* (stjerne) er trunkeringstegn.  Det kan benyttes foran og/eller bak i et ord, men ikke inni.

  • Søk etter fornavn lik Ol*  vil finne alle fornavn som begynner på Ol-, slik som Ole, Ola, Olea og Oline.
  • Søk etter etternavn lik *ersen  vil finne alle etternavn som slutter på -ersen, slik som Pedersen, Pettersen og Torgersen.
  • Søk etter fornavn lik *risto*  vil finne alle fornavn som inneholder -risto-, slik som Kristoffer, Kristopher, Christoffer og Christopher.

Vær oppmerksom på at et søk må inneholde minimum to tegn foruten eventuelle spesialtegn. Søk av typen fornavn lik A*  (begynner på A) er ikke tillatt, da slike søk blir for tunge.

  • Søk på ett tegn alene vil likevel gi treff på forkortelser. Søk etter fornavn lik A  vil for eksempel gi treff på A. Hansen.