Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Digitalarkivet blir til.

Det var ikkje vanskeleg å sjå at me no hadde ein effektiv måte å distrubera kjeldemateriale på. Det såg også Arkivverket, og særleg statsarkivar Yngve Nedrebø i Bergen. Han overtalte riksarkivar John Herstad til å satsa på Internett. Eg trur ikkje det tok lang tid. Hausten 1997 slog Arkivverket og Historisk institutt pjaltane sine saman. Instituttet stilte med 1801-teljinga, teknisk ekspertise, programvare og god Internett-tilgang. Arkivverket stilte med det dei hadde av dagar. I 1999 overtok dei også Teleslekt sitt materiale, folketeljingane frå 1865 og 1900. Og no har me mykje..