Folketellingen fra 1891 er skannet og pr august 2015 er det kun tellingslistene for Kristiania som ikke er tilgjengelig på nettsidene enda. I motsetning til en del andre folketellinger er mye av informasjonen i tellingsskjemaene trykt, og ofte er det kun et ord eller en kode som skal registreres. For at dataene fra 1891-tellingen skal kunne være sammenlignbare med dataene fra de andre tellingsårene er det viktig at du følger de samme registreringsprinsipper som er benyttet på de andre folketellingene.

Registrering av 1891-tellingen

"HISTFORM - Norsk standard for registrering og utveksling av nominative folketellingsdata for årene 1865-1910" er standarden som ligger til grunn for all registrering av folketellingsdata. Her presenterer vi noe av det som spesifikt gjelder for folketellingen 1891. Grunnprinsippene i denne standarden er at all informasjon skal registreres. Du skal ikke foreta et utvalg av informasjon eller kun registrere et utvalg bosteder - alt skal med! 

Folketellingen 1891 består av flere skjema/lister og du må innom alle sammen for å transkribere tellingen.

For landdistriktene i 1891-tellingen vil opplysninger fra Huslistene, Personsedlene og Hovedlistene være de du skal registrere. Den anbefalte registreringsrekkefølgen er:

  1. hovedlisten (gir informasjon om tellingskretsen og gårdene)
  2. huslistene (gir informasjon om eier, tilstedeværende og hjemmehørende personer)
  3. personsedlene (gir informasjon om hver enkelt person på gården)

Mens for byene i 1891-tellingen vil du hente opplysninger fra Huslistene, Personsedlene og Hovedlistene, og i tillegg ta med opplysninger fra oppgavene over husdyrhold og utsæd. Hvis det også fins skipslister og Personsedler for sjøfolk kan disse også registreres, men det er valgfritt. Her er den anbefalte registreringsrekkefølgen:

  1. hovedlisten (gir informasjon om tellingskretsen og eiendommene)
  2. huslistene (gir informasjon om eier, tilstedeværende og hjemmehørende personer, boligene og leilighetene, samt jordbruk og kreaturhold)
  3. personsedlene for hver leilighet (gir informasjon om hver enkelt person i husholdet)
  4. evt. skipslister med tillhørende personsedler

I noen tilfeller vil det være overlappende informasjon i de ulike skjemaene og listene. Les i HISTFORM for mer spesifikk informasjon om hvilken opplysning man registrerer fra de ulike listene.

Bruk av koder og forkortelser

Som ved all kilderegistrering er det viktig at dataene blir skrevet av så kildetro som mulig. Når du transkriberer skal du aldri tolke eller endre dataene. Likevel, for feltene kjønn, stilling, ekteskapelig stilling benyttes koder og her er det viktig at etablerte standardkoder benyttes. En samleside for alle forkortelser og spesialtegn er tilgjengelig, men vi tar med de viktigste her:

Kjønn
m = mann
k = kvinne
!! = ubestemmelig kjønn  

Stilling i familien
hf = husfar
hm = husmor
hp = (selv) hovedperson
hu = hustru
s = sønn
d = datter
tj = tjenestetyende
fl = losjerende, hørende til familien
el = enslig losjerende
b = besøkende   

Ekteskapelig stilling
ug = ugift
g = gift
e = enke/enkemann
s = separert
f = fraskilt   

Legg også merke til at for feltet Fødested kan du registrere 'h' når herredet er understreket og det ikke er skrevet inn noe annet.

Referanse til skannet utgave

demonstrasjon av hvordan man henter bildereferanse

Hent bildereferanse for 1891-tellingen ved å klikke på utklippstavleikonet

For at brukere i Digitalarkivet lett skal kunne gå til den skannede utgaven av folketellingen 1891 fra de transkriberte dataene, er det viktig å inkludere en referanse til det skannede bildet du registrerer. Her vil det da være en referanse for hovedlisten, en for huslisten og en for personseddelen. Alle tre skal føres inn i dataene. Vi ønsker at du bruker bildeid som referanse. I illustrasjonen over ser du hvordan du henter ut denne id-en ved å kikke på ikonet utformet som en klipptavle. Når du har klikket på ikonet er id-en kopiert og du kan lime den inn i referanse-feltet i registreringsskjemaet.

Registreringsprogram

Digitalarkivet kan ta i mot de fleste filformater, men vi ønsker helst at du tar i bruk eksisterende registreringsapplikasjon for transkribering av 1891-tellingen. Registreringssentralen for historiske data (RHD) har laget en slik løsning og den er tilgjengelig for nedlasting (se i høyremargen) for MsAccess2007. Hvis du ikke har mulighet for å bruke Access så fins det andre løsninger. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg!

Vilkår for tilsending av transkriberte data

Hvis du/foreningen/gruppen ønsker å delta i transkriberingen av folketelingen 1891 så gjør du/dere det som gjest i Digitalpensjonatet. Det betyr at du/dere beholder rettighetene til dataene inntil annet er avtalt. Digitalarkivet kan kun benytte dataene til distribuering på nettsidene og ingen andre vil ha krav på dataene uten tillatelse fra deg/dere. Les mer om hva det betyr og hvordan du blir gjest i Digitalpensjonatet.

Digitalarkivet tar i mot dataene pr e-post, men om det er en stor sending kan vi tilby et filopplastingssted for overlevering av dataene.