32 Dovre

Ved reskript 13.1.1747 skulle Folldal betjenes alternativt av sokneprestene i Tynset og Lesja. Ved kgl. res. 25.7.1860 med virkning fra 1.1. 1861 ble annekssoknene Dovre og Øvre Folldal, samt gnr. 3-15 i Dovre fraskilt Lesja prestegjeld og opprettet som Dovre prestegjeld. Ved kgl. res. 16.11.1861 med virkning fra 1.3.1862 ble Sollia annekssokn fraskilt Ringebu prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld. Dessuten fikk Sollia prestegjeld tillagt flg.garder: gnr. 1 bnr. 1-2 fra Dovre prestegjeld, gnr. 2 bnr. 1, gnr. 20 bnr. 1-21 fra Tynset prestegjeld, gnr. 21 bnr. 1 fra Åmot prestegjeld, gnr. 30 bnr. 1, gnr. 32 bnr. 1 og gnr. 33 bnr. 1-4 i Stor-Elvdal prestegjeld fra Åmot prestegjeld. Ved kgl. res. 10.7.1862 med virkning fra 1.1. 1863 ble Lille-Elvedalen sokn sammen med Nedre Folldal distrikt fraskilt Tynset prestegjeld og opprettet som Lille-Elvedalen prestegjeld. Samtidig ble øvre Folldal forent med Nedre Folldal til Folldal sokn som ble lagt til Lille-Elvedalens prestegjeld. Ved kgl. res. 17.12.1909 med virkning fra 1.1.1910 ble gnr. 23 bnr. 3 i Dovre kommune overført til Lille-Elvedalen kommune. Ved kgl. res. 23.2.1934 ble grensen mellom Lesja og Dovre fastsatt. Ved kgl. res. 7.2. 1969 med virkning fra 1.1. 1970 ble gnr. 1 bnr 2,3,og 9 overført fra Dovre kommune til Folldal kommune.

Inndeling pr. 1.1.1992: Dovre med Dombås kapell og Eysteinkyrkja.

Kirkebøker før 1854; se 33 Lesja.

Ministerialbøker

1 1854-1878 17 F/K. V fra okt.1855. D fra sept.1855. Df. Innf 1855 og 1865. Utf 1855-1878. Vaks jan.1857-nov.1867.

2 1879-1890 05 F/K/V/D. Df. Innf 1887-1890. Utf. Utm 1890. Dr.

3 1891-1901 06 F/K/V/D. Df. F diss. D diss 1897-1900. Innf 1891-1898. Utf/Innf. Utm/Innm. Dr.

Klokkerbøker

1 1862-1880 07 F/V/D. K til okt.1875.

2 1881-1907 09 F/V/D. K til okt.1906. Df. Df diss 1904-1906. D diss 1903-1906.

3 1907-1929 08 F juli 1907-des.1929. K okt.1907-okt.1926. V sept.1907-des.1925. D juli 1907-jan.1929. Df 1907-1918.

33 Lesja

Ved reskript 13.1.1747 skulle Folldal betjenes alternativt av sokneprestene i Tynset og Lesja. Ved kgl. res. 25.7.1860 med virkning fra 1.1. 1861 ble annekssoknene Dovre og Øvre Follldal, samt gnr. 3-15 i Dovre fraskilt Lesja prestegjeld og opprettet som Dovre prestegjeld. Ved kgl. res. 23.2.1934 ble grensen mellom Lesja kommune og Dovre kommune fastsatt.

Inndeling pr. 1.1.1992: Lesja og Lesjaskog med Lesjaverk kapell.

Ministerialbøker

1 1724-1731 03 F/D. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter. OS fra jan.1725.

2 1732-1776 11 F/D. Forl/V. K 1739-1742, 1746-1747 og 1755-1817. Introduksjon. Kommunikanter til des.1733. OS til mai 1750. Opplysninger om falne soldater og deres familier.

3 1777-1819 13 F/V/D. Forl til feb.1799. Introduksjon.

4 1820-1829 08 F/K/V/D. Avgang/Tilgang 1821-1830. Utm 1860.

5 1830-1842 17 F/K/V/D. Df. Innf/Utf 1830-1839. Vaks. Dr.

6A 1843-1854 11 F/K. V til aug.1855.

6B 1843-1854 09 D til aug.1855. Df. Innf/Utf. Vaks til des. 1853. Dr.

7 1854-1862 03 Øvre Folldal sokn. F/K/V/D. Df. Utf 1857-1861. Vaks fra okt.1856. Dr fra jan.1856.

8 1854-1880 14 Lesja sokn. F/K. V fra okt.1855. D fra sept.1855. Df. Innf 1861-1869. Utf 1855-1880. Vaks til des.1857. Dr fra juni 1856.

9 1854-1888 07 Lesjaskog sokn. F. K fra mars 1855. V fra okt.1855. D fra sept. 1855. Df Innf 1860-1888. Utf 1856-1888. Vaks 1856-1862. Dr. jan.1856-mai 1876.

Klokkerbøker

1 1820-1831 08 F/V/D. K til aug.1830. Avgang 1821-1827. Tilgang 1821-1827.

2 1832-1850 06 Prestegjeldet 1832-1841, kun Lesja sokn 1842-1850. F/D. K fra mai 1832. V til juni 1851.

3 1842-1862 05 Dovre sokn. F/V/D. K til okt.1861.

4 1842-1871 02 Lesjaskog sokn. F/K/V/D.

5 1850-1894 09 Lesja sokn. F/D. K fra nov.1851. V fra feb.1851.

6 1871-1904 03 Lesjaskog sokn. F/K/V/D.

7 1895-1919 05 Lesja sokn. F/V/D. K til sept.1918. Df 1896-1917. F diss 1901. D diss 1902-1913.

8 1905-1931 04 Lesjaskog sokn. F/K/V/D. Df 1905-1929.

14 1842-1856 03 Øvre Folldal sokn. F til 1857. K/V/D.

34 Lom

Ved kgl. res. 4.8.1863 med virkning fra 13.12 s.å. ble Skjåk annekssokn unntatt gnr. 112 bnr. 1 og en til L.No. 164c hørende sæter, utskilt fra Lom prestegjeld og opprettet som Skjåk prestegjeld.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Lom, Garmo og Bøverdal.

Ministerialbøker

1 1733-1748 03 F/D. Forl/V. K fra okt.1736. Introduksjon. OS.

2 1749-1801 08 F/D. Forl/V. K 1800. Introduksjon. OS til mai 1779.

3 1801-1815 04 F 1801-1815 og 1823-1825. K/V/D/Introduksjon 1801-1815. 1823-1825

4 1815-1825 05 F til mai 1823. V/D. K fra okt.1816. Avgang 1816-1822. Tilgang 1816-1823.

5 1825-1837 11 F/V/D. K fra juni 1826. Df. Innf 1826-1827. Utf. Vaks fra nov.1826. Dr.

6A 1837-1863 11 F. K 1838-1862.

6B 1837-1863 09 V/D. Df. Innf 1838-1855. Utf. Vaks 1839-1862. Dr.

7 1863-1884 08 F/V/D. K til okt.1877. Df. Innf 1863-1874. Utf 1863-1883. Vaks 1863-1866, 1876 og 1879. Dr til des.1877.

8 1885-1898 05 F fra aug.1884. V/D. Df. Utf 1903. Utm 1891-1897. Innm 1893.

9 1878-1907 06 K. Dr. til okt.1903.

Klokkerbøker

1 1815-1835 07 Lom sokn. F 1815-1824 og 1829-1835. K fra okt.1816. V fra jan.1816. D.

2 1815-1844 08 Lom og Garmo sokn. F/V 1815-1832 og 1836-1844. K 1816-1829 og 1836-1844. D 1816-1832 og 1836-1844.

3 1815-1844 11 Skjåk sokn. F/V/D. K fra 1816.

4 1845-1864 08 Skjåk sokn. F/K/V/D. Df.

5 1876-1901 03 Garmo sokn. F/V/D. K til okt.1900. Df.

6 1901-1939 05 Garmo sokn. F. K (fra okt.1904). V (fra juni 1903), D.

7 1904-1938 04 Bøverdal sokn. F. Dødf. (1909). K (til sept. 1932). V (til mars 1935). D (til okt. 1933).

12 1845-1873 07 F/K/V/D.

13 1874-1938 09 F. K (til 1881). V (1874-1881, 1904-1918). D (1874-1882, 1894, 1905-1924) .

Lysningsbøker

1 1904-1922 02

35 Skjåk

Ved kgl. res. 4.8.1863 med virkning fra 13.12 s.å. ble Skjåk annekssokn unntatt gnr. 112 bnr. 1 og en til L.No. 164c hørende sæter, utskilt fra Lom prestegjeld og opprettet som Skjåk prestegjeld. Embetshandlinger før 13.12.1863 må derfor søkes i Lom. Ved konglig res. 3.12.1914 med virkning fra 1.1.1915 ble flg.garder overført fra Skjåk hovedsokn til Nordberg annekssokn: gnr. 9 bnr 2, gnr. 21 bnr. 2-6, gnr. 22 bnr. 4-5, gnr. 32 bnr. 2-3, gnr. 32 bnr. 2, gnr. 40 bnr. 3, gnr. 42 bnr. 4, gnr. 47 bnr. 2, gnr. 57 bnr. 4.

Inndeling pr. 1.1.1992: Skjåk og Nordberg.

Kirkebøker før 1863; se 34 Lom.

Ministerialbøker

1 1863-1879 11 F/D. K 1864-1877. V fra jan.1864. Df. Innf/Utf 1864-1879. Vaks 1864-1867. Dr til nov.1877.

2 1878-1907 05 Skjåk sokn. K (også Nordberg sokn 1878-1879). Dr.

3 1880-1907 08 Skjåk sokn. F/V/D. Df. BV 1890. Innf/Utf. Innm/Utm.

4 1880-1904 06 Nordberg sokn. F/V/D. K t.o.m. 1903. Innf/Utf. Innm/Utm.

Klokkerbøker

1 1865-1893 07 Skjåk sokn. F/V/D. K til okt.1892. Df. Innf 1867-1893. Utf 1867-1892.

2 1867-1894 03 Nordberg sokn. F/V/D. K 1867. Df.

3 1893-1932 10 Skjåk sokn. F/K/V/D. Df til mai 1918. Utf 1893-1924. Innm 1890-1899. Utm 1890-1932.

4 1895-1921 05 Nordberg sokn. F/D. K til okt.1920. V til des.1923. Df. Innf 1906. Utf 1896-1920. Innm 1898. Utm 1897.

5 1922-1936 04 Nordberg sokn. F. Df (1922-1924). K (1921-1935). V (fra mai 1924). D. Utfl. (1922-1924) .

Lysningsbøker

II 4A 1893-1901 02 Fra prestearkivet. Lysn 1893-1901.

36 Vågå

Ved reskript 6.12.1737 ble "Breden-Bygden" delt mellom Vågå og Fron prestegjeld slik at gnr. 177-189 i Nord-Fron ble tillagt Fron prestegjeld, mens gnr. 198-204 og 208 i Sel ble lagt til Vågå prestegjeld. Ved kgl. res. 17.12. 1909 med virkning fra 1.1. 1910 ble Vågå prestegjeld delt i to; Vågå og Sel prestegjeld. Vågå besto av Vågå hovedsokn, mens Sel prestegjeld besto av Sel og Heidal sokn. Ved kgl. res. 10.4.1964 med virkning fra 1.1.1965 ble flg.eiendommer overført fra Vågå til Sel: gnr. 1 brn 5-6, 10-13 og 23, deler av gnr. 1 bnr. 5 og bnr. 10.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Vågå.

Ministerialbøker

1 1739-1810 07 F/K/V/D. Df 1806-1807 og 1812. Introduksjon. OS til mai 1784.

2 1810-1815 02 F/V/D. K fra 1811. Introduksjon. Dr des.1815-aug.1823.

3 1815-1827 06 F/K/V/D. Avgang 1816-1826. Tilgang 1816-1823.

4 1827-1842 10 F/V/D. K feb.1828-okt.1841. Df. Innf 1831-1842. Utf 18281842. Vaks feb.1828-mai 1841.

5 1842-1856 12 F/K/V/D. Df. Innf 1838-1856. Utf. Vaks Dr.

6 1856-1872 14 F/V/D. K fra juni 1857. Df. Innf. Utf fra 1857. Vaks til 1867. Dr fra jan.1857.

7 1872-1886 12 F. K fra april 1873. V/D fra jan.1873. Df. Utf 1873-1886. Innf. Dr fra jan.1873.

8 1886-1904 04 F fra jan.1887. K fra arpil 1887. V/D. Df 1888-1904. Dr 1903-1904. Utm 1889-1904. F diss 1892.

9 1886-1904 09 Vågå sokn. F fra jan 1887. K 1887-1904. V/D. Df 1887-1904. Utf. Dr 1887-1903. Utm 1895-1903.

10 1887-1904 05 Heidal sokn. F/K/V/D. Df. Utf. Utm.

Klokkerbøker

1 1815-1827 06 F/V/D. Kommunikanter 1835-1837. Avgang 1817-1826. Tilgang 1816-1820.

2 1894-1939 15 Vågå sokn. F/K/V/D.

Sjeleregister

1736 01

37 Sel

Ved reskript 6.12.1737 ble "Breden-Bygden" delt mellom Vågå og Fron prestegjeld slik at gnr. 177-189 i Nord-Fron ble tillagt Fron prestegjeld, mens gnr. 198-204 og 208 i Sel ble lagt til Vågå prestegjeld. Ved kgl. res. 17.12. 1909 med virkning fra 1.1. 1910 ble Vågå prestegjeld delt i to; Vågå og Sel prestegjeld. Vågå besto av Vågå hovedsokn, mens Sel prestegjeld besto av Sel og Heidal sokn. - Embetshandlinger før 1.1. 1910 må derfor søkes i Vågå sokneprestembete. Ved kgl. res. 10.4.1964 med virkning fra 1.1.1965 ble flg.eiendommer overført fra Vågå kommune til Sel kommune: gnr. 1 brn 5-6, 10-13 og 23, deler av gnr. 1 bnr. 5 og bnr. 10. - Samtidig ble Sjoaområdet overført fra Nord-Fron kommune til Sel kommune.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Sel med Nord-Sel og Sjoa kapeller og Heidal.

Kirkebøker før 1904; se 36 Vågå.

Ministerialbøker

1 1905-1922 05 Heidal sokn. F/Df/K/V. BV (1911). D. Utfl. Innm. Utm. Dr (1912-1915) .

2 1905-1919 07 Sel sokn. Døpte, Fødte dissentere (1905-1914), Dødf. (1905-1918), Konf., Vigde, Borgerlig vigde (1905-1912), Begr., Begr. diss., Innfl. (1919), Utfl. (1905-1916), Innm. (1910-1919), Utm. (1909-1919) Dagsreg. 1910-1912

Klokkerbøker

1 1894-1923 09 Sel sokn. F feb.1894-juni 1923. K mai 1894-okt.1914. V jan.1894-des,1914. D jan.1894-jan.1915. BV 1905-1912.

2 1923-1939 06 Sel sokn. F. K (fra okt.1927). V (fra apr. 1927). D (fra jan. 1927).

5 1894-1923 07 Heidal sokn. F feb.1894-okt.1923. K april 1894-okt.1922. V feb.1894-des.1918. D jan.1894-sept.1924. BV 1911.

38 Fron

Ved en kgl. res. 10.8. 1850, med virkning fra samme dag, ble Fron prestegjeld delt i Sør- og Nord-Fron prestegjeld. Embetshandlinger etter den tiden må derfor søkes i de to sokneprestembetene. Ved reskript 6.12.1737 ble "Breden-Bygden" delt mellom Vågå og Fron prestegjeld slik at gnr. 177-189 i Nord-Fron ble tillagt Fron prestegjeld, mens gnr. 198-204 og 208 i Sel ble lagt til Vågå prestegjeld.

Ved prestegardsbrann i 1806 gikk store deler av embetsarkivet tapt.

Ministerialbøker

1 1799-1816 06 F. K til juni 1815. Forl/V. D. Opplysninger om avholdte gudstjenester 1808-1827.

2 1816-1827 10 F/K/D. V til juli 1828. Tilgang 1817. Avgang 1816-1817 og 1823.

3 1828-1838 08 F/K/V/D. Df. Innf 1829-1834. Utf 1829-1838. Vaks mai 1830-april 1839. Dr nov.1827-jan.1834.

4 1839-1848 07 F/K/D. V til jan.1849. Df. Innf 1844. Utf. Vaks. Dr.

Klokkerbøker

1 1816-1843 10 Sør-Fron sokn. F/K/V/D.

2 1816-1850 08 Kvam sokn. F/V/D. K til april 1849. Avgang 1816. Tilgang 1816-1822.

3 1816-1850 08 Kvikne sokn. F/V/D. K til april 1849. Avgang 1816. Tilgang 1816 og 1819.

4 1816-1850 08 Sødorp sokn. F/K/V/D. Avgang 1816.

39 Nord-Fron

Ved reskript 6.12.1737 ble "Breden-Bygden" delt mellom Vågå og Fron prestegjeld slik at gnr. 177-189 i Nord-Fron ble tillagt Fron prestegjeld, mens gnr. 198-204 og 208 i Sel ble lagt til Vågå prestegjeld. Ved en kgl. res. 10.8. 1850, med virkning fra samme dag, ble Fron prestegjeld delt i Sør- og Nord-Fron prestegjeld. Embetshandlinger før 10.8. 1850 må derfor søkes i Fron sokneprestembete. Nord-Fron prestegjeld skulle bestå av Sødorp hovedsokn samt Kvam og Kvikne annekssokn. Sør-Fron prestegjeld skulle bestå av Fron hovedsokn og Espedalens almenning. Ved kgl. res. 10.4.1964 med virkning fra 1.1.1965 ble Sjoaområdet overført fra Nord-Fron kommune til Sel kommune.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Nord-Fron eller Sødorp med Sødorp kapell og Kvam, og Kvikne med Skåbu kapell.

Kirkebok 1849-1850; se 40 Sør-Fron MINI A 1. Kirkebøker før 1849; se 38 Fron.

Ministerialbøker

1 1851-1864 13 F/K/V/D. Df. Innf 1852-1863. Utf. Vaks til 1859. Dr.

2 1865-1883 10 F/K/V/D. Df. Utf. Innf 1869-1883. Vaks til 1867. Dr.

Klokkerbøker

1 1851-1883 09 Sødorp sokn. F/K/V/D. Df.

2 1851-1883 08 Kvikne sokn. F/K/D. V til nov.1882. Df.

3 1851-1886 09 Kvam sokn. F/K/V/D. Df.

4 1884-1914 07 Sødorp sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1884.

5 1884-1914 06 Kvikne sokn. F/K/V/D. Df.

6 1887-1914 05 Kvam sokn. F/K/V/D. Df til 1912. F diss 1906-1914.

Kladd til kirkebok

1865-1872 01

40 Sør-Fron

Ved en kgl. res. 10.8. 1850, med virkning fra samme dag, ble Fron prestegjeld delt i Sør- og Nord-Fron prestegjeld. Embetshandlinger før 10.8. 1850 må derfor søkes i Fron sokneprestembete. Sør-Fron prestegjeld skulle bestå av Fron hovedsokn og Espedalens almenning.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Sør-Fron med Espedalen kapell.

Kirkebøker før 1849; se 38 Fron.

Ministerialbøker

1 1849-1863 12 Fron prestegjeld 1849-1850, Sør-Fron prestegjeld 1851-1863. F/K/V/D. Df. Innf 1852 og 1855-1856. Utf. Vaks til 1852.

2 1864-1880 11 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks 1864. Dr.

3 1881-1897 10 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Innm 1890 og 1897. Utm 1892 og 1896. Dr.

Klokkerbøker

1 1844-1863 08 F/K/V/D. Df.

2 1864-1883 12 F/K/V/D. Df.

3 1884-1896 07 F fra sept.1883. K/V/D.

4 1896-1911 06 F/V/D. K til okt.1910.

5 1912-1930 08 F/V/D. K fra mars 1911.

41 Ringebu

Ved kgl. res. 16.11.1861 med virkning fra 1.3.1862 ble Sollia annekssokn fraskilt Ringebu prestegjeld og opprettet som eget prestegjeld. Dessuten fikk Sollia prestegjeld tillagt flg.garder: gnr. 1 bnr. 1-2 fra Dovre prestegjeld, gnr. 2 bnr. 1, gnr. 20 bnr. 1-21 fra Tynset prestegjeld, gnr. 21 bnr. 1 fra Åmot prestegjeld, gnr. 30 bnr. 1, gnr. 32 bnr. 1 og gnr. 33 bnr. 1-4 i Stor-Elvdal prestegjeld fra Åmot prestegjeld.

Inndeling pr. 1.1.1992: Ringebu, Fåvang og Venabygd.

Ministerialbøker

1 1696-1733 04 F/D. Forl/V. OS.

2 1734-1780 07 F/D. Forl/V. K fra 1737. Introduksjon. OS.

3 1781-1820 09 F/K/D. Forl/V. Introduksjon. OS.

4 1821-1839 08 F/D fra des.1820. V. K til 1838. Avgang 1824-1839. Tilgang 1832-1837.

5 1839-1848 08 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

6 1848-1859 12 F/K/V/D. Df. Innf. Utf 1849-1859. Vaks fra mai 1849. Dr.

7 1860-1877 14 F/K/V/D. Df. Innf til 1876. Utf. Vaks 1860-1867. Dr.

8 1878-1898 11 Ringebu sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1890-1897. Utf til 1897. Innm 1894. Utm fra 1891. Dr.

9 1878-1898 06 Fåvang sokn. F/K/V/D. Df 1881-1897. Innf 1872-1895. Utf til 1897. Utm 1897-1899.

10 1878-1898 03 Venabygd sokn. F/K/V/D. Df fra 1880. Utf til 1903.

Klokkerbøker

1 1821-1839 08 F/D fra des.1820. V. K til 1838. Avgang 1821-1833. Tilgang 1826-1835.

2 1839-1853 09 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

3 1854-1866 11 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

4 1867-1879 08 F/K/V/D. Df. Innf 1867-1872. Utf. Vaks 1867. Dr til des.1873.

5 1868-1870 01 Venabygd sokn. F/D. K til mai 1869. V til juni 1869. Df.

6 1880-1898 13 Ringebu sokn. F/K/V/D. Df.

7 1890-1910 04 Fåvang sokn. F/K/V/D. Df.

8 1890-1922 03 Venabygd sokn. F/K/D. V fra april 1891. Df til 1920.

9 1899-1921 09 Ringebu sokn. F/V/D. K til sept.1920. Df 1899-1905.

10 1911-1934 06 Fåvang sokn. F. Df (til 1917). K (til april 1933). V (til okt. 1933). D.

Lysningsbøker

1 1868-1886 02 Fra presetarkivet. Lysn 1868-1886.

2 1886-1894 03 Fra prestearkivet. Lysn 1886-1894.

Forlovererklæringer

1842-1854 03

42 Øyer

Inndeling pr. 1.1.1992: Øyer og Tretten.

Ministerialbøker

1 1671-1727 03 F 1672-1727 og mars-nov.1739. Forl/V 1671-1727 og april-juli 1739. 1739 D 1672-1727 og april-okt.1739. Opplysninger fra 1726 mangler.

2 1733-1735 06 F/Introduksjon 1733-1735 og 1739-1784. Forl/V 1739-1784. D 1739-1784. 1739-1784 Kommunikanter 1739-1784. OS 1739-1784.

3 1784-1824 09 F/D. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter til nov.1823.

4 1824-1841 10 F/V/D. K fra april 1825. Df. Innf fra 1830. Utf. Vaks. Dr.

5 1842-1857 13 F/K/V/D. Df. Utf 1840-1857. Innf 1842-1853. Vaks. Dr. Kallsbok fol 401-418.

6 1858-1874 14 F/K/V/D. Df. Innf 1871-1873. Utf. Vaks til 1867 Dr.

7 1875-1878 03 F/V/D. K til sept.1877. Df. Innf 1875-1876. Utf. Dr til des.1877. Vigselsattester 1877-1882.

8 1878-1897 08 Øyer sokn. F/D. K til 1896. V til des.1896. Df. Innf til 1892. Utf til 1895. Innm 1894. Utm 1896. Dr.

9 1878-1893 05 Tretten sokn. F/K/V/D. Df fra 1880. Innf til 1888. Utf til 1900.

10 1906-1919 01 Utf. Utm.

11 1894-1905 05 Tretten sokn. F/K/V/D. Df. BV 1901. Innf/Utf. Innm 1896.

Klokkerbøker

1 1863-1877 07 Øyer sokn. F/K/V/D. Df.

2 1878-1896 04 Øyer sokn. F fra des.1877. K/V/D. Df 1878-1883.

3 1878-1893 04 Tretten sokn. F/K/V/D. Df.

4 1894-1905 04 Tretten sokn. F/K/V/D. Df.

5 1897-1913 04 Øyer sokn. F/K/V/D. Df til 1909.

6 1906-1929 05 Tretten sokn. F. K til 1920. V til 1926. D til 1923. Df til 1922.

7 1913-1928 04 Øyer sokn. F/V/D. K fra april 1914. Df til 1922.

Lysningsbøker

1 1899-1928 02

43 Fåberg

Ved kgl. res. 29.12.1902 med virkning fra 1.1. 1903 ble kjøpstaden Lillehammer fraskilt Fåberg prestegjeld og opprettet til Lillehammer prestegjeld. I det igjenværende Fåberg prestegjeld ble Fåberg sokn hovedsokn, og det tidligere Lillehammer landdistrikt ble annekssokn under navn av Mesna sokn. Ved kgl. res. 24.10.1969 fastsattes grensen mellom Lillehammer kommune og Ringsaker kommune.

Inndeling pr. 1.1.1992: Fåberg og Vingrom med Saksumdal kapell.

Ministerialbøker

1 1730-1775 08 F/D. K fra 1737. Forl/V. Introduksjon 1745-1775. Kommunikanter 1760-1775. OS til 1772. Kollekter.

2 1775-1818 10 F/D. K fra 1776. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter.

3 1818-1833 09 F/V/D. K 1819-1836. Df 1831-1832. Avgang. Tilgang 1819-1833. Geistlig statistikk 1818-1833.

4 1833-1837 03 F/V/D. K 1834-1836. Df 1833-1836. Innf 1833-1836. Utf. Dr des.1833-nov.1836. Opplysninger om prestegjeldet fol 1-26.

5 1836-1854 13 F/V/D. K fra 1837. Df. Innf 1837-1854. Utf 1837-1855. Vaks fra 1838. Dr fra jan.1840.

6A 1855-1867 08 F/K.

6B 1855-1867 08 V/D. Df. Innf/Utf. Vaks til 1866. Dr.

7 1868-1878 18 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Dr.

8 1879-1898 10 Fåberg sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Innm 1890-1896. Utm 1889-1898. Dr til 16.8.1891.

9 1879-1898 09 Lillehammer landsokn (Mesna). F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Utm 1890-1898.

10 1879-1900 13 Lillehammer kjøpstad. F/K/V/D. Df til 1899. Innf/Utf. Innm 1896-1899. Utm fra 1889. Dr 1891-1898.

11 1899-1913 10 Lillehammer landsokn (Mesna). Døpte, Dødf., Konf. Vigde, Begr. Innfl. (1899-1911) Utfl. (1899-1912) Innm. (1911), Utm.

Klokkerbøker

1 1727-1745 03 F 1727-1745. Kommunikanter 1756-1767. Lysn 1756-1767. OS 1756-1767. 1756-1767 K 1757-1767.

2 1741-1756 04 Kommunikanter 1741-1756. Lysn 1745-1756. K 1747-1756. OS 1746-1755.

3 1768-1796 05 Kommunikanter. Lysn. K fra 1769. OS 1769-1791.

4 1818-1837 09 Fåberg sokn. F/V/D. K til mai 1836. Avgang 1818-1832. Tilgang 1819-1832. Dr 1830-1833.

5 1837-1864 06 Fåberg sokn. F/K/V/D. Df.

6 1837-1855 09 Lillehammer bysokn. F/K/V/D. Df.

7 1856-1891 05 Lillehammer bysokn. F/D. K til 1866. V til 1871.

8 1891-1900 04 Lillehammer bysokn. F/K/V/D.

9 1891-1902 05 Lillehammer landsokn (Mesna). F/K/V/D.

10 1892-1900 04 Fåberg sokn. F/V/D. K fra april 1891.

11 1901-1921 09 Fåberg sokn. F/K/V/D. Df 1901-1910. Innf 1901-1903. Utf 1901-1906. Utm 1901.

12 1903-1924 10 Mesna sokn. F/V/D. K til sept.1923. Df 1903. Utf 1903. Utm 1903.

44 Lillehammer

Ved kgl. res. 29.12.1902 med virkning fra 1.1.1903 ble kjøpstaden Lillehammer fraskilt Fåberg prestegjeld og opprettet som Lillehammer prestegjeld. Embetshandlinger før 29.12.1902 må derfor søkes i Fåberg sokneprestembete. I det igjenværende Fåberg prestegjeld ble Fåberg sokn hovedsokn, og det tidligere Lillehammer landdistrikt ble annekssokn under navn av Mesna sokn. Ved kgl. res. 24.10.1969 fastsattes grensen mellom Lillehammer kommune og Ringsaker kommune.

Inndeling pr. 1.1.1992: Lillehammer med Nordre Ål og Søndre Ål.

Kirkebøker før 1901; se 43 Fåberg.

Ministerialbøker

1 1901-1916 13 F/Df/K/V/D. Innfl. (ut 1914). Utfl. Innm. Utm.

Klokkerbøker

1 1901-1913 08 F/K/V/D. Df 1901-1904. Innf 1899-1903. Utf 1901-1904. Innm 1903. Utm 1901-1904.

2 1913-1929 12 F jan.1914-feb.1929. K des.1914-des.1928. V des.1913-mai 1927. D jan.1914-des.1928.

Lysningsbøker

1 1903-1932 06

45 Gausdal

Gausdal ble delt i Østre og Vestre Gausdal prestegjeld ved kgl. res. 5.1.1878, med virkning fra 27.3.1878. Embetshandlinger etter 27.3.1878 må derfor søkes i Østre og Vestre Gausdal. Ved reskript 19.4.1780 ble Bødal (Nykirke) annekssokn tillagt hele Uggedalen samt flg.garder av hovedsoknet: gnr. 111-112 i Østre Gausdal, gnr. 1-4, 32-34, 36-37 i Vestre Gausdal.

Kirkebøker etter 1878; se 46 Østre Gausdal og 47 Vestre Gausdal.

Ministerialbøker

1 1693-1728 06 F/D. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter. OS.

2 1729-1757 07 F/D. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter. OS til nov.1756.

3 1758-1809 10 F/V/D. Introduksjon til nov.1782. Kommunikanter. OS til mars 1767. Opplysninger om antall gudstjenester 1783-1795.

4 1809-1817 03 F/V/D. K 1809-1810 og 1814-1819. Opplysninger om antall gudstjenester 1809-1810.

5 1817-1829 09 F/V/D. K fra 1819. Avgang/Tilgang 1818-1829.

6 1829-1839 09 F/V. K fra juni 1830. D til mai 1840. Df. Vaks 1830-1838. Innf/Utf 1830-1839.

7 1840-1850 12 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks 1839-1849. Dr.

8 1850-1861 19 F/V/D. K fra mai 1851. Df. Innf/Utf 1851-1861. Vaks 1849-1854. Dr.

9 1862-1873 19 F/K/V/D. Df. Innf 1862-1871. Utf. Dr.

10 1867-1886 09 Svatsum og Nykirke (Vestre Gausdal) sokn. F/K/V/D. Innf 1875-1877 og 1884-1886. Utf 1877-1886. Dr fra nov.1868.

Klokkerbøker

1 1817-1848 11 Gausdal sokn. F nov.1817-aug.1830. D jan.1818-juli 1830. V des.1817-des.1848. K mai 1819-mai 1838. Avgang 1818-1830. Tilgang 1818-1829.

2 1818-1874 10 Svatsum sokn. F fra des.1817. K/V/D. Avgang 1820-1831. Tilgang 1822 og 1828-1831.

3 1830-1863 05 Gausdal sokn. F/D. V til des.1862.

4 1835-1870 03 Gausdal sokn. Kommunikanter. K fra 1839.

5 1846-1867 06 Nykirke (Vestre Gausdal) sokn. F/K/V. D til juni 1861.

6 1846-1893 04 Follebu sokn. F/K/V/D.

46 Østre Gausdal

Ved reskript 19.4.1780 ble Bødal (Nykirke) annekssokn tillagt hele Uggedalen samt flg.garder av hovedsoknet: gnr. 111-112 i Østre Gausdal, gnr. 1-4, 32-34, 36-37 i Vestre Gausdal. Ved kgl. res. 5.1.1878 med virkning fra 27.3.1878 ble Gausdal prestegjeld delt i to: Østre og Vestre Gausdal prestegjeld. Østre Gausdal besto av Gausdal hovedsokn, Follebu annekssokn samt gnr. 112 bnr. 1-4 i Østre Gausdal, som ble overført fra Nykirke annekssokn. Vestre Gausdal prestegjeld besto av Nykirke sokn og Svatsum annekssokn. Embetshandlinger før 27.3.1878 må derfor søkes i Gausdal sokneprestembete. Ved kgl. res. 23.11.1903 ble plassen Gammelhushagen under gnr. 1 bnr. 1 og gnr. 2 brn. 1 i Vestre Gausdal kommune overført til Østre Gausdal kommune. Ved kgl. res. 23.6.1939 ble grensen mellom Vestre og Østre Gausdal kommune fastsatt. 46 Østre Gausdal (forts.)

Inndeling pr. 1.1. 1992: Østre Gausdal og Follebu.

Kirkebøker før 1874; se 45 Gausdal.

Ministerialbøker

1 1874-1886 08 Gausdal prestegjeld 1874-1877, Østre Gausdal prestegjeld 1878-1886. F/K/V/D. Df. Innf 1874-1876. Utf. Dr.

2 1887-1897 05 Gausdal sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1886 og 1892. Utf. Utm 1889-1897. Dr 1887-1895.

3 1887-1901 04 Follebu sokn. F/Df. K (til 1896). V/D. Innfl. Utfl. Utm.

4 1898-1914 07 Gausdal sokn. F. Df. (til 1921). K (til 1911). V (til 1913). D (til 1920). Innfl.(til 1921). Utfl. (til 1920). Innm. Utm.

5 1902-1920 05 Follebu sokn. F. Df. (til 1921). K/V/D. Innfl. Utfl. Innm. Utm.

Klokkerbøker

1 1863-1893 06 Gausdal sokn. Kommunikanter 1870-1904. F fra feb.1864. K fra mai 1871. V/D.

2 1894-1904 05 Gausdal sokn. F/K/V. D til feb.1905.

3 1894-1915 04 Follebu sokn. F fra des.1893. K. V til des.1919. D fra okt.1893.

4 1905-1923 06 Gausdal sokn. F/D. K til 1921. V til 1922. Df 1916-1918.

47 Vestre Gausdal

Ved reskript 19.4.1780 ble Bødal (Nykirke) annekssokn tillagt hele Uggedalen samt flg.garder av hovedsoknet: gnr. 111-112 i Østre Gausdal, gnr. 1-4, 32-34, 36-37 i Vestre Gausdal. Ved kgl. res. 5.1.1878 med virkning fra 27.3.1878 ble Gausdal prestegjeld delt i to: Østre og Vestre Gausdal prestegjeld. Østre Gausdal besto av Gausdal hovedsokn, Follebu annekssokn samt gnr. 112 bnr. 1-4 i Østre Gausdal, som ble overført fra Nykirke annekssokn. Vestre Gausdal prestegjeld besto av Nykirke sokn og Svatsum annekssokn. Embetshandlinger før 27.3.1878 må derfor søkes i Gausdal sokneprestembete. Ved kgl. res. 23.11.1903 ble plassen Gammelhushagen under gnr. 1 bnr. 1 og gnr. 2 brn. 1 i Vestre Gausdal kommune overført til Østre Gausdal kommune. Ved konglig res. 23.6.1939 ble grensen mellom Vestre og Østre Gausdal kommune fastsatt.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Vestre Gausdal med Aulstad kapell og Svatsum.

Kirkebøker før 1867/1886; se 45 Gausdal.

Klokkerbøker

1 1867-1895 05 Nykirke (Vestre Gausdal) sokn. F/V/D. K fra mars 1868. Df.

2 1874-1897 03 Svatsum sokn. F/K/D. V fra mars 1875. Df.

3 1896-1925 09 Nykirke (Vestre Gausdal) sokn. F/K/V/D. F diss 1903-1905. D diss 1906.

4 1898-1939 08 Svatsum sokn. F/K/V/D.

Lysningsbøker

1 1885-1910 02

48 Biri

Ved kgl. res. 6.1.1821 ble distriktet Redalen overført fra Ringsaker prestegjeld til Biri prestegjeld. Res.en er meddelt stiftsdireksjonen og Kristians og Hedemarkens amter 25.1.1821. Ved skrivelse 18.3.1942 med virkning fra 1.7.1942 ble gnr. 95, bnr. 6 i Biri overført fra Snertingdal kommune til Vardal kommune. Ved forordning 2.6.1942 ble deler av gnr. 90 bnr.1, gnr. 92 bnr. 1 og 3 i Biri overført fra Biri kommune til Vardal kommune.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Biri og Snertingdal (Segård) med Nykirke kapell.

Ved prestegårdsbrann i 1890 ble kirkebøkene for 1789-1814 og 1854-1877 samt en del av embetsarkivet ødelagt.

Ministerialbøker

0 1730-1879 02 Utdrag av kirkebøker for Biri, ved Wilhelm Lassen (Riksarkivet; privatarkiv nr. 51).

0 1866-1872 03 F/V/D. Df. V 1862 (løst legg). Utdrag av tapt kirkebok.

1 1730-1754 05 F/D. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter. OS. Avskrift og navneregister ved Ada Eriksen 1976 (Statsarkivet i Hamar; manuskriptsamlingen nr. 65A-B og 66.

2 1754-1789 07 F/D. K jan.1755-des.1790. Forl/V. Introduksjon. OS til 1766. Avskrift og navneregister ved Ada Eriksen 1976 (Statsarkivet i Hamar; manuskriptsamlingen nr. 73A-B og 74.

3 1814-1828 08 F/K/V/D. Avgang. Tilgang 1814-1827.

4 1828-1842 07 F/V/D. K fra juli 1829. Df. Innf/Utf. Vaks fra okt.1829.

5 1843-1854 12 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks til des.1863. Dr.

6 1877-1886 09 F/K/V/D. Df. Innf 1877-1884. Utf 1877-1891. Dr.

7 1887-1893 03 Snertingdal sokn. F/D. K til okt.1892. V til des.1894. Df. Innf 1892. Utf.

8 1894-1901 04 Snertingdal sokn. F. K sept.1893-sept.1900. V/D fra jan.1895. Df. Innf/Utf. Utm 1900.

9 1887-1900 10 Biri sokn. F/V/D. K til 1899. Df. D diss 1896. Innm 1892. Utm 1889-1899. Dr.

Klokkerbøker

1 1814-1828 08 F/K/V/D. Avgang. Tilgang 1814-1827.

2 1828-1842 06 F/V/D. K fra juli 1829. . Df 1829-1841. Innf /Utf 1829-1841.

3 1892-1905 05 Snertingdal sokn. F/K/V/D. Df 1893 og 1898. Innf 1892. Utf 1890-1894.

4 1892-1909 07 Biri sokn. F/K/V/D. Df 1893-1897.

5 1906-1919 07 Snertingdal sokn. F/K/V/D.

6 1909-1938 12 Biri sokn. F. Df (1914-1936). K (fra sept.1910). V (fra jan. 1910). D (fra jan. 1910).

7 1919-1941 09 Snertingdal sokn. F. K (1920-1942). V/D.

Lysningsbøker

1 1900-1918 02 Snertingdal sokn.

4 1892-1896 02

5 1900-1909 01

6 1909-1921 01

49 Gjøvik

Gjøvik by ble fraskilt Vardal prestegjeld med virkning fra 1.10.1940, og opprettet til Gjøvik prestegjeld. Embetshandlinger før 1.10. 1940 må derfor søkes i Vardal prestegjeld. Ved kronprinsres. 29.7.1955 med virkning fra 1.7.1955 ble deler av Vardal kommune overført til Gjøvik kommune.

Inndeling pr. 1.1.1992: Gjøvik.

Det er ikke mikrofilmet kirkebøker for Gjøvik prestegjeld.

Kirkebøker Gjøvik by før 1938; se 50 Vardal.

50 Vardal

Ved kgl. res. 12.8.1886 ble gnr. 11 overført fra Hunn annekssokn til Vardal hovedsokn. Ved kgl. res. av 1.7.1899 ble gnr. 34 bnr.3 i Søndre Land overført til Vardal kommune. Gjøvik by ble fraskilt Vardal prestegjeld med virkning fra 1.10.1940, og opprettet til Gjøvik prestegjeld. Ved skrivelse 18.3.1942 med virkning fra 1.7.1942 ble gnr. 95, bnr. 6 i Biri overført fra Snertingdal kommune til Vardal kommune. Ved forordning 2.6.1942 ble deler av gnr. 90 bnr.1, gnr. 92 bnr. 1 og 3 i Biri overført fra Biri kommune til Vardal kommune. Ved kronprinsres. 29.7.1955 med virkning fra 1.7.1955 ble deler av Vardal kommune overført til Gjøvik kommune.

Inndeling pr. 1.1.1992: Vardal og Hunn med Bråstad kapell.

Ministerialbøker

1 1706-1748 07 F/D. Forl/V. K 1736-1737 og 1744-1747. Introduksjon. Kommunikanter. OS. Navneregister ved Ada Eriksen, Statsarkivet i Hamar; manuskriptsamlingen nr. 81.

2 1748-1776 03 F/D. Forl/V. K til 1773. Introduksjon. Kommunikanter. OS til 1768. Navneregister ved Ada Eriksen, Statsarkivet i Hamar; manuskriptsamlingen nr. 90.

3 1808-1814 02 F/D. K til 1813. V til des.1813. Introduksjon. Kommuniknater til 1913.

4 1814-1831 06 F/K/V/D. Avgang/Tilgang.

5 1831-1853 12 F/V/D. K fra okt.1832. Df. Innf/Utf 1832-1853. Vaks 1844-1853. Dr.

6 1854-1866 14 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr. Utm 1858.

7 1867-1878 10 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks1867. Dr.

8 1878-1890 03 Gjøvik by. F/K/D. V fra jan. 1879. Df 1879-1889. Innf/Utf. Innm/Utm 1890.

9 1878-1892 05 Hunn sokn. F/V/D. K til sept.1891. Df fra 1879. Innf. Utf 1878-1891.

10 1878-1893 06 Vardal sokn. F/V/D. K til 2.10.1892. Df. Innf 1878-1892. Utf 1878-1891. Dr.

11 1891-1901 06 Gjøvik by. F/D. K/V til 1900. Df 1891-1902. Innf til 1900. Utf 1891-1895. Innm 1895-1901. Utm 1892-1899.

12 1893-1904 06 Hunn sokn. F til juli 1904. K 1892-1904. V/D. Df. Innf/Utf. Utm.

13 1901-1911 08 Gjøvik by. F/Df. K (1901-1910). V. BV (1911). D. Innfl. (1901-1907). Utfl. Innm. Utm.

14 1912-1922 09 Gjøvik by. F. Df (1912-1918). K (1911-1922). V. BV (1912), D. Utfl.(1912-1917).

15 1923-1937 09 Gjøvik by. F/K/V. BV (1930). D. Innm. Utm.

16 1904-1915 06 Hunn sokn. Døpte (sept.1904-feb.1916) Dødf., Konf.(1905-1914) Viede (1905-febr. 1916) Begr. (1905-febr.1916) Utfl., Innm., Utm.

17 1916-1929 09 Hunn sokn. Døpte, Dødf., Konf. (1915-1929), Viede, Begr., Innfl. (1924) Utm.(1917-1936)

Klokkerbøker

1 1771-1790 03 F/D. Forl/V. Introduksjon fra 1774. Kommunikanter 1774-1783. Register, ved Ada Eriksen, i Statsarkivet i Hamar; manuskriptsamlingen nr. 109

2 1791-1803 03 F fra des.1790. K fra 1792. Forl til 1799. V/D. Introduksjon.

3 1803-1808 02 F/V/D. K fra nov.1804. Introduksjon.

4 1831-1853 09 F/V/D. K fra okt.1832. Df. Innf/Utf 1832-1853.

5 1854-1868 10 F/V/D. K til okt.1867. Df. Innf/Utf.

6 1869-1881 10 F/V/D. K fra okt.1868. Df. Innf/Utf 1869-1880.

7 1881-1894 08 Hunn sokn og Gjøvik by. F/V. K til okt.1893. D til jan.1895. Innf. Utf 1881-1891. Utm 1890.

8 1881-1898 06 Vardal sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf.

9 1894-1902 04 Gjøvik by. F aug.1894-mai 1902. K sept.1894-okt.1902. V jan.1895-des.1902. D jan.1895-mai 1902. Df 1891-1900. Innf 1894-1899. Utf 1894-1895. Innm 1895-1899. Utm 1892-1899.

10 1895-1903 05 Hunn sokn. F/V/D. K fra sept.1894. Df. Innf 1895-1899. Utf 1898-1900. Utm 1896-1900.

11 1899-1913 05 Vardal sokn. F/V/D. K til okt.1912. Df. Innf 1899-1903. Utf 1899-1904. Utm 1899 og 1903.

12 1902-1911 06 Gjøvik by. F/D. K aug.1903-okt.1910. V jan.1903-des.1910. Df.

13 1904-1915 07 Hunn sokn. F/K/V/D. Df 1906-1915.

14 1911-1922 09 Gjøvik by. F/K/D. V til des.1921. Df 1912-1918.

15 1914-1931 06 Vardal sokn. F/D. K til okt.1930. V til sept.1930. Df 1915-1916 og 1920.

16 1915-1929 07 Hunn sokn. F/D. K fra sept.1916. V fra feb.1916. Df 1916-1917.

17 1922-1941 10 Gjøvik by. F (jan.1923-des.1941), K (des.1922-des.1940), V (jan.1922-des.1940), D.

51 Toten

Toten prestegjeld ble delt i Østre Toten og Vestre Toten prestegjeld ved kgl.res. 05.03.1825 og 10.06.1826.

Kirkebøker etter 1825/1828; se 52 Østre Toten og 54 Vestre Toten.

Ministerialbøker

1 1695-1713 06 F/D. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter. OS. Navneregister ved Ada Eriksen 1978, Statsarkivet i Hamar; manuskriptsamlingen nr.80.

2 1714-1732 08 F/D. Forl/V til jan.1733. Introduksjon. Kommunikanter. OS. Navneregister ved Ada Eriksen 1980, Statsarkivet i Hamar; manuskriptsamlingen nr.91.

3 1734-1751 07 F/D. Forl/V. Introduksjon. OS. De første 15 bladene er borte. Navneregister ved Ada Eriksen 1980, Statsarkivet i Hamar; manuskriptsamlingen nr.93.

4 1751-1761 09 F/D. Forl/V til mai 1762. Introduksjon. Kommunikanter. OS til sept.1760. Navneregister ved Ada Eriksen 1983, Statsarkivet i Hamar; manuskriptsamlingen nr.106.

5 1761-1772 11 F/K/D. Forl/V til feb.1773. Introduksjon jan.1762-jan.1773. OS 1762-1772.

6 1773-1793 13 F fra des.1772. K. Forl/V til jan.1794. D. Introduksjon. OS 1777-1786. OS til 1790.

7 1794-1809 14 F/K/V/D. Forl til des.1799. Introduksjon.

8 1809-1814 03 F/V/D. K okt.1810-nov.1813. Introduksjon.

9 1814-1820 07 F/V/D. K til okt.1819. Avgang/Tilgang.

10 1820-1828 08 Toten prestegjeld 1820-1825, Østre Toten prestegjeld 1826-1828. F/V/D. K til okt.1827. Avgang/Tilgang.

Klokkerbøker

1 1814-1820 07 F/V/D. K til okt.1819. Avgang/Tilgang.

2 1820-1827 09 Toten prestegjeld 1820-1825, Østre Toten prestegjeld 1826-1827. F/V/D. K til okt.1826. Avgang/Tilgang.

52 Østre Toten

Ved kgl. res.er 5.3.1825 og 10.6.1826 ble Toten prestegjeld delt i Østre Toten prestegjeld og Vestre Toten prestegjeld. Embetshandlinger før 10.6.1826 må derfor søke i Toten prestegjeld. Østre Toten prestegjeld ble i 1826 satt sammen av Hof og Balke sokn. Samtidig ble det bestemt at den del av Balke sokn som ble kalt Toten- eller Nordre Feiring skulle legges til Feiring sokn i Hurdal prestegjeld. Res.en ble meddelt Kristiania biskop 1.7.1826. Ved kgl. res. 26.7.1844 ble gnr. 33-35 i Feiring overført fra Balke sokn i Østre Toten prestegjeld til Feiring sokn i Hurdal prestegjeld. Ved kgl. res. 22.5.1931 med virkning fra 1.7. s.å. ble Balke sokn utskilt fra Østre Toten prestegjeld og opprettet som Balke prestegjeld.

Inndeling pr. 1.1.1992 er Østre Toten eller Hof, med Nordli og Kapp kapeller.

Kirkebøker før 1828; se 51 Toten.

Ministerialbøker

1 1828-1839 09 F/K/V/D. Avgang/Tilgang.

2 1840-1847 08 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks 1840-1848. Dr.

3 1848-1856 09 F/V/D til jan.1857. K. Df. Innf/Utf. Vaks til des.1855. Dr.

4 1857-1865 13 F/K/V/D. Df. Innf 1857-1864. Utf. Vaks. Dr.

5 1866-1877 15 F/K/V/D. F Hurdal 1866 og 1877. Df. Innf/Utf. Vaks 1866-1878. Dr.

6 1878-1896 14 Hof sokn 1878-1896, Balke sokn 1878-1880. F/K/V/D. Innf til 1897. Utf. Innm/Utm.

7 1881-1896 06 Balke sokn. F/K/V/D. Df. Innf til 1893. Utf. Utm.

8 1897-1909 13 Hof sokn. F/K/V/D. Df. D diss 1901. Innf/Utf. Innm 1900-1908. Utm. Dr.

9 1897-1913 10 Balke sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1901-1911. Utf. Innm 1907-1913. Utm.

Klokkerbøker

1 1827-1839 07 F/K/V/D. Avgang/Tilgang.

2 1840-1847 06 F/K/V/D. Df. Vaks til juli 1846. Lysn. Innf/Utf.

3 1848-1857 06 F/V/D. K til okt.1853. Df. Innf 1848-1851. Utf 1848-1853. Vaks 1848-1849. Lysn.

4 1858-1886 12 F/V/D. Lysn til nov.1863.

5 1884-1893 05 Balke sokn. F/V/D. Df til 1892.

6 1893-1901 05 Balke sokn. F/V/D. K til okt.1900. Df 1900.

7 1901-1912 06 Balke sokn. F/K/V/D.

8 1913-1929 08 Balke sokn. F/V/D. K til sept.1928.

10 1912-1933 12 Hof sokn. F/V/D. K til 1931.

Fødselsregister

15 1916-1928 08

53 Balke

Ved kgl. res. 26.7.1844 ble gnr. 33-35 i Feiring overført fra Balke sokn i Østre Toten prestegjeld til Feiring sokn i Hurdal prestegjeld. Ved kgl. res. 22.5.1931 med virkning fra 1.7.s.å. ble Balke sokn utskilt fra Østre Toten prestegjeld og opprettet som Balke prestegjeld. Embethandlinger i perioden 10.6.1826-1.7.1931 må søkes i Østre Toten Prestegjeld. Embetshandlinger før 10.6.1826 må søkes i Toten Prestegjeld.

Inndeling pr. 1.1.1992: Balke med Totenvik kapell.

Det er ikke mikrofilmet kirkebøker fra Balke prestegjeld.

Kirkebøker før 1828; se 51 Toten. Kirkebøker 1828-1929; se 52 Østre Toten.

54 Vestre Toten (Ås)

Ved kongelige res.er 5.3.1825 og 10.6.1826 ble Toten prestegjeld delt i Østre Toten prestegjeld og Vestre Toten prestegjeld. Vestre Toten prestegjeld skulle bestå av Ås og Kolbu sokn. Embetshandlinger etter 10.6.1826 må derfor søkes i de to prestegjeldene. Ved reskript 27.11.1851 ble gardsnummer 115, 116, 117 og 127 overført fra Gran prestegjeld til Vestre Toten prestegjeld. Ved kgl. res. 8.5.1869 med virkning fra 1.1.1870 ble grensen mellom Ås hovedsokn og Kolbu sokn i Vestre Toten prestegjeld fastsatt. Ved kgl. res. av 22.7.1907 ble g.nr. 71, b.nr. 15, g.nr. 78, b.nr. 1-3, g.nr. 131 br.nr. 1 og g.nr. 132 br.nr. 1 i Ås sokn samt g.nr. 182, b.nr. 9, g. nr. 203, b.nr. 3 og 8 i Kolbu sokn i Vestre Toten prestegjeld overført til Eina sokn i samme prestegjeld. Ved kgl. res. 16.7.1915 med virkning fra 1.10.1915 ble Kolbu og Eina sokn utskilt fra Vestre Toten prestegjeld og opprettet som Kolbu prestegjeld. Ved kgl. res. 29.5 1981, med virkning fra 1.8.1981 ble Raufoss kapelldistrikt utskilt fra Vestre Toten prestegjeld til eget prestegjeld. Med brev fra Kirke- og undervisningsdepartementet 20.4. 1982 skiftet prestegjeldet navn fra Vestre Toten prestegjeld til Ås prestegjeld.

Inndeling pr. 1.1.1992: Ås.

Kirkebøker før 1825; se 51 Toten.

Ministerialbøker

1 1825-1826 01 F/V/D. K 1825. Avgang/Tilgang 1825. Dr 1825.

2 1825-1837 06 F/V/D. K 1826-1836. Df. Vaks 1826-1836. Innf. Utf 1824-1837. Dr.

3 1836-1843 06 F/V/D. K fra okt.1837. Df. Innf 1837-1840. Utf 1837-1842. Vaks. Dr 1842-1843.

4 1844-1849 07 F/K/V. D til jan.1850. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

5 1850-1855 10 F/K/V. D til jan.1856. Df. Innf /Utf 1849-1855. Vaks. Dr.

6 1856-1861 12 F/K/V/D. Df. Innf. Utf 1852-1861. Vaks. Dr.

7 1862-1869 13 F/K/V. D til jan.1870. Df. Innf/Utf. Dr.

8 1870-1877 11 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Dr.

9 1878-1894 10 Ås sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1878-1891. Utf. Dr.

10 1878-1894 06 Kolbu sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1878-1893. Utf.

11 1895-1906 11 Ås sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Innm 1901. Utm. Dr.

12 1890-1906 05 Eina sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf.

13 1895-1911 10 Kolbu sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Utm.

14 1907-1920 14 Ås sokn. F (til aug.1920). Df. K (til okt.1919). V (til aug.1920). D (til aug. 1920). Innfl. (til 1914). Utfl. Innm. (1915-1917). Utm. Dr (til aug. 1920) .

Klokkerbøker

1 1830-1836 03 F/V/D. K fra okt.1831.

2 1836-1848 04 F nov.1836-juli 1848. K okt.1837-okt.1840. V des.1836-jan.1843. D des.1836-jan.1845. Df des.1836-jan.1845. Utf/Innf 1837-1841.

3 1846-1854 02 F nov.1846-des.1850. V nov.1848-jan.1854. D nov.1846-feb.1851.

4 1851-1853 01 F/D.

5 1854-1870 05 F/V/D. Utf 1867-1868.

6 1870-1887 07 Ås (Vestre Toten) sokn. F/V/D.

7 1872-1900 03 Kolbu sokn. F mars 1872-mai 1885. K 1872-1879. V mars 1872-mai 1900. D mars 1872-des.1887.

8 1885-1900 03 Kolbu sokn. F mai 1885-des.1900. K okt.1896-okt.1899. D jan.1888-des.1900.

9 1888-1900 06 Ås (Vestre Toten) sokn. F jan.1888-mai 1900. K okt.1897-okt.1899. V jan.1888-mai 1900. D jan.1888-apr.1900.

10 1900-1912 07 Ås (Vestre Toten) sokn. F/V/D. K til okt.1908.

11 1901-1911 04 Kolbu sokn. F/V/D. K fra sept.1900.

12 1909-1928 09 Ås (Vestre Toten) sokn. F nov.1912-jan.1928. K 1909-okt.1921. V jan.1913-des.1927. D jan.1913-jan.1928.

15 1890-1900 02 Eina sokn. F/V/D. K 1897 og 1899.

16 1901-1915 05 Eina sokn. F/K/V/D.

18 1928-1941 10 Ås sokn. F (til sept.1941). K (fra okt.1921 til okt. 1940). V (til febr.1941). D (til juli 1940).

55 Kolbu

Ved kgl. res. 8.5.1869 med virkning fra 1.1.1870 ble grensen mellom Ås hovedsokn og Kolbu sokn i Vestre Toten prestegjeld fastsatt. Ved kgl. res. av 22.7.1907 ble g.nr. 71, b.nr. 15, g.nr. 78, b.nr. 1-3, g.nr. 131 br.nr. 1 og g.nr. 132 br.nr. 1 i Ås sokn samt g.nr. 182, b.nr. 9, g. nr. 203, b.nr. 3 og 8 i Kolbu sokn i Vestre Toten prestegjeld overført til Eina sokn i samme prestegjeld. Ved kgl. res. 16.7.1915 med virkning fra 1.10.1915 ble Kolbu og Eina sokn utskilt fra Vestre Toten prestegjeld og opprettet til Kolbu prestegjeld. Embetshandlinger i perioden 10.6.1826-1.10.1915 må søkes i Vestre Toten prestegjeld. Embetshandlinger før 10.6.1826 må søkes i Toten prestegjeld.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Kolbu og Eina.

Kirkebøker før 1826; se 51 Toten. Kirkebøker 1826-1915; se <54 Vestre Toten.

Ministerialbøker

1 1907-1923 06 Eina sokn. F (til juni 1923). Df. K (til 1922). V (til juni 1923). D (til juli 1923). Innfl. (1908-1912). Utfl. (1907-1916). Utm. (1918).

2 1912-1926 10 Kolbu sokn. F/Df/K/V/D. Innfl. (1912-1915). Utfl. Utm. Dr (1915-1924).

Klokkerbøker

1 1912-1925 06 F/D. K til okt.1921. V til mai 1924.

2 1925-1942 05 Kolbu og Eina sokn 1925-1934. Kolbu sokn 1935-1942. F/D. V (1940) K (1940).

6 1916-1934 0 6 Eina sokn. F . Df (1916-1920). K/V/D.

56 Gran

Ved reskript 3.9.1777 ble området Skrukklia overført til Hurdal prestegjeld. Ved reskript 27.11.1851 ble gardsnummer 115, 116, 117 og 127 overført fra Gran prestegjeld til Vestre Toten prestegjeld. Ved kgl. res. 2.1.1897, med virkning fra 1.1.1897, ble Brandbu og Tingelstad sokn utskilt og opprettet som Brandbu prestegjeld. Ved kgl. res. 13.5. 1908 ble flg.garder overført fra Gran kommune til Brandbu kommune: gnr. 161 bnr. 2, gnr. 167 bnr. 15, 17 og 21, gnr. 287 bnr. 1-18, gnr. 288 bnr. 1-3, gnr. 289 bnr. 1-7. Samtidig ble gnr. 155 bnr. 2 og 3 i Brandbu overført til Gran kommune.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Gran med Grymyr og Ål kapeller.

Ministerialbøker

1 1707-1731 09 F/D. Forl/V. Introduksjon. OS. Lysn 1707-1727.

2 1732-1744 07 F/D. Forl/Vtil jan.1745. K 1736-1743. Introduksjon. OS.

3 1745-1758 07 F/K/D. Forl/V til jan.1759. Introduksjon. OS til feb.1755.

4 1759-1775 08 F/K/D. Forl/V til juli 1776. Introduksjon. OS 1764-1767. Uekte barns dåp 1869 og 1875.

5 1776-1788 08 F/D. K til mai 1787. Forl/V. Introduksjon.

6 1787-1815 12 F des.1787-nov.1804. K mai 1788-okt.1815. Forl/V okt.1787-jan.1798. D des.1787-des.1815. Introduksjon des.1787-feb.1803. OS 1788-1793. Vaks 1816-1824.

7 1804-1815 03 F.

8 1798-1811 05 F til juni 1812. K fra okt.1799. V/D. Journal/Kopibok 1818-1876.

9 1815-1824 10 F/V/D. K 1816-1823. Avgang/Tilgang 1816-1824.

10 1824-1842 15 F/V/D. K til okt.1841. Df. Innf/Utf 1825-1842. Vaks 1825-1841. Dr 1836-1842.

11 1842-1856 21 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

12 1856-1874 23 F/V. K fra mars 1857. D til mars 1875. Df. Innf/Utf. Vaks til aug.1867. Dr.

13 1875-1879 07 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Dr.

14 1880-1889 06 Gran sokn. F/D. K til sept.1888. V til des.1888. Df 1880-1888. Innf 1880-1888. Utf. Innm/Utm 1888. Dr til des.1888.

15 1880-1888 04 Brandbu sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1881-1888. Utf.

16 1880-1888 04 Tingelstad sokn. F/K/V/D. Df 1880-1887. Innf/Utf. Utm 1888.

17 1889-1897 09 Gran sokn. F/K/V/D. Df. Innf fra 1886. Utf fra 1872. Innm 1890-1894. Utm 1889-1898. Dr.

18 1889-1899 06 Tingelstad sokn. F/V/D. K til okt.1898. Df. Innf til 1897 (1908). Utf. Utm.

19 1898-1907 10 Gran sokn. F/K/V/D. Df. BV 1898. Innf 1898-1899. Utf 1898-1900. Utm 1898. Dr.

20 1889-1899 06 Brandbu sokn. F/V/D. K til 1898. Df. F diss 1899. BV 1897-1899. Innf/Utf. Innm 1898. Utm.

Klokkerbøker

1 1815-1824 09 F/V/D. K 1816-1823. Avgang/Tilgang 1816-1824.

2 1879-1892 07 Gran sokn. F. K 1880-1890. V/D fra jan.1882.

3 1882-1890 05 F/V. K til okt.1889. D til april 1887.

4 1890-1899 05 Brandbu sokn. F/K/V/D.

5 1892-1900 07 Gran sokn. F/V/D. K fra aug.1891. BV 1898.

6 1901-1911 06 Gran sokn. F/K/V/D.

7 1912-1917 03 Gran sokn. F/V/D. BV 1914.

8 1917-1935 07 Gran sokn. F. V (til jan. 1933). D (til mars 1936).

57 Brandbu

Ved en kgl. res. 2.1.1897 (med virkning fra 1.1.1897) ble Brandbu og Tingelstad sokn utskilt fra Gran prestegjeld og opprettet som Brandbu prestegjeld. Embetshandlinger før 1.1.1897 må derfor søkes i Gran prestegjeld. Ved kgl. res. 13.5. 1908 ble flg.garder overført fra Gran kommune til Brandbu kommune: gnr. 161 bnr. 2, gnr. 167 bnr. 15, 17 og 21, gnr. 287 bnr. 1-18, gnr. 288 bnr. 1-3, gnr. 289 bnr. 1-7. Samtidig ble gnr. 155 bnr. 2 og 3 i Brandbu overført til Gran kommune.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Brandbu med Sørum kapell, og Tingelstad med Moen kapell.

Kirkebøker før 1900; se 56 Gran.

Ministerialbøker

1 1900-1912 06 Brandbu sokn. F/V/D. K 1899-1908. Df. F diss. BV 1902-1903. Innf/Utf. Utm.

Klokkerbøker

1 1914-1937 08 Brandbu sokn. F. K (til okt. 1936). V/D.

5 1900-1913 06 Brandbu sokn. F/K/V/D.

6 1893-1902 05 Tingelstad sokn. F/K/V/D.

Lysningsbøker

1 1897-1914 02

58 Jevnaker

Prestegjeldet ble delt ved en kgl. res. 29.3.1906, med virkning fra 1.7. samme år. Lunner annekssokn ble da skilt fra og opprettet som Lunner prestegjeld.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Jevnaker med Randsfjord kapell.

Ministerialbøker

1 1718-1725 01 F/D. Forl/V. Introduksjon.

2 1725-1751 05 F/D. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter 1725-1730. OS.

3 1752-1799 07 F/D. K fra apr.1771. Forl/V. Introduksjon. OS til juli 1772.

4 1800-1815 08 F/K/V/D. Forl til feb.1861. Introduksjon. Vaks 1818-1835.

5 1815-1837 10 F/V/D. K juli 1816-okt.1836. Avgang 1816-1836. Tilgang 1815-1836.

6 1837-1857 11 F/K/V/D. Df. Innf 1839-1857. Utf. Vaks. Dr fra jan.1839.

7 1858-1876 11 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks til sept.1867. Opplysninger om dissentere 1861-1876. Dr.

8 1877-1890 07 F/K/V/D. Df. Innf 1877-1888. Utf. Dr. Utm. Innm 1878-1886. Opplysninger om metodister 1881-1890.

9 1891-1901 08 Jevnaker sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Innm/Utm. Dr.

10 1891-1906 09 Lunner sokn. F/K/V/D. Innf/Utf. Innm/Utm. Dr.

11 1902-1913 09 F/Df/K/V/D. Innfl. (1901-1911). Utfl. Innm. Utm. Dr (1902-1908).

12 1914-1924 0 8 F / Df/K/V/D. Innfl. (1922). Utfl. (1914-1921). Innm. Utm.

Klokkerbøker

1 1815-1837 08 F/V/D. K 1816-1836. Avgang 1816-1818. Tilgang 1816-1817 og 1836.

2 1896-1906 05 Jevnaker sokn. F/K/V/D. Df. Innf. Utf til 1905. Innm 1898-1906. Utm.

3 1896-1909 05 Lunner sokn. F/V/D. K til okt.1905. Df 1896-1908. Innf 1896-1906. Utf 1896-1907. Innm 1900. Utm 1898-1908.

4 1907-1918 08 F fra juli 1906. K/V/D. Df. Innf 1907-1911. Utf 1906-1913. Innm 1907-1911. Utm 1907-1912.

5 1919-1934 08 F (jan 1919-des.1934). Df (1919-1920). K (mai 1919-juni 1931). V (jan.1919-des. 1931). D (jan.1919-jan. 1931) .

Lysningsbøker

1 1861-1867 01

2 1867-1897 03

59 Lunner

Ved en kgl. res. av 29.3.1906 med virkning fra 1.7. s.å. ble Lunner annekssokn utskilt fra Jevnaker prestegjeld og opprettet som Lunner prestegjeld. Embetshandlinger før 1.7.1906 må derfor søkes i Jevnaker prestegjeld.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Lunner med Grua og Opdalen kapeller.

Kirkebøker før 1909; se 58 Jevnaker.

Klokkerbøker

1 1909-1922 09 F/K/V/D. Df.

2 1923-1933 07 F/K/V/D. Df til 1928.

Fødselregister

1 1916-1932 08

60 Land

Fram til 1866 var Land ett prestegjeld. Ved kgl. res. 25.1.1866 med virkning fra 1.5.1866 ble prestegjeldet delt i Nordre og Søndre Land prestegjeld. Embetshandlinger etter 1.5.1866 må derfor søkes i de to nye prestegjeldene. Ved kgl. res. 30.12.1857 med virkning fra 1.7.1858 ble gardsnummer 143 og 144 overført til Bruflat sokn i Sør-Aurdal prestegjeld.

Kirkebøker etter 1859; se 61 Søndre Land og 62 Nordre Land.

Ministerialbøker

1 1708-1732 04 F/D. Forl/V. Introduksjon til mai 1710. OS. Kommunikanter 1725. Tavlepenger 1718-1724.

2 1733-1764 04 F. K april 1736-okt.1763. Introduksjon.

3 1733-1764 03 F sept.-des.1764. Forl/V. OS til juni 1762.

4 1733-1764 01 D.

5 1765-1784 05 F/D. K til okt.1783. Forl/V. Introduksjon. OS til juni 1778.

6 1784-1813 06 F/K/D. Forl/V. Lysn 1818-1819.

7 1814-1830 09 F/K/V/D. Avgang 1815-1830. Tilgang.

8 1830-1846 12 F/V/D. K sept.1831-okt.1847. Df. Innf/Utf 1831-1846. Vaks. Dr.

9 1847-1859 08 Fluberg og Hov sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

10 1847-1859 07 Torpa, Nordsinni og Østsinni sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr.

Klokkerbøker

1 1814-1833 11 F/K/V/D. Avgang/Tilgang.

2 1833-1849 09 F/V/D. K fra juli 1834. Df. Innf/Utf.

61 Søndre Land

Fram til 1866 var Land ett prestegjeld. Ved kgl. res. 25.1.1866 med virkning fra 1.5.1866 ble prestegjeldet delt i Nordre og Søndre Land prestegjeld. Embetshandlinger for Landsbygdene før 1.5.1866 er i katalogen oppført under Land sokneprestembete. Ved delinga i 1866 ble det bestemt at Søndre Land sokneprestembete skulle bestå av Fluberg sokn og Hov annekssokn. Ved kgl. res. 7.10.1874 ble gardsnummer 2,1 i Søndre Land overført til Nordre Land kommune, mens gardsnummer 2,2 i Søndre Land skal henhøre under Søndre Land. Ved kgl. res. 10.7.1879 med virkning fra 1.1.1880 ble gardsnummer 1, 1-2 i Søndre Land overført fra Nordre Land kommune til Søndre Land kommune. Ved kgl. res. av 1.7.1899 ble gardsnummer 34,3 i Søndre Land overført til Vardal kommune. Ved kgl. res. 30.10.1909 med virkning fra 1.1.1910, ble gardsnummer 135,2 overført fra Nordre Land kommune til Søndre Land kommune.

Inndeling pr. 1.1.1992: Søndre Land med Enger kapell, Fluberg med Landåsbygda kapell, og Skute.

Kirkebøker før 1860; se 60 Land.

Ministerialbøker

1 1860-1877 10 F/K/V/D. Df. Innf 1860-1874. Utf 1860-1878. Vaks 1861-1867. Dr.

2 1878-1894 07 Fluberg sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1881-1886. Utf. Innm/Utm 1893. Dr til 1.5.1895.

3 1878-1894 08 Hov sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1880-1889. Utf. Utm 1893-1895.

4 1895-1904 07 Fluberg sokn. F/K/V/D. Df. BV 1897. Innf/Utf. Innm 1904. Utm. Dr.

Klokkerbøker

1 1849-1883 07 Land prestegjeld 1849-1865, Søndre Land prestegjeld 1866-1883. F/V jan.1850-des.1883. K sept.1849-sept.1869. D. Df. Innf 1850-1865. Utf 1850-1860.

2 1884-1900 06 Hov sokn. F/K/V/D. Df 1893-1898. BV 1898 og 1900. Innf 1894 og 1897. Utf 1896-1899. Utm 1898.

3 1884-1902 05 Fluberg sokn. F/D. K til okt.1901. V til nov.1901. Df 1885-1901. Innf 1894 og 1902. Utf 1898-1902.

4 1901-1915 07 Hov sokn. F/K/V/D.

5 1902-1911 04 Fluberg sokn. F/K/V/D.

6 1912-1925 06 Fluberg sokn. F/K/V/D.

7 1915-1932 07 Hov sokn. F. K fra okt.1916. V/D fra jan.1916.

62 Nordre Land

Fram til 1866 var Land ett prestegjeld. Ved kgl. res. 25.1.1866 med virkning fra 1.5.1866 ble prestegjeldet delt i Nordre og Søndre Land prestegjeld. Embetshandlinger for Landsbygdene før 1.5.1866 er i katalogen oppført under Land sokneprestembete. Ved delinga i 1866 ble det bestemt at Nordre Land sokneprestembete skulle bestå av Østsinni, Nordsinni og Torpa annekssokn. Ved kgl. res. 7.10.1874 ble gardsnummer 2,1 i Søndre Land overført til Nordre Land kommune, mens gardsnummer 2,2 i Søndre Land skal henhøre under Søndre Land. Ved kgl. res. 10.7.1879 med virkning fra 1.1.1880 ble gardsnummer 1, 1-2 i Søndre Land overført fra Nordre Land kommune til Søndre Land kommune. Ved kgl. res. 30.10.1909 med virkning fra 1.1.1910, ble gardsnummer 135,2 overført fra Nordre Land kommune til Søndre Land kommune. Ved kgl. res. 29.1.1932 ble grensa mellom Nordre Land og Etnedal fastsatt. Ved kgl. res. 13.3.1936 ble gardsnummer 39,2, 40.4 og 41.2 overført fra Nordre Land kommune til Etnedal kommune. Samtidig ble en del av gardsnummer 26,2 i Etnedal overført til Nordre Land kommune.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Nordre Land eller Østsinni med Vølstad kapell, Nordsinni med Haugner kapell, og Torpa (Åmot) med Kinn og Lunde kapeller.

Kirkebøker før 1860; se 60 Land.

Ministerialbøker

1 1860-1871 09 F/K/V/D. Df. Innf 1860-1870. Utf. Vaks 1860-1864. Dr.

2 1872-1881 06 F/K/V/D. Df. Innf 1872. Utf. Dr.

3 1882-1896 05 Østsinni sokn. F/K/V/D. Df. Innf1894. Utf. Utm 1888. Dr.

4 1882-1896 07 Torpa sokn. F/K/V/D. Df fra 1883. Innf 1889-1894. Utf.

5 1882-1903 06 Nordsinni sokn. F/V/D. K til 1904. Df. Innf 1876-1895. Utf til 1912. Utm 1893.

6 1897-1914 06 Østsinni sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Utm. Dr.

Klokkerbøker

1 1908-1931 05 Østsinni sokn. F/K/V/D.

2 1909-1934 07 Torpa sokn. F/K/V/D.

6 1905-1929 06 Nordsinni sokn. F/K/V/D.

12 1891-1909 06 Torpa sokn. F/K/V/D.

13 1891-1904 05 Nordsinni sokn. F. K (fra 1892). V/D.

14 1891-1907 0 4 Østsinni sokn. F / K/V/D.

Lysningsbøker

1916 01

Fødselsregister

1915 01

63 Aurdal

Aurdal var ett prestegjeld fram til 1805. Ved reskript 29.11.1805 og virkning fra samme dag, ble prestegjeldet delt i Nord-Aurdal prestegjeld og Sør-Aurdal prestegjeld. Embetshandlinger etter 29.11.1805 må derfor søkes i de to prestegjeldene.

Kirkebøker etter 1805; Se 66 Nord-Aurdal og 64 Sør-Aurdal.

Ministerialbøker

1-3 1692-1730 23 F/D. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter. OS. Alfabetisk register over begravelser, ordnet på fornavn og gardsnavn.

4 1730-1763 13 F/D. K 1736-1762. Forl/V. Introduksjon. OS til nov.1762.

5 1763-1781 07 F/K. Forl/V. D til nov.1778. Introduksjon. OS til juni 1777. Alfabetisk register.

6 1781-1800 06 F/D. K 1782-1804. Forl/V. Introduksjon. OS 1782-1794.

7 1800-1808 04 Aurdal prestegjeld 1800-1806, Nord-Aurdal prestegjeld 1807-1808. F/D. K fra juli 1805. Forl/V. Introduksjon.

64 Sør-Aurdal

Aurdal var ett prestegjeld fram til 1805. Ved reskript 29.11.1805 og virkning fra samme dag, ble prestegjeldet delt i Nord-Aurdal prestegjeld og Sør-Aurdal prestegjeld. Sør-Aurdal prestegjeld skulle da bestå av Bagn sokn, Reinli, Bruflat og Hedalen annekssokn. Embetshandlinger før 29.11.1805 må derfor søkes i Aurdal sokneprestembete. Ved kgl. res. 30.12.1857 med virkning fra 1.7.1858 ble gardsnummer 143 og 144 overført fra Land til Bruflat sokn i Sør-Aurdal prestegjeld. Ved kgl. res. 21.12.1893 med virkning fra 1.1. 1894 ble Bruflat sokn i Sør-Aurdal prestegjeld og Nord-Etnedal sokn i Nord-Aurdal prestegjeld slått sammen til det nyopprettede Etnedal prestegjeld.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Sør-Aurdal eller Bagn med Leirskogen kapell, Reinli med Reinli kapell, Begnadalen og Hedalen.

Kirkeboka for Bruflat sokn 1849-1876 gikk tapt våren 1945. Kirkebøker før 1807; se 63 Aurdal.

Ministerialbøker

0 1866-1872 04 F/V/D/Df. Utdrag av kirkeboka for Sør-Aurdal (rekonstruert).

1 1807-1815 02 F/K/V/D. Introduksjon. Kopibok 1859-1861.

2 1815-1825 08 F/V/D. K fra 1816. Avgang/Tilgang 1816-1825. Vaks 1818-1840.

3 1825-1840 08 F/V/D. K fra 1826. Avgang 1826-1840. Tilgang 1826-1839.

4 1841-1849 11 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks til sept.1848. Dr.

5 1849-1876 09 Bagn sokn. F/V. K fra 1850. D til jan.1878. Df. Innf 1850-1871. Utf 1850-1876. Vaks 1849-1858. Dr til okt.1862.

6 1849-1876 05 Reinli sokn. F/D. K/V fra 1850. Df. Innf 1851-1869. Utf. Vaks 1849-1864. Dr til des.1865.

7 1849-1876 08 Hedal sokn. F/V/D. K fra 1850. Df. Innf 1849-1874. Utf 1850-1876. Vaks 1849-1861. Dr 1849-1858 og 1870-1876.

8 1877-1885 10 F/K/V/D. Df. Innf 1881-1883. Utf. Dr.

9 1886-1906 08 Bagn sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1886-1887. Utf 1886-1888. Dr.

10 1886-1906 04 Reinli sokn. F/K/V/D. Df. Utf 1886. Dr 1886-1892.

Klokkerbøker

1 1815-1826 07 F/V/D. K fra 1816. Avgang/Tilgang 1816-1826.

2 1826-1840 07 F/V/D. K 1827-1838. Avgang 1827-1843. Tilgang 1827-1839.

3 1862-1893 03 Begnadalen sokn. F/D. Df.

4 1865-1893 03 Hedal sokn. F/D. Df.

5 1866-1893 04 Bagn sokn. F/D. Df.

6 1866-1893 02 Reinli sokn. F/D. Df.

7 1866-1893 04 Bruflat sokn. F/D. Df.

8 1894-1921 04 Begnadalen sokn. F/K/V/D. Df 1897-1918.

9 1894-1924 07 Bagn sokn. F/V/D. K til mai 1921. Df 1894-1918. BV 1912.

10 1894-1929 04 Reinli sokn. F/K/V/D. Df 1896-1918.

17 1894-1923 04 Hedal sokn. F/V. K til mai 1924. D til juni 1924. Df 1895-1920.

65 Etnedal

Aurdal var ett prestegjeld fram til 1805. Ved reskript 29.11.1805 og virkning fra samme dag, ble prestegjeldet delt i Nord-Aurdal prestegjeld og Sør-Aurdal prestegjeld. Sør-Aurdal prestegjeld skulle da bestå av Bagn sokn, Reinli, Bruflat og Hedalen annekssokn. Embetshandlinger før 29.11.1805 må derfor søkes i Aurdal sokneprestembede. Ved kgl. res. 30.12.1857 med virkning fra 1.7.1858 ble gardsnummer 143 og 144 overført fra Land prestegjeld til Bruflat sokn i Sør-Aurdal prestegjeld. Ved kgl. res. 21.12.1893 med virkning fra 1.1. 1894 ble Bruflat sokn i Sør-Aurdal prestegjeld og Nord-Etnedal sokn i Nord-Aurdal prestegjeld slått sammen til det nyopprettede Etnedal prestegjeld. Embetshandlinger mellom 29.11.1805 og 1.1.1894 må derfor søkes i Nord- og Sør-Aurdal sokneprestembeter. Ved kgl. res. 29.1.1932 ble grensa mellom Nordre Land og Etnedal fastsatt. Ved kgl. res. 13.3.1936 ble gardsnummer 39.2, 40.4 og 41.2 overført fra Nordre Land kommune til Etnedal kommune. Samtidig ble en del av gardsnummer 26.2 i Etnedal overført til Nordre Land kommune. Inndeling pr. 1.1.1992: Etnedal eller Bruflat og Nord-Etnedal.

Kirkebøker før 1894; se 64 Sør-Aurdal og 66 Nord-Aurdal.

Klokkerbøker

II 1 1894-1911 03 Nord-Etnedal (Thon) sokn. F/V/D. K fra april 1895. Df.

II 2 1912-1934 03 Nord-Etnedal (Thon) sokn. F. Dødf. (1916 og 1927). K/V/D.

66 Nord-Aurdal

Aurdal var ett prestegjeld fram til 1805. Ved reskript 29.11.1805 og virkning fra samme dag, ble prestegjeldet delt i Nord-Aurdal prestegjeld og Sør-Aurdal prestegjeld. Nord-Aurdal prestegjeld skulle da bestå av Aurdal hovedsokn, samt Ulnes, Svenes og Skrautvål annekssokn. Embetshandlinger før 29.11.1805 må derfor søkes i Aurdal sokneprestembete. Ved kgl. res. 21.12.1893 med virkning fra 1.1. 1894 ble Bruflat sokn i Sør-Aurdal prestegjeld og Nord-Etnedal sokn i Nord-Aurdal prestegjeld slått sammen til det nyopprettede Etnedal prestegjeld.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Nord-Aurdal eller Aurdal, med Tisleidalen kapell. Svenes, Ulnes, og Skrautvål, med Tingnes kapell.

Kirkebøker før 1808; se 63 Aurdal.

Ministerialbøker

1 1808-1815 03 F/V. K fra juli 1809. D fra jan.1809. Introduksjon.

2 1816-1828 08 F/V/D. K til sept.1827. Avgang. Tilgang 1816-1823.

3 1828-1841 09 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Vaks. Dr 1828-1839.

4 1842-1863 06 Aurdal sokn. F/K/V/D. Innf 1842-1861. Utf 1843-1863. Vaks 1843-1853. Dr 1842-1852.

5 1842-1863 04 Svennes sokn. F/K/V/D. Innf 1843-1859. Utf 1842-1862. Vaks 1845-1849. Dr 1845-1852.

6 1842-1863 04 Ulnes sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1844-1859. Utf 1842-1862. Vaks 1846 og 1849.

7 1842-1863 06 Skrautvål sokn. F/K/V/D. Innf 1843-1861. Utf 1843-1862. Vaks 1842-1855. Dr 1842-1855.

8 1863-1875 15 F/V. K fra juni 1864. D til jan.1876. Df. Innf 1863-1874. Utf 1862-1875. Vaks 1863-1865. Dr.

9 1876-1882 06 F/K/V/D. Df. Utf/Innf. Dr.

10 1883-1896 02 Strand sokn. F/K/V/D. Df. Utf.

11 1883-1896 02 Ulnes sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1884. Utf.

12 1883-1895 03 Skrautvål sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1887. Utf.

13 1883-1895 04 Aurdal sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1885-1886. Utf. Dr t.o.m. mars 1887.

14 1896-1912 05 Aurdal sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Innm/Utm.

Klokkerbøker

1 1834-1887 13 Nord-Aurdal prestegjeld 1834-1841, Skrautvål sokn 1842-1887. F. K til juni 1886. V til des.1885. D des.1833-des.1886. Df. Vaks 1842-1843. Dr 1842-1855. Innf 1843-1858. Utf 1842-1854.

2 1842-1877 08 Aurdal sokn. F/K/V. D fra des.1841. Df. Innf 1842-1859. Utf 1843-1861. Vaks 1843-1853. Dr 1842-1852.

3 1842-1882 06 Svennes sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1843-1857. Utf 1842-1852. Kommunikanter 1842-1883. Dr 1842-18...

4 1842-1882 06 Ulnes sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1844-1851. Utf 1842-1853. Vaks 1846 og 1849. Dr 1842-1852.

5 1876-1895 03 Nord-Etnedal sokn. F/D. K 1877-1890. V 1877-1894.

6 1878-1892 05 Aurdal sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1875 og 1880. Utf 1878-1880.

7 1883-1910 04 Svennes sokn. F/K/D. V fra mars 1884. Df fra 1886.

8 1883-1916 05 Ulnes sokn. F fra des.1882. K/V. D fra des.1881. Df 1887-1915.

9 1887-1896 02 Skrautvål sokn. F til mai 1897. K/V. D til feb.1897. Df.

10 1892-1907 03 Aurdal sokn. F/V/D. K fra april 1893. Df 1895-1906.

11 1897-1918 04 Skrautvål sokn. F/D. K til mai 1916. V fra okt.1898. Df til 1916.

12 1907-1920 05 Aurdal sokn. F/V/D. K fra april 1908. Df.

15 1918-1935 04 Skrautvål sokn. F. Df (1919-1925). K (fra april 1917). V/D

16 1920-1932 05 Aurdal sokn. F/V/D. K fra april 1921. Df 1921-1926.

67 Slidre

Slidre var ett prestegjeld fram til 1848. Ved kgl. res. av 16.10.1848 med virkning fra samme dato, ble prestegjeldet delt i Øystre og Vestre Slidre. Embetshandlinger etter 16.10.1848 må derfor søkes i de to nye prestegjeldene.

Kirkebøker etter 1848; se 69 Øystre Slidre og 68 Vestre Slidre.

Ministerialbøker

1 1724-1814 17 F. K fra okt.1736. Forl til 1799. V. D fra april 1725. OS april 1725-mai 1768.

2 1814-1830 13 F/D. K fra juli 1815. V fra jan.1815. Avgang 1815-1826. Tilgang 1815-1827.

3 1831-1843 06 Slidre, Lomen og Røn sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1838-1842. Utf 1835-1847. Vaks 1841-1843. Dr.

4 1831-1848 06 Hegge, Rogne og Volbu sokn. F/K/V/D. Df. Innf 1848. Utf 1835-1848. Vaks 1843-1848. Dr.

Klokkerbøker

1 1814-1838 10 Slidre, Lomen og Røn sokn. F/K/V/D. Avgang 1816-1822. Tilgang 1815-1822.

2 1814-1839 08 Hegge, Rogne og Volbu sokn. F/V/D. K til juli 1838.

68 Vestre Slidre

Slidre var ett prestegjeld fram til 1848. Ved kgl. res. av 16.10.1848 med virkning fra samme dato, ble prestegjeldet delt i Øystre og Vestre Slidre. Vestre Slidre prestegjeld ble satt sammen av Slidre, Lomen, og Røn sokn. Embetshandlinger før 16.10.1848 må derfor søkes i Slidre sokneprestembete. Ved kgl. res. 8.1.1898 ble gardsnummer 19, bruksnummer 1 i Øystre Slidre, overført fra Øystre Slidre kommune til Vestre Slidre kommune. Ved forordning 5.11.1940 ble grensen mellom Øystre og Vestre Slidre kommuner fastsatt.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Vestre Slidre eller Slidre, Lomen og Røn med Øyjar kapell.

Kirkebøker før 1844; se 67 Slidre.

Ministerialbøker

1 1844-1855 09 F/K. V til jan.1856. D fra des.1843. Df. Innf 1845-1852. Utf 1845-1855. Vaks. Dr til feb.1856.

2 1856-1864 10 F/V/D. K til okt.1863. Df. Innf/Utf. Vaks til des.1863.

3 1865-1880 09 F/V. K fra mai 1864. D fra des.1864. Df. Innf 1866-1873. Utf. Vaks 1864-1865. Dr.

4 1881-1911 05 Slidre sokn. F. K/D t.o.m. 1907. V t.o.m. 1910. Df. Innf. Utf til 1912. Innm 1892 og 1894. Utm 1889 og 1894. Oversikt over kommunikanter 1881-1883.

5 1881-1912 05 Lomen sokn. F/V. K/D t.o.m. 1908. Df. Innf 1881-1895. Utf. Oversikt over kommunikanter 1881-1883.

6 1881-1912 05 Røn sokn. F. K/D t.o.m. 1907. V til 1911. Df. Innf 1889-1904. Utf. Utm 1894. Oversikt over kommunikanter 1881-1883.

Klokkerbøker

1 1869-1882 01 Slidre sokn. F. D til des.1880.

2 1869-1882 01 Lomen sokn. F. D til des.1880.

3 1869-1882 02 Røn sokn. F. D til juni 1881.

4 1881-1912 04 Slidre sokn. F til feb.1910. K til mai 1911. V. D til des.1908. Df 1881-1911. Innf 1869-1906. Utf 1880-1912. Innm 1892 og 1894. Utm 1889 og 1894.

5 1881-1913 04 Røn sokn. F til okt.1909. K til mai 1908. V. D til des.1908. Df 1881-1906. Innf 1889-1904. Utf. Utm 1894.

6 1881-1915 04 Lomen sokn. F til nov.1913. K til juni 1913. V til mai 1912. D. Df 1882-1911. Innf 1881-1895. Utf 1881-1913.

7 1909-1930 04 Slidre sokn. F. K fra juni 1912. V fra feb.1913. D fra juni 1908. Df 1912. Innf 1908. Utf 1913-1915.

Lysningsbøker

1 1881-1919 02

69 Øystre Slidre

Slidre var ett prestegjeld fram til 1848. Ved kgl. res. av 16.10.1848 med virkning fra samme dato, ble prestegjeldet delt i Øystre og Vestre Slidre. Øystre Slidre prestegjeld ble satt sammen av Hegge, Volbu og Rogne sokn. Embetshandlinger før 16.10.1848 må derfor søkes i Slidre sokneprestembete. Ved kgl. res. 19.12.1881 med virkning fra 1.1.1882 ble gardsnummer 1, bruksnummer 1-4 i Øystre Slidre overført fra Vang kommune til Øystre Slidre kommune. Ved kgl. res. 8.1.1898 ble gardsnummer 19, bruksnummer 1 i Øystre Slidre, overført fra Øystre Slidre kommune til Vestre Slidre kommune. Ved forordning 5.11.1940 ble grensen mellom Øystre og Vestre Slidre kommuner fastsatt.

Inndeling pr. 1.1. 1992: Øystre Slidre eller Hegge med Lidar kapell, Volbu og Rogne.

Kirkebøker før 1849; se 67 Slidre.

Ministerialbøker

1 1849-1874 09 F til des.1873. K til juni 1873. V. D til sept.1873. Df. Innf 1852-1874. Utf. Vaks 1850-1868. Dr til des.1873.

2 1874-1886 05 F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Dr.

3 1887-1910 04 Rogne sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Innm/Utm.

4 1887-1910 05 Hegge sokn. F/K/V/D. Df. Innf/Utf. Innm/Utm.

5 1887-1916 03 Volbu sokn. F/Df/K/V/D. Innfl. Utfl. Innm. Utm.

Klokkerbøker

1 1866-1886 03 Hegge sokn. F/D. K/V 1866. Df. Utf 1866. "Inngangskoner" 1866-1870.

2 1866-1886 02 Volbu sokn. F/D. K til juni 1870. V til juli 1870. Df. Utf 1866-1870. Dr fra jan.1874. "Inngangskoner" 1866-1870.

3 1866-1886 02 Rogne sokn. F til des.1885. K/V 1866. D. Df. Utf 1866. "Inngangskoner "1866-1868.

4 1887-1907 04 Hegge sokn. F til april 1908. K/v/D. Df 1887-1905. Innf 1888-1896. Utf. Utm/Innm 1893-1900.

5 1887-1910 05 Rogne sokn. F/K/V/D. Df 1892-1911. Innf til 1907. Utf fra 1888. Innm/Utm 1893-1904. Dr.

6 1887-1916 03 Volbu sokn. F/K/V/D. Df 1889-1915. Innf 1890-1913. Utf 1881-1914. Innm 1896-1900. Utm 1896-1908. Dr 1887-1912.

7 1908-1927 04 Hegge sokn. F fra des.1907. K/V/D. Df 1908-1917. Innf 1917. Utf 1909-1918. Utm 1924. Dr 1908-1912.

8 1911-1938 05 Rogne sokn. F. Df (1911-1917). K (til juni 1936). V (til des.1936). D (til okt.1936). Utfl. (1911-1918). Dr (1911-1913).

70 Vang

Ved kgl. res. 19.12.1881 med virkning fra 1.1.1882 ble gardsnummer 1, bruksnummer 1-4 i Øystre Slidre overført fra Vang kommune til Øystre Slidre kommune.

Inndeling pr. 1.1.1992: Vang med Hensåsen kapell, Øye og Høre.

Ministerialbøker

1 1730-1796 08 F fra juni 1737. K 1743-1793. Forl/V til mai 1792. D. Introduksjon fra juni 1737. OS til okt.1756. Store lakuner 1730-1746.

2 1796-1808 03 F/K/D. Forl/V. Introduksjon. Kommunikanter 1814-1821.

3 1809-1816 04 F jan.1809-mai 1814 og juni 1821-nov.1831. K. V til april 1814. D til jan.1815. Introduksjon jan.1809-mai 1814.

4 1814-1831 08 F til sept.1821. K 1817-1824. V/D. Avgang 1819-1831. Tilgang 1819-1829.

5 1831-1845 08 F/V/D. K fra nov.1832. Df. Innf /Utf 1833-1845. Vaks fra april 1832. Dr.

6 1846-1864 08 F/K. V/D til juli 1865. Df. Innf 1848-1861. Utf. Vaks til nov.1863. Dr. Utm 1846-1859.

7 1865-1881 08 F/K/V. D fra des.1864. Df. Innf 1867-1881. Utf. Vaks sept.1864-des.1867. Dr.

8 1882-1910 09 Vang sokn. F/K/V/D. Df. Innf til 1890. Utf til 1911. Dr til 1893.

9 1882-1914 05 Hurum sokn. F/K/V/D. Df 1885-1911. Innf 1882-1912. Utf. Dr til 1890.

Klokkerbøker

1 1814-1820 03 Øye sokn. F/V/D. K hele prestegjeldet 1824-1831.

2 1814-1834 08 F Vang sokn juni 1814-april 1827. F Øye sokn. jan.1866-sept.1888. 1865-1889 K Vang sokn 1817-1834. V Vang sokn okt.1814-nov.1834. D Vang sokn juli 1814-okt.1834. D Øye sokn des.1865-okt.1889. Avgang Vang sokn 1822-1831. Tilgang Vang sokn 1822-1829.

3 1814-1820 06 F Hurum sokn juni 1814-nov.1820 og mars 1865-des.1892. F hele prestegjeldet 1827-1834 jan.1827-nov.1834. K Hurum sokn 1817. V Hurum sokn juni 1814-okt.1820 og 1865-1892 april 1890-juni 1892. D Hurum sokn jan.1815-des.1820 og feb.1865-nov.1892.

4 1835-1845 06 F hele prestegjeldet nov.1835-okt.1845. F Vang sokn jan.1866-juni 1892. 1866-1892 K hele prestegjeldet 1835-1845. V hele prestegjeldet des.1834-juli 1845. D hele prestegjeldet des.1834-okt.1845. D Vang sokn juli 1866-april 1892. Df hele prestegjeldet 1835-1845. Df Vang sokn 1866-1892.

6 1893-1918 06 Vang sokn. F/K/V/D. Df til 1915.

7 1893-1924 03 Hurum sokn F/K/D. V til feb.1925. Df til 1916.

12 1919-1937 05 Vang sokn. F. Df (1920-1924). K (til juni 1936). V/D.