Avslag på søknader om innsyn kan alltid ankes til den overordnete instans. Vedtak fattet av Riksarkivaren ankes til Kulturdepartementet.

Ønsker du å anke et avslag om innsyn, skal klagen adresseres til den instans som fattet vedtaket, i dette tilfellet Riksarkivaren. Riksarkivaren vil da behandle saken på nytt, og deretter videresende klagen til Kulturdepartementet.