Kyrre – standard for registrering av kyrkjebøker i Noreg er laget i Arkivverket og gjort gjeldende fra 2005. Standarden tar for seg hvordan en skal registrere data fra kirkebøkene, hvordan feltoppsettet skal være og hvordan hvert felt skal fylles ut. KYRRE skal kunne brukes på alle kirkebøker, også de tidlige bøkene uten kirkebokskjema.

Etter at KYRRE ble lansert i 2005 har Digitalarkivet vært streng med godkjenning av kirkebokregistreringer for publisering i Digitalpensjonatet. Vi ønsker at dataene skal være følge standarden. En registreringsstandard gjør at vi får et forutsigbart oppsett på dataene og kan bruke dette i utforming av nye løsninger som for eksempel søk gjennom alle data. I tilfeller hvor dataene er registrert før 2005, vil vi se på muligheten for redigering av dataene slik at de kan passe inn i standarden.

KYRRE er kun en instruks om hva som skal registreres og hvordan. Verktøy/Program for registrering er opp til deg. Vi kan ta imot det meste av dataformater, men foretrekker xml-filer slik de er beskrevet i KYRRE.

DIS-Norge har fått laget et registreringsverktøy med KYRRE-standarden, Augustus 2.  Programmet produserer xml-filer som vi kan bruke for publisering i Digitalpensjonatet. Augustus 2 er gratis og kan lastes ned fra DIS-Norge sine sider.

Vi arbeider for tiden med en revidert utgave av Kyrre: Kyrre 2.0. Enn så lenge er høringsnotatet tilgjengelig (høringsfristen gikk ut 1. juli 2013)

I forbindelse med den nye utgaven av Kyrre har vi også gjort de trykte kirkeboksskjema tilgjengelige.