Skriftlige henvendelser

Du kan skrive til oss og be om opplysningar frå arkiva. Alle førespurnader blir besvart.

Kopitjenester

Vi tilbyr papirkopiering, skanning og digitalfotografering av arkivmateriale.

Avskrifter

Vi kan levere avskrifter av dokumenter for rettslige behov.

I tillegg gir Arkivverket ut kildepublikasjoner og arrangerer omvisninger i våre arkiv.