Kopieringen utføres av arkivets personale.

Priser for kopier

  • Ordinær pris: kr. 4,- per kopi uavhengig av hviket medium kopien leveres på
  • Hovedfagsstudenter: kr. 2,- (attest fra veileder eller undervisningsinstitusjon må legges fram)
  • Bekreftede kopier og attester: kr. 10,- pr. side
  • Eventuell porto kommer i tillegg