Denne veiledningen gjelder for søking/framfinning av skannet materiale som ligger i Skannede arkiver.

Utfylling av søkeskjemaet

  • Du må minst fylle ut ett søkefelt.
  • Du trenger ikke fylle ut alle søkefelt
  • Noen søkefelt påvirker andre søkefelt. Feks vil valg av et fylke gjøre at andre nedtrekkslister kun viser innhold for valgt fylke.

Søk og nullstill søkeskjemaet

  • For å utføre et søk klikker du på Søk-knappen nederst i søkeskjemaet.
  • For å tilbakestille til tomt søkeskjema klikker du på "Nullstill" nederst i søkeskjemaet.
  • For å gjøre et nytt søk kan du enten legge til eller endre noen av søkekriteriene, eller nullstille søkeskjemaet.
  • For å gå mellom de forskjellige søkeskjemaene kan du klikke på "Velg et annet søk" nederst i søkeskjemaet, du kan klikke på "Hjem" i brødsmulestien og på logoen til Digitalarkivet oppe i hjørnet.
skjermbilde for nullstille søk

Figur 1: Nederst i søkeskjemaet finner du knapp for å utføre søket, tømme søkeskjemaet og for å velge et annet søkeskjema.


Forskjellige typer søkefelt

Nedtrekkslistene

Nedtrekkslistene er utvidet med ekstra funksjoner i forhold til det som er vanlig. Denne funksjonaliteten forenkler utfylling av søkeskjemaet.

Bruke som nedtrekksliste

Du kan selvfølgelig bruke nedtrekkslistene som vanlige nedtrekkslister ved å rulle nedover og finne det du er på utkikk etter.

Skrive inn verdi for filtrering

Du kan også bare begynne å skrive. Da vil nedtrekkslista filtreres på grunnlag av det du har skrevet. I tillegg kan du legge inn flere søkeverdier. Som du ser av figur 2 under, blir det du skriver for å filtrere markert i nedtrekkslista med understrek.

skjermbilde for filtrering av nedtrekksliste

Figur 2: Nedtrekkslistene kan filtreres ved å skrive


Grupperte nedtrekkslister

Lange nedtrekkslister er ofte gruppert. Dette gjelder f.eks ved at lister over kommuner og sokn er gruppert innunder sine respektive fylker. Dette er også illustrert i figur 2 over.

Velg flere søkeverdier

De fleste nedtrekkslistene støtter flere søkeverdier. Hvis du f.eks ønsker å søke etter alle listetyper som har med fødte å gjøre, kan du velge flere. Dette kan kombineres med å skrive inn en verdi for filtrering. I eksempelet under har jeg allerede lagt til "Fødte og døpte" og "Uekte fødte og døpte". Ved å skrive inn "fød" kan jeg se at jeg også kan velge "Dødfødte" og "Fødte barn av dissentere". For å velge bort en verdi kan du klikke på x-en til venstre for søkeverdien.

skjermbilde for nedtrekksliste

Figur 3: Nedtrekkslisten kan inneholde flere søkeverdier


Tallfelt

I søkefelt som kun kan inneholde tall, som f.eks årstallsfelt, er det mulig å øke og minske tallet med en.

skjermbilde for tallfelt

F.o.m. år og T.o.m år

For å få full forståelse på virkemåten her, er det viktig å vite at søkefeltene ikke oppfører seg som tomme felt. Hvis ingen av årsfeltene er fylt ut virker søket tilsvarende som om "F.o.m år" er fylt med år 0, mens "T.o.m år" er fylt ut med nåværende år.

  • Hvis du kun fyller ut "F.o.m år", f.eks 1850, får du treff på alle kilder som har sluttår likt eller etter 1850, men også alle kilder som har startår likt eller større enn 1850. Det er fordi "T.o.m år" er satt til nåværende år.
  • Hvis du kun fyller ut "T.o.m år", f.eks 1870, får du treff på alle kilder som har startår likt eller mindre enn 1870, men også alle kilder som har sluttår likt eller før 1870. Det er fordi "F.o.m år" er satt til år 0.
  • Hvis du fyller ut "F.o.m år" med f.eks 1850, og  "T.o.m år" med f.eks 1870, får du treff på alle kilder som dekker intervallet 1850-1870 helt eller delvis. Dvs. startår likt eller mindre enn 1870, og sluttår likt eller større enn 1850.

Fritekstsøk

Fungerer som ellers i Digitalarkivet. For nærmere beskrivelse se veiledningen om søk. De forskjellige søkeskjemaene kan ha andre søkefelter som fungerer på samme måte som et fritekstsøk. F.eks søk på Eiendoms og gatenavn osv. Se veiledninger for de enkelte søkeinngangene for mer infomasjon. 

Informasjon om søkefeltet

Alle søkebokser er utstyrt med et spørsmålstegn-ikon. Ved å holde musepekeren over dette symbolet får du opp informasjon om søkeboksen.