste 100  for detaljer og lenke til søkeskjema.

24. januar 2015: Gjøvik og Toten slektshistorielag har transkribert 1880-manntallet for Gjøvik by.  I registeret har de konstruert adresse for eiendommene for å lette framfinningen. Les mer om det under kildeinformasjon .Øivind Larsen har konsentrert seg om å transkribere kommunikantprotokollene for Eidsberg.  Den første protokollen er flyttet over fra de gamle søkesidene og de to neste er publisert nå, dermed er Larsens over 200 000 personposter for perioden 1800-1858 samlet her og tilgjengelig for søk . Se til høyre, Siste utlagt, for lenker.

23. januar 2015: Dødsfallsmeldinger fra lensmannsprotokoller for Nordfjord  er sendt inn fra Digitalpensjonatgjesten Bergesen og Stensen og nå publisert. Det er også lagt ut litt mer transkriberte kirkeboksdata. Gå til Siste 100  for detaljer.

15. januar 2015: Et register over hvalfangstflåten fra 1911  slik den er oppført i oversikt fra Hvalfangernes assuranceforening er publisert. Registeret er transkribert av Digitalpensjonatgjesten Lisbeth Akerholt. Ellers har oppdateringer av korrigerte 1910-tellinger gått fint og alle data skal være på plass igjen.

9. januar 2015: Flere transkriberte 1891-tellinger er lagt ut.  Disse er transkribert av gjester i Digitalpensjonatet. I Siste 100  står alle detaljer.

8. januar 2015: Vi har fått en ny gjest i Digitalpensjonatet: Andreas Martinsen av Nordenstjerne.  Han bidrar med en avskrift av søknader om fritakelse for luksusskatt på kjøretøy 1930-1932  for Helgeland politidistrikt. Avskriftene er lagt ut som en pdf-fil under fulltekstavskrifter for skattelister og regnskaper . Vi har også lagt ut søkbare data : skattelister for Ulstein og Hareid prestegjeld og et manntall over husmenn for Helgeland fogderi. Julaften la vi også ut 1815-tellingen for Ytre Holmedal (Fjaler) både i skannet og søkbar utgave - dette ble annonsert i julekalender-emnet i debattforumet, men vi tar det med også i denne nyhetsmeldingen. Gå også til Siste 100  for ytterligere detaljer.

5. januar 2015: Godt nytt år!  Vi er tilbake i full drift igjen etter ferien og regner med å få ut nye data ganske snart, samtidig som vi flytter over data fra de gamle søkesidene. Mens du venter på mer data, kan du slå ihjel tiden med Hvem tror du at du er? på nettsidene til NRK. 

18. desember 2014: Ukens siste publisering består for det meste av kirkeboksdata fra 1801-1814 , men det er også lagt ut data fra kirkebøker både før og etter den perioden. Vi har også publisertfolketellingen 1891 for Årstad  (i dag en bydel i Bergen). I listen over Siste 100  fins alle detaljene og lenker til søkeskjema. Ikke glem at Avansert personsøk  eller de listespesifikke søkene  kan brukes for søk gjennom flere kirkebøker om gangen.

17. desember 2014: Nå er navnelister fra de numeriske folketellingene for perioden 1769-1855 flyttet over fra de gamle søkesidene.  Du kan ta i bruk et felles søkeskjema for alle navnelistene , eller du kan gå til Finn kilde og se i oversikten over Navnegrunnlag til numerisk folketelling  for å se hvilke områder og årstall som er tilgjengelige. Når disse dataene ble flyttet over, ble det også mulig å publisere nyinnkomne data for denne kildekategorien som vi har hatt på vent i noen år. Det er veldig gledelig for oss å fortelle at 1815-tellingen for Borgund sokn i Borgund, samt 1845- og 1855-tellingene for Bodø bysokn nå er tilgjengelig for søk. Utenom nytt folketellingsdata, har vi også lagt ut transkriberte branntakstprotokoller for Ålesund etter bybrannen i 1904 , samt en taksering av de brannskadde eiendommene i Ålesund etter bybrannen. Disse kildene er også skannet og i dataene finner du lenker til det skannede materialet. Se i Finn kilde hva som er tilgjengelig av branntaktskilder, både skannet og søkbart . Samtidig har vi lagt ut flere kirkeboksdata i hovedsak fra perioden 1801-1814 og 1700-tallet.

I listen over Siste 100  finner du alle detaljer og lenker til søkeskjema. 

16. desember 2014: I dag er det kommet til enda mer kirkeboksdata, også denne gangen fra flittige gjester i Digitalpensjonatet.  Gjestene sørger for at bidragene sprer seg i både tid og rom. Dataene dekker områder i Østfold, Oppland, Telemark og Møre og Romsdal, og strekker seg i tid fra 1700-tallet til et stykke inn på 1900-tallet. Gå til Siste 100  for en detaljert oversikt.

10. desember 2014: Mer kirkeboksdata er lagt ut.  Disse er transkribert av Digitalpensjonatgjestene Jostein Mediaa, Torunn Cathrine Ludvigsen, Tirsdagsklubben, DIS-Østfold, Hedmark slektshistorielag, og Gjøvik og Toten slektshistorielag. Gå til Siste 100  for en detaljert oversikt.

4. desember 2014: Etter et lite stopp i publisering av nyinnkomne data er vi nå i gang igjen og har idag lagt til 118.000 personposter i søket.  Utenom folketellingen 1891 for Moss herred, så er alle data fra kirkebøker. Det er gjester i Digitalpensjonatet som har stått for transkriberingen og vi ønsker velkommen til Gausdal historielag og Moss historielag  som nye gjester i pensjonatet. I listen over Siste 100  er de nye bidragene listet med lenker til søkeskjema.

26. november 2014:  Nytt skannet materiale er tilgjengelig:  Folketellinga 1875 for Aust-Agder , samt folketellinga 1885 for Risør, Tvedestrand og Arendal.

20. november 2014:  Nytt skannet materiale er tilgjengelig:  15 sjømannsruller fra Grimstad mønstringskrets , én ny hovedrulle (nr. 11) fra Mandal sjømannskontor , samt 1875-tellingen for resten av Vest-Agder .

12. november 2014: Nytt skannet materiale er tilgjengelig:  15 sjømannsruller fra Lillesand mønstringskrets , én ny hovedrulle fra Haugesund sjømannskontor , og hele arkivet Tyske kansellis innenrikske avdeling  (fire arkivstykker).

6. november 2014: Nytt skannet materiale er tilgjengelig:  Kommunale folketellinger 1883 og 1905 for Kristiania , folketellinga 1875 for Oddernes, Tveit, Øvrebø og Søgne  i Vest-Agder, 16 sjømannsruller fra mønstringskretsene i Flekkefjord, Sokndal og Egersund , serien Diplomer fra prestearkiver  i Riksarkivets diplomsamling, flytteprotokoller fra Asker, Skedsmo og Moss , de eldste referatprotokollene til partiene Høyre og Venstre , og endelig to protokoller med fortegnelser over skysskifter (1840) og skysstasjoner (1875)  i Norge.

31. oktober 2014: Et variert utvalg av transkriberte kirkebøker er nå tilgjengelig for søk.  Gå til Siste 100  for en detaljert liste over dagens bidrag.

30. oktober 2014:  Nytt skannet materiale er tilgjengelig:  36 sjømannsruller og registre fra Kristiansand, Mandal og Farsund mønstringskretser,  folketellinga 1875 for Kristiansand, Mandal, Farsund og Flekkefjord.

23. oktober 2014: Digitalpensjonatgjesten Jostein Mediaa  sørger for at vi alltid har kirkeboksdata å publisere . Idag har vi konsentrert oss om noen av hans bidrag og publisert dem. Han alene har sørget for at over 600 lister fra kirkebøker for Trøndelagsfylkene og Nordland er tilgjengelig for søk. I Siste 100  finner dere en liste over dagens bidrag.

Nytt skannet materiale er også tilgjengelig:  Folketellinga 1870 for Kongsvinger, Lillehammer og Gjøvik  (Disse tellingene er allerede transkriberte og tilgjengelig for søk.), 7 registerruller fra Haugesund sjømannskontor  og 16 hoved- og registerruller fra Kristiansand mønstringskrets ,

21. oktober 2014: Mer kirkeboksmateriale er tilgjengelig for søk på nettsidene.  Det er i hovedsak data fra perioden1801-1814, men vi har også lagt ut bidrag fra Digitalpensjonatgjesten Jostein Mediaa. I Siste 100  finner du komplett liste over dagens bidrag.

14. oktober 2014: Vi har lagt ut mer transkribert kirkeboksdata.  Gå til Siste 100  for detaljer og lenke til søkeskjemaer.

13. oktober 2014: Nytt skannet materiale er tilgjengelig.  Folketellingen 1891 er nå komplett for Sogn og Fjordane , med unntak for Florø. Fra Riksarkivets diplomsamling er serien RA-diplom papir komplett for perioden 1570-1670 .

8. oktober 2014: Vi ønsker velkommen Kjell Halvorsen, Jan Horgen og Solør Slektshistorielag som nye gjester i Digitalpensjonatet.  De deltar i dugnaden for å transkribere kirkebøkene mellom 1801-1814 . Dagens publisering er også utelukkende data fra kirkebøker for nettopp den perioden. Over 50 000 personposter er lagt til og de er fra kirkebøker over hele landet. Gå til Siste 100 for en detaljert liste.

1. oktober 2014: Vi starter oktober med kirkeboksdata for perioden 1801-1814.  Det er Statsarkivet i Bergen og Digitalpensjonatgjesten Atle Brandsar som har bidratt med data idag. Gå til Siste 100  for en detaljert liste.

30. september 2014: Vi arbeider fremdeles med å flytte over data fra de gamle søkesidene til disse. Nå er blant annet valgmanntallene  flyttet over , og dermed kunne vi publisere nyinnkommet materiale også, nemlig valgmanntallet for Vestre Toten fra 1921, transkribert av Gjøvik og Toten slektshistorielag.

29. september 2014: Utskriftsfiler for folketellingen 1801 er nå tilgjengelig på nettsidene.  På samme måte som 1910-tellingen kan du nå laste ned pdf-filer for 1801-tellingen  for å skrive ut tellingslister på egenhånd. Disse utskriftsversjonene baserer seg på dataene vi har på nettsidene pr 23. september 2014. Utskriftene er utstyrt med registre for fornavn, etternavn, gård og fødested. Det vil også komme utskriftsfiler for tellingene fra 1865 og 1900.

26. september 2014: Nytt skannet materiale er tilgjengelig fra i dag73 sjøinnrulleringsprotokoller  fra Halden, Fredrikstad, Stavanger og Haugesund. 26 protokoller med tollregnskaper  fra Generaltollkammeret. For folketellinga 1891  er nå Nordland komplett, samt Bremanger og Selje i Sogn og Fjordane. Endelig har DIS-Vestfold bidratt med ekstrarulle 1818 for Holmestrand

Det er også publisert mer transkribert materiale , i hovedsak data fra kirkebøker, men også et register til skifteprotokollen for Nordfjord 1733-1744 hvor det også er lenker til skannet protokoll. Gå til Siste 100 for komplett liste  over nye transkriberinger. Vi ønsker Nora Rodin  velkommen som ny gjest i Digitalpensjonatet . Hun deltar i 1814-dugnaden  for å transkribere kirkebøker fra perioden 1801-1814.

23. september 2014: Mer kirkeboksdata er nå tilgjengelig for søk.  Utenom dåpslisten for Hoff i Østre Toten 1897-1909, så er alle dataene fra perioden 1801-1814. De er transkribert som del av DNF1814 og arbeidet er utført ved Statsarkivet i Bergen og hos flittige gjester i Digitalpensjonatet. I listen over Siste 100 finner du alle de nyeste bidragene.

18. september 2014: Digitalpensjonatgjesten Asle Jonassen  har sendt oss avskrifter av jordebøker for Helgeland fogderi for utvalgte år mellom 1705 og 1744. Gå til Siste 100  for lenker til søkeskjema.

17. september 2014:  Flere skifteregistre med lenker til skannede skifteprotokoller er nå tilgjengelig for søk. Det er også lagt ut skattelister fra 1700-tallet og prestemanntall fra 1660-åra for Norderhov prestegjeld. Gå til Siste 100  for detaljer.

12. september 2014: Nytt skannet materiale er nå tilgjengelig.  Fra folketellingen 1891  er flere tellingslister for Nordland tilgjengelig . Statsarkivet i Stavanger har skannet flere kilder fra petroleumsarkivene . Denne gangen  Norsk-Amerikansk Petroleumscompani A/S  og Norsk Brændselolje A/S . Heljar Westlie skanner dokumenter fra Vestre Toten kommunearkiv  og har sendt inn ligningsprotokollen fra 1896-1898 .

11. september 2014: Nå er flere kirkeboksregistreringer for Vardal og Vestre Toten tilgjengelig for søk . De er transkribert av medlemmer av Gjøvik og Toten slektshistorielag. Gå til Siste 100  for detaljer.

9. september 2014: Vi har lagt ut dåpsregistreringer for Bjelland  i Vest-Agder og Meløy  i Nordland.  Disse er transkribert av Knut Røysland og Knut-Ole Einvik.

3. september 2014:  Kirkeboksregistreringer for Haram i Møre og Romsdal og Skjeberg i Østfold er lagt ut, i tillegg til et sjeleregister fra Hjartdal i Telemark og prestemanntallet for Modum i Buskerud fra 1660-årene. Alt er registrert av flittige gjester i Digitalpensjonatet. Listen over Siste 100  har lenker til søkeskjemaene.

2. september 2014: Idag har vi lagt ut både transkriberte kirkebøker og data fra flytteprotokoll for Oppdal og militært manntall fra Kinn . Gå til Siste 100  for en detaljert oversikt.

28. august 2014: Den skannede utgaven av folketellingen fra 1801 er nå publisert.  Den skannede versjonen skjuler seg bak lenken "Bla" i Finn kilde . Enda flere kirkeboksdata er lagt ut, også denne gangen i hovedsak fra perioden 1801-1814 . Vi ønsker samtidig Stor-Elvdal Historielag  velkommen som ny gjest i Digitalpensjonatet. Laget deltar i 1814-dugnaden . Gå til Siste 100  for detaljer om dagens publisering.

27. august 2014: Nye kirkeboksdata er lagt ut . Denne gangen for perioden 1801-1814 i forbindelse med DNF1814. Gå til Siste 100  for detaljert oversikt.

25. august 2014: I dag har vi publisert data som ikke er fra kirkebøker.  Statsarkivet i Kongsberg har sendt to registre fra Porsgrunn passjournal 1852-1906, mens Statsarkivet i Bergen har transkribert sjeleregisteret for Fjelberg fra 1777. Buskerud slektshistorielag har sendt oss prestemanntallet for Hole prestegjeld 1664-1666. Se Siste 100  for lenker.

15. august 2014: Vi har lagt ut flere kirkeboksregistreringer sendt fra Gjøvik og Toten slektshistorielag. Gå til Siste 100  for detaljer. Vi har også lagt ut et par fulltekstavskrifter: tingbøker for Brandsøy skipreide i Sunnfjord fra 1700-tallet og jordebok for Sandsvær fra 1624-1626. Inntil vi får en ordning hvor disse avskriftene dukker opp i Finn kilde, vil denne type bidrag bli lagt ut under Fulltekstavskrifter .

13. august 2014: Flere kirkeboksdata er lagt ut med god geografisk spredning , så her er både Fredrikstad, Strømsø og Grytten representert. Gå til listen over Siste 100  for detaljer.

7. august 2014:  Gjøvik og Toten slektshistorielag  er gjest i Digitalpensjonatet og har arbeidet med å transkribere kilder for Gjøvik og Toten i mange år. Planen er å gjøre dette tilgjengelig via Digitalarkivet. Dagens publisering av transkriberte kirkebøker for Vardal og Vestre Toten er på drøye 110.000 personposter  - og det er bare noe av dataene slektshistorielaget har sendt inn. Det er mye mer i vente! Sjekk listen over Siste 100  for detaljer over bidraget.

Passet til Michael Krohn

Michael Krohns reisepass fra 1822

6. august 2014: Statsarkivet i Bergen har transkribert og skannet reisepass for Bergen 1816-1822Det søkbare passregisteret  er utstyrt med lenker til de skannede passeneLes også artikkel om reisepassene  og hvilken informasjon du kan forvente å finne der.

5. august 2014: Mer kirkeboksdata er publisert.  En god del er registreringer for perioden 1801-1814 i forbindelse med DNF1814 , men det er også noen registreringer fra nyere kirkebøker. Listen over Siste 100  viser detaljene og lenker til søkeskjema. 

1. august 2014: Vi har publisert kirkeboksregistreringer  fra de flittige Digitalpensjonatgjestene Knut Røysland, Knut-Ole Einvik, Tore Stustad og Stein Owe Haugland. Gå til siste 100  for en oppdatert liste over bidragene.

11. juli 2014:  Nye kirkeboksregistreringer er lagt ut .  Denne gangen er bidragene fra både pensjonatgjester og arkivverket. Listen over Siste 100 er oppdatert med detaljer .Digitalarkivet ønsker alle god sommer!  Vi tar ferie noen uker og det blir ikke nye data før i slutten av juli.

8. juli 2014:  Nye   kirkeboksregistreringer er lagt ut .  Denne gangen er bidragene fra Jostein Mediaa og Gunnhild S. Engstad og fra registreringsenheten på Voss. Listen over Siste 100 er oppdatert med detaljer .

4. juli 2014: Nytt skanna materiale: Sjøinnrulling.  Inngangen til materialet er Finn kilde , der man velger kildekategorien "Sjømannsruller og militære ruller", samt at man kan avgrense ytterligere med for eksempel geografivalg og fritekst. Men vi henviser også til vår omtale av digitaliseringsarbeidet , der man i tillegg finner nyttige lenker.

3. juli 2014: Nye  kirkeboksregistreringer er lagt ut . Denne gangen er bidragene fra vår trofaste Digitalpensjonatgjest Jostein Mediaa og fra Statsarkivet i Bergen og registreringsenhetene på Voss og i Stavanger. Listen over Siste 100 er oppdatert med detaljer .

27. juni 2014: Nytt skannet materiale er nå tilgjengelig : Nye protokoller fra Vestre Toten kommunearkivseterlistene  fra undersøkelsen ”Setrar og seterbruk i Noreg” (1928-1939), sjefskorrespondanse 1917-1929  fra A/S Norske Shell, forhandlingsprotokoller fra Den juridiske forening  i Det Norske Studentersamfund og supplering avregjeringsinnstillinger  fra perioden 1814-1833. Samtidig har vi også lagt ut mer kirkeboksregistreringer . Denne gangen er flertallet av bidragene fra Statsarkivet i Bergen og registreringsenhetene på Voss og i Stavanger, men det er også bidrag fra gjester i Digitalpensjonatet. Listen over Siste 100 er oppdatert med detaljer .

26. juni 2014: Også i dag er det kommet ut flere kirkeboksregisteringer fra flittige gjester i Digitalpensjonatet.  Dermed har vi passert med god margin over 100 nye filer i juni. Vi ønsker også Svein Tore Dahl velkommen som gjest i Digitalpensjonatet! Gå til Siste 100  for detaljer over nyeste bidragene og lenker til søkeskjema.

25. juni 2014: Listen over Siste 100  er oppdatert idag igjen.  En god del bidrag fra gjester i Digitalpensjonatet er nå tilgjengelig for søk. Vi ønsker Siw Agnalt og Knut-Ole Einvik velkommen som nye gjester i Digitalpensjonatet!

24. juni 2014: Stadig mer kirkeboksdata finner veien ut på nettsidene.  Sjekk siste 100  for detaljer. Manntallet fra 1701 er nå flyttet over fra de gamle nettsidene og tilgjengelig for søk

21. juni 2014: Vi har lagt ut en rekke nye kirkeboksregistreringer både fra gjester i Digitalpensjonatet, vår egne registreringsenheter og Statsarkivet i Bergen.  Velkommen til Tonny Sundeng som ny gjest i Digitalpensjonatet, han deltar i 1814-dugnaden  . Listen over de 100 nyeste publiseringene  er oppdatert - sjekk den for detaljer og lenker til søkeskjemaene.

18. juni 2014: Flere kirkeboksregistreringer er lagt ut . Disse er sendt oss fra Digitalpensjonatgjestene Jostein Mediaa og Arvid Skogseth, men også Statsarkivet i Bergen. I listen over Siste 100 er bidragene listet.

5. juni 2014: I forbindelse med prosjektet Det norske folk i 1814 har vi nå publisert en rekke kirkeboksdata for perioden 1801-1814.  Disse er registrert ved Statsarkivet i Bergen og Digitalarkivets registreringsenheter på Voss og i Stavanger. Gå til Siste 100 for detaljer. Det er fremdeles mulig å bli med i transkriberingsdugnaden for 1814-prosjektet!

3. juni 2014: Mens noen av oss arbeider med å få ut data, sørger andre flittige folk for at programvaren blir forbedret og videreutviklet.  27. mai og idag ble nye versjoner av Digitalarkivet lansert. Vesentlige endringer for deg vil være at det nå er enklere å bla i data som verken er kirkebøker eller folketellinger, samt at det også er mulig å legge inn korrekturmeldinger/merknader i alle data. Søk i skipslister fra folketellingen 1900 er også på plass, og det avanserte eiendomssøket er utvidet med flere valg på lik linje som det avanserte personsøket. Les om ytterligere forbedringer under versjonsoversikten Vi blir glad om du gir oss en tilbakemelding på endringene.

29. mai 2014: Siste publisering for mai og dermed passerte vi over 100 nye filer denne måneden.  Vi har fremdeles en lang kø av bidrag som skal ut, så det er masse data i vente. Tusen takk til alle gode bidragsytere! Idag er det 35 nye lister fra kirkebøker for hele landet  som er publisert. Gå til Siste 100  for oversikt og lenke til søkeskjema.

27. mai 2014: Vi har publisert mer kirkeboksdata registrert av Jostein Mediaa og Edel Aavik . Gå til Siste 100  for detaljer.

22. mai 2014: Vi ønsker Jenny Emelia Nikolaisen velkommen som ny gjest i Digitalapensjonatet.  Vi har også mottatt bidrag fra andre gjester i Digitalpensjonatet, samt Digitalarkivets registreringsenhet på Voss. Sjekk Siste 100 for en oppdatert liste.  Det er også publisert skannet materiale: Militære ruller fra 1600- og 1700-tallet  fra arkivet Kommanderende general I og en elevprotokoll for Fjeldsmarken skole  i Vestre Toten kommune.

15. mai 2014: Nytt materiale, både skannet og transkribert, er nå publisert.  DIS-Vestfold, Jostein Mediaa, Arvid Skogseth, Johan Petro Olsen, Tor Magne Midtbø og vår nye gjest Edel Aavik, i tillegg til Statsarkivet i Bergen, har alle bidratt med registrerte kirkeboksdata. Se oversikt over bidragene under Siste 100.  Samtidig har National Archives i Storbritannia bidratt med skannede britiske etterretningsrapporter om Norge og Sverige i 1814  og Statsarkivet i Hamar har skannet ei dagbok fra Åker gård i Vang.

9. mai 2014: Vi har lagt ut en god del kirkeboksdata registrert av Gjøvik og Toten slektshistorielag , i tillegg til bidrag fra andre gjester i Digitalpensjonatet somSimon Trøan og Røldal bygdeboknemndGå til Siste 100 for detaljert liste.  

6. mai 2014: Ny uke og mer kirkeboksdata er kommet på plass.  Også denne gangen en del kirkeboksregistreringer for perioden 1801-1814 utført ved Statsarkivet i Bergen, men gjester i Digitalpensjonatet har også sørget for kirkeboksdata fra andre perioder. Gå til listen over nyeste bidrag  for detaljer og lenker til søkeskjema. 

25. april 2014: Stadig mer kirkeboksmateriale finner sin vei ut på nettsidene. Også denne gangen har Statsarkivet i Bergen stått for en stor del av registreringene, men vi har også mottatt bidrag fra nye og gamle gjester i Digitalpensjonatet. Vi ønsker Lisbeth Løchen og Hans Isdahl velkommen til Digitalpensjonatet! Gå til Siste 100 for oppdatert liste over nyeste bidrag.

24. april 2014: Vi har publisert mer data registrert av Statsarkivet i Bergen og Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger.  Dataene er fra kirkebøker for hele landet for perioden 1801-1814. Gå til Siste 100 for oppdatert liste.

23. april 2014: Vel overstått påske! Vi er i gang med publisering av data igjen.  I dag er finner dere data tastet fra kirkebøker for perioden 1801-1814. Arbeidet er gjort ved Statsarkivet i Bergen og i Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger. Det er en del av prosjektet DNF1814 . Gå til Siste 100  for en detaljert liste.

Påske-illustrasjon. Skiløper med barn i ryggsekken.

Fra arkivet etter Landslaget for reiselivet i Norge. Riksarkivet, arkivreferanse: Pa0722_uaa9_13_001 / From the archives of The Norwegian Tourism Association. The National Archives in Norway, archive reference: Pa0722_uaa9_13_001

16. april 2014:  Påsken står for døren og Digitalarkivet tar seg noen dager ferie. Hvis dere opplever problemer med søking anbefaler vi at dere tar en titt på hjelpesidene  våre. Vi er tilbake på jobb igjen på tirsdag.

Vi har publisert en god del nye kirkebokslister frå gamle og nye gjester i Digitalalpensjonatet. Se listen over Siste 100  for en detaljert oversikt.  De fire øverste bidragene blir ikke tilgjengelige før etter nattens oppdateringer. Vi ønsker samtidig Nils Buverud, Dan André Fiskum Velle, Steinar Vasaasen, Paul Haakonsen og gjengen bak Bygdebøkene for Lesja og Dovre velkommen i Digitalpensjonatet. 

Riktig god påske til alle!

4. april 2014: Vi arbeider kontinuerlig med overføring og visning av data fra gamle nettsider, men er nå også igang igjen med publisering av data i køen av nyinnkomne data.  Vi har fått en ny gjest i Digitalpensjonatet: Kjell Arne Cronsteen. Velkommen! Hans bidrag og Tor Magne Midtbø sine registreringer er publisert idag. Disse tar for seg kirkeboksdata for Skjeberg i Østfold, og Søgne og Oddernes i Vest-Agder. Arbeidet er en del av 1814-prosjektet . Gå til Siste 100  for detaljert liste og lenker til søkeskjema.

3. april 2014: Etter en oppdatering i går er det nå mulig å velge rolle på personene i det avanserte søket.  Merk at rollene i det avanserte søket er normalisert og oversatt slik at de vises i henhold til språkvalget på nettsidene. Legg også merke til at Finn kilde har fått et nytt valg: Tema. Temaene går på tvers av kildekategorier og skal forenkle framfinning av kilder innenfor bestemte emner. Les mer om dette under versjonsoversikten .

28. mars 2014: Riksarkivaren har bestemt at det gamle Digitalarkivet med analysefunksjon, kodet 1801-telling og søk med frekvenslister blir midlertidig tilgjengelig også etter 1. april. 

Nytt skanna materiale: Riksarkivet har skanna et utvalg av kopibøker fra arkivene etter kjøpmenn og handelshus.  Kopibøkene inneholder kjøpmennenes korrespondanse og gir et innblikk i handelsvirksomheten på 1700-tallet.

14. mars 2014: Nytt skanna materiale:  Utvalget av 1814-relatert materiale er utvidet med bl.a. referat- og korrespondanseprotokoller fra arkivene etter Stattholderembetet 1810-1814 og protokoller med regjeringens innstillinger 1814-1833 fra arkivet Statsrådavdelingen i Stockholm.

13. mars 2014: Det avanserte personsøket er blitt bedre!  Søket er utstyrt med menyer for å kunne velge kildekategorier, geografisk område og tidsperiode for kildene. I tillegg kan du nå søke etter to eller flere personer samtidig. Dermed skal det være mulig å søke etter brud og brudgom i vigselslister, etter barn og foreldre i dåps- eller konfirmasjonslister, etter personer som var registrert ved samme bosted i en folketelling osv. Med over 20 millioner poster å søke blant, er denne utvidelsen av det avanserte personsøket et stort løft! Vi anbefaler at du leser brukerveiledningen før du tar fatt. Meld fra om du oppdager feil!

7. mars 2014: Nytt skanna materiale:  Det Norske Studentersamfunds publikasjon Samfundsbladet fra perioden 1818-1939  og påfyll av 1814-relatert materiale , blant annet protokoller fra Christian Frederiks Regjeringsråd i 1814.

3. mars 2014: Det er fremdeles en del som har problemer med pålogging eller å legge inn innlegg eller lenker i innleggene.  Disse problemene skyldes en endring vi gjorde i slutten av januar. Da oppgraderte vi påloggingen og debattforumet. Les mer om dette i tidligere nyheter.  Det er fremdeles mulig for alle å fikse disse problemene selv. Under Ofte stilte spørsmål finner dere her svar på innloggingsproblemet  og her kan dere lese om løsningen for å få lagt inn lenker/tekst i debattene  på en god måte. Det er også opprettet en samletråd i Brukernes eget forum med gode løsninger .

19. februar 2014: Nytt skanna materiale: Publisering av folketellinga 1875  i skanna form er nå i gang, og Sogn og Fjordane er først ut. Sogn og Fjordane ble valgt fordi bare Hafslo og Florø finnes i søkbar form. Du finner lenker i Finn kilde  

Vi gjør samtidig oppmerksom på at skannede fattigmanntallsprotokoller for Fattigvesenet i Oslo  er publisert, samt individlister fra arkivet etter Prinds Christian Augusts Minde . Disse kildene er fra Byarkivet i Oslo og det er de som har stått for skanninga.

6. februar 2014:  Nytt skanna materiale denne uka:  Folketellinga 1865  er lagt ut i skanna form . Du finner den i Finn kilde  (bruk Bla-lenka). Dermed er det mulig å bli kjent med skjemaene som transkripsjonene bygger på, samt å sjekke om transkripsjonene er riktige. Også den skannede utgaven av folketellinga 1891 er nå i Finn kilde  

31. januar 2014: Nytt skanna materiale denne uka: Person- og stedsregister til diplomer i Riksarkivet 1572-1581 og deler av privatarkivene etter Gustav Peter Blom, Ole Elias von Holck og Andreas Faye. Det vil bli lagt ut en god del 1814-relaterte arkiver utover vinteren og våren.

29. januar 2014:  Oppdatert: Etter oppgraderingen av pålogging og programvare i debattforumet er det noen som opplever problemer med å logge inn eller å legge inn innlegg  på en god måte. For de med påloggingsproblemer vil det løses hvis dere logger dere inn eller registerer dere  Digitalarkivets nettsider  med samme e-postadresse og passord dere har i debattene (bruk det nye om dere har fått nytt passord tilsendt). 

For de med skriveproblemer i debattene så skyldes dette mest sannsynlig et cache/internminne-problem . Nettleseren har ikke oppdatert til nytt javascript og nye stilkoder og dermed vil du få problemer med å få teksten på plass eller vist på en fin måte. Du må tømme cache/internminne i nettleseren din. Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette finner du en god veiledning hos NTNU.  

27. januar 2014: Oppgraderingen av debattforumet og pålogging på nettsidene til Digitalarkivet er ferdig.  Enkelte vil oppleve at visningsnavnet i debattforumet er endret til e-postadressen (hvis man forsøkte å logge inn i oppgraderingsperioden), så alle bør sjekke at visningsnavnet er korrekt, dvs. at det står korrekt fornavn og etternavn.

15. januar 2014: Oppgraderingen har gått fint og alt skal fungere igjen. Vi har lagt ut liste over utbedringene  som er gjort for denne oppgraderingen og også tatt med høstens oppgraderinger for de som måtte være interessert. 

8. januar 2014: Ettersom de gamle søkesidene blir stengt 1. april i år, må vi i Digitalarkivet prioritere arbeidet med å overføre data fra de gamle nettsidene.  Vi har fått tilført ekstra ressurser slik at vi skal komme i mål med dette arbeidet, men det betyr at vi må nedprioritere innkomne data. Vi beklager å måtte meddele at vi ikke kommer til å legge ut noe nyinnkommet materiale fram til vi er ferdige med overføringsarbeidet. Vi tar fremdeles i mot data og legger dem i køen, så vi vil gjerne at dere fortsetter å sende oss data dere har registrert.

31. desember 2013: Staben i Digitalarkivet ønsker å takke dere alle for året som er gått.  Vi er utrolig takknemlig for alle bidragene som er kommet fra privatpersoner, foreninger og institusjoner. Vi må samtidig få takke bidragsyterne for den store tålmodigheten dere har vist når det gjelder publisering på nettsidene våre. Noen har dere har ventet siden høsten 2011, men dere er ikke glemt! Vi tar snart fatt på et nytt år som blir riktig så spennende og ikke minst arbeidssomt. Vi håper brukere og bidragsytere er med oss inn i det nye året og hjelper oss i arbeidet ved å gi oss ris, ros og konstruktive forslag til hvordan vi kan bli bedre. Vi ønsker dere alle et riktig godt nytt år!

18. desember 2013: Vi har publisert mer data transkribert fra kirkebøkene. Gå til Siste 100  for en detaljert oversikt.

12. desember 2013: Mer kirkeboksmateriale er på plass. Dette er stort sett fra perioden 1801-1814.  I Siste 100  finner du en komplett liste over de siste publiserte data med lenker til søkeskjema for hver enkelt.

10. desember 2013: Vi har publisert mer kirkeboksdata som er innsendt, sjekk Siste 100  for en detaljert liste. Vi har også flyttet over folketellingen 1875 fra de gamle nettsidene til disse søkesidene. Tellingen er ikke komplett registrert enda, men store deler av det som er registrert er nå tilgjengelig for søk her . I forbindelse med flyttearbeidet har vi også supplert med ytterligere data som er kommet inn. Og vi har fremdeles 1875-data i kø som vil bli publisert som nytt materiale nå framover. 20.684.385 personposter er nå tilgjengelig for søk, hvorav drøye 8,8 millioner er fra folketellinger.

4. desember 2013: Stadig mer nylig innsendte data registrert fra kirkebøkene er publisert.  Det er en stor grad av data for perioden 1801-1814 i forbindelse med prosjektet Det norske folk i 1814. Selv om prosjektet med å registrere alle døpte, vigde og gravlagde 1801-1814 er veldig godt i gang, er det fremdeles en del lister som skulle vært tastet. Om du har lyst til å bidra så ta kontakt med 1814-prosjektet@arkivverket.no  Du finner oversikt over hva som gjenstår å registrere på informasjonssiden for prosjektet. Vestoppland slektshistorielag er ny gjest i Digitalpensjonatet - velkommen!

29. november 2013: Enda mer kirkeboksdata er på plass for søk.

26. november 2013: Innimellom flytting av data fra de gamle nettsidene til disse søkesidene, prøver vi også å holde tritt med de nye dataene som kommer inn.  Vi er fremdeles ikke i ordinær drift når det gjelder annet enn kirkeboksdata, det vil først skje når vi er ferdig med flyttingen av eksisterende data. Idag har vi publisert nye bidrag fra Jostein Mediaa og DIS-Vestfold.

19. november 2013: Den statlige folketellingen fra 1900 er ferdig overflyttet til disse søkesidene!  Det innebærer at når du foretar et søk i det blå feltet oppe på siden, eller klikker deg inn i avansert personsøk eller avansert eiendomssøk, søker du gjennom folketellingene fra 1801, 1865, 1885, 1900 og 1910, i tillegg til over 11 millioner personposter fra kirkebøkene og stadig flere data fra andre kilder. Sjansen for å få ett eller flere treff på en person du leter etter, er stadig større. Men ikke glem at stavemåten på et navn kan variere veldig mye fra en kilde til en annen. Les om søking på hjelpesidene våre for gode tips. Du kan også søke i 1900-tellingen alene, slik du kan for de andre tellingene.

finn kilde - veileder

Hva kan Finn kilde fortelle deg. Klikk på bildet for større utgave

15. november 2013: Vi holder fremdeles på med å flytte data fra de gamle søkesidene for Digitalarkivet over til de nye. Nå er vi i gang med data som hverken er folketellinger eller kirkebøker. Ettersom dette er data som ikke er nyinnkommet, vil de ikke dukke opp i listen over Siste 100. Både for å få en oversikt over hva som kommer ut, men også for å kunne gjøre søk i spesifikke kildetyper eller spesifikke kilder, så anbefaler vi at dere bruker Finn kilde i større grad. Av mye brukte data som vi har flyttet over finner dere blant annet dødsfall i Norge 1995-2001, emigranter i Bergen og de kommunale tellingene fra 1920-tallet for Kristiania, Hamar og Trondheim.

13. november 2013: Mer kirkeboksmateriale er publisert,  i hovedsak fra Kråkstad prestegjeld registrert av Ski slektshistorielag, men også data for Snåsa og Brevik er også tilgjengelig for søk. Under Siste 100  finner dere detaljer om dagens publisering.

8. november 2013: Riksarkivaren inviterer til historisk cruise til Kiel 13-15. jan 2014 i anledning av at det er 200 år siden Kielfreden. Om bord blir det foredrag, musikk og teater, og det vil bli servert matretter etter datidens oppskrifter. Pris fra kr 2740,-. Mer informasjon finner du her . Velkommen om bord!

6. november 2013: Folketellingen 1910 er oppdatert med korrigerte data. Les om endringene i versjon 3 . Vi har også mottatt kirkeboksdata for Hattfjelldal, registrert av Jostein Mediaa, gjest i Digitalpensjonatet. Gå til listen over siste utlagte data .

18. oktober 2013: Idag har vi publisert kirkeboksregistreringer for Lavik, Bjørnør og Hattfjelldal.  Disse er registrert av Terje Sande og Jostein Mediaa.

15. oktober 2013: Mer kirkeboksdata er lagt ut.  Bidragene kommer fra Statsarkivet i Bergen, DIS-Sande, DIS-Vestfold, Tor Magne Midtbø og vår egen registreringsenhet i Stavanger. I listen over Siste 100 finner du en detaljert oversikt.

11. oktober 2013: Vi har publisert flere registreringer fra kirkebøker.  Utenom Statsarkivet i Bergen, er alle bidragsyterne gjester i Digitalpensjonatet: Jostein Mediaa, Tor Magne Midtbø, Gunnhild S. Engstad og Rune Bergesen (Bergesen og Stensen). Gå til Siste 100 for en detaljert oversikt.

09. oktober 2013Nå er folketellingsdata for 1885 komplett og publisert i sin helhet på de nye søkesidene.  På de gamle sidene for Digitalarkivet er dataene ikke komplette. I den nye versjonen av folketellingen 1885 er det også tatt med skannede bilder av tellingslistene for noen av byene. Les mer om den nye utgavenSøk i 1885-tellingen

26. september 2013: Mer data registrert fra kirkebøker er nå publisert.  Vi har mottatt bidrag fra DIS-foreninger for Sande, Kristiansund og Møre og Romsdal, slektshistorielag i Buskerud og Ski, Statsarkivet i Bergen og privatpersoner som er gjester i Digitalpensjonatet: Tor Magne Midtbø, Knut Røysland og Tore Stustad. Gå til Siste 100 for en full oversikt.

19. september 2013: Røldal bygdeboknemnd er ny gjest i Digitalpensjonatet  og vi har publisert data fra kirkebøker for Røldal. Vi har også mottatt og publisert kirkeboksdata fra GDS-Hadeland for Gran og Jevnaker. I Siste 100  er alle bidragene listet med lenker til søkeskjema for hvert bidrag.

3. september 2013: Vi har publisert flere nye kirkebokstranskripsjoner.  Disse er registrert av Jostein Mediaa, DIS-Rogaland og Rune Bergesen i duoen Bergesen og Stensen. Gå til Siste 100 for detaljer .

27.august 2013: I går ettermiddag ble noe mer enn 200 kirkeboksfiler lagt til.  Se deltajert liste over bidragene under Siste 100  - som strengt tatt burde hett Siste 258... I alt kom det til 437.242 nye personposter, og vi har nå ialt 16.325.412 personposter, av disse er 10.838.300 fra kirkebøkene. Den største andelen av disse dataene kommer fra gjester i Digitalpensjonatet. Det er kommet til noen nye gjester siden sist. Vi ønsker Ole Yttri, Anne Marit Karlsen, Stein Owe Haugland og Terje Sande velkommen til pensjonatet!

23. august 2013: Selv om det har vært stille fra oss har vi ikke ligget på latsiden i sommer! Digitalarkivet fikk på plass et nytt publiseringsverktøy for data før sommeren og køen av kirkeboksfiler er borte! Vi har ventet på ny versjon av programkoden for å kunne vise disse dataene og denne koden ble oppdatert i går. Dermed vil vi på mandag kunne publisere over 200 kirkeboksfiler vi har hatt liggende i kø. Dette gleder vi oss til! Den oppdaterte programkoden har også sørget for noen rettelser og endringer på nettsidene. Les mer om versjonsendringen.

20. juni 2013: Riksarkivet og Statsarkivet i Stavanger har skannet kilder som nå er publisert i Digitalarkivet.  Riksarkivet har kommet med flere lister fra folketellingen fra 1891 , samt en fortegnelse over postrutene i Norge 1752-1754, rettsbøker fra Høyfjellskommisjonen og en utskrivingsjournal fra Norges arbeidstjeneste 1940-1942 - disse siste er samlet under Øvrig skanna materiale . Statsarkivet i Stavanger har skannet flere kilder fra Østlandske Petroleumscompagni A/S .

12. juni 2013: Mer kirkeboksdata er publisert.  Denne gangen fra Digitalpensjonatgjesten Oddbjørn Strand-Angermann  og fra Statsarkivet i Bergen. Gå til Siste 100 for detaljer.  De ansatte ved Statsarkivet konsenterer seg om kirkebøker fra perioden 1801-1814 i forbindelse med prosjektet Det Norske Folk i 1814 . Prosjektet er dugnadsbasert og det er fremdeles mulig å bli med som bidragsyter. Ta kontakt med 1814-prosjektet@arkivverket.no  om du vil delta .

11. juni 2013: For 100 år siden idag fikk kvinner allmenn stemmerett!  Riksarkivet, Statsarkivet i Tromsø og Byarkivet i Oslo markerer dagen med publisering av hvert sitt skannede arkivstykke som kan knyttes til kvinners stemmerett og kampen for denne . Ta også en titt innom Arkivverkets temaside for stemmerettsjubileet  hvor det er samlet flere kilder og presentasjoner om kampen for stemmeretten og kvinnene som kjempet for dette.

30. mai 2013: I dag finner dere kirkeboksdata fra Statsarkivet i Bergen og DIS-Vestfold på søkesidene. Mens Statsarkivet i Bergen har konsentrert seg om perioden 1801-1814 for Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag, tar DIS-Vestfold for seg Våle i Vestfold rundt midten av 1800-tallet. Gå til Siste 100 for detaljer om dataene .

23. mai 2013: Vi har publisert data registrert av DIS-Vestfold .  Dataene er fra kirkebøker for Slagen sokn i Sem, Våle prestegjeld og Åsgårdstrand sokn i Borre. Komplett liste ligger under Siste 100.

21. mai 2013: Riksarkivet har skanna deler av Modums Blaafarveværks arkiv .  Delene som er skanna skriver seg fra perioden 1822-1849. For slektsgranskere vil kanskje serie Gg Personalia være av størst interesse.

16. mai 2013: Over 30 nye bidrag fra gjester i Digitalpensjonatet er nå publisert.  DIS-Vestfold, Jostein Mediaa og Ski slektshistorielag har alle registrert kirkebøker fra hhv. Borre i Vestfold, Snåsa i Nord-Trøndelag og Kråkstad i Akershus. Gå til Siste 100  for å se hvilke filer som er lagt ut. Med de beste ønsker om en god 17. mai!

10. mai 2013: Vi har publisert transkripsjoner fra flere ulike kirkebøker. Bidragene kommer denne gangen fra Statsarkivet i Bergen, vår egen registreringsenhet på Voss, DIS-Rogaland og flere Digitalpensjonatgjester: Knut Røysland, Tore Stustad, Gjøvik og Toten slektshistorielag og Orkdal historielag. Detaljert liste over disse bidragene finner du i Siste 100.

02. mai 2013: Vi arbeider oss gjennom køen av kirkeboksdata vi har mottatt og har nå publisert bidrag fra Tore Stustad, Jostein Mediaa, Gjøvik og Toten slektshistorielag, samt Statsarkivet i Bergen. Listen over Siste 100  utlagte kilder er oppdatert med de nyeste bidragene.

25. april 2013: Mer data er lagt ut, denne gangen bidrag fra Digitalpensjonatgjestene Greta Voigt Nesbø, Jostein Mediaa og Gjøvik og Toten slektshistorielag.

19. april 2013: Orkdal historielag, Jostein Mediaa, Kjersti Andersen og Slektsforum for Indre Nordmøre, alle gjester i Digitalpensjonatet, har bidratt med registreringer fra kirkebøker fra Oslo, Møre, Trøndelag og Nordland.  Gå til Siste 100  for en detaljert liste.

17. april 2013: Vi har publisert tastede kirkeboksdata mottatt fra Digitalpensjonatgjestene Atle Brandsar, Jostein Mediaa og Gjøvik og Toten slektshistorielag.

12. april 2013:  Etter en liten påskestans er vi i gang igjen! Det er publisert 40 lister transkribert fra kirkebøker. Vi ønsker velkommen til to nye gjester i Digitalpensjonatet Nils Elsrud  og Tirsdagsklubben .  I tillegg til bidragene fra de nye gjestene har vi publiserte mer data mottatt fra Jostein Mediaa, Arvid Skogseth, Magne Polden, Kjersti Andersen, Erlend Eriksen Mæhlum, Slektsforum for Indre Nordmøre, samt vår egen registreringsenhet i Stavanger.

I tillegg har Riksarkivet skannet flere adressebøker for Kristiania/Oslo  og komplettert serien D IX Jordebøker fra Stattholderembetsarkivet . Det er dessuten skannet en del av serien Statens gods fra Realistisk ordnet avdeling i Rentekammeret  og relasjons- og resolusjonsprotokoller med registre fra Kammerkanselliet i Rentekammeret . Statsarkivet i Hamar har skannet de eldste elevprotokollene fra Toftes Gave . Og så må vi heller ikke glemme Riksarkivets vårslipp 9. april hvor kilder knyttet til Vidkun Quisling ble publisert .

I Digitalarkivet finn du spor - påskebilete

I Digitalarkivet finn du spor.
Foto: TM Bruvik

22. mars 2013: Staben i Digitalarkivet tek påskeferie. Me er attende 2. april. Dei beste ynskjer om ein solrik påske til dykk alle! 

21. mars 2013: Jostein Mediaa og Arvid Skogseth er aktive gjester i Digitalpensjonatet.  Vi har publisert kirkeboksdata de har registrert for henholdsvis Vik i Fosen prestegjeld og Frosta prestegjeld, begge i Nord-Trøndelag. Statsarkivet i Bergen taster kirkeboksdata i forbindelse meddugnaden for å registrere den norske befolkning i 1814  og har sendt oss filer for Stjørdal (Nord-Trøndelag) og Jostedal (Sogn og Fjordane). Gå til Siste 100  for detaljert liste og lenker til søkeskjema.

19. mars 2013: Fødselsårberegning i kirkeboksdata.  Det er gjennomført beregning av fødselsår for 908.926 personposter i de deler av Digitalarkivet og Digitalpensjonatet som omfatter transkribert materiale fra kirkebøker. Nøyaktigheten vil være +/- 1 år fra alderen som er oppgitt i kilden. De beregnede fødselsårene vil være markert med * eller (beregnet) etter årstallet. Dette konstruerte tillegget i dataene vil øke mulighetene for å finne de personene som kun står med alder i kirkebøkene.

13. mars 2013: Riksarkivet har skannet flere tellingslister fra 1891-tellingen .  Nå er herredene i Vest-Agder, Rogaland og Hordaland komplett, i tillegg til byene/ladestedene i Nordaland og Kvænangen herred i Troms. Gå til diskusjon i debattene  for detaljer og spørsmål.

08. mars 2013: Digitalpensjonatgjestene Knut Røysland og Gjøvik og Toten slektshistorielag  har sendt oss kirkeboksregistreringer fra hhv. Øvrebø (Vest-Agder) og Toten. Statsarkivet i Bergen  har også bidratt med kirkeboksregistreringer for perioden 1801-1814 fra Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I Siste 100  er detaljert oversikt over bidragene.

26. februar 2013: Flere tastede kirkebokslister fra Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger og Statsarkivet i Bergen.  Listene dekker perioden 1801-1814 og er en del av dugnaden for å registrere den norske befolkningen i 1814. Gå til Siste 100  for en komplett liste over nyeste bidrag

22. februar 2013: Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger og Statsarkivet i Bergen har tastet kirkeboksdata fra perioden 1801-1814.  Gå til Siste 100 f or en komplett liste over nyeste bidrag

20. februar 2013: Flere skannede 1891-tellinger er publisert.  Dermed er Borgund herred i Møre og Romsdal, samt fylkene Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Troms og Finnmark komplette. For Finnmark gjenstår noen huslister for Karasjok Herred og for fylkene unntatt Troms og Finnmark, er ikke byer og ladesteder tatt med. Se detaljert liste og lenker til det skannede materialet fra folketellingen 1891 .

19. februar 2013: Slektsforum for Indre Nordmøre er gjest i Digitalpensjonatet og har sendt oss data registrert fra kirkebøker for Surnadal og Stangvik , Møre og Romsdal. Gå til Siste 100  for en komplett liste over nyeste bidrag

13. februar 2013: Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger og Statsarkivet i Bergen har tastet kirkeboksdata fra perioden 1801-1814. Gå til Siste 100  for detaljert liste.

7. februar 2013: Dugnaden for å registrere kirkeboksdata fra perioden 1801-1814 pågår for fullt. Digitalpensjonat-gjesten Knut Røysland  har sendt oss en ny fil og ansatte ved Statsarkivet i Bergen  deltar også med flere filer. Se detaljer i Siste 100 . Vil du delta i dugnaden? Les mer under DNF1814

6. februar 2013: Rune Bergesen i Digitalpensjonat-rommet Bergesen og Stensen  har sendt oss vigselsdata fra Johanneskirken og Sandvikskirken i Bergen.Dataene strekker seg fra 1912-1974. Se i listen helt til høyre for detaljer og lenker til søkeskjema for hver av listene. 

30. januar 2013: Mer data fra folketellingen fra 1885.  Gå til Siste 100  for full liste over de nye folketellingslistene. Du kan også ta i bruk søkeskjema for 1885-tellingen .

23. januar 2013: På selveste 15-årsdagen for Digitalarkivet trår vi til med mer data.  Det er både nytt og gammelt som er publisert. Det er også foretatt noen endringer i programvaren. Vi har publisert en god del kirkeboksdata for forskjellige steder i landet fra perioden 1801-1814. dette er en del av arbeidet med Det norske folk i 1814. Men du finner også nyere data fra gjester i Digitalpensjonatet. Torunn Cathrine Ludvigsen er ny gjest i Digitalpensjonatet og har registrert 1891-tellingen for Skjeberg i Østfold. Registreringsenheten på Voss er ferdig med tastingen av hele 1885-tellingen og vi har lagt ut dataene fra Molde og Kristiansund. Hele folketellingen fra 1801 er oppdatert med korrigerte data og andre justeringer og flyttet til disse søkesidene. En del av de gamle dataene fra 1885-tellingen er flyttet over, men dette flyttearbeidet er ikke ferdig - 1885-tellingen er derfor ikke komplett enda. Se i listen Siste 100 for detaljer og lenker til nye data, dvs. det som aldri har vært publisert på Digitalarkivet.

Nyttårsaften 2012: Avtalen om bruk av den gamle programvaren for Digitalarkivet er forlenget fram til sommeren 2013. Dermed får vi litt bedre tid på oss til å få ferdig resten av funksjonaliteten for de nye nettsidene. Arbeidet med å flytte over resten av dataene vil etter planen ta fatt i februar. Vi gleder oss til et spennende år og takker dere alle for gode innspill. Vi retter også en særlig takk til våre tålmodige og flittige bidragsytere: gjester i Digitalpensjonatet, kollegaer i Arkivverket og andre samarbeidspartnere. Vi ønsker dere alt godt i det nye året! (Julekortet er hentet fra en samling gamle julekort dere finner i Bokhylla)

12. desember 2012: Folketellingen 1891  er under skanning hos Riksarkivet, og første del av denne er nå tilgjengelig. 

7. desember 2012: Mer nye data fra kirkebøker er på plass i Digitalarkivet.  Knut Røysland har sendt oss mer data fra Øvrebø i Vest-Agder, mens Statsarkivet i Bergen har registrert fra flere steder i landet. Både Røysland og Statsarkivet registrerer for 1814-prosjektet  og har konsentrert seg om kirkebøker som dekker perioden 1801-1814. De fem nyeste kildene ser dere til høyre. Gå til Siste 100  for full oversikt.

30. november 2012: Riksarkivet  har skannet hjemstavnsregistre for perioden 1881-1916 fra Oslo fattigvesens arkiv  og et utvalg oppmålingsprotokoller fra Finnmark . Disse er nå tilgjengelig i Digitalarkivet.

25. november 2012: Nye kirkeboksdata på plass i Digitalarkivet.  Vi har nå publisert 56 lister fra diverse kirkebøker. Jostein Mediaa  i Digitalpensjonatet har også denne gangen stått for en stor del av dataene, men også Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger, Statsarkivet i Bergen, Knut Røysland og Molde-avdelingen til DIS-Møre og Romsdal , har fått ut noe av sine data. Bidragene og lenker til søkesider for hver av dem er tilgjengelig under Siste 100 i Nyhetsarkivet . De fem øverste på listen er også tilgjengelig i Sist utlagt i feltet helt til høyre her på siden. Vi beklager samtidig at det går noe tid mellom publiseringene, vi håper å få ut en god del av køen vår før jul!

9. november 2012: Statsarkivet i Bergen har skannet tre adressebøker fra Sjømannsmisjonen i Buenos Aires i Argentina for perioden ca 1915-1930.  Bøkene er lagt ut i BokhyllaLes mer  om Sjømannsmisjonen, adressebøkene og arkivet.

16. oktober 2012: Digitalarkivets nye søkesider er oppdatert med ny funksjonalitet og data.  I menylinjen over vil du finne nye menypunkter: "Finn kilde" bringer deg til verktøyet for å lete fram kilder, mens "Digitalpensjonatet" bringer deg til gjestene våre. Masse kirkeboksdata, både nytt og gammelt er nå flyttet over til disse nettsidene. Når du nå foretar søk i søkeboksen over, eller går til det avanserte søk, vil du søke gjennom tilnærmet ti millioner personposter. Vi anbefaler å ta en titt i veiledningsteksten for søking  - der vil du finne en oversikt over noen av de søkemuligheter du har. Les om programvareoppdateringen  

25. september 2012: Riksarkivet har skannet og publisert ekstraskatten fra 1762 . De har også laget en nettutstilling som tar for seg bakgrunnen for skatten og hvilken informasjon du kan forvente å finne i denne kilden.

14. september 2012: Riksarkivet har skanna fogderegnskapene til og med 1695 for hele landet. 

17. august 2012:  Testområdet for det nye Digitalarkivet, BetaDigitalarkivet, er betydelig oppdatert med mer funksjonalitet og ikke minst data. Flere områder fra 1801-tellingen er på plass, men det er særlig mye kirkeboksdata som er lagt til. Det meste av innsendte kirkeboksbidrag til Digitalpensjonatet fra oktober og fram til april er publisert på testområdet. Det er mulig å søke gjennom alt av data, bare kirkeboksdata, en listetype fra en kirkebok, eller bare en bestemt kirkebok. Kildeframfinningsverktøyet Finn kilde kan brukes for å lete fram kildene, men du kan også gå rett til søkeskjemaene i listen til høyre. Følg med på oppdateringer og delta i diskusjonen . Spørsmål og evt. feil kan også rapporteres direkte til Digitalarkivet .

5. juli 2012:  Riksarkivet har digitalisert og tilgjengeliggjort minnemateriale etter 22. juli .

23. mai 2012:  Statsarkivet i Stavanger har fått skannet og publisert et utvalg petroleumsarkiver fra norsk oljeindustri.
16. mai 2012:  Skanning og publisering av fogderegnskapene er igang. Regnskapene for Østfold og Akershus er publisert og det blir lagt ut materiale for resten av landet så snart som det blir ferdigstilt.Les mer om prosjektet.
14. mai 2012:  Ny versjon av folketellingen fra 1865 er nå publisert. Folketellingen har gjennomgått en del endringer i oppsettet og mange korrigeringer i innholdet. Les mer om endringene. Med denne publiseringen vil søk i enkelt og avansert søk lete både i 1865- og 1910-tellingen. Benytt søkeskjema for hver av tellingene for å søke utelukkende i en folketelling.

18. april 2012:  Avskrifter av intervjuer gjort med norske regjeringsmedlemmer og beslutningstakere i perioden 1975-1990 er publisert på Arkivverkets nettsider. Noen av intervjuene er klausulerte og det må søkes innsyn i dem. Intervjuarbeidet er utført ved FoSam (Forum for Samtidshistorie). Snarvei til intervjuene er gjort tilgjengelig under Snarveier på framsiden til Digitalarkivet.

10. april 2012: Avtalen om bruk av den eksisterende programvaren for Digitalarkivet er forlenget til ut 2012. Samtidig som vi får beholde de gamle nettsidene for Digitalarkivet ut året, arbeides det intenst med å få den nye løsningen for nettsidene på plass. Testområdet, BetaDigitalarkivet, er oppdatert med komplette data fra 1865-tellingen og de data vi har tilgjengelig fra folketellingene 1870, 1875, 1885 og 1891. Dessuten har vi lagt ut Finn kilde og Digitalpensjonat-sidene. Disse er ikke ferdig utviklet enda, og det vil komme til endringer og mer funksjonalitet.

5. mars 2012 : Flere utskriftshefter for 1910-tellingen er publisert. Nå er tilnærmet alle kommuner fra folketellingen 1910 tilgjengelig som hefter i pdf-format. De kan lastes ned gratis. Heftene inneholder fortløpende lister over bosteder og personer, og er utstyrt med registre over fornavn, etternavn, bosted og fødested. Byene Kristiania, Bergen, Stavanger og Trondheim er for store til at det er hensiktsmessig med ett stort hefte. Vi lager hefter til mindre områder for disse byene på bestilling. 

29. februar 2012 : BetaDigitalarkivet er oppdatert. Tilnærmet alt av kirkeboksdata fra de gamle søkesidene for Digitalarkivet er nå lagt over på beta-serveren. Fra før av ligger hele 1910-tellingen og deler av tellingene fra 1865 og 1900 der. Det skal nå være gode muligheter for å prøve ut søk gjennom alle tilgjengelige kilder. Samtidig er ulike søkeskjema gjort tilgjengelig slik at en kan søke utelukkende etter døpte, viede, døde, osv. Se i kolonnen til høyre for direktelenker til disse skjemaene. I søkeskjemaene kan dere også benytte dere av geografi-menyen for å snevre inn søket til ett eller flere steder. Meld fra om dere oppdager feil! 

15. februar 2012:  Publisering av data og annet digitalisert kildemateriale har vært utsatt siden november i fjor i påvente av at de nye nettsidene for Digitalarkivet skal bli ferdige. Vi må dessverre vente enda litt til før vi kan få lagt ut data. Vi beklager ventetiden. Vi håper å få på plass publiseringsløsning veldig snart uten at vi kan si noe mer spesifikt om når dette vil skje. 

22. desember 2011:  Årets julegave fra Digitalarkivet til brukerne er en forlenging av de gamle nettsidene og det eksisterende søkesystemet. 

28. november 2011:  Mellombels stans i publisering av databasar. I første halvdel av desember kjem det nye søkesystemet for Digitalarkivet til å vera klart for å ta imot andre type data enn berre 1910-teljingsdata. Me kjem difor ikkje til å publisera data i det gamle systemet frå no av. Dei data me allereie har fått, kjem i det nye søkesystemet i løpet av desember.
11. november 2011:  DIS-Østfold har fått registrert lister frå kyrkjebøkene for Skiptvet 1794-1814 og Skjeberg 1846-1858, i tillegg til dødfødde for Rygge 1878-1904. Arbeidet er gjort som ein del av samarbeidsavtalen mellom Riksarkivaren og DIS-Norge. DIS-Oslo/Akershus-KROA og Oslo byarkiv har sendt oss meir data av den kommunale teljinga for Kristiania frå 1923. Riksarkivet har ferdigstilt arbeidet med å skanna mikrofilmane av stiftamtstoverekneskapa, desse er no publisert på nettsidene. Frå 15. november slår me av enkelte tenester på nettsidene til Digitalarkivet. Les nyhende for mer informasjon.

8. november 2011:  Digitalarkivets registreringsenhet på Voss har tastet 1885-tellingen for Molde og Kristiansund i Møre og Romsdal. Rune Bergesen i Bergesen og Stensen har sendt oss kirkeboksregistreringer for Davik og Selje i Sogn og Fjordane, disse dekker henholdsvis periodene 1761-1815 og 1782-1815. Buskerud slektshistorielag har registrert konfirmerte i Lier i Buskerud 1843-1854. GDS-Hadeland har levert en større samling av vigselsregistreringer for Gran prestegjeld til Digitalarkivet. Databasene dekker perioden 1707-1912. Registreringene er gjort som en del av samarbeidsavtalen mellom Riksarkivaren og DIS-Norge. 

14. oktober 2011:  Jostein Mediaa har registrert døpte, konfirmerte, vigde og gravlagde i Leka sokn i Kolvereid, Nord-Trøndelag for perioden 1843-1862. Kjersti Andersen har registrert fra kirkebøkene til Oslo Hospital: konfirmerte 1761-1816 og dødfødde 1804-1817. Karin Brekke Aske har sendt oss flere registreringer fra den evangelisk-lutherske frikirken i Brunlanes innenfor perioden 1886-1930: innmeldte, konfirmerte og dødfødte. IKA Trøndelag iks har skannet to dagbøker fra lærerfamilien Grøtte i Oppdal i Sør-Trøndelag, flere generasjoner lærere skrev i disse dagbøkene. De har også skannet to skoleaviser fra Søndre Rugeldal/Glåmos folkeskole i Glåmos fra 1944-1947. Samtidig har vi mottatt korrekturleste databaser for døpte i Hurum fra 1715-1846. Disse har tidligere ligget under GDS-Buskerud, men siden foreningen er nedlagt, er det Hurum historielag som har overtatt ansvaret.Statsarkivet i Bergen har i samarbeid med Postmuseet i Lillehammer skannet postens sirkulærer fra 1850-1929.Arbeidet med å gjøre dem tilgjengelig er pågående og årgangene vil bli tilgjengelig på en egen nettside .

30. sep. 2011:  Arne Arvid Rasmussen har laget register til året 1812 fra domboken for Bergen Stiftsoverrett. Statsarkivet i Bergen har skannet boken og den er også tilgjengelig.Mette Værnes har registrert databasen døpte i Ytterøy prestegjeld 1756-1817 i samarbeid med Ytterøy historienemnd. Erlend Eriksen Mæhlum har skannet og registrert innberetningslistene over dødfødsler i Buksnes og Vågan prestegjeld for perioden 1831-1841. 

22. sep. 2011:  Hurum Historielag har sendt oss en database over vigde i Hurum prestegjeld 1910-1924. Hedmark Slektshistorielag har levert en database over døpte i Brøttum sokn i Ringsaker 1891-1904. Mens Karin Brekke Aske har registrert dissentere i Brunlanes prestegjeld, nærmere bestemt den evangelisk-lutherske frikirken. Kirkeboken går fra 1886-1968, men sperrefrister gjør at registreringen dekker perioden 1886-1930. Databasen over døpte har vi måttet korte ned ytterligere, til og med 1915, av personvernhensyn, samtidig som vi har fjernet medisinsk dødsårsak for gravlagde etter 1900.

6. sep. 2011: Hedmark slektshistorielag  har sendt oss en database over konfirmerte i Stange 1762-1787. Mens Atle Brandsar  har registrert døypte i Lom prestegjeld 1749-1801. Jostein Mediaa  har tatt for seg Fosnes sokn i Fosnes prestegjeld 1910-1952 og sendt oss listene for vigde, gravlagde og konfirmerte. Sistnevnte kan vi ikke publisere lenger fram enn til og med 1930 av personvernhensyn. Buskerud slektshistorielag  har sørget for at manntallslistene for Lier prestegjeld fra prestemanntallet 1663-1666 er registrert.

29. aug. 2011: Arnstein Slinning har laget en database over skifter for Sunnmøre 1690-ca. 1886. Grunnlaget for databasen er en gammel samling av katalogkort fra skifteprotokollene. Registreringsarbeidet er kommet i stand etter initiativ fra Møre og Romsdal fylkesbibliotek. Les mer om arbeidet idokumentasjonen . Ski slektshistorielag har sendt oss en database over døpte i Kråkstad sokn i Kråkstad prestegjeld 1893-1931, men av personvernhensyn kan vi kun publisere dataene fram til og med 1915. Hedmark Slektshistorielag har laget en database over gravlagte i Stange prestegjeld 1835-1845.

25. aug. 2011:
Digitalarkivets registreringsenhet på Voss  har sendt oss 1885-tellingen for Stavanger, mens Registreringsenheten i Stavanger  har sendt oss 1875-tellingen for Evindvik i Sogn og Fjordane.

Buskerud slektshistorielag  har registrert gravlagde i Bragernes prestegjeld 1782-1814.

Torleif Odland  har skrevet av Landkommisjonens Odelsbok for 1661 for Oddernes i Vest-Agder.

Jostein Mediaa  har registrert døpte i Leinstrand sokn i Melhus prestegjeld 1862-1886 og 1902-1929, men av personvernhensyn har vi kun publisert dåpslistene fram til og med 1915.

Rune Bergesen i duoen Bergesen og Stensen har registrert vigde i Sandviken kirke i Bergen for perioden 1912-1954.

12. aug. 2011:
Erlend Eriksen Mæhlum  har skrevet av innmeldte døde for brigaden Holst som deltok i krigen mot Sverige 1808-1809. Dødsfallene er for perioden april-oktober 1808.

Jostein Mediaa  har registrert døpte for Ranheim sokn i Strinda prestegjeld 1905-1915.

Mens Rune Bergesen  i duoen Bergesen og Stensen har registrert vigde i Domkirken i Bergen for perioden 1912-1953.

9. aug. 2011: Tom Larsen  har sendt oss et nytt register til fangealbummene. Denne gangen er det fotograferte fanger ved Christiania politikammer 1885-1899. Arnstein Slinning  har registrert 1825-tellingen for Ålesund. Han har også skannet tellingen og laget en bearbeidet versjon av tellingen med utfyllende detaljer om personene hentet fra andre kilder. Den bearbeidede versjonen er ikke tatt med i Databaseveljaren, men tilgjengelig fra dokumentasjonen til 1825-tellingen og rommet hans i Digitalpensjonatet.

5. aug 2011: Jostein Mediaa  har registrert døpte i Byneset prestegjeld i Sør-Trøndelag for årene 1859-1923, men av personvernhensyn er ikke dataene for årene etter 1915 publisert. Sidsel Pihl Haugen  har registrert flere databaser fra kirkeboken for Larvik i Vestfold for årene 1814-1825. Dag Gurihus  har sendt oss en database over gravlagte i Søndre Land i Oppland som dekker årene 1847-1877.

2. august 2011:  Bidrag fra gjestene i Digitalpensjonatet stoppet ikke opp selv om vi tok litt sommerferie! Jostein Mediaa  har nå rundet 300 databaser  fra Sør-Trøndelag med sine siste registreringer som dekker døpte i Lade sokn i Strinda 1911-1915 og viede i Ranheim sokn i Strinda 1905-1941. Rune Bergesen  i duoen Bergesen og Stensen lar seg heller ikke stoppe av sommervarmen og har registrert gravlagde i Laksevåg i Bergen 1951-1977, viede i Askøy prestegjeld 1928-1946 og viede i St. Paul katolske kirke i Bergen 1892-1949. Fra Ski slektshistorielag  har vi fått tilsendt en database over konfirmerte i Ski sokn i Kråkstad prestegjeld 1893-1917.

14. juli 2011: Jostein Mediaa  har registrert døypte i Lade 1895-1910.

13. juli 2011: Terje Skrolsvik  har registrert konfirmerte i Korskirken i Bergen 1736-1817 og Rune Bergesen  har sent oss vigde i Fana, Årstad og Askøy i perioden 1890 til 1950.

8. juli 2011: John Cyrus har registrert døypte i Snåsa 1787-1816 og Jostein Mediaa  har registrert døypte i Lade 1878-1894.

7. juli 2011: Kirkebokprosjektet i DIS-Norge  har sendt oss databaser fra Eigersund 1827-1850, Buksnes 1773-1793 og 1860-1861, Øvrebø 1890-1899, Skoger 1862-1872, Nordreisa 1878-1894 og Aukra 1845-1874. Erlend Eriksen Mæhlum  har registrert auksjonsprotokollen for Hegge og Frøland sorenskriveri fra 1728-1758.

30. juni 2011: Statsarkivet i Oslo  har skanna sjømannsruller frå mønstringskontoret i Oslo - forløpar til sjømannskontoret - protokollane er frå perioden 1819-1881.

Utskriftsfilene til 1910-teljinga er oppdatert etter eit rapportert bug som stengde ute alle krinsar med krinsnummer som inneheld bokstavar. Etter avtale med RHD har me også lagt ut utskriftsfiler for deira 1910-data. Med unntak av dei største byane er heile 1910-teljinga no mogeleg å lasta ned som pdf  .

29. juni 2011: John Cyrus  har sent oss trolovde og vigde fra Snåsa 1733-1786.

22. juni 2011: IKA Trøndelag  er ny gjest i Digitalpensjonatet. De har skannet møteprotokoll for fattigkommisjonen i Røros fra 1870-1885. Ski slektshistorielag  har registrert dødfødde i Ski 1893-1917. 

21. juni 2011:  Vår nye pensjonatgjest John Cyrus  har sent oss gravlagde i Sigdal 1722-1792. 

17. juni 2011: Gjøvik og Toten slektshistorielag  har registrert konfirmerte i Balke, Østre Toten 1914-1927. God helg! 

15. juni 2011: Gunnhild S. Engstad  har registrert vigde i Karasjok 1885-1906 og utflytta frå Kistrand 1899-1907. 
Statsarkivet i Oslo  har skanna ruller frå Oslo sjømannskontor 1877-1948.

10. juni 2011: Norsk Industriarbeidermuseum  er ny gjest i Digitalpensjonatet. De har sendt databasen over arbeidere på Øvre Rjukan 1906-1910. Tom Nilsen har utført registreringsarbeidet. 
Riksarkivet  har skannet matrikkelforarbeidet fra 1723. 

9. juni 2011: Jostein Mediaa  har registrert døypte i Fosnes 1910 til 1915. Gunnhild S. Engstad  har sent oss fleire registre frå Karasjok 1885-1906.

7. juni 2011: DIS-Oslo/Akershus-KROA og Oslo byarkiv  har oppdatert databasen kommunal folketelling for Kristiania fra 1923 . Databasen inneholder nå over 28 000 navn. I databasen er det lagt inn lenker til de skannede bildene av tellingen. 
Leif Biberg Kristensen  er ny gjest i Digitalpensjonatet og har sendt oss avskrifter av kirkeboken for Solum prestegjeld i Telemark, 1701-1713. Avskriftene er tilnærmet fulltekst publiseres derfor som pdf-filer i stedet for databaser. 
Erlend E. Mæhlum  har registrert skredder og skomakere Rakkestad, Heggen og Frøland Fogderier 1749.
Renathe-Johanne Wågenes  har sent oss jordebok for Helgeland 1696.

6. juni 2011: Gjøvik og Toten slektshistorielag  har sent oss fleire databasar frå Hoff og Balke sokn i Østre Toten. Erlend E. Mæhlum  har registrert legdsrullar for Overhalla 1723.

3. juni 2011: Jostein Mediaa har registrert gravlagde, inn- og ut-flytta frå Grong, 1880-1926. Steinar Garnes  har sent oss døypte i Haus 1858-1870.

01.06.2011: Gunnhild S. Engstad  har registrert døypte i Karasjok 1885-1906. Torleif Odland  har sendt oss skannede bilder av mannskapsrullen for det mandalske kompani i det nedenesiske musketerkorps fra 1820. Statsarkivet i Kristiansand har skannet originalen. Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger  har laget database over 1875-tellingen for 1140 Stjernerøy.

31.05.2011: Arne Arvid Rasmussen  har laget register til dombøkene for Bergen stiftsoverrett fra 1813 og 1817. Statsarkivet i Bergen  har skannet dombøkene.

30.05.2011: Øivind Larsen  har sent oss kommunikanter 1800-1821 for Eidsberg. Ny pensjonatgjest, Arnt Landre , har registrert gravlagde i Otterøy 1887-1903. 

27.05.2011: Digitalarkivets registreringseining i Stavanger  har sendt oss 1875-teljingar for 1211 Etne, 1223 Tysnes og 1251 Bruvik, alle i Hordaland. Buskerud slektshistorielag  har registrert vigde i Bragernes 1782-1814. Jostein Mediaa  har registrert konfirmerte i Grong 1880-1926 og Statsarkivet i Bergen  har registrert vigde i Røldal 1780-1816.

24.05.2011:  Ny pensjonatgjest, Torodd Kinn, har registrert konfirmerte i Kinn 1822-1835.  Jostein Mediaa har sent oss vigde i Grong 1880-1926.
19.05.2011:  Jostein Mediaa har registrert døypte i Lade 1860-1877 og i Grong 1880-1926. DIS Møre og Romsdal har sent oss dødfødde i Veøy 1846-1877.

16.05.2011: Torleif Odland  har skrevet av Statsarkivet i Kristiansands skiftekortsamling for Mandal 1674-1784, og sendt oss skannede bilder av militære ruller for Kristiansand 1788 og Mandal 1787, Statsarkivet i Kristiansand har skannet kildene. Riksarkivet  har skannet fullmaktene og adressene til Eidsvoldsrepresentantene i 1814. 

13.05.2011: Onsøy Historielag  har registrert 1891-tellingen for 0134 Onsøy. Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger og Riksarkivet  har registrert emigranter fra Kristiania 1867-1927. Disse emigrantene manglet fra de to eksisterende databasene i Digitalarkivet.

12.05.2011: Buskerud slektshistorielag  lar registrert konfirmantar frå Lier, konfirmert i Modum Prestegjeld, 1804 og 1805. Riksarkivet har skannet en del arkivmaterialet fra andre verdenskrig, bl.a. protokollene fra Nygaardsvold-regjeringen i eksil og Quislings regjeringer. Dette er en del av Vårslippet 2011

11.05.2011: Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger  har tastet 1875-tellingen for 1130 Strand. Vi har også utvidet 1875-tellingslistene for 1212 Skånevik og 1111 Sokndal med manglende kretser - nå skal disse være komplette.

10.05.2011: Statsarkivet i Hamar  har registrert passprotokollar frå Hedmark og Oppland.

09.05.2011: Jostein Mediaa  har registrert døypte i Lade sokn i Strinda 1850-1859. Steinar Garnes  har sendt oss døypte i Haus 1848-1857.

06.05.2011: Trond Arild Hansen  har sendt oss mange databasar frå Å og Jøssund sokn i Åfjord prestegjeld i Sør-Trøndelag 1750 -1826.

04.05.2011: Jostein Mediaa  har sendt oss døypte i Lade sokn 1823 til 1849, Magne Polden  har registrer døypte på Askøy 1852-1862, Ski slektshistorielag  har registrert gravlagde i Ski sokn i Kråkstad prestegjeld 1893-1917, Oddbjørn Strand-Angermann  har sendt oss gravlagde i Sande sokn i Sande prestegjeld 1884-1907 i Møre og Romsdal og Statsarkivet i Bergen  har registrert gravlagde på Kyrkjebø 1882-1903.

påskestemning

Foto: Kristian Strømme

15.04.2011: Digitalarkivet tar påskeferie.  Mandag til onsdag er e-post, diskusjonsforum og telefon betjent, men resten av påsken blir det sporadisk oppfølging. Det kommer ikke ut nytt materiale før etter påske. Vi ønsker våre brukere en riktig god påske!

Ny pensjonatgjest Kjersti Andersen  har registrert gravlagde i Oslo Hospital 1850-1857.

DIS-Salten Slektshistorielag  har sendt databaser over dåpsattester for Buksnes 1756-1858 og Vågan 1748-1856.

14.04.2011:   DIS-Salten Slektshistorielag  har sendt inn databasar over døypte, vigde, gravlagde og introduserte i Flakstad i Lofoten frå 1792 til 1837. Alle er registrert av Olav Hedne  .

Røyken Historielag, Slekts- og gårdshistoriegruppa  har registrert vigde i Røyken 1783 - 1813.

Kyrkjebokprosjektet i DIS-Norge  har sendt inn databasar frå Skjeberg, Skjervøy og Våle. Her har DIS-Østfold  , DIS-Troms  og DIS-Vestfold  vore med i registreringsarbeidet.  

Statsarkivet i Bergen  har skanna Dombok for Bergen stiftsoverrett 1816  .

13.04.2011: Steinar Garnes  har registrert døypte 1838-1847 i Haus i Holdaland. Jostein Mediaa  har sendt oss døypte i Moholt i Strinda 1907-1915. 

08.04.2011: Statsarkivet i Bergen  har skannet Bilboken for Norge  fra 1922.

Arne Jarlind  har utvidet databasen sin over konfirmerte i Askøy sokn i Askøy, nå dekker den årene 1903-1925. Tom Larsen  har laget et fotoregister over fangealbumene fra Botsfengslet i Kristiania 1857-1913.

05.04.2011:Øivind Larsen  er ny gjest i Digitalpensjonatet. Han arbeider med registrering av kommunikanter for Eidsberg 1800-1821, og nå er årene fram til 1803 lagt ut.

DIS Møre og Romsdal,  lokalgruppe Molde har registrert innflytta til Aure 1878-1886. Jostein Mediaa  har sendt oss døypte i Trondheim domkyrkje 1911-1915.

01.04.2011: Ragnar Bull  er ny gjest i Digitalpensjonatet. Han har sendt oss avskrift av "skulefundassen" for Askvoll prestegjeld 1743. I rommet hans i Digitalpensjonatet finner dere også avskrifter av dagbøker fra David Olsson Bakke.

Gunnhild S. Engstad  har registrert gravlagde og dødfødde frå Karasjok - Kárášjohka 1884-1906.

31.03.2011:  Gunnhild S. Engstad har registrert døypte frå Karasjok - Kárášjohka 1843-1884.

30.03.2011: Folketellingen 1910 er oppdatert med manglende poster for Kristiania og Sandefjord. Les om disse og andre endringer i 1910-dataene . Programvaren for 1910-tellingen er også oppdatert. Gå til versjonsoversikt for detaljer. 

Det er også lagt ut nye data i Digitalpensjonatet: Oddbjørn Strand-Angermann har registrert konfirmerte i Sande sokn i Sande, Møre og Romsdal for perioden 1884-1901. Åsane Historielag har sendt oss database over soldater fra Nordhordland som deltok i Tyttebærkrigen 1788-89.

25.03.2011:  Vi har lagt ut bidrag fra Digitalpensjonatgjester, statsarkiv og våre registreringsenheter. Se listen i Siste utlagte i høyre marg for direkte lenker. Her følger oppdateringsstatus. Vi regner med det er noe for enhver - god helg!

Oppdal historielag  har sendt oss avskrift av skifteprotokoll nr 4 for Oppdal, Orkdal sorenskriveri, 1737-1743. 

Arvid Skogseth  har registrert 1875-tellingen for 1245 Sund i Hordaland.

Digitalarkivet  si registreringseining på Voss  er ferdig med 1885-tellingen for Sandnes, Skudeneshavn, Kopervik og Haugesund i Rogaland. MensRegistreringseininga i Stavanger  har gjort ferdig 1875-tellingen for Skånevik og utvidet 1875-tellingen for Sveio (begge i Hordaland) slik at den nå er komplett.

Renathe-Johanne Wågenes  har registrert skatt av leilendinger, husmenn og drenger i Helgeland fogderi 1668.

Statarkivet i Bergen  har registrert vigde i Luster 1803-1821.

Gunnhild S. Engstad  har registrert fleire registre frå Karasjok - Kárášjohka 1843-1871 og 1872-1884.

Thor Trapness  har registrert fleire registre frå Hurdal prestegjeld.

22.03.2011:Gjøvik og Toten slektshistorielag  har registrert døypte i Balke sokn, Østre Toten 1881-1896  og 1897-1913 .

21.03.2011: Eiker Historielags "gotisk gruppe"  har registrert utflytta frå Fiskum 1878-18891890-1906  og 1906-1913Sven Erik Langseid  har registrert gravlagde i Solum i Telemark 1814-1833Buskerud slektshistorielag  har registrert gravlagde i Strømsøe 1752-1791 .

17.03.2011: Thor Trapness  har registrert kyrkjebøker for Hurdal prestegjeld i Akershus: konfirmerte 1815-1827  , 1828-1845  , 1846-1859  , 1860-1877  og 1878-1900  , og utflytta 1828-1845  , 1845-1860  og 1860-1877  , samt gravlagde 1860-1877  .

15.03.2011:  Registreeringseininga på Voss  har registrert 1885-teljinga for Kristiandsand  . Rune Bergesen  har registrert vigde i Nykirken i Bergen 1912-1946  , og i Birkeland i Fana 1900-1944  og borgarleg vigde i Midthordland 1920-1948  .
 
14.03.2011:  Gunnhild S. Engstad  har registrert vigde i Karasjok/Kárášjohka prestegjeld 1843-1871  . Dag Gurihus  har registrert gravlagde i Nordsinni sokn i Nordre Land prestegjeld 1904-1929  . DIS Møre og Romsdal, lokalgruppe Molde  har registrert dødfødde i Nesset/Vistdal 1846-1879