Historisk befolkningsregister for Norge (HBR) har en ambisjon om å samle inn all historisk person- og stedsinformasjon knyttet til personer i Norge helt fram til opprettelsen av det sentrale folkeregister (DSF) i 1964.

Det norske folk 1814 (DNF1814) er en av byggeklossene i dette prosjektet. DNF1814 gikk ut på å få registrert alle fødte, vigde og døde i perioden 1801-1814. Dette prosjektet er nå inne i sluttfasen takket være mange frivillige som har gjort en stor innsats.

Det er nå på tide å gå videre til en av de andre byggeklossene: registreringen av alle døde/gravlagte fra 1900 til 1960. Som med DNF1814 håper vi at mange har anledning til å være med på denne registreringsdugnaden. Deler av kirkebøkene vil være sperret fra og med 1934. Disse bøkene vil bli registrert av ansatte i Arkivverket.

For å unngå dobbeltarbeid vil vi føre en oversikt over hvem som jobber med hvilke kirkebøker. Derfor er det viktig at man reserverer kirkeboken for transkribering før oppstart. Dette gjøres pr mail til digitalarkivet@arkivverket.no

Delta i dugnaden

Alle kan delta i transkriberingsdugnaden. Du kan være med i en organisasjon hvor dere samarbeider om prosjektet eller du kan delta som privatperson. Kriteriet er at du må kunne tyde håndskriften og skrive av opplysningene akkurat slik de står i kirkeboken. Som bidragsyter til Digitalarkivet vil du/organisasjonen få et rom i Digitalpensjonatet. Digitalarkivet kan kun bruke dataene til nettsidene og til HBR-prosjektet såfremt annet ikke er avtalt. Les mer om vilkårene for å bli gjest i Digitalpensjonatet.

Selv om en kirkebok skulle begynne før 1900, ønsker vi at man registrerer også årene før 1900, dvs. at man registrerer hele kirkebokperioden.

Vi ønsker at både lister over dødfødsler og begravelser transkriberes. Disse skal registreres i hver sine lister og ikke blandes. Anbefalt registreringsprogram er Augustus – dette er gratis og kan lastes ned fra DIS-Norge sine nettsider.

Transkriberingstips

For alle kirkeboktranskriberinger gjelder Kyrre (Standard for dataregistrering av norske kirkebøker). Vi anbefaler at man setter seg inn i standarden før man begynner, men vi oppsummerer det viktigste for dødsfallsregistreringer:

Felt som skal være med i registreringen av begravelser

 • Side
 • Løpenr
 • År
 • Sokn/kirke
 • Dødsdato (på formatet dd.mm)
 • Begravelsesdato (på formatet dd.mm)
 • Jordfestelsesdato (på formatet dd.mm)  
 • Avdødes stilling
 • Avdødes navn
 • Avdødes bosted
 • Avdødes fødested
 • Avdødes fødselsdato og år (på formatet dd.mm)
 • Dødsårsak
 • Pårørende (dersom dette er oppgitt)

Dersom dødfødte står i egne lister, skal disse ikke føres sammen med de døde. I registreringsprogrammet Augustus finnes det en egen liste som heter dødfødte, og denne skal da brukes.

Felt som skal være med i registreringen for dødfødte 

 • side
 • Løpenr
 • år
 • sokn/kirkeFødselsdato (på formatet dd.mm)
 • Ekte/uekte
 • Foreldrenes stilling, navn, bosted og fødselsår (På barn født i ekteskap, settes det oppgitte bostedet på begge foreldrene.)