Når du har gjort et søk etter kirkebøker vil du i trefflisten i sjuende kolonne finne lenken "Innhold" (figur 1).

skjermbilde for treffliste for skannede kirkebøker

Figur 1: Søkeresultat med treffliste fra søk etter kirkebøker fra Hisøy sokn i Aust-Agder.

"Innhold"-lenken fører til en side med en innholdsfortegnelse som hjelper deg å navigere til ønsket sted i den aktuelle kirkeboka.

skjermbilde for innholdsside for skannede kirkebøker

Figur 2: Innholdsside for Ministerialbok A 1 fra Hisøy sokn.

Til høyre på siden (figur 2) er det en boks med tittelen "Kildeinformasjon". Den inneholder detaljert kataloginformasjon o.a. om den aktuelle kirkeboka. "Kildeinformasjon" finnes på flere sider i tjenesten og har en egen brukerveiledning. (kommer snart)

Til venstre på siden er den nevnte innholdsfortegnelsen med tittelen "Innhold". Den har overskrifter på tre nivåer, hhv. Fylke, Prestegjeld (evt. by) og Listetype + Sokn (evt. menigheter e.a.). I figur 2 vises de tre første listetypene, hhv. Fødte og døpte, Konfirmerte og Viede. Sammen med Døde og begravde er disse tre de mest brukte listetypene i kirkebøkene og kommer alltid øverst i innholdsfortegnelsen når de er med i boka.

Innenfor hver listetype består innholdsfortegnelsen av klikkbare knapper for hvert år. Knappene er ordnet i linjer for hvert tiår; 1840-1849, 1850-1859 osv. Knappen viser årstallet og sidetallet til første side for dette året av denne listetypen.

skjermbilde for innholdsside for skannede kirkebøker

Figur 3: Detaljutsnitt av innholdssiden ovenfor.

Hvis du klikker på den øverste knappen i figur 3, kommer du til visningen av side 3 i kirkeboka. Den inneholder i følge knappeteksten de fødte og døpte i Hisøy sokn i 1849 og 1850. Derfra kan du bla deg videre i den skannede boka. Det er laget en egen brukerveiledning for bildevisningen.