Det leveres kopier av taushetsbelagt materiale på spesielle vilkår. Spørsmålet om å levere slike kopier er en egen sak som avgjøres uavhengig av det faktum at forskeren eller parten har fått innsyn i materialet.

Det gis ikke snarkopier av taushetsbelagt materiale, og det eller tillates ikke egen fotografering av slikt materiale. Bestilling av kopier skal alltid skje på eget bestillingsskjema for papirkopier eller avfotografering.

Arkivfaglig personale går gjennom kopiene før utlevering.