InnholdSammendrag

I dag har Kartverket ansvar for tinglyste eiendomsopplysninger. Grunnboken er et register over alle tinglyste rettigheter for en eiendom. Tinglysinger fra før 1951 er avlevert til Arkivverket, og disse er tilgjengelig via Digitalarkivet.  For å finne frem i disse er det nyttig å bruke gammel grunnbok.

Gammel grunnbok ble ført i perioden 1935 til ca. 1991, og var et løsbladsystem med ett eller flere ark pr. eiendom. Gammel grunnbok er i Arkivverket, og er skannet. Bruk vår selvbetjeningsløsning for å laste ned grunnbokblad fra gammel grunnbok:

https://media.digitalarkivet.no/self-service/grbb

Før gammel grunnbok ble tatt i bruk, ble registeret over tinglysingene for hver eiendom ført i panteregistre, disse er også skannet og tilgjengelig: https://media.digitalarkivet.no/tl/preg/browse (Les også veiledning for søking i panteregistre)

I gammel grunnbok finner du referanser til tinglysinger i pantebøkene. Referanser til pantebøker kan være på formen 36-4, som betyr pantebok 36 (for et område) og folio 4 (som kan bety oppslag 4, side 4, eller ark 4. Det kan også stå 4b, det er da baksiden av ark 4). Referansene kan også være et nummer og et årstall, f.eks. 9141/50, som betyr dagboknummer 9141 i året 1950.

De skannede pantebøkene finner du her: https://media.digitalarkivet.no/tl/pbok/browse (Fyll ut kommunen og perioden du leter etter, les også veiledning for framfinning i pantebøker)

Hvor finner du tinglysinger på Digitalarkivets sider?

Du finner snarveier til selvbetjening for gammel grunnbok og skannede pantebøker på forsiden til Digitalarkivet:

Snarveier til hovedside for skanna arkiver

Figur 1: Digitalarkivets forside


Du finner også snarveier på vår hovedside for skanna arkiver: https://media.digitalarkivet.no

Fra hovedside for skannede arkiver

Figur 2: Fra hovedside for skanna arkiverEksempel : Årstadveien 22 i Bergen

Gårds- og bruksnummer

Du trenger kommune, gårds- og bruksnummer for å slå opp eiendommer. Finn gårds- og bruksnummer for eiendommen via Kartverkets side http://www.seeiendom.no hvis du ikke kjenner dem fra før.

Eiendomssøk hos Kartverket

Figur 3: Eiendomssøk hos Kartverket


Eiendommen er altså i Bergen, gårds- og bruksnummer er 163/229. Du kan eventuelt bestille dagens grunnbok og tinglysinger fra kartverket: http://kartverket.no/eiendom

Gammel grunnbok

Hvis vil se tinglysinger fra før 1950, trenger du gammel grunnbok. Bruk selvbetjeningsløsningen vår her for å bestille grunnbokblad for eiendommen: https://media.digitalarkivet.no/self-service/grbb

Selvbetjeningsløsning for gammel grunnbok

Figur 4: Bestille grunnboksblad fra gammel grunnbok via selvbetjeningsløsning

Klikk på bestill. Fyll ut bestillingen med ditt navn og din e-postadresse, klikk av i ruten Jeg er ikke en robot (du kan få stilt et "captcha" spørsmål etter avkryssing):

Bestilling gammel grunnbok

Figur 5: Fyll ut bestillingsopplysninger.


Du får etter noen minutter tilsendt en e-post med en lenke for å laste ned grunnbokbladet. Grunnbokbladet ser slik ut for denne eiendommen (dette er Statsarkivet i Bergen):

Eksempel på grunnbokblad

Figur 6: Eksempel på grunnboksblad


Øvre del av første side ser slik ut:

Utsnitt fra grunnbokblad

Figur 7: Utsnitt av grunnboksblad


En tinglysing inneholder typisk en tekst som sier hva saken gjelder, her "målebrev", så er det ofte dato for når noe er foretatt, her "17. september 1917", deretter tinglysingsdatoen, her "11. januar 1918". I en egen kolonne er referanse til pantebok, her "78", og folio, her "211". 

Nedre del av andre side ser slik ut:

Utsnitt fra grunnbokblad

Figur 8: Utsnitt av grunnboksblad


Dette er en tinglysing med dagboknummer (som ble brukt fra og med 1935), her "9841/50". Tinglysingsdatoen er  "14.11.1950". 


Slå opp i pantebøkene

Den første tinglysingen refererte til 78-211. Da må man finne pantebok 78 for området, i dette tilfellet altså Bergen.

Søk etter pantebøker gjør man her: https://media.digitalarkivet.no/tl/pbok/browse

Det er også lenke til pantebøkene fra forsiden til Digitalarkivet, eller ved å klikke på "Hjem" i brødsmulestien, og deretter klikke på "Bla i pantebøkerpå vår hovedside for skanna arkiver: https://media.digitalarkivet.no

Lenke til skannede pantebøker

Figur 9: Utsnitt av forsiden til Digitalarkivet


Treffliste for pantebøker

Figur 10: Søk etter pantebøker


For å søke, skriv inn kommunen (som den var i 1947), og avgrens gjerne søke til det aktuelle året. Du finner egen veiledning for søk i pantebøkene på nettsidene.

I dette tilfellet er det fire pantebøker som kommer opp. Pantebok nr. II.B.a.78 bør være den rette. Klikk på "Første side" (noen ganger finnes det også "Innhold" her, da kan den gi enklere tilgang til innholdet, les veiledning for innholdssiden). Man kommer nå til første side i denne boken. Vi skal til folio 211.

Skriv 211 inn i feltet for side, vist under, og klikk på retur/enter:

Eksempel på pantebokside

Figur 11: Eksempel på pantebokside. SAB, Byfogd og byskriver i Bergen*, Pantebok nr. II.B.a.78, 1917-1918, s. 211.


Det viser seg i dette tilfellet at tinglysingen IKKE står på oppslaget 211. Sjekk da også baksiden, i dette tilfellet står tinglysingen der. Pantebøkene kan ha sidenummer, ark-nummer (som i dette tilfellet) eller oppslagsnummer (altså to motstående sider, som kalles folio, en betegnelse som ofte brukes i panteregistrene, og da gjerne forkortet fol.). Det kan variere fra pantebok til pantebok hvilken nummerering som er brukt. Er det oppgitt 211 i en referanse til en pantebok, kan det være ark 211 som er ment, inkludert baksiden. Men det kan også være oppslag 211 eller side 211. Hvis det står 211b, vises det til baksiden av ark 211, mens 211a er forsiden.

Eksempel på pantebokside

Figur 12: Eksempel på pantebokside. SAB, Byfogd og byskriver i Bergen*, Pantebok nr. II.B.a.78, 1917-1918, s. 212.


Du finner en egen veiledning til visningen av de skannede bildene på nettsidene.

Den andre tinglysingen vi så på over, er datert 14/11-1950, med dagboknummer 9841/50. Hvis man søker opp alle pantebøkene for Bergen fra 1950 får man denne listen:

Treffliste for søk i pantebøker

Figur 13: Søk etter pantebøker


Her er det bare å lete etter intervaller der man finner 9841 i 1950, det må være A27-28B40-49 eller  C 41. Men ser man på grunnboksbladet står det faktisk B41 under pantebok. Da er det trolig B40-49 man må se i: 

Innholdside for pantebok

Figur 14: Innholdside for pantebok B40-41 i Bergen


Det er ikke noen tinglysinger her som er fra datoen 14/11-1950. Sjekk da de to andre kandidatene. I pantebok A27-28 er det mange tinglysinger på datoen 14/11-50:

Innholdside for pantebok

Figur 15: Innholdside for pantebok A27-28 i Bergen


Første tinglysing 14.11.1950 har dagboknummer 9827. For å finne 9841 må du i dette tilfellet bla deg gjennom 30 ark før dagboknummer 9841 dukker opp:

Dagbokblad med tinglysing

Figur 16: Tinglysing 9841 av 14/11-50. Bergen fylke, Bergen, Pantebok nr. A27-28 (1950-1950), Pantebokside.Etterskrift

Venteskuret rett utenfor muren og hagen til Statsarkivet i Bergen synes så vidt på dette bildet fra 1960: http://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-w-f-009346.html. Seinere er venteskuret flyttet lengre mot sør, og er utenfor eiendommen Årstadveien 22, men har behold navnet Statsarkivet. 

Venteskuret "Statsarkivet" med Statsarkivet i Bergen i bakgrunnen

Figur 17: Venteskuret "Statsarkivet", med Statsarkivet i Bergen synlig i bakgrunnen mellom trærne. Foto: Tone Merete Bruvik, 26.10.2016