På våre lesesaler har du mulighet for selv å ta fotografier av dokumenter med eget digitalkamera.

Det er ikke alt arkivmateriale som tillates brukt til egen fotografering, og materialet må ikke utsettes for unødvendig slitasje. Vi har derfor satt noen forutsetninger for egen fotografering av arkivsaker:

  • Lesesalsinspektør/skrankepersonale skal alltid varsles på forhånd, og ha mulighet til å kontrollere fotograferingen
  • Fotograferingen skal skje på godkjent område
  • Materialet må være fritt tilgjengelig. Fotografering av dokumenter fra arkiver som inneholder taushetsbelagte opplysninger er ikke tillatt
  • Materialet må være i en slik tilstand at det kan fotograferes. Dette avgjøres av arkivpersonalet
  • Håndskannere, bordscannere, skanningspenner og lignende utstyr er ikke tillatt
  • Bruk av blitz er ikke tillatt

Institusjonene i Arkivverket kan ha ulike rutiner når det gjelder bruk av eget digitalt kamera på lesesalene. Vi henviser derfor til hjemmesidene til den enkelte institusjon for ytterligere informasjon.