Austad

Austad sokn hører til Lyngdal prestegjeld.

Fødte og døde 1727-1779: Se Lyngdal MINI A 1.
Fødte 1780-1815: Se Lyngdal MINI A 4.
Vigde 1727-1815: Se Lyngdal MINI A 2.
Døde 1750-1803: Se Lyngdal MINI A 3.
Døde 1804-1815: Se Lyngdal MINI A 5.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1838: Se Lyngdal MINI A 6 - A 7.

Ministerialbøker

A 1 1837-1857 07 Fødte, vigde og døde 1837-1857. Konf. 1838-1857. Flyttede. Vaksinerte. Ny filming.

A 2 1858-1870 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 3 1871-1882 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 4 1883-1904 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1886-1903.

Klokkerbøker

B 1 1816-1876 09 Fødte 1816-1876 (1829-1840 mangler). Konf., vigde og døde 1816-1875. Flyttede.

B 2 1876-1886 06 Fødte og vigde 1876-1885. Konf. og døde 1876-1886. B 3 1886-1903 04 Fødte, konf. og døde 1886-1903. Vigde 1886-1901.

Bakke

Bakke, Gyland og Tonstad ble ved reskr. 03.02.1741 skilt ut fra Lund prestegjeld og dannet eget prestegjeld. Ved kgl. res. 25.02.1854 ble dette igjen delt i to preste- gjeld: Bakke med Gyland anneks og Tonstad med Øvre Sirdal (Lunde) anneks. Bakke prestegjeld ble nedlagt ved kgl. res. 15.01.1971 og overført til Flekkefjord prestegjeld.

Fødte, vigde og døde 1724-1740: Se Rogaland Lund MINI A 1 - A 2.

Ministerialbøker

A 1 1741-1780 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

A 2 1780-1816 08 Fødte, vigde og døde 1780-1816. Konf. 1780-1815. Fattigliste 1782.

A 3 1815-1835 06 Fødte 1815-1834. Konf. 1816-1834. Vigde 1816-1835. Døde 1815-1835. Flyttede.

A 4 1834-1846 14 Fødte og døde 1834-1846. Konf. og vigde 1835-1846. Flyttede. Vaksinerte.

A 5 1847-1855 15 Fødte og døde 1847-1855. Konf. og vigde 1847-1854. Flyttede. Vaskinerte.

A 6 1855-1877 14 Fødte og vigde 1855-1877. Konf. og døde 1855-1876. Flyttede.

A 7 1877-1886 03 Fødte, konf. og døde 1877-1876. Vigde 1877-1885. Flyttede.

A 8 1887-1911 08 Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1887-1910. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1888-1911.

Klokkerbøker

B 1 1849-1879 06 Fødte 1849-1879. Døde 1851-1878.

B 2 1879-1893 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

B 3 1894-1910 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Bjelland

Bjelland prestegjeld besto av Bjelland , Grindheim, Finsland og Åseral inntil Åseral ble utskilt som eget prestegjeld ved kgl. res. 30.07.1856. Ved kgl. res. 24.10.1969 ble Bjelland prestegjeld nedlagt. Bjelland sokn ble da overført til Holum prestegjeld som ved kgl. res. 04.12.1970 forandret navn til Marnardal prestegjeld.

Ministerialbøker 

A 1 1793-1815 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

A 2 1816-1866 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 3 1867-1887 04 Fødte og døde 1867-1887. Konf. og vigde 1867-1886. Flyttede. Vaksinerte.

Klokkerbøker 

B 1 1727-1752 01 Fødte, vigde og døde 1727-1752. Konf. 1738-1752. Kommunikanter.

B 2 1753-1792 03 Fødte 1753-1791. Konf. og døde 1753-1792. Vigde 1753-1790. Kommunikanter.

B 3 1816-1870 08 Fødte og døde 1816-1870. Konf. 1816-1868. Vigde 1816-1869. Flyttede.

B 4 1869-1886 05 Fødte, vigde og døde 1870-1886. Konf. 1869-1886. Flyttede.

B 5 1887-1923 08 Fødte, vigde og døde 1887-1922. Konf. 1887-1923.

Lysningsbøker 

II.5.1 1875-1882 03

Eiken

Eiken hørte til Kvinesdal prestegjeld til dette ble delt ved reskr. 06.04.1753. Øvre Kvinesdal (Hægebostad, Eiken og Fjotland) ble da eget prestegjeld. Fjotland ble overført til Nedre Kvinesdal prestegjeld ved kgl. res. 15.03.1841. Samtidig fikk Øvre Kvinesdal prestegjeld navnet Hægebostad prestegjeld. Ved kgl. res. 09.12.1966 ble Hægebostad prestegjeld nedlagt og overført til Lyngdal prestegjeld.

Fødte og vigde 1710-1760: Se Liknes MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1760-1824: Se Hægesbostad MINI A 1 - A 2.

Ministerialbøker 

A 1 1823-1836 05 Fødte, konf., vigde og døde 1823-1836. Flyttede. Vaksinerte 1823-1867.

A 2 1836-1872 08 Fødte og vigde 1836-1872. Konf. 1837-1871. Døde 1837-1872. Flyttede.

A 3 1872-1886 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

Klokkerbøker 

B 1 1816-1850 07 Fødte og døde 1816-1850. Konf. 1816-1844. Vigde 1816-1847. Flyttede.

B 2 1851-1886 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 3 1887-1937 09 Fødte, vigde og døde 1887-1937. Konf. 1887-1936.

Farsund

Farsund fikk egen kirke i 1785. Den hørte til Lista (Vanse) prestegjeld inntil 04.01. 1948. Ved kgl. res. 30.10.1947 ble Farsund by og Farsund landsokn utskilt som eget prestegjeld. Spind sokn ble lagt til Farsund prestegjeld ved kgl. res. 11.10.1968.

Fødte, vigde og døde 1693-1715 og 1726-1814: Se Vanse MINI A 1 - A 4.
Konf. 1800-1815: Se Vansen MINI A 6.

Ministerialbøker

A 1 1784-1815 07 Fødte. Vigde. Døde. Vaksinerte.

A 2 1815-1836 06 Fødte 1815-1836. Konf., vigde og døde 1816-1836. Flyttede.

A 3 1836-1846 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 4 1847-1863 07 Fødte, vigde og døde 1847-1863. Konf. 1847-1862. Flyttede. Vaskinerte.

A 5 1863-1886 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

Klokkerbøker 

B 1 1886-1931 08 Fødte og døde 1886-1913. Konf. 1886-1931. Vigde 1886-1927.

Feda

Daværende Kvinesdal prestegjeld ble delt ved reskr. 06.04.1753. Liknes og Feda sokn ble da til Nedre Kvinesdal prestegjeld. 15.03.1841 ble navnet endret til Kvinesdal prestegjeld.

Fødte og vigde 1710-1788: Se Liknes MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1789-1815: Se Liknes MINI A 2.

Ministerialbøker

A 1 1815-1849 06 Fødte og døde 1815-1849. Konf. og vigde 1816-1849. Flytttede.

A 2 1850-1876 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 3 1877-1882 02 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 4 1882-1897 04 Fødte, konf. og vigde 1883-1897. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1883-1898.

Klokkerbøker

B 1 1815-1839 06 Fødte 1815-1838. Konf. 1817-1838. Vigde 1816-1838. Døde 1815-1839. Flyttede.

B 2 1838-1858 03 Fødte 1838-1858. Konf. 1839-1856. Vigde 1839-1858. Døde 1840-1858. Flyttede.

B 3 1858-1893 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 4 1894-1909 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 5 1910-1934 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Finsland

Finsland sokn hørte til Bjelland prestegjeld til dette ble nedlagt ved kgl. res. 24.10.1969. Finsland ble da overført til Søgne prestegjeld.

Konf. 1753-1792: Se Bjelland KLOK B 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1793-1815: Se Bjelland MINI A 1.

Ministerialbøker 

A 1 1799-1810 01 Fødte. Vigde. Døde.

A 2 1816-1869 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 3 1870-1887 03 Fødte og døde 1870-1887. Konf. og vigde 1870-1886. Flyttede.

Klokkerbøker 

B 1 1732-1782 03 Fødte. Spredte data også 1693-1809.

B 2 1790-1792 01 Fødte og døde 1790-1792. Vigde 1791-1792. Kommunikanter 1794-1826.

B 3 1816-1868 07 Fødte, vigde og døde 1816-1868. Konf. 1816-1866. Flyttede.

B 4 1867-1887 05 Fødte og vigde 1869-1886. Konf. 1867-1886. Døde 1868-1887. Flyttede.

B 5 1887-1918 06 Fødte, konf. og døde 1887-1917. Vigde 1887-1918.

Fjotland

Fjotland var anneks til Kvinesdal inntil 1753 da prestegjeldet ble delt. Fjotland ble da anneks til Øvre Kvinesdal. Ved kgl. res. 15.03.1841 ble Fjotland overført til Nedre Kvinesdal prestegjeld (Kvinesdal). Ved kgl. res. 05.08.1857 ble Fjotland eget prestegjeld. Ved kgl. res. 25.09.1970 ble det nedlagt og innlemmet i Kvinesdal preste- gjeld. Gården Knabeneset ble ved kgl. res. 25.10.1873 overført fra Fjotland til Tonstad sokn. Ved kgl. res. 06.12.1902 ble Knabeneset ført tilbake fra Tonstad til Fjotland sokn sammen med gårdene Salmeli, Solhom og Homstøl.

Fødte og døde 1710-1760: Se Liknes MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1760-1849: Se Hægesbostad MINI A 1 - A 3.

Ministerialbøker

A 1 1850-1879 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 2 1880-1898 06 Fødte. Konf. Døde. Vigde 1880-1897. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1881-1898. Dagsregister.

Klokkerbøker

B 1 1816-1849 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Samme bok ble brukt av soknepresten 1841-1849.

B 2 1841-1871 04 Fødte 1841-1871. Konf., vigde og døde 1842-1871. Flyttede.

B 3 1872-1924 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Lysningsbøker

II.5.1 1886 01

Flekkefjord

Flekkefjord hørte opprinnelig til Lund prestegjeld. Ved kgl. res. 31.01.1820 ble Flekkefjord og Nes utskilt fra Lund prestegjeld og dannet et nytt prestegjeld sammen med Hidra sokn fra Sokndal prestegjeld. Bakke og Gyland ble ved kgl. res. 15.01.1971 lagt til Flekkefjord prestegjeld. Flekkefjord har kirke felles med Nes.

Fødte, konf., vigde, døde 1724-1760: Se Lund (Rogaland) MINI A 1 - A 2.
Fødte 1758-1772 og 1801-1815: Mangler.
Fødte og døde 1773-1806: Se Nes MINI A 1.
Konf. 1773-1801: Se Nes MINI A 1.
Vigde 1773-1784: Se Nes MINI A 1.
Vigde 1871-1875: Se Nes MINI A 6.
Fødte, konf., vigde, døde 1815-1885: Se Nes MINI A 2 - A 5 og A 7.
Fødte, konf., vigde, døde 1773-1902: Se også Nes KLOK B 1 - B 7.

Ministerialbøker

A 1 1885-1900 06 Fødte, vigde og døde 1885-1900. Konf. 1885-1899. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 2 1900-1912 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Klokkerbøker 

B 1 1903-1931 08 Fødte og døde 1910-1931. Konf. 1903-1923. Vigde 1903-1929.

Greipstad

Greipstad sokn hørte til Oddernes prestegjeld inntil 1604. Da ble Søgne og Greipstad skilt ut som eget prestegjeld; Søgne.

Fødte 1770-1854: Se Søgne MINI A 4 - A 5 og A 8 - A 9.
Konf. 1770-1853: Se Søgne MINI A 4 og A 8 - A 9.
Vigde 1770-1788: Se Søgne MINI A 4.
Vigde 1791-1854: Se Søgne MINI A 7 - A 9.
Døde 1770-1854: Se Søgne MINI A 4, A 6 og A 8 - A 9.
Fødte, konf., vigde, døde 1779-1802 og 1821-1838: Se også Søgne KLOK B 1 - B 2.
Lysninger 1892-1901: Se Ullensaker (Akershus) LYSN 1.

Ministerialbøker 

A 1 1716-1740 04 Fødte, vigde og døde 1716-1740. Konf. 1736-1740. "Syge" 1716-1740.

A 2 1854-1882 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaskinerte.

A 3 1883-1910 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister.

Klokkerbøker

B 1 1838-1843 01 Fødte. Døde.

B 2 1848-1873 04 Fødte. Døde.

B 3 1874-1887 02 Fødte. Døde.

B 4 1888-1903 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 5 1904-1936 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Grindheim

Grindheim sokn hørte til Bjelland prestegjeld inntil dette ble nedlagt ved kgl. res. 24.10.1969. Grindheim ble da overført til Nord-Audnedal prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1793-1815: Se Bjelland MINI A 1.
Konf. 1753-1792: Se Bjelland KLOK B 2.

Ministerialbøker 

A 1 1815-1866 08 Fødte, konf. og vigde 1816-1866. Døde 1815-1866. Flyttede.

A 2 1866-1887 06 Fødte og døde 1866-1887. Konf. 1866-1886. Vigde 1867-1887. Flyttede. Vaksinerte.

Klokkerbøker 

B 1 1815-1870 08 Fødte og vigde 1816-1869. Konf. 1816-1866. Døde 1815-1870. Flyttede.

B 2 1867-1887 06 Fødte 1869-1887. Konf. 1867-1886. Vigde og døde 1870-1887. Ny filming.

B 3 1887-1924 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Gyland

Bakke, Gyland og Tonstad ble ved reskr. 03.02.1741 skilt ut fra Lund prestegjeld og dannet Bakke prestegjeld. Tonstad ble ved kgl. res. 25.02.1854 skilt ut fra Bakke og dannet et eget prestegjeld; Sirdal. Bakke prestegjeld med Gyland sokn ble nedlagt ved kgl. res. 15.01.1971 og overført til Flekkefjord prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1724-1740: Se Lund (Rogaland) MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1741-1816: Se Bakke MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1834-1855: Se Bakke MINI A 4 - A 5.

Ministerialbøker

A 1 1815-1835 05 Fødte 1815-1835. Konf. og døde 1816-1834. Vigde 1816-1835. Flyttede.

A 2 1855-1884 14 Fødte, vigde og døde 1855-1884. Konf. 1855-1883. Flyttede.

Klokkerbøker 

B 1 1815-1835 05 Fødte og døde 1815-1834. Konf. 1816-1834. Vigde 1816-1835. Flyttede.

B 2 1849-1878 04 Fødte 1849-1878. Døde 1853-1878.

B 3 1878-1896 05 Fødte og døde 1878-1896. Konf. 1878-1895. Vigde 1878-1890. Flyttede.

B 4 1896-1927 05 Fødte og døde 1896-1927. Konf. 1896-1917. Vigde 1896-1914.

Halse

Halse, Mandal, Hartmark, Holum, Øyslebø og Laudal sokner utgjorde ett prestegjeld til 1788. Ved reskr. 26.09.1788 ble Halse med Mandal og Hartmark utskilt som eget prestegjeld. I 1970 ble Holum sokn lagt til Mandal prestegjeld. Halse har felles kirke med Mandal by.

Ministerialbøker 

A 1 1729-1748 01 Fødte.

A 2 1720-1754 03 Vigde.

A 3 1748-1794 06 Fødte.

A 4 1745-1817 02 Konf.

A 5 1748-1803 02 Døde. Fortegnelse over de fra Halse sokn som var døde i utlandet 1769-1779.

A 6 1755-1783 03 Vigde.

A 7 1783-1818 04 Vigde.

A 8 1794-1817 05 Fødte.

A 9 1804-1818 01 Døde.

A 10 1817-1830 07 Fødte 1817-1830. Konf., vigde og døde 1818-1830. Flyttede.

A 11 1830-1839 09 Fødte, vigde og døde 1830-1839. Konf. 1831-1839. Flyttede.

A 12 1840-1847 08 Fødte og døde 1840-1847. Konf. og vigde 1840-1846. Flyttede.

A 13 1847-1859 14 Fødte, vigde og døde 1847-1859. Konf. 1847-1858. Flyttede.

A 14 1859-1872 19 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 15 1873-1879 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 16 1880-1890 11 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 17 1880-1926 06 Dødfødte 1880-1913. Borgerlig vigde 1891-1912. Inn-/utmeldte 1889-1913. Dagsregister.

A 18 1890-1905 14 Fødte 1890-1905. Konf. 1891-1901. Vigde 1891-1905. Døde 1890-1898.

A 19 1902-1912 04 Konf.

A 20 1906-1912 03 Fødte. Vigde.

A 21 1898-1913 04 Døde.

Klokkerbøker 

B 1 1818-1830 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 1B 1830-1834 02 Fødte. Vigde. Døde.

B 1C 1834-1838 02 Fødte. Vigde. Døde.

B 1D 1838-1841 02 Fødte. Vigde. Døde.

B 1E 1842-1845 02 Fødte. Vigde. Døde.

B 1F 1846-1849 02 Fødte. Vigde. Døde.

B 1G 1850-1853 02 Fødte. Vigde. Døde.

B 2 1854-1868 08 Fødte og vigde 1854-1867. Døde 1854-1868.

B 3 1867-1877 06 Fødte 1867-1877. Vigde 1867-1876. Døde 1868-1876.

B 4 1876-1880 05 Fødte og vigde 1877-1880. Døde 1876-1880.

B 5 1880-1898 12 Fødte. Vigde. Døde.

B 6 1899-1918 09 Fødte. Vigde. Døde.

B 7 1918-1931 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Hartmark

Hartmark var inntil 1788 underlagt Holum prestegjeld. Da prestegjeldet ble delt ved reskr. 26.09.1788, ble Halse med Mandal og Hartmark ett prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1817-1839: Se Halse MINI A 10 - A 11.
Fødte, konf., vigde, døde 1847-1890: Se Halse MINI A 13 - A 16.

Ministerialbøker 

A 1 1720-1793 03 Vigde. Om det Stistrupske legat. Beretninger om kirken, skole og fattigvesen.

A 2 1753-1801 02 Fødte 1753-1801. Vigde 1757-1801.

Klokkerbøker 

B 1 1802-1846 03 Fødte. Døde.

B 2 1802-1846 01 Vigde.

B 3 1848-1877 03 Fødte og døde 1848-1877. Vigde 1850-1877.

B 4 1878-1913 03 Fødte og døde 1878-1913. Vigde 1878-1912.

Herad

Herad og Spind hørte til Lista (Vanse) prestegjeld inntil 1828. Ved kgl. res. 29.01. 1828 ble Herad og Spind skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 11.10.1968 ble Herad sokn lagt til Lista (Vanse) prestegjeld.

Fødte, vigde og døde 1693-1714: Se Vanse MINI A 1.
Fødte, vigde og døde 1726-1767: Se Vanse MINI A 2 - A 3.
Konf. 1800-1815: Se Vanse MINI A 6.

Ministerialbøker 

A 1 1768-1799 07 Fødte. Vigde. Døde.

A 2 1800-1815 03 Fødte. Vigde. Døde. Vaksinerte 1808-1839.

A 3 1816-1844 08 Fødte, vigde og døde 1816-1844. Konf. 1816-1843. Flyttede.

A 4 1844-1853 06 Fødte og vigde 1844-1853. Konf. 1844-1852. Døde 1844-1851. Flyttede. Vaksinerte.

A 5 1853-1886 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 6 1887-1907 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1890-1907.

Klokkerbøker

B 1 1815-1852 09 Fødte og vigde 1816-1851. Konf. 1815-1851. Døde 1816-1852. Flyttede.

B 2 1852-1862 03 Fødte. Vigde. Døde.

B 3 1863-1883 03 Fødte 1863-1882. Vigde 1863-1883. Døde 1863-1881.

B 4 1882-1899 03 Fødte 1883-1899. Vigde 1882-1898. Døde 1882-1899.

B 5 1899-1921 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Hidra

Hidra sokn hørte til Sokndal prestegjeld inntil 1820. Ved kgl. res. 31.01.1820 ble Hidra overført til Flekkefjord prestegjeld.

Fødte, konf., vigde, døde 1729-1749: Se Sokndal MINI (Rogaland) A 1 - A 3.
Kirkelige handlinger 1831-1849: Se Nes MINI A 3 - A 4.

Ministerialbøker 

A 1 1750-1780 05 Fødte, vigde og døde 1750-1780. Konf. 1750-1774.

A 2 1781-1816 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Lysninger 1822-1832.

A 3 1815-1830 05 Fødte og døde 1815-1830. Konf. og vigde 1816-1830. Flyttede.

A 4 1850-1875 10 Fødte, konf. og døde 1850-1875. Vigde 1850-1869. Flyttede. Vaskinerte.

A 5 1870-1886 04 Fødte og konf. 1876-1885. Vigde 1870-1885. Døde 1876-1886. Inn-/utmeldte.

A 6 1886-1901 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Klokkerbøker 

B 1 1815-1830 05 Fødte og døde 1815-1830. Konf. og vigde 1816-1830. Flyttede.

B 2 1831-1866 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 3 1867-1889 10 Fødte og døde 1867-1889. Konf. og vigde 1867-1888.

B 4 1889-1907 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 5 1908-1927 06 Fødte og døde 1908-1927. Konf. 1908-1922. Vigde 1908-1926.

Holum

Holum, Halse, Mandal, Hartmark, Øyslebø og Laudal utgjorde ett prestegjeld til 1788. Ved reskr. 26.09.1788 ble Halse med Mandal og Hartmark utskilt som eget prestegjeld. I 1970 ble Holum sokn overført til Mandal prestegjeld. Øyslebø og Laudal gikk da inn i det nye Marnardal prestegjeld. Holum prestegjeld ble da nedlagt. Gården Østre Kjær ble 21.01.1855 overført fra Holum sokn til Øyslebø sokn.

Vigde 1720-1793: Se Hartmark MINI A 1.

Ministerialbøker 

A 1 1750-1802 03 Vigde.

A 2 1756-1780 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

A 3 1780-1821 08 Fødte, vigde og døde 1780-1820. Konf. 1780-1821.

A 4 1820-1849 06 Fødte 1820-1849. Konf., vigde og døde 1821-1849. Flyttede.

A 5 1850-1864 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 6 1865-1883 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 7 1884-1907 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1884-1907. Borgerlig vigde 1894-1904.

Klokkerbøker 

B 1 1770-1820 06 Fødte. Vigde. Døde.

B 2 1820-1849 07 Fødte og døde 1820-1849. Konf. og vigde 1821-1849. Flyttede.

B 3 1850-1866 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 4 1867-1890 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 5 1891-1909 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 6 1910-1936 07 Fødte 1910-1936. Konf. 1910-1934. Vigde 1910-1932. Døde 1910-1933.

Lysningsbøker 

II.5.1 1847-1858 03

II.5.2 1858-1875 04

II.5.3 1875-1891 04

II.5.4 1890-1914 06

II.5.5 1914-1926 02

Hægebostad

Hægebostad hørte til Kvinesdal prestegjeld inntil dette ble delt ved reskr. 06.04. 1753. Øvre Kvinesdal (Hægebostad, Eiken og Fjotland) ble da eget prestegjeld. Navnet ble endret til Hægebostad prestegjeld i 1841. Ved kgl. res. 09.12.1966 ble Hægebostad prestegjeld nedlagt og overført til Lyngdal prestegjeld.

Fødte og vigde 1710-1760: Se Liknes MINI A 1.

Ministerialbøker

A 1 1760-1816 09 Fødte og døde 1760-1816. Konf. og vigde 1760-1815. Vaksinerte 1817-1820.

A 2 1815-1825 06 Fødte 1816-1825. Konf. og vigde 1816-1824. Døde 1815-1825. Flyttede.

A 3 1825-1834 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 4 1834-1864 08 Fødte, vigde og døde 1834-1864. Kon f. 1834-1863. Flyttede. Vaksinerte.

A 5 1864-1886 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

Klokkerbøker 

B 1 1815-1844 06 Fødte, konf. og vigde 1816-1844. Døde 1815-1844. Flyttede.

B 2 1851-1882 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 3 1883-1896 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 4 1897-1907 02 Fødte, vigde og døde 1897-1907. Konf. 1897-1906.

B 5 1907-1931 05 Fødte og døde 1908-1931. Konf. 1907-1930. Vigde 1908-1930. Dødfødte 1909-1918.

Hægeland

Hægeland hørte til Oddernes prestegjeld inntil 1645 da Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland ble anneks til Kristiansand. Ved kgl. brev av 05.04.1704 ble Oddernes med Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Kristiansand og dannet Oddernes prestegjeld. Ved reskr. 01.11.1805 ble Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Oddernes og dannet Øvrebø prestegjeld. Ved regj. res. 22.06.1905 ble det bestemt at Vennesla skulle bli hovedsokn i prestegjeldet så snart Øvrebø prestegård var blitt solgt.

Fødte, konf., vigde, døde 1834-1883: Se Øvrebø MINI A 4 - A 8.

Ministerialbøker 

A 1 1753-1785 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

A 2 1785-1834 07 Fødte og konf. 1785-1834. Vigde 1786-1834. Døde 1786-1820. Vaksinerte.

A 3 1820-1834 06 Fødte og vigde 1820-1834. Konf. og døde 1821-1834. Flyttede.

Klokkerbøker 

B 1 1820-1834 04 Fødte og konf. 1821-1834. Vigde og døde 1820-1834.

B 2 1859-1889 04 Fødte. Døde.

B 3 1890-1919 06 Fødte, vigde og døde 1890-1919. Konf. 1890-1916.

Konsmo

Det gamle Undal (Audnedal) prestegjeld ble delt ved kgl. res. 10.07.1844. Nordre Undal (Nord-Audnedal) ble da eget prestegjeld bestående av Vigmostad og Konsmo. Prestegjeldet ble nedlagt i 1970. Konsmo ble da overført til et nytt Nord-Audnedal prestgjeld som består av Grindheim, Åseral og Konsmo.

Fødte og døde 1726-1815: Se Valle MINI A 1 - A 2 og A 4.
Vigde 1726-1765: Se Valle MINI A 1.

Ministerialbøker 

A 1 1815-1856 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 2 1857-1882 04 Fødte, vigde og døde 1857-1882. Konf. 1857-1881. Flyttede.

A 3 1882-1900 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Klokkerbøker 

B 1 1815-1856 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 2 1856-1882 05 Fødte 1856-1882. Konf. og vigde 1857-1881. Døde 1856-1881. Flyttede.

B 3 1881-1900 04 Fødte 1881-1900. Konf., vigde og døde 1882-1900. Flyttede. Inn-/utmeldte.

B 4 1901-1917 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

B 5 1918-1932 03 Fødte og konf. 1918-1931. Vigde 1918-1928. Døde 1918-1932. Borgerlig vigde 1918-1932.

Kristiansand

Kristiansand ble grunnlagt i 1641. Fram til 1645 hørte byen til Oddernes prestegjeld. Da fikk Kristiansand egen kirke og ble samtidig hovedsokn med Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland som anneks. Ved kgl. brev 05.04.1704 ble Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut som eget prestegjeld. Oddernes hovedsokn ble ved reskr. 01.11.1805 påny forent med Kristian- sand, men alt ved kgl. res. 16.09.1825 ble Oddernes sluttelig skilt ut som eget prestgjeld igjen. Ved byutvidelsen av Kristiansand i 1921 ble Lund formelt lagt under Kristiansand prestegjeld. Ved kgl. res. 01.02.1946 ble Lund skilt ut som eget prestegjeld. Grim ble skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 31.008.1962.

De eldste kirkebøkene for Kristiansand gikk tapt under bybrannen i 1734. Opplysninger om begravelser og noen vielser før 1734 finnes i Domkirkens regnskapsprotokoller, (Se Bispearkivet 185-187, 1696-1699, 1718-1734, se også Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV, 1934, s. 52-72).

Ministerialbøker 

A 1 1734-1776 12 Fødte 1734-1754. Vigde 1734-1776. Døde 1734-1762. Uekte barns dåp 1734-1793. Døde utlendinger 1739.

A 2 1755-1778 08 Fødte.

A 3 1778-1818 11 Fødte.

A 4 1762-1794 10 Døde.

A 5 1776-1818 04 Vigde.

A 6 1793-1818 03 Døde.

A 7 1812-1817 01 Konf.

A 8 1818-1821 06 Fødte, vigde og døde 1818-1821. Konf. 1819-1821.

A 9 1821-1827 10 Fødte og vigde 1821-1827. Konf. 1822-1827. Døde 1821-1824. Flyttede. Vaksinerte.

A 10 1824-1827 02 Døde.

A 11 1827-1841 16 Fødte, vigde og døde 1827-1841. Konf. 1828-1837. Flyttede.

A 12 1837-1841 02 Konf.

A 13 1842-1851 15 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 14 1852-1867 20 Fødte og konf. 1852-1866. Vigde og døde 1852-1867. Flyttede.

A 15 1867-1880 14 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 16A 1880-1890 11 Fødte.

A 16B 1880-1890 07 Vigde. Døde.

A 17 1880-1892 11 Konf. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 18 1890-1897 15 Fødte. Vigde. Døde. Dødfødte 1890-1897. Fødte, vigde og døde dissentere 1890-1897.

A 19 1893-1904 09 Konf. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister.

A 20 1898-1908 17 Fødte. Vigde. Døde. Dødfødte 1898-1908. Borgerlig vigde 1898-1908. Fødte og døde dissentere 1898-1908. Dødfødte dissentere 1905. Vigde dissentere 1899, 1904-1908.

A 21 1905-1916 10 Konf. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister.

Klokkerbøker 

B 1 1818-1821 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 2 1822-1825 02 Fødte og vigde 1822-1825. Døde 1822-1824.

B 3 1825-1826 02 Fødte og døde 1825-1826. Vigde 1826.

B 4 1826-1827 02 Fødte 1826-1827. Vigde og døde 1827.

B 5 1827-1828 02 Fødte. Vigde. Døde.

B 6 1828-1829 02 Fødte 1828-1829. Vigde og døde 1829.

B 7 1829-1837 08 Fødte, vigde og døde 1829-1837. Konf. 1830.

B 8 1830-1836 01 Flyttede.

B 9 1838-1843 04 Fødte 1838-1842. Vigde og døde 1838-1843.

B 10 1843-1850 08 Fødte. Vigde. Døde.

B 11 1851-1861 08 Fødte. Vigde. Døde.

B 12 1861-1870 11 Fødte. Vigde. Døde.

B 13 1871-1880 12 Fødte. Vigde. Døde.

B 14 1881-1896 13 Fødte. Vigde.

B 15 1881-1890 04 Konf.

B 16 1881-1893 11 Konf. Døde.

B 17 1893-1906 08 Konf. 1894-1906. Døde 1893-1906.

B 18 1896-1905 09 Fødte 1896-1905. Vigde 1897-1905.

B 19 1905-1914 08 Fødte. Vigde.

B 20 1906-1915 09 Konf. Døde.

B 21 1914-1923 08 Fødte 1914-1923. Vigde 1914-1920.

B 22 1915-1925 09 Konf. 1915-1924. Døde 1916-1925.

B 24 1923-1933 09 Fødte.

B 25 1924-1934 11 Konf. 1924-1934. Døde 1926-1934.

Lysningsbøker 

A VI 17 1856-1866 02

A VI 18 1874-1903 06

A VI 19 1903-1911 02

A VI 20 1911-1918 03

A VI 21 1918-1919 02

A VI 22 1881-1902 03

A VI 25 1920-1928 04

Vaksinasjonsprotokoll 

A VI 38 1830-1844 03

Kristiansand Tukthus

Ministerialbøker 

A 1 1840-1875 01 Fødte 1846-1847, 1850, 1852-1857, 1855, 1858-1864, 1868, 1870-1871. Konf. 1840-1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852-1860, 1862-1867, 1869, 1872. Døde 1842-1843, 1845-1860, 1863-1866, 1868-1869, 1871-1873, 1875.

Kommunikantbøker 

C 1 1835-1847 2 Inneholder også konf. og døde 1842-1852.

Kvås

Kvås hører til Lyngdal prestegjeld.

Fødte og døde 1727-1779: Se Lyngdal MINI A 1.
Fødte 1780-1815: Se Lyngdal MINI A 4.
Døde 1750-1803: Se Lyngdal MINI A 3.
Døde 1804-1815: Se Lyngdal MINI A 5.
Vigde 1727-1815: Se Lyngdal MINI A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1816-1838: Se Lyngdal MINI A 6 - A 7.

Ministerialbøker

A 1 1838-1860 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 2 1861-1878 05 Fødte, vigde og døde 1861-1878. Konf. 1861-1877. Flyttede. Vaksinerte.

A 3 1878-1903 05 Fødte. Vigde. Døde. Konf. 1878-1902. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1879-1901.

Klokkerbøker 

B 1 1816-1900 11 Fødte, vigde og døde 1816-1900. Konf. 1816-1872. Flyttede.

B 2 1901-1934 05 Fødte og døde 1901-1934. Konf. og vigde 1901-1933.

Laudal

Laudal hørte til Holum prestegjeld inntil 1970. Da ble Laudal underlagt Marnardal prestegjeld sammen med Bjelland, Øyslebø og Laudal.

Fødte, vigde og døde 1770-1802: Se også Holum KLOK B 1.

Ministerialbøker 

A 1 1720-1752 02 Fødte 1741-1752. Vigde 1720-1752.

A 2 1753-1798 02 Vigde.

A 3 1752-1774 02 Fødte 1752-1774. Konf. 1756-1774.

A 4 1774-1847 08 Fødte 1774-1847. Konf., vigde og døde 1775-1847. Flyttede.

A 5 1847-1874 08 Fødte 1847-1874. Konf., vigde og døde 1848-1874. Flyttede. Vaksinerte.

A 6 1875-1886 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 7 1887-1912 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Borgerlig vigde 1895-1912.

Klokkerbøker 

B 1 1820-1847 06 Fødte, vigde og døde 1820-1847. Konf. 1821-1847. Flyttede.

B 2 1847-1874 04 Fødte 1847-1874. Konf., vigde og døde 1848-1874. Flyttede.

B 3 1875-1898 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 4 1899-1920 04 Fødte, vigde og døde 1899-1920. Konf. 1899-1919. Inn-/utmeldte.

Liknes (Kvinesdal)

Det gamle Kvinesdal prestegjeld ble delt ved reskr. 06.04.1753 i Øvre Kvinesdal prestegjeld (Hægebostad, Eiken og Fjotland) og Nedre Kvinesdal prestegjeld (Liknes og Feda). Fjotland ble 15.03.1841 overført fra Øvre Kvinesdal til Nedre Kvinesdal prestegjeld. Samtidig endret Nedre Kvinesdal navn til Kvinesdal prestegjeld. Fjotland ble eget prestegjeld i 1857 for ved kgl. res. 25.09.1970 igjen å bli underlagt Kvinesdal prestegjeld. Liknes sokn fikk i 1917 navnet Kvinesdal.

Ministerialbøker

A 1 1710-1788 08 Fødte. Vigde.

A 2 1789-1815 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Vaksinerte. Lysninger 1826-1830.

A 3 1815-1829 08 Fødte, konf. og døde 1815-1829. Vigde 1816-1829. Flyttede. Statistiske oppgaver over folkemengden 1825 og 1835. Innskrift fra gamle Liknes kirke.

A 4 1829-1843 11 Fødte, vigde og døde 1829-1843. Konf. 1830-1843. Flyttede. Vaksinerte.

A 5 1844-1857 11 Fødte, vigde og døde 1844-1857. Konf. 1844-1856. Flyttede. Inn-/utmeldte. Vaksinerte.

A 6 1857-1869 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 7 1870-1885 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 8 1886-1897 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister. Dødfødte 1886-1897. Fødte dissentere 1886-1897. Døde dissentere 1886-1890.

Klokkerbøker

B 1 1852-1872 09 Fødte og døde 1852-1872. Konf. og vigde 1853-1872.

B 2 1873-1897 11 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 3 1898-1916 07 Fødte, konf. og døde 1898-1916. Vigde 1898-1915.

B 4 1917-1938 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Lyngdal (Å)

Lyngdal, Austad og Kvås har utgjort Lyngdal prestgjeld. Ved kgl. res. 09.12.1966 ble Hægebostad og Eiken lagt til Lyngdal prestegjeld. Ved res. 27.06.1908 ble soknets navn endret fra Å til Lyngdal.

Ministerialbøker 

A 1 1727-1779 07 Fødte 1727-1779. Døde 1727-1749.

A 2 1727-1815 04 Vigde.

A 3 1750-1803 03 Døde.

A 4 1780-1815 05 Fødte.

A 5 1804-1815 01 Døde.

A 6 1815-1825 08 Fødte og døde 1815-1825. Konf. og vigde 1816-1825. Flyttede.

A 7 1825-1838 11 Fødte og konf. 1826-1837. Vigde 1826-1838. Døde 1825-1838. Flyttede.

A 8 1837-1852 08 Fødte, konf. og døde 1838-1852. Vigde 1837-1851. Flyttede. Vaksinerte.

A 9 1852-1864 11 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 10 1865-1878 13 Fødte, vigde og døde 1865-1878. Konf. 1865-1877. Flyttede. Vaksinerte.

A 11 1878-1893 13 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 12 1894-1918 12 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.Dødfødte 1894-1916.

Klokkerbøker 

B 1 1815-1844 09 Fødte og døde 1815-1844. Konf. 1816-1840. Vigde 1816-1843. Flyttede.

B 2 1849-1864 06 Fødte. Døde.

B 3 1865-1878 04 Fødte. Døde.

B 4 1878-1896 09 Fødte 1878-1896. Vigde og døde 1879-1896.

B 5 1897-1913 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 6 1914-1934 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Mandal by

Halse, Mandal, Hartmark, Øyslebø og Laudal utgjorde ett prestegjeld til 1788. Ved reskr. 26.09.1788 ble Halse med Mandal og Hartmark skilt ut som eget prestegjeld. I 1970 ble Holum sokn lagt til Mandal prestegjeld. Halse har felles kirke med Mandal by.

Seks klokkerbøker 1830-1853 er gått tapt.
Fødte, konf., vigde, døde: Se ministerialbøker og klokkerbøker for Halse.

Klokkerbøker

B 1 1918-1931 10 Fødte, vigde og døde 1918-1931. Konf. 1918-1930.

Nes

Nes og Flekkefjord hørte opprinnelig til Lund prestegjeld. Ved kgl. res. 31.01.1820 ble Nes og Flekkefjord skilt ut fra Lund og dannet sammen med Hidra et eget Flekkefjord prestegjeld. Bakke og Gyland ble ved kgl. res. 15.01.1971 lagt til Flekkefjord prestegjeld. Flekkefjord har felles kirke med Nes.

Fødte, konf., vigde, døde 1724-1760: Se Rogaland, Lund MINI A 1 - A 2.
Fødte 1758-1772 og 1801-1815: Mangler

Ministerialbøker 

A 1 1773-1806 03 Fødte og døde 1773-1806. Konf. 1773-1801. Vigde 1773-1784. Lysninger 1822-1823. Trolovede i den katolske religion 1766 og 1788.

A 2 1815-1826 06 Fødte, vigde og døde 1815-1826. Konf. 1816-1826. Flyttede.

A 3 1826-1841 17 Fødte og vigde 1826-1841. Konf. 1827-1840. Døde 1827-1841. Flyttede. Vaksinerte.

A 4 1841-1849 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 5 1849-1875 17 Fødte og døde 1849-1875. Konf. 1849-1874. Vigde 1849-1871. Flyttede.

A 6 1871-1874 01 Vigde.

A 7 1875-1885 07 Fødte og døde 1875-1885. Konf. og vigde 1875-1884. Flyttede.

A 8 1885-1898 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 9 1899-1909 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn/utmeldte.

Klokkerbøker 

B 1 1773-1801 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Vigde av katolsk religion 1788. Lysninger 1822-1824.

B 2 1801-1816 04 Fødte, vigde og døde 1801-1816. Konf. 1801-1815.

B 3 1815-1826 06 Fødte, konf. og vigde 1816-1826. Døde 1815-1826. Flyttede.

B 4 1827-1846 10 Fødte 1827-1844. Konf. 1827-1845. Vigde 1827-1846. Døde 1827-1842.

B 5 1846-1866 13 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 6 1866-1879 06 Fødte, vigde og døde 1866-1879. Konf. 1867-1874.

B 7 1880-1902 12 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 8 1903-1931 09 Fødte, vigde og døde 1903-1931. Konf. 1903-1922.

Oddernes

Oddernes hørte i perioden 1645-1704 til Kristiansand prestegjeld. Ved kgl. brev av 05.04.1704 ble Oddernes med Øvrebø, Vennesla og Hægeland annekser skilt ut fra Kristiansand. Ved reskr. 01.11.1805 skulle Oddernes sokn påny bli slått sammen med Kristiansand, mens Øvrebø, Vennesla og Hægeland utgjorde et eget prestegjeld. Det trådte i kraft fra 1814. Ved kgl. res. 16.08.1825 ble Oddernes igjen skilt ut fra Kristiansand og ble et eget prestegjeld. Randesund ble eget prestegjeld fra 01.01. 1946. Vågsbygd ble eget prestegjeld i 1967.

Fødte, konf., vigde, døde 1881-1884: Se Randesund MINI A 1.
Klokkerbok 1808-1820 er gått tapt.

Ministerialbøker

A 1 1692-1718 05 Fødte. Vigde. Døde.

A 2 1719-1764 08 Fødte og døde 1719-1764. Vigde 1719-1730.

A 3 1736-1795 02 Konf. (1784-1785 mangler)

A 4 1764-1820 07 Fødte, vigde og døde 1764-1820. Konf. 1796-1820.

A 5 1820-1838 11 Fødte, vigde og døde 1820-1838. Konf. 1821-1838. Flyttede. Forlovererklæringer 1847-1867.

A 6 1838-1851 09 Fødte, vigde og døde 1838-1851. Konf. 1839-1851. Flyttede. Vaksinerte.

A 7 1851-1863 06 Fødte 1851-1863. Konf., vigde og døde 1852-1863. Flyttede. Vaksinerte.

A 8 1864-1880 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 9 1884-1896 11 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister. Dødfødte 1884-1896. Fødte dissentere 1886-1891. Vigde dissentere 1890-1896. Døde 1886-1892.

A 10 1897-1911 13 Fødte 1897-1903. Konf. og døde 1897-1911. Vigde 1897-1905. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister. Dødfødte 1897-1911.

A 11 1904-1911 04 Fødte 1904-1911. Vigde 1906-1911. Fødte dissentere 1905-1911. Fødte og døde dissentere 1902-1905. Vigde dissentere 1897-1910.

Klokkerbøker

B 1 1775-1786 02 Fødte.

B 2 1791-1806 02 Fødte.

B 3 1820-1838 07 Fødte, vigde og døde 1820-1838. Konf. 1821-1838. Flyttede.

B 4 1837-1846 02 Fødte. Døde.

B 5 1846-1859 03 Fødte. Døde.

B 6 1859-1869 04 Fødte. Døde.

B 7 1869-1887 07 Fødte. Døde.

B 8 1887-1898 05 Fødte 1887-1898. Døde 1888-1898.

B 9 1899-1923 05 Fødte 1899-1906. Døde 1899-1923.

Lysningsbøker

A VI 12 1897-1905 04

A VI 13 1906-1919 04

Randesund

Randesund hører til Oddernes prestegjeld. Ved res. 31.08.1861 ble Randesund eget kirkesokn. Randesund kirke ble innviet i 1864. Gårdene Øvre Strømme, Hånes, Berhus, Øvre og Nedre Timenes ble i 1861 overført fra Tveit til Randesund. Fødte, konf., vigde, døde knyttet til disse gårdene er allikevel ført i kirkebøkene for Tveit frem til slutten av 1864. I 1861 ble også gårdene Vatne, Ådnevig, Eftevåg, Grønnevoll og Romstøl overført fra Høvåg til Randesund.

Fødte og døde 1692-1764: Se Oddernes MINI A 1 - A 2.
Konf. 1736-1795: Se Oddernes MINI A 3.
Vigde 1692-1730: Se Oddernes MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1764-1864 (konf. fra 1796): Se Oddernes MINI A 4 - A 8.
Se også Oddernes KLOK B 1- B 7.

Ministerialbøker 

A 1 1865-1884 04 Fødte, vigde og døde 1865-1884. Konf. 1865-1883. Flyttede. Vaksinerte.

A 2 1884-1903 05 Fødte 1884-1903. Konf., vigde og døde 1884-1902. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1884-1897. Fødte dissentere 1888- 1898. Dødfødte dissentere 1891. Vigde dissentere 1886-1895. Døde dissentere 1891-1892.

Klokkerbøker

B 1 1871-1888 02 Fødte. Døde.

B 2 1889-1933 05 Fødte. Døde.

Spangereid

Spangereid hørte til Undal (Audnedal) prestegjeld til dette ble delt ved kgl. res. 10.07.1844. Da ble Valle sokn og Spangereid sokn utskilt som Søndre Undal (Sør-Audnedal) prestegjeld.

Fødte og døde 1726-1815: Se Valle MINI A 1 - A 2 og A 4.
Vigde 1726-1816: Se Valle MINI A 1 og A 3.

Ministerialbøker

A 1 1816-1848 09 Fødte, konf. og døde 1816-1847. Vigde 1816-1848. Innflyttede 1816-1859. Utflyttede 1816-1864.

A 2 1848-1867 07 Fødte og konf. 1848-1867. Vigde og døde 1849-1867. Flyttede.

A 3 1868-1883 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 4 1884-1909 08 Fødte 1884-1901. Konf. 1884-1908. Vigde 1884-1909. Døde 1884-1899. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister. Dødfødte 1886-1907.

Klokkerbøker

B 1 1815-1850 10 Fødte og døde 1815-1850. Konf. 1816-1849. Vigde 1816-1850. Flyttede.

B 2 1853-1878 05 Fødte 1853-1878. Konf. 1854-1859. Vigde og døde 1854-1878.

B 3 1879-1893 05 Fødte, vigde og døde 1879-1893. Konf. 1880-1891.

B 4 1893-1909 04 Fødte, vigde og døde 1893-1907. Konf. 1893-1909.

Spind

Herad og Spind hørte il Lista (Vanse) prestegjeld inntil 1828. Ved kgl. res. 29.01. 1828 ble Herad og Spind utskilt som eget prestegjeld. Det besto frem til 1969. Ved kgl. res. 11.10.1968 ble Spind overført til Farsund prestegjeld.

Fødte, vigde og døde 1693-1767: Se Vanse MINI A 1 - A 3.
Fødte, vigde og døde 1767-1797: Se Herad MINI A 1.
Konf. 1800-1815: Se Vanse MINI A 6.

Ministerialbøker

A 1 1797-1815 03 Fødte. Vigde. Døde. Vaksinerte 1811-1839.

A 2 1816-1844 09 Fødte, vigde og døde 1816-1844. Konf. 1816-1843. Flyttede.

A 3 1844-1853 07 Fødte, vigde og døde 1844-1853. Konf. 1844-1852. Flyttede. Vaksinerte.

A 4 1853-1885 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

Klokkerbøker

B 1 1815-1852 09 Fødte og døde 1815-1852. Konf. 1816-1851. Vigde 1816-1852. Flyttede.

B 2 1853-1871 04 Fødte. Vigde. Døde.

B 3 1872-1889 04 Fødte. Vigde. Døde.

B 4 1890-1935 07 Fødte 1890-1907. Konf. 1890-1914. Vigde 1890-1934. Døde 1890-1935.

Søgne

Søgne hørte til Oddernes prestegjeld inntil 1604. Ved kongebrev 10.07.1604 ble Søgne og Greipstad skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 24.10.1969 ble Finsland sokn overført fra Bjelland prestegjeld til Søgne prestegjeld.

Kirkebok 1759-1770 er gått tapt.
Lysninger 1892-1901: Se Ullensaker (Akershus) LYSN 1.

Ministerialbøker

A 1 1716-1740 05 Fødte, vigde og døde 1716-1740. Konf. 1736-1740. "Syge".

A 2 1741-1750 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. "Syge".

A 3 1751-1759 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. "Syge".

A 4 1770-1822 04 Fødte og døde 1770-1790. Konf. 1770-1822. Vigde 1770-1788.

A 5 1791-1820 04 Fødte.

A 6 1791-1820 01 Døde.

A 7 1791-1823 06 Vigde. Trolovelser 1823-1851.

A 8 1821-1838 10 Fødte og døde 1821-1838. Konf. og vigde 1823-1838. Flyttede.

A 9 1838-1853 10 Fødte og vigde 1838-1853. Konf. 1839-1852. Døde 1839-1853. Flyttede.

A 10 1853-1869 11 Fødte, vigde og døde 1853-1869. Konf. 1853-1868. Flyttede. Vaksinerte.

A 11 1869-1879 07 Fødte og vigde 1870-1879. Konf. og døde 1869-1879. Flyttede.

A 12 1880-1891 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

A 13 1892-1911 11 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister. Dødfødte 1892-1910. Fødte dissentere 1892-1908. Dødfødte dissentere 1900-1903. Konf. dissentere 1901. Vigde dissentere 1895-1911. Døde dissentere 1894-1908.

Klokkerbøker

B 1 1779-1802 05 Fødte, vigde og døde 1779-1802. Konf. 1789-1791.

B 2 1821-1838 10 Fødte, vigde og døde 1821-1838. Konf. 1821-1837.

B 3 1848-1864 03 Fødte 1848-1863. Døde 1848-1864.

B 4 1864-1883 05 Fødte. Døde.

B 5 1884-1891 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 6 1892-1911 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 7 1912-1931 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Lysningsbøker

A III 1 1853-1870 04

Tonstad

Tonstad hørte til Lund prestegjeld inntil 1741. Da ble Bakke, Gyland og Tonstad skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 25.02.1854 ble dette prestegjeldet delt slik at Sirdal (Tonstad) ble eget prestegjeld. Ved kgl. res. 29.10.1847 ble Øvre Sirdal (Lunde) anneks under Sirdal (Tonstad). Gården Knabeneset ble ved kgl. res. 25.10.1873 overført fra Fjotland sokn til Tonstad sokn. Ved kgl. res. 06.12.1902 ble Knabeneset ført tilbake til Fjotland sokn sammen med gårdene Salmeli, Solhom og Homstøl.

Fødte, vigde og døde 1724-1740: Se Lund (Rogaland) MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1741-1815: Se Bakke MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1834-1855: Se Bakke MINI A 4 - A 5.

Ministerialbøker

A 1 1815-1834 07 Fødte 1815-1834. Konf., vigde og døde 1816-1834. Flyttede.

A 2 1855-1874 15 Fødte, vigde og døde 1855-1874. Konf. 1855-1873. Flyttede. Vaksinerte.

A 3 1874-1886 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

Klokkerbøker

B 1 1815-1834 05 Fødte og døde 1815-1834. Konf. og vigde 1816-1834. Flyttede.

B 2 1848-1878 05 Fødte 1848-1878. Døde 1851-1878.

B 3 1878-1894 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 4 1895-1916 04 Fødte 1895-1916. Konf. og døde 1895-1915. Vigde 1895-1914. Inn-/utmeldte.

Tveit

Tveit prestegjeld besto inntil 1905 av Tveit sokn og Birkenes sokn. Ved regj. res. 17.08.1905 ble Birkenes skilt ut som eget prestegjeld. Ved kgl. res. 31.08.1861 ble gårdene Øvre Strømme, Hånes, Øvre og Nedre Timenes samt Berhus overført fra Tveit til Randesund sokn. Kirkebøkene for Tveit har allikevel med handlinger for disse gårdene frem til slutten av 1864.

Ministerialbøker

A 1 1794-1819 05 Fødte, vigde og døde 1794-1819. Konf. 1795-1819. Embetsforretninger, statistikk, manntallslister. Konf. mangler 1800-1803. Vigde mangler 1800-1817.

A 2 1820-1830 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 3 1829-1852 06 Fødte 1829-1852. Konf. og døde 1831-1842. Vigde 1831-1846. Flyttede.

A 4 1843-1852 02 Konf. og døde 1843-1852. Vigde 1847-1852.

A 5 1853-1871 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 6 1872-1886 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 7 1887-1908 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister. Dødfødte. Fødte dissentere 1887-1904. Vigde dissentere 1894-1903. Døde dissentere 1891-1904.

Klokkerbøker

B 1 1820-1834 06 Fødte, konf. og døde 1820-1834. Vigde 1820-1831. Flyttede.

B 2 1835-1854 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 3 1854-1886 13 Fødte 1854-1886. Konf., vigde og døde 1855-1886.

B 4 1887-1914 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Lysningsbøker

II.5.1 1904-1907 01

Valle (Sør-Audnedal)

Det gamle Undal (Audnedal) prestegjeld ble delt ved kgl. res. 10.07.1844. Søndre Undal (Sør-Audnedal) ble da eget prestegjeld som besto av Valle sokn og Spangereid sokn. Ved kgl. res. 24.10.1969 ble Vigmostad sokn overført fra Nord-Audnedal prestegjeld til Sør-Audnedal prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1726-1765 10 Fødte. Vigde. Døde.

A 2 1766-1815 07 Fødte 1766-1810. Døde 1766-1815.

A 3 1766-1828 04 Vigde.

A 4 1810-1815 02 Fødte.

A 5 1816-1830 06 Fødte, vigde og døde 1816-1829. Konf. 1816-1830. Flyttede.

A 6 1829-1855 14 Fødte og vigde 1829-1854. Konf. 1831-1854. Døde 1829-1855. Flyttede. Vaksinerte.

A 7 1855-1876 11 Fødte, konf. og vigde 1855-1875. Døde 1856-1876. Flyttede.

A 8 1876-1881 03 Fødte, konf. og vigde 1876-1879. Døde 1876-1881. Flyttede.

A 9 1880-1895 09 Fødte 1880-1892. Konf. 1880-1893. Vigde 1880-1895. Døde 1881-1892. Inn-/utmeldte. Dagsregister. Dødfødte 1880-1892.

A 10 1892-1913 10 Fødte 1892-1913. Konf. 1894-1911. Vigde 1796-1913. Døde 1892-1912. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1892-1913. Døde dissentere 1908-1912.

Klokkerbøker

B 1 1815-1827 06 Fødte 1815-1827. Konf. 1816-1825. Vigde og døde 1816-1827. Flyttede.

B 2 1846-1859 03 Fødte 1846-1859. Konf. 1846-1853. Vigde 1846-1852. Døde 1847-1859. Vaksinerte 1864-1865.

B 3 1859-1868 04 Fødte 1859-1868. Vigde og døde 1860-1868.

B 4 1868-1879 06 Fødte 1868-1879. Konf., vigde og døde 1869-1879. Flyttede.

B 5 1880-1892 06 Fødte. Konf. Vigde Døde.

B 6 1893-1915 08 Fødte og døde 1893-1915. Konf. 1893-1913. Vigde 1893-1914.

Vanse

Vanse, Farsund, Herad og Spind utgjorde Lista prestegjeld inntil 1828. Ved kgl. res. 29.01.1828 ble Herad og Spind eget prestegjeld. Farsund ble eget prestegjeld i 1948. Ved kgl. res. 11.10.1968 ble Herad sokn lagt til Lista prestegjeld.

Ministerialbøker

A 1 1693-1715 04 Fødte. Vigde. Døde.

A 2 1726-1742 06 Fødte. Vigde. Døde.

A 3 1743-1767 09 Fødte. Vigde. Døde.

A 4 1768-1794 10 Fødte. Vigde. Døde.

A 5 1795-1816 07 Fødte. Vigde. Døde. Vaksinerte.

A 6 1800-1815 01 Konf.

A 7 1816-1823 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 8 1823-1835 10 Fødte, vigde og døde 1823-1835. Konf. 1824-1834. Flyttede.

A 9 1835-1846 12 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 10 1846-1861 15 Fødte, vigde og døde 1847-1861. Konf. 1846-1861. Flyttede. Vaksinerte.

A 11 1861-1878 16 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 12 1879-1903 21 Fødte og vigde 1879-1903. Konf. og døde 1879-1899. Innflyttede 1879-1916. Utflyttede 1879-1920. Innmeldte 1884-1923. Utmeldte 1882-1923. Dissentere; fødte 1887-1892, vigde 1887-1902.

Klokkerbøker 

B 1 1816-1832 07 Fødte og vigde 1816-1832. Konf. 1816-1824. Døde 1816-1830. Flyttede.

B 2 1847-1862 14 Fødte 1847-1862. Konf., vigde og døde 1848-1862. Flyttede. Vaksinerte.

B 3 1862-1877 15 Fødte 1862-1877. Konf., vigde og døde 1863-1877. Flyttede. Vaksinerte.

B 4 1877-1891 17 Fødte, vigde og døde 1877-1891. Konf. 1878-1891. Flyttede.

B 5 1892-1923 13 Fødte. Konf. Vigde. Døde. (Noen år mangler.)

Vennesla

Vennesla hørte til Oddernes prestegjeld inntil 1645, Da ble Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland anneks til Kristiansand. Ved kgl. brev 05.04.1704. ble Oddernes med Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Kristiansand og dannet Oddernes prestegjeld. Ved reskr. 01.11.1805 ble Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Oddernes og dannet Øvrebø prestegjeld. Ved regj. res. 22.06.1905 ble det bestemt at Vennesla skulle bli hovedsokn i prestegjeldet så snart Øvrebø prestegård var blitt solgt. Gården Skjervedal ble ved kgl. res. 06.12.1854 overført fra Birkenes sokn til Vennesla sokn.

Fødte, konf., vigde, døde 1834-1883: Se Øvrebø MINI A 4 - A 8.

Ministerialbøker

A 1 1741-1794 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Kirketjenester m.m.

A 2 1794-1834 06 Fødte, konf. og vigde 1794-1834. Døde 1796-1820. Kirketjenester m.m.

A 3 1820-1834 08 Fødte, vigde og døde 1820-1834. Konf. 1821-1834. Flyttede.

A 4 1884-1896 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1886-1897. Vigde dissentere 1889-1892 m.m.

A 5 1897-1909 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dødfødte 1898-1909. Fødte dissentere 1896-1907. Vigde dissentere 1897- 1908. Døde dissentere 1898-1909.

Klokkerbøker

B 1 1820-1834 05 Fødte, vigde og døde 1820-1834. Konf. 1821-1834. Flyttede.

B 2 1859-1879 02 Fødte. Døde.

B 3 1879-1893 07 Fødte, vigde og døde 1879-1893. Konf. 1879-1892. Flyttede.

B 4 1893-1902 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 5 1903-1913 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 6 1914-1921 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

B 7 1922-1933 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Lysningsbøker

II.5.1 1886-1892 03

II.5.2 1892-1917 04

II.5.3 1917-1919 01

Vigmostad

Det gamle Undal (Audnedal) prestegjeld ble delt ved kgl. res. 10.07.1844. Nordre Undal (Nord-Audnedal) ble da eget prestegjeld som besto av Vigmostad og Konsmo. Prestegjeldet ble nedlagt i 1970. Vigmostad sokn ble da overført til Sør-Audnedal prestegjeld.

Fødte og døde 1726-1815: Se Valle MINI A 1 - A 2 og A 4.
Vigde 1726-1765: Se Valle MINI A 1.

Ministerialbøker 

A 1 1816-1858 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 2 1859-1882 05 Fødte, vigde og døde 1859-1882. Konf. 1859-1881. Flyttede.

A 3 1882-1900 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister. Dødfødte 1882-1900.

A 4 1901-1917 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister. Dødfødte 1901-1913. Fødte dissentere 1912.

Klokkerbøker

B 1 1816-1858 11 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 2 1859-1882 05 Fødte, vigde og døde 1859-1882. Konf. 1859-1881. Flyttede.

B 3 1882-1900 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 4 1901-1917 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 5 1918-1929 03 Fødte. Konf. Vigde. Døde.

Øvre Sirdal (Lunde)

Øvre Sirdal (Lunde) ble ved kgl. res. 29.10.1847 skilt ut fra Tonstad sokn for å danne et eget kirkesokn i Sirdal prestegjeld.

Fødte, vigde og døde 1724-1740: Se Lund (Rogaland) MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1741-1815: Se Bakke MINI A 1 - A 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1815-1834: Se Tonstad MINI A 1.
Fødte, konf., vigde, døde 1834-1854: Se Bakke MINI A 4 - A 5.
Fødte, konf., vigde, døde 1855-1886: Se Tonstad MINI A 2 - A 3.

Ministerialbøker

A 1 1887-1910 05 Fødte og vigde 1887-1909. Konf. 1887-1908. Døde 1887-1910. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Klokkerbøker 

B 1 1872-1905 03 Fødte og døde 1872-1905. Konf. og vigde 1879-1904. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Øvrebø

Øvrebø hørte til Oddernes prestegjeld inntil 1645. Da ble Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland anneks til Kristiansand. Ved kgl. brev 05.04.1704 ble Oddernes sammen med Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Kristiansand og dannet Oddernes prestegjeld. Ved reskr. 01.11.1805 ble Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut fra Oddernes og dannet Øvrebø prestegjeld. Ved regj. res. 22.06.1905 ble det bestemt at Vennesla skulle bli hovedsokn i prestegjeldet så snart Øvrebø prestegård var blitt solgt.

Ministerialbøker

A 1 1743-1784 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Kirkeregnskap m.m.

A 2 1785-1834 09 Fødte, konf. og døde 1785-1820. Vigde 1785-1834. Vaksinerte. Kirketjenester. Kommunikanter.

A 3 1820-1834 06 Fødte og døde 1820-1834. Konf. og vigde 1821-1834. Flyttede.

A 4 1834-1855 21 Fødte og døde 1834-1855. Konf. 1835-1844. Vigde 1835-1846. Flyttede. Vaksinerte.

A 5 1844-1855 02 Konf.

A 6 1846-1855 01 Vigde.

A 7 1855-1873 13 Fødte, vigde og døde 1855-1873. Konf. 1856-1873. Flyttede. Vaksinerte.

A 8 1874-1883 07 Fødte. Vigde. Konf. Døde. Flyttede.

A 9 1884-1901 09 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte. Dagsregister. Dødfødte 1884-1901. Fødte dissentere 1885-1900. Vigde dissentere 1885-1899. Døde dissentere 1888-1900.

Klokkerbøker

B 1 1820-1834 04 Fødte og døde 1820-1834. Konf. og vigde 1821-1834. Flyttede.

B 2 1858-1894 03 Fødte. Døde.

Øyslebø

Øyslebø sokn hørte til Holum prestegjeld inntil 1970. Da ble Øyslebø sokn underlagt Marnardal prestegjeld (Bjelland, Øyslebø og Laudal). Gården Østre Kjær ble 21.01.1855 overført fra Holum sokn til Øyslebø sokn.

Vigde 1720-1793: Se Hartmark MINI A 1.
Fødte, vigde og døde 1770-1802: Se også Holum KLOK B 1.

Ministerialbøker

A 1 1773-1820 06 Fødte, konf. og døde 1774-1820. Vigde 1773-1820.

A 2 1821-1859 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

A 3 1860-1883 04 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Vaksinerte.

A 4 1884-1907 05 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Klokkerbøker 

B 1 1820-1859 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede.

B 2 1860-1882 06 Fødte, konf. og døde 1860-1881. Vigde 1860-1882. Flyttede. Vaksinerte.

B 3 1882-1908 04 Fødte 1883-1907. Konf. og døde 1882-1907. Vigde 1882-1908. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Åseral

Åseral var anneks til Bjelland prestegjeld til 1857. Da ble Åseral ved kgl. res. 30.07.1856 og 13.10.1857 eget prestegjeld. Ved kgl. res. 24.10.1969 ble Åseral preste- gjeld nedlagt og overført til Nord-Audnedal prestegjeld.

Konf. 1753-1792: Se Bjelland KLOK B 2.
Fødte, konf., vigde, døde 1793-1815 (konf. fra 1796): Se Bjelland MINI A 1.

Ministerialbøker

A 1 1815-1853 10 Fødte og døde 1815-1853. Konf. og vigde 1816-1853. Flyttede. Ny filming.

A 2 1854-1884 09 Fødte og døde 1854-1884. Konf. og vigde 1854-1883. Flyttede. Vaksinerte.

A 3 1884-1901 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Klokkerbøker 

B 1 1856-1877 06 Fødte og vigde 1857-1877. Konf. 1857-1876. Døde 1856-1877. Flyttede. Vaksinerte.

B 2 1878-1899 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

B 3 1900-1919 06 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Flyttede. Inn-/utmeldte.

Forlovererklæringer 

II.5.1 1858-1911 02

Dissentersamfunn i Vest-Agder

Den katolsk apostoliske menighet i Kristiansand

Ministerialbøker

A 1 1896-1925 01 Innmeldte. Utmeldte. Fødte. Vigde. Døde. Innførsler også for Arendal, Farsund osv.

F 3 1894-1939 02 Fødte 1894-1918. Vigde 1896-1924. Døde 1895-1939. Registerbok. Inneholder div. lister over kommunikanter, menighetens tjenere m.m.

Baptistmenigheten i Gyland

Ministerialbøker

F 1 1902-1937 02 Fødte 1902-1931. Døde 1905-1936. Innmeldte 1903-1935. Utmeldte 1905-1937.