Olsen – ikke Gerhardsen

I et leksikon finner vi at Einar Henry Gerhardsen var født 10. mai 1897 i Asker. Dette betyr at det skal være mulig å finne ham i folketellingene for 1900 og 1910. Det er likevel ingen enkel sak, for det viser seg at ingen passende Einar Gerhardsen finnes i noen av tellingene.

I folketellinga 1910 er fødselsdatoen oppgitt. Når vi søker etter alle som heter Einar og er født 10. mai 1897, får vi fire treff. Én av disse er født i Asker, nemlig Einar Henry Olsen. Han bodde i Hammerstads gate 9 i Kristiania med foreldrene Gerhard og Emma Olsen og tre søsken. Faren var rodemester i veivesenet.

Hvorfor het han Einar Henry Olsen, ikke Gerhardsen? Det var først navneloven av 1923 som påla folk å ta faste slektsnavn. Mange familier, særlig i byene, hadde tatt faste slektsnavn tidligere. Ellers var det vanlig å benytte farens fornavn med tillegg av –sen for menn og –datter for kvinner. I folketellinga 1910 ser det tilsynelatende ut til at familien har valgt Olsen som fast slektsnavn. Siden valgte Einar Gerhardsen likevel å danne slektsnavn av farens fornavn med tillegg av –sen.

Også i folketellinga 1900 er den senere statsministeren registrert som Einar Henry Olsen. Familien bodde da i Lakkegata 45 i Kristiania.

Veien videre

Vi leter forgjeves etter den senere statsministerens dåp i kirkeboka for Asker. Kanskje flyttet familien før dåpen? Heller ikke i kirkeboka for Grønland i Kristiania er dåpen å finne. Familien sognet til Grønland kirke i 1900. Dette er likevel ikke avgjørende, for vi har andre spor å følge.

Folketellinga 1910 nevner den eldre broren Thorleif Gabriel, født 3. juli 1895 i Asker. Denne gangen har vi hellet med oss. I ministerialbok for Asker sogn i Asker prestegjeld 1879-1896, side 134, ser vi at han ble døpt 20. oktober 1895. Familien bodde da på Granheim i Asker. Faren kalles isarbeider Gerhard Ellefsen, mens mora heter Emma Stålesdatter. Olsen, som hun heter i folketellingene, er altså ikke hennes egentlige navn.

Fra folketellingene og Thorleif Gabriels dåp vet vi dermed følgende om Einar Gerhardsens foreldre:

  • Faren het Gerhard Olsen/Ellefsen og var født 10. august 1867 i Asker.
  • Mora het Emma Stålesdatter og var født 8. august 1872 i Kristiansand.

Det ville nå vært gunstig å finne Gerhard og Emmas vielse, for der ville navnene til deres fedre være nevnt. Vi starter med Asker og leter oss fra 1895 og bakover til 1891, men finner ingenting. Vi forsøker Emmas hjemsted Kristiansand, men finner ikke noe der heller. De må være gift et annet sted. I stedet for å lete på måfå, satser vi på at vi har tilstrekkelig med opplysninger.

Einar Gerhardsens far

For å finne Gerhard Olsen/Ellefsen tar vi for oss ministerialbok for Asker prestegjeld 1865-1878 og ser på døpte fra august 1867 og utover. På nyåret, 26. januar 1868, ser vi Gerhard, født 10. august 1867. Foreldrene er styrmann Ellef Olsen og Anette Arnesen på Nes i Asker. Vi skjønner at Gerhard med rette kunne kalle seg både Ellefsen og Olsen. En av fadderne het for øvrig Gulbrand Arnesen og bodde på Nes. Han var kanskje en slektning av Anette?

Nå vil vi finne Ellef og Anettes vielse, og vi trenger ikke lete lenge. Det viser seg nemlig at de var blitt gift straks før Gerhards dåp, i Asker 7. januar 1868. Ellef Olsen var ungkar og styrmann, 30 år og født på Nes. Faren het Ole Andersen. Anette Arnesen kalles jomfru. Hun var 19 år og født på Konglungen. Faren var Gulbrand Arnesen, så der fikk vi identifisert fadderen til Gerhard.

Etter dette kan vi gå videre til folketellinga 1865. Der finner vi Anette Gulbrandsdatter hos foreldrene Gulbrand Arnesen og Maren Paulsdatter på Nes. Nok en gang ser vi vekslingen mellom bruk av farens fornavn, med tillegg av -sen eller -datter, og farens eget farsnavn. Ellef Olsen er trolig den 29-årige losjerende sjømannen som vi finner på Strømsø.

Einar Gerhardsens mor

Emma Stålesdatter er vrien å finne. Det viser seg at hun ikke er døpt i Kristiansand. I ministerialbok for Kristiansand 1867-1880 er hun ikke i dåpslista for verken 1872 eller 1873.

Det er imidlertid mulig å lete etter konfirmasjonen til Emma i stedet. De fleste ble konfirmert i 14-16-årsalderen, så vi ser etter i ministerialbok for Kristiansand 1880-1892 fra 1886 og utover. I 1887, på side 100, er det ei Emma Hansen med riktig fødselsdato. Hennes foreldre er garver Ståle Hansen og Elen Malene Eivindsdatter. Siden faren heter Ståle, er det rimelig at vi tidligere har funnet henne nevnt som Emma Stålesdatter. Fødestedet er her angitt som Oddernes. Oddernes ble innlemmet i Kristiansand kommune fra 1965. Når Emma skulle fortelle folketellerne i Kristiania hvor hun var født, var det kanskje enklest å si Kristiansand?

Når vi leter på rett sted, i ministerialbok for Oddernes 1864-1880, er ikke vanskelig å finne dåpen. På side 54 finner vi at Emma ble døpt 22. september 1872. Foreldrenes navn stemmer med konfirmasjonen, og bostedet er Lund.

I folketellinga 1865 er det én Ståle Hansen som peker seg ut. Han er 29 år, snekker og losjerer på gården Bøen i Tveit prestegjeld nordøst for Kristiansand. Elen Malene Eivindsdatter lar seg ikke umiddelbart identifisere i folketellinga 1865. Her vil det være avgjørende å finne dette ekteparets vielse for å komme videre.