Det er anbefalt at du leser veiledningen for søking i kirkebøker før du leser denne veiledningen som tar for seg filtervisning av innholdet i kirkebøkene.

Bakgrunn

Kirkebøker av typene ministerialbok, klokkerbok o.a. er etter ca. 1800 som regel delt inn i lister, f.eks. over døpte, konfirmerte, viede, begravde, innflyttede, utflyttede osv. Det er til sammen definert 34 ulike listetyper som forekommer i norske kirkebøker. Vær oppmerksom på at kirkebøker fra 1600- og 1700-tallet ofte ikke har den nevnte listeinndelingen. I disse vil både døpte, viede, begravde o.a. finnes om hverandre innenfor det som er kalt en "Kronologisk liste".

Hovedhensikten med en filtervisning av listetyper i kirkebøker er at i noen bøker er det lister som ikke er sammenhengende innenfor boka. De avsatte sidene for døpte kan f.eks. være utskrevet, og presten har måttet lete etter ledig plass andre steder i boka for å fortsette dåpslisten. Disse sprangene i boka fanges opp ved indekseringen og gjør filtervisningen av listene mulig. Filtervisningen gjør altså den aktuelle listen sammenhengende for deg som bruker. Den kan aktiveres på to måter:

Filtervisning fra trefflisten

I 5. kolonne i trefflisten for søk etter kirkebøker er det listet opp tobokstavs forkortelser for de listetypene den aktuelle kirkeboka inneholder, f.eks. "dp, kf, vi, gr" osv. Listetypene i klartekst får du se ved å føre datamusa over forkortelsene ("mouseover").  Fra trefflisten er disse forkortelsene lenker til en filtervisning av de respektive listene i kirkeboka (i det gamle visningsprogrammet kalt "listemodus"). Illustrasjonen nedenfor viser en filtervisning av kildetype "fl" (inn- og utflyttede) i den første ministerialboka for Hisøy sokn.

skjermbilde for listevisning i kirkebøkene

Figur 1: Filtervisning av Inn- og utflyttede til/fra Hisøy sokn fra 1850.

Som vi ser fører lenken oss inn til side 203 i kirkeboka. Dette er den første siden i listen over inn- og utflyttede i boka. Under kildereferansen er det en brun knapp med teksten "Inn- og utflyttede (år)". Denne forteller at visningen er i filtermodus for denne flyttelisten. Linjen under med tittelen "Listeside" viser at vi kan bla frem og tilbake mellom åtte sider i boken, dvs. de sidene som utgjør flyttelisten. Ved å klikke på den brune filterknappen går visningen over fra filtervisning til fullkildevisning av kirkeboka, dvs. mulighet til å bla gjennom hele boka.

skjermbilde for å slå på filter i kirkebøkene

Figur 2: Utsnitt av en dåpsliste i fullkildevisning ("Filter av") og filtervisning ("Filter på").

Filtervisning fra fullkildevisning

Når du f.eks. er inne i listen over døpte i fullkildevisning, kan du klikke på den hvite filterknappen "Fødte og døpte (år)" under kildereferansen (se figur 2 nedenfor), og visningen går straks over til filtermodus for dåpslisten. Filterknappen blir da brun. Du kan altså veksle mellom fullkildevisning og filtervisning etter behov.