Denne veiledningen gjelder for blaing i bilder i det skannede materialet som ligger i Skannede arkiver.

NB! Denne veiledningen gjelder for desktop. En del av funksjonaliteten vil ikke være tilgjengelig på nettbrett eller mobil, og plasseringen vil være forskjellig, spesielt på mobil. Vi har ikke ambisjoner om å lage veiledninger for nettbrett og mobil.

skjermbilde for bildevisning

Figur 1: Bildevisninga er delt inn i flere områder og flater.


Menylinje

skjermbilde for menylinje Digitalarkivet

Figur 2: Menylinje

 • Digitalarkivets logo fører deg til forsiden.
 • Diverse lenker til andre tjenester.
 • Tilgang til PDF-hefte (krever innlogging). Egen veiledning kommer.
 • Engelsk utgave.
 • Hjelpesider.
 • Brukermeny, med bl.a. innlogging. Innlogging er også tilgjengelig fra de stedene det trengs dersom du ikke er innlogget.

Navigeringsflate

skjermbilde for bildevisning

Figur 3: Navigeringflate

 • Brødsmulesti:
  Naviger tilbake til søkeresultatet eller innholdssiden, og kopier bilde-id til utklippstavlen. Se egen veiledning.
 • Sidenr og bildenr:
  Her kan du angi et bildenummer eller sidenummer (dersom det er angitt i kilden) for å vise bildet.
 • Kildereferanse eller kildestreng:
  Avhengig av om du har skrudd på "Kildeinformasjon som i de gamle visningsprogrammene", vises kildereferanse eller kildestreng. Se egen veiledning.
 • Filter:
  Her kan du filtrere alle slik at blalinja kun forholder seg til sider med samme indekseringsverdi eller kombinasjon av indekeringsverdier (Egen veiledning kommer). For kirkebøker forholder filteret seg til listetype (se egen veiledning). 
 • Glidevelger: Brukes til å bla raskere i kilden. 
  • Avstanden mellom sidene avhenger av antall sider i kilden. 
  • I filtermodus og listemodus endres også avstanden mellom bildene. 
  • Når du bruker glidevelgeren vises bildenummeret du er på over glideknappen, i tillegg til at bildenummeret til venstre oppdateres. 
  • Sidenummer oppdateres når du slipper glidevelgeren.
 • Ressurser: Plassert over siste bildenummer.
  • Kildeinfo: Åpnes i sideflata. Sideflata vil åpnes hvis den er satt til å ikke vises.
  • Kopiering til utklippstavla. Kopierer valgt kildeinformasjon til utklippstavla så du kan lime den inn i et dokument eller program på din datamaskin. Egen veiledning kommer.
  • Lenker: Åpner sideflata og viser relevante lenker til andre ressurser. Sideflata vil åpnes hvis den er satt til å ikke vises.
  • Transkribert versjon: Åpner søkeskjema for transkribert versjon av kilden i Digitalarkivet. Dersom det ikke finnes noen transkribering er dette symbolet grått.
    Viser antall bilder i kilden. Dersom filtermodus er aktivert vises siste bilde tilhørende valgt indekseringsverdi. Dersom listemodus (for kirkebøker) er aktivert vises siste bilde i listesekvensen.
skjermbilde for bildevisning

Figur 4: Ressursknapper til høyre i navigeringsflata


Bildeflate

Det er i bildeflata bildet vises. I denne løsningen lastes alltid full størrelse av bildet, men bildestørrelsen tilpasses skjermen i forhold til bildets bredde.

Det er en rekke verktøy og funksjoner tilknyttet bildeflaten. Det meste omhandles i veiledning for verktøylinja. Se også oversikten over hurtigtaster som du finner bak spørsmålstegn-symbolet oppe i menylinja.

 • Panorering: Du kan panorere bildet ved å
  • klikke på bildet, holde inne musepekeren og skyve bildet
  • klikke på den grå rammen i oversiktskartet og skyve bildet. (Se figur 5 under.) 
  • bruke piltastene horisontalt og vertikalt.
  • Du kan bruke PageUp og PageDown-tastene til å bla en sidehøyde opp eller ned.
  • Du kan låse panoreringen i en viss posisjon slik at du slipper å panorere på nytt når du blar til neste bilde.
  • Du kan nullstille panoreringen skjer ved å taste tasten "x" eller klikke på "x" i verktøylinja
 • Zoom: Du kan zoome ved å
  • bruke nummertastene 1-4. Det er fire forhåndsdefinerte zoom-nivåer, knyttet til disse.
  • bruke "-" og "+"-symbolene i verktøylinja
  • bruke hurtigtastene "-" og "+"
  • Du kan låse zoomnivået slik at du slipper å zomme inn på nytt når du blar til neste bilde. (Se figur 6 under.)
  • Du kan nullstille zoomnivået ved å trykke på tasten "0", eller ved å trykke på tasten "x" eller klikke på "x" i verktøylinja (nullstiller alle bildeinnstillinger).
 • Oversiktskart (Se figur 5 under.)
  • Viser hvor i bildet du er ved kraftig zoom.
  • Gjør det mulig å panorere bildet ved å skyve på den grå rammen. 
  • Du kan skru av oversiktskartet ved å klikke på "X" i oversiktskartets hjørne
  • Du kan skru av og på oversiktskartet ved hjelp av brukerinnstillinger i sideflata. (Egen veiledning kommer.)
 • Fullskjerm: Fullskjerm skjuler navigeringsflata og menylinja
  • Bruk hurtigtasten "f" på tastaturet for å aktivere og deaktivere fullskjerm
  • Du kan også klikke på symbolet for fullskjerm på verktøylinja (Figur 7)
skjermbilde for bildevisning

Figur 5: Bruk oversiktskartet til å navigere rundt på et zoomet bilde.


skjermbilde for bildevisning

Figur 6: Bildeinnstillinger. Se egen veiledning.


Verktøylinje

Verktøylinja har en egen veiledning (kommer), men her vises en rask oversikt.

skjermbilde for visningside

Figur 7: Verktøylinje

Knappenes funksjon i retning fra venstre til høyre:

 • Vis/Skjul verktøylinja: Skjuler både verktøylinja og sideflata dersom sideflata er skrudd på. Hurtigtast "t"
 • Navigeringsgruppe
  • Bla forrige bilde, hurtigtast "Shift-pil venstre".
  • Bla neste bilde, hurtigtast "Shift-pil høyre".
 • Bildebehandling
  • Zoom inn, hurtigtast "+".
  • Zoom ut, hurtigtast "-".
  • Roter bilde, 90 grader mot høyre.
  • Inverter kontrast, lager "negativ" av bildet. Gjør bildet mer lesbart i enkelte tilfeller.
  • Nullstill nullstiller alt i gruppen "Bildebehandling". Hurtigtast "x".
 • Fullskjerm, skjuler menylinje og navigeringflate, og gjør så bildet dekker en større del av skermen.
 • PDF-hefte. Liten meny hvor du kan legge inn ett eller flere bilder til et pdf-hefte. Egen veiledning kommer.
 • Vis/Skjul sideflate, skrur av eller på sideflata. Kun tilgjengelig hvis verktøylinja vises.
  • Vertikalt symbol: Sideflata er på
  • Horisontalt symbol: Sideflata er av

Sideflate

skjermbilde for bildevisning

Figur 8: Sideflate og verktøylinje

Sideflata henger sammen med verktøylinja, men kan også åpnes ved andre handlinger.

 • Ved klikk på "i"-symbolet i ressursfeltet i navigeringsflata, hurtigtast "i"
 • Ved klikk på lenke-symbolet i ressursfeltet i navigeringsflata, hurtigtast "l" (som i lenke)
 • Ved klikk på symbolet helt til høyre i verktøylinja
 • Hvis verktøylinja er skjult, og sideflata var skrudd på før den ble skjult, vil sideflata også vises når verktøylinja vises. Hurtigtast "t"

Sideflata inneholder flere faner:

 • Kildeinformasjon
 • Lenker
 • Brukerinnstillinger (Egen veiledning kommer)

Kopiering til utklippstavla

Forskjellig informasjon kan kopieres til utklippstavla ved et enkelt klikk.

 • Selvvalgt kildeinformasjon
  •  kopieres til utklippstavla ved å klikke på symbolet for utklippstavle i ressursfeltet i navigeringsflata.
 • Bilde-ID:
  • Kopieres ved å klikke på bilde-ID i brødsmulestien
  • Ved å åpne lenkevising og klikke på symbolet for utklippstavle
  • Som en del av selvvalgt informasjon til utklippstavla
 • Permanent bildelenke:
  • Kopieres ved å åpne lenkevising og klikke på symbolet for utklippstavle.
  • Som en del av selvvalgt informasjon til utklippstavla
 • Brukslenke for sidevisning
  • Kopieres ved å åpne lenkevising og klikke på symbolet for utklippstavle.
  • Som en del av selvvalgt informasjon til utklippstavla
 • Lenke til transkribert versjon i Digitalarkivet
  • Kopieres ved å åpne lenkevising og klikke på symbolet for utklippstavle.
  • Som en del av selvvalgt informasjon til utklippstavla

En beskrivelse av hvordan du velger elementer som skal inngå i selvvalgt kildeinformasjon inngår i veiledningen for brukerinnstillinger. (kommer)