Husk å notere!

Du må skrive ned alt av interesse, både opplysninger fra muntlige kilder, fra litteratur og trykte kilder, og fra arkivkildene. Stol ikke på hukommelsen! Ofte er det nødvendig å gå tilbake til kildene for å kontrollere eller få mer informasjon. Derfor er det også viktig å notere kildehenvisning, dvs. hvor du har funnet de forskjellige opplysningene. Det er også enklere å få hjelp eller hjelpe andre, når du kan vise til hvor du har opplysningene dine fra.

Kurs og hjelpemidler

Hvis det er mulig, kan du med fordel melde deg på et kurs eller en studiesirkel i slektsgransking. Slike kurs arrangeres bl.a. av NKI Fjernundervisningen. En håndbok for slektsgranskere er nyttig både under oppstarten og senere. I bokhandelen kan du kjøpe slektstavler til å notere dine funn i. Har du PC, kan du også få kjøpt spesielle dataprogram for slektsgranskere.

Taushetsbelagt materiale

Mange nyere kilder er sperret på grunn av personvernet. Som slektsgransker har du normalt ikke tilgang til innsyn i disse kildene, heller ikke om du er i slekt med vedkommende. Kirkebøker og skifteprotokoller er sperret i minst 60 år etter at de er utskrevet. Dette skaper vansker når det er spørsmål om å føre slektsoversikter fram mot vår egen tid, og i slike tilfeller er det ofte muntlige opplysninger som må gjøre nytten.

Bruk kart og historiske oversikter

Det er en stor fordel med geografiske kunnskaper om det området slektningene dine levde i. Er det et gårdsnavn som er vanskelig å tyde i kirkeboka, blir det kanskje enklere dersom du undersøker hva gårdene i prestegjeldet het. I vår soknehistorikk finner du hvordan grensene mellom sokn og prestegjeld har endret seg.

Bli vant med kildene

Det lønner seg å lære de viktigste kildene å kjenne. Da vet du hva slags opplysninger du kan vente å finne i dem. Dermed kan du arbeide mer effektivt.

Sjekk så mange kilder som mulig

Feil kan forekomme i arkivkilder, så vel som i litteratur. Jo flere kilder som kan bekrefte en opplysning, jo større er sannsynligheten for at opplysningen er riktig.

Få hjelp av andre

I Digitalarkivet finner du diskusjonsgrupper der brukerne kan stille hverandre spørsmål. Når du spør, må du huske på å gi alle opplysningene du har. En opplysning som du tror ikke er viktig, kan være akkurat den som fører til gjennombrudd!