Bragernes

Bragernes og Strømsø ble skilt ut fra Lier prestegjeld ved kgl. åpent brev 1723. Fem gårder under Jarlsberg Verk, Bragernes, ble overført til Sande ved reskr. 26.04.1754, jfr. kontrakt 1737. Åssida i Lier ble i 1774 lagt til Bragernes i geistlig henseende. I 1843 ble Strømsø skilt ut og slått sammen med Tangen til eget sokneprestembete.

Ministerialbøker

I 1 1634-1662 04

I 2 1680-1705 10

I 3 1706-1734 11

I 4 1734-1759 06 Åpenbare skriftemål fra 1735. Konf. 1736-51. Gaver til kirken 1662-1760.

I 5 1759-1781 07 Vigde til 1782. Åpenbare skriftemål til 1775.

I 6 1782-1814 12

I 7 1815-1829 13

II 1 1830-1847 15 Fødte. Døde. Flyttede.

II 2 1848-1859 15 Fødte. Døde. Flyttede. Folketallet 31.12.1855.

II 3 1860-1868 17 Fødte. Døde. Flyttede.

II 4 1869-1875 14 Fødte. Døde. Flyttede. .

II 5 1875-1877 07 Fødte. Døde. Flyttede.

II 6A 1878-1885 09 Fødte.

II 6B 1878-1885 05 Dødfødte. Døde. Flyttede.

II 7 1885-1893 14 Fødte. Døde. Flyttede.

II 8 1894-1902 14 Fødte. Døde. Flyttede.

III 1 1830-1853 08 Konf. Vigde. Også vaksinerte.

III 2 1854-1865 09 Konf. Vigde. Utmeldte 1857-60.

III 3 1865-1874 07 Konf. Vigde. Også vaksinerte 1865-69. Utmeldte 1873-74.

III 4 1875-1877 03 Konf. Vigde. Borgerlig vigde 1877. Inn- og utmeldte 1876-77.

III 5 1878-1890 10 Konf. til 1888. Vigde.

III 6 1888-1899 09 Konf. til 1898. Vigde fra 1891.

III 7 1898-1909 06 Konf. Vigde fra 1899.

Klokkerbøker 

1 1815-1829 10 Også flyttede. Alf. jevnførelses- skjema.

2 1852-1863 02 Konf.

3 1864-1878 04 Konf.

4 1880-1911 15 Fødte fra 1902. Dødfødte fra 1903. Døde fra 1902. Innflyttede. Utfl. 1903-07.

Lysningsbøker

1 1817-1831 03 Kladdebok. Notater: forbønn etc.

2 1832-1846 03 Kladdebok. En lysning 1831.

3 1854-1859 02 Kladdebok.

4 1860-1866 03 Kladdebok.

5 1866-1872 03 Kladdebok. To vigsler 1873 uten lysning.

6 1873-1896 11 Kladdebok.

7 1873-1886 02

8 1902-1907 04 Kladdebok.

9 1907-1913 04 Kladdebok.

10 1913-1920 04 Kladdebok.

11 1920-1936 08 Kladdebok

12 1920-1928 04

13 1929-193704

Forlovererklæringer

1 1819-1865 04

2 1865-1887 03

3 1887-1902 05

Fødselsregistre

1 1916-1922 08

2 1922-1930 08

Eiker

Eiker eller Haug med Bakke. Omfattet også Nedre Eiker til 1879 og Fiskum til 1882. (Fiskum: se nedenfor MINI 1, 5 ,6 og 7.)

Ministerialbøker

1 1683-1704 06 Fødte. Trolovede og døde fra 1689. Introduserte 1689-97. Fødte Fiskum fra 1689. Fødte uekte barn fra 1694. Døde Fiskum 1698-1701.

2 1705-1724 06 Fødte.

3 1724-1753 05 Fødte.

4 1705-1763 03 Fødte uekte barn. Åpenbare skrifte- mål. Fødte ekte barn mgl. 1753-64.

5 1705-1759 05 Trolovede og vigde, også for Fiskum 1721-45. Mangler vigde 1759-64.

6 1705-1733 03 Døde, også fra Fiskum 1721-32.

7 1733-1764 06 Døde, også fra Fiskum til 1747. 1789-1808. Vigde og trolovede.

8 1764-1788 12 Bibelutdeling til skolene.

9 1789-1806 09

10 1806-1815 10 Konf. 1807-14. Også vaksinerte.

11 1814-1827 13 Konf. fra 1815. Flyttede fra 1815. Alf. jevnførelsesskjema.

12 1827-1832 03 Konf. fra 1828. Flyttede fra 1828.

13A 1832-1845 18 Konf. 1833-40. Oppl. vedk. kirke- gården.

13B 1840-1845 02 Konf.

14 1846-1854 19 Menighetsmøte 1852 om kirkebygg.

15A 1854-1860 10 Fødte. Konf. 1855-59.

15B 1854-1860 08 Vigde. Døde. Flyttede. Utmeldte fra 1855. Innmeldte 1860. Fødte dissentere.

16 1860-1868 23 Også vaksinerte 1866.

17 1869-1877 15 Også fødte og døde dissentere. Attest for kjøp av gift 1872-77.

II 1 1878-1888 11 Haug sokn.

II 2 1889-1896 09 Haug sokn.

II 3 1896-1942 17 Haug sokn. Fødte til 1908. Fødte dissentere 1897-1904. Dødfødte 1897-1915. Konf. til 1907. Vigde til 1906. Vigde dissentere til 1907. Døde til 1904. Døde dissentere 1897-1904. Innfl. 1897-1923. Utfl. til 1904. Inn- og utmeldte filmet til 1933.

II 4 1905-1914 03 Haug sokn. Døde

II 5 1905-1939 01 Haug og Bakke sokn. Utfl. 1905-1923. Utmeldte 1920-1939.

II 6 1908-1928 06 Haug sokn. Konf.

II 7 1915-1935 01 Haug og Bakke sokn. Innfl.

II 8 1902-1913 03 Haug sokn. Anmeldte barnedåper ved Vestfossen kapell. Ikke autorisert.

III 1 1878-1889 04 Bakke sokn. Fødte til 1888. Dødfødte til 1887. Konf. til 1888. Vigde til 1888. Døde. Innfl. til 1885. Utfl. til 1883.

III 2 1889-1897 05 Bakke sokn. Fødte. Fødte dissentere 1896. Dødfødte til 1896. Konf. til 1896. Vigde. Vigde dissentere fra 1895. Døde. Innfl. fra 1896. Utfl. 1897. Innmeldte 1895. Utmeldte 1894-1895.

III 3 1897-1981 08 Bakke sokn. Fødte til 1912. Fødte dissentere 1897. Dødfødte til 1915. Konf. til 1906. Vigde til 1914. Vigde diss- entere til 1913. Døde til 1908. Innfl. 1911. Utfl. 1897. Inn- og utmeldte filmet til 1933.

Klokkerbøker

I 1 1814-1832 11 Konf. fra 1815. Flyttede fra 1815. Alf. jevnførelsesskjema.

I 2 1832-1856 22 Haug sokn. Fødte. Vigde. Konf. 1833-55. Døde til 1854. Flyttede til 1853.

I 3 1856-1871 15 Haug sokn. Fødte. Vigde.

I 4 1877 04 Haug sokn. Også flyttede.

I 5 1878-1887 05 Haug sokn. Døde. Fødte til 1885. Vigde til 1886. To døde fra Fiskum 1886.

I 6 1885-1893 05 Haug sokn. Fødte. Vigde 1887-92. Døde fra 1887.

I 7 1893-1902 08 Haug sokn. Også fødte dissentere 1897-1901, borgerlig vigde fra 1898 og døde dissentere 1897 og 1900.

I 8 1903-1914 07 Haug sokn. Også borgerlig vigde fra 1905 og en død dissenter 1904.

I 9 1915-1924 07 Haug sokn.

I 10 1925-1934 07 Haug sokn.

II 1 1844-1864 03 Bakke sokn. Også flyttede.

II 2 1865-1879 03 Bakke sokn. Ikke konf. Også flyttede.

II 3 1880-1893 05 Bakke sokn.

II 4 1894-1900 03 Bakke sokn. Også vigde dissentere 1897-98.

II 5 1901-1923 07 Bakke sokn. Døde. Fødte til 1922. Konf. til 1915. Vigde til 1916. Vigde dissentere til 1903.

Lysningsbøker 

1 1920-1939 04 Haug sokn.

Fødselsregister 

1 1916-1927 08 Haug sokn.

Fiskum

Utskilt fra Eiker prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl. res. 28.02.1882.

Ministerialbøker

1 1858-1877 05 Innholdet i overensstemmelse med Eiker MINI I 15A-B, 16 og 17.

2 1878-1890 06 Fødte til 1889. Dødfødte til 1889. Konf. til 1889. Vigde. Døde til 1889. Innfl. 1879-1888. Utfl. Utmeldte 1887- 1889.

3 1890-1905 09 Fødte. Fødte dissentere 1905. Dødfødte til 1903. Konf. Vigde. Borgerlig vigde 1895-1901. Døde. Innfl. Utfl. til 1906. Innmeldte fra 1891. Utmeldte 1894-1902. Div. opplysninger.

4 1906-1924 09 Fødte. Fødte dissentere 1907-1915. Dødfødte 1908-1922. Konf. Vigde. Borgerlig vigde 1907-1916. Døde. Døde dissentere 1907, 1924. Innfl. 1912-1921. Utfl. til 1913. Innmeldte 1907-1921. Utmeldte.

Klokkerbøker

1 1751-1764 04 Fødte. Døde. Vigde 1751-55, 1759-75 Gaver 1756.

2 1794-1850 06 Fødte. Døde. Vigde 1794-1817/1820. Skoleungdom 1786-1800. Innfl. 1806-38.

3 1851-1878 04 Fødte. Døde 1851-58/1871-78. Vigde fra 1872. Forbønn 1871. Introduserte 1874-76/1878.

4 1878-1887 02

5 1887-1912 06 Også fødte dissentere 1905-09, borgerlig vigde 1895-1910 og døde dissentere 1905-07.

6 1913-1927 05

Flesberg

Flesberg, Svene og Lyngdal.

Ministerialbøker 

I 1 1688-1725 03 Vigde til 1726. Ungdomskommunikant- er til 1724. Åpenbare skriftemål 1688-1702/1708/1718-21.

I 2 1726-1747 03 Også flyttede. Kopibok. Oppl. om skolekassen, fattigvesenet m.v. Lysninger 1833.

I 3 1748-1790 06 Fødte. Døde til 1791. Vigde til 1787. Konf. 1748-59/1767-68/ 1783-94.

I 4 1788-1815 04 Vigde. Fødte fra 1790. Konf. fra 1795. Døde fra 1792.

I 5 1816-1834 10 Utfl. fra 1817.

I 6 1834-1860 09 Konf. 1835-59. Vaksinerte. Flyttede fra 1835. Utmeldte 1857-61.

I 7 1861-1878 07 Vaksinerte 1862-67.

I 8 1879-1899 07 Flesberg sokn. Fødte til 1898.

II 1 1879-1907 05 Svene sokn.

III 1 1879-1905 04 Lyngdal sokn. Konf. til 1906.

Klokkerbøker

I 1 1816-1834 10 Også flyttede, utfl. 1817-35.

I 2 1834-1860 11 Konf. fra 1835. Også flyttede. Vaksinerte fra 1835. Om klokker- tollen 1819. Utmeldte 1857-59.

I 3 1861-1889 12 Også flyttede. Vaksinerte 1862-66.

I 4 1890-1898 04 Dødfødte til 1894.

I 5 1899-1908 04 Flesberg sokn.

I 6 1909-1924 06 Flesberg sokn.

Diverse

1 1835-1841 02 Konfirmantprotokoll.

Gol

Gol og Hemsedal. Utskilt fra Nes prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl. res. 17.12.1836.

Ministerialbøker

1 1821-1837 08 Fødte.

2 1837-1863 12 Konf. fra 1838. Flyttede fra 1840. Vaksinerte 1843-62.

3 1863-1875 13 Vaksinerte til 1867.

4 1876-1886 07

I 5 1887-1900 09 Gol sokn.

I 6 1901-1918 11 Gol sokn. Innfl. til 1912. Utfl. til 1917.

II 1 1887-1900 05 Hemsedal sokn.

II 2 1900-1921 06 Hemsedal sokn.

Klokkerbøker

I 1 1841-1860 03 Gol sokn. Fødte. Konf. 1842-67/1860. Vigde 1843-52. Døde til 1852. Innfl. til 1851. Utfl. 1845-52. Statistikk over barnetall 1861-85.

I 2 1860-1887 04 Gol sokn. Fødte.

I 3 1887-1914 06 Gol sokn. Konf. til 1913.

I 4 1915-1943 08 Gol sokn. Konf. fra 1914. Døde kun til 1942. Dødfødte 1917-1923.

II 1 1831-1838 02 Hemsedal sokn. Konf. 1835/1837. Vigde til 1837.

II 2 1838-1844 02 Hemsedal sokn. Fødte. Lysninger. Konf. 1836-43. Døde og vigde til 1843.

II 3 1844-1858 03 Hemsedal sokn. Også flyttede.

II 4 1859-1874 03 Hemsedal sokn. Døde til 1876. Også flyttede 1861-73.

II 5 1875-1891 04 Hemsedal sokn.

Haug

Haug prestegjeld ble opprettet i 1884, utskilt fra Norderhov. Ministerialbøker før 1885 og klokkerbøker 1876-1921, se Norderhov.

Ministerialbøker

1 1885-1917 10 Konf. til 1913.

Hol

Utskilt fra Ål prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl. res. 16.10.1869, iverksatt fra 01.03.1870. Res. 10.09.1948 overførte fra 01.07.1948 Dagali og søndre Skurdalen skolekretser av Dagali kirkesokn fra Nore til Hol prestegjeld som Dagali kirkesokn. Tunhovd skolekrets ble også overført. Grensen mot Ål er beskrevet i kgl. res. 15.12.1877. Kirkebøker før 1870, se Ål.

Ministerialbøker

1 1850-1870 03 Fødte fra 1854. Konf. til 1869. Vigde. Utskrift fra Åls kirkebok.

2 1870-1886 07

I 3 1887-1918 14 Hol sokn.

Klokkerbøker

1 1900-1919 07 Fødte til 1916.

Hole

Hole og Tyristrand.

Ministerialbøker

I 1 1716-1765 08 Konf. fra 1745.

I 2 1766-1814 09 Vigde. Døde. Fødte til 1805. Konf. til 1813. Åpenbare skriftemål til 1789.

I 3 1805-1814 02 Fødte.

I 4 1814-1833 09 Utfl. fra 1815.

I 5 1833-1851 17 Konf. og vaksinerte fra 1834.

I 6 1852-1872 18 Vaksinerte til 1867.

I 7 1873-1877 05

I 8 1878-1891 07 Hole sokn.

I 9 1892-1907 10 Hole sokn. Konf. og vigde til 1906. Innfl. 1892-1900.

I 10 1907-1917 08 Hole sokn. Konf. til 1916. Inn- og utfl. til 1913. Innmeldte 1914. Utmeldte 1911-1913.

II 1 1878-1891 06 Tyristrand sokn.

II 2 1892-1906 05 Tyristrand sokn.

II 3 1906-1916 06 Tyristrand sokn. Konf. kun til 1915. Vigde 1907-1917. Døde kun til 1916.

Klokkerbøker 

I 1 1814-1842 11 Vigde. Døde. Fødte og konf. til 1841. Innfl. til 1830. 1815-30.

I 2 1842-1878 05 Hele prestegjeldet til 1858, deretter kun Hole sokn. Statistikk 1879-88. Bibelutdeling 1874-75.

I 3 1879-1904 07 Hole sokn.

I 4 1905-1924 08 Hole sokn.

I 5 1924-1938 05 Hole sokn. Konf. til 1937.

II 1 1859-1878 04 Tyristrand sokn. Konf. til 1877. Bibelutdeling 1873-79.

II 2 1878-1889 04 Tyristrand sokn.

II 3 1890-1901 04 Tyristrand sokn. Konf. til 1900.

II 4 1901-1916 05 Tyristrand sokn. Konf. til 1914.

II 5 1915-1932 06 Tyristrand sokn.

Lysningsbøker 

1 1822-1855 05 "Ekteskapsprotokoll".

1 1843-1853 01

2 1853-1868 01

Forlovererklæringer 

1 1855-1904 03

Hurum

Hurum og inntil 1861 Strømm(en) og Svelvik i nåværende Vestfold fylke.

Ministerialbøker 

1 1715-1732 03 Også prestepass (flyttede) 1716-17.

2 1733-1757 03 Fødte. Også uekte barn og åpenbare skriftemål fra 1746.

3 1733-1757 01 Trolovede og vigde.

4 1733-1757 01 Døde.

5 1735-1739 01 Ikke konf.

6 1756-1770 03 Ikke konf. Åpenbare skriftemål 1756. Introduserte til 1763.

7 1771-1810 06 Ikke. konf.

8 1810-1815 01 Ikke konf. Notat om sirkul{rer 1835-36.

9 1816-1826 09 Konf. til 1827.

10 1827-1846 13 Notater om navn, 6 dåpshandl. som ikke er innført. Statistikk fra folketellingene 1835 og 1845.

11 1847-1860 13 Vaksinerte 1847-48. Notater om folketellingen 1855, takst m.v.

12 1861-1875 10 Notater om folketellingen 1865. Bibelutdeling 1874-87. Arkivliste 1865-74.

13 1876-1881 04 Innfl. fra 1875.

14 1882-1895 11 Fødte. Dødfødte. Flyttede. Konf. til 1894. Vigde til 1892. Døde til 1892. Innmeldte 1884-1894. Utmeldte fra 1877.

15 1896-1908 09 Fødte. Dødfødte. Innflyttede. Konf. fra 1895. Utfl. til 1907. Innmeldte til 1906. Utmeldte til 1909.

16 1899-1918 09 Fødte, også dissentere, dødfødte fra 1908. Konf. fra 1909. Innfl. fra 1906. Utfl. fra 1899. Innmeldte 1911-1915. Utmeldte fra 1908.

17 1910-1925 05 Vigde, borgerlig vigde til 1924. Døde til 1925. Døde dissentere til 1920.

Klokkerbøker 

I 1 1816-1826 07 Også flyttede, utfl. til 1825.

I 2 1827-1857 09 Fødte 1840-43 mgl. Konf. 1834/ 1839-57 mgl. Vigde 1840-46 mgl. Døde 1840-43/1845-46 mgl. Introduserte 1849/1854-55. Flyttede til 1839.

I 3 1893-1910 04 Hurum sokn. Vigde. Døde.

I 4 1904-1909 04 Hurum sokn. Fødte. Vigde til 1908. Døde til 1908. Henvisninger til Holmsbu kapellsokn.

I 5 1908-1922 06 Hurum sokn. Fødte 1909-16 (jenter), 1909-17 (gutter). Henv. til kapellsoknene. Vigde til 1916. Døde kvinner fra 1909. Henv. til Holmsbu kapellsokn.

II 1 1917-1934 05 Filtvet kapellsokn. Fødte. Døde 1925-1933.

III 1 1901-1925 03 Holmsbu kapellsokn.Fødte. Konf. til 1903. Vigde til 1904. Døde til 1908.

Lysningsbøker 

1 1919-1941 04

Forlovererklæringer 

1 1890-1899 03

Fødselsregister 

1 1916-1928 08

Hønefoss

Utskilt fra Norderhov ved kgl. res. 30.05.1913, iverksatt fra 01.07. s.å. Kirkebøker før 1875, se Norderhov.

Ministerialbøker

1 1875-1887 04 Konf. 1876-85.

2 1887-1906 09

3 1900-1913 05

Klokkerbøker

1 1870-1887 08

2 1888-1904 08 Dødfødte til 1894. Konf. mgl. 1895-98.

3 1905-1925 10 Fødte til 1924. Vigde til 1916. Konf. mgl. 1905-1912. Også Norderhov.

Kongsberg

Kongsberg og Jondalen.

Ministerialbøker

1 1696-1720 04 Fødte. Døde. Vigde fra 1698. Åpenbare skriftemål fra 1697. Kollekt fra 1708.

2 1721-1743 09

3 1744-1755 09

4 1756-1768 10

5 1769-1782 11

6 1783-1797 12 Fødte. Vigde og døde til 1795. Åpenbare skriftemål til 1791. Kollekt til 1785.

7 1795-1816 11 Vigde. Døde. Fødte fra 1797. Uekte fødte fra 1796.

8 1816-1839 15 Konf. og utfl. fra 1817.

9 1839-1858 16 Vaksinerte fra 1849.

10 1859-1875 16 Vaksinerte til 1867. Fortegnelse og kirkelige handlinger for meto- dister 1875-76.

11 1876-1877 02 Inn- og utmeldte 1877. Dissentere 1877.

II 1 1878-1886 10 Kongsberg sokn. Fødte. Fødte dissentere. Dødfødte. Konf. til 1885. Vigde. Vigde dissent- ere til 1883. Døde. Døde dissentere til 1885. Flyttede. Inn- og utmeldte til 1885.

II 2 1886-1896 17 Kongsberg sokn. Fødte. Fødte dissentere. Dødfødte. Konf. Vigde. Vigde dissentere. Døde. Døde dissentere til 1895. Flyttede. Inn- og utmeldte.

II 3 1896-1905 13 Kongsberg sokn. Fødte. Dødfødte fra 1897. Konf. Vigde. Vigde dissentere til 1903. Døde. Døde dissentere 1897-1903. Innfl. fra 1897. Utfl. Innmeldte fra 1897. Utmeldte.

II 4 1906-1918 14 Kongberg sokn. Dødfødte 1906-1915. Innfl. 1906-1919. Utfl. 1906-1916.

III 1 1883-1897 03 Jondalen sokn. Fødte til 1896. Dødfødte 1886-1896. Konf. 1885-1886. Vigde til 1894. Borgerlig vigde 1892. Døde til 1896. Innfl. fra 1884. Utfl. til 1896. Utmeldte 1894-1896.

Klokkerbøker 

1 1816-1839 12 Også flyttede.

2 1839-1858 13 Også flyttede. Vaksinerte fra 1849.

3 1859-1875 15 Også flyttede. Vaksinerte til 1867.

4 1876-1877 03 Også flyttede.

5 1878-1889 09 Innfl. til 1888. Utfl. til 1887. Inn- og utmeldte til 1879.

6 1890-1901 08 Noen fødte 1889. Konf. til 1902. Innfl. 1884/1891. Døde dissentere til 1892.

7 1901-1915 10 Kongsberg sokn. Konf. 1902-14.

8 1915-1932 14 Kongsberg sokn. Fødte fra 1916. Konf. til 1931. Vigde. Døde fra 1916. Døde dissent- ere 1916-1929.

9 1932-1938 05 Fødte. Vigde. Døde. Aut. 30.10.1897 som kirkebok for dissentere, med innførsler 1892-1929.

Lysningsbøker

1 1919-1939 04

Fødselregister

1 1916-1927 08

Krødsherad

Krødsherad var kirkesokn under Sigdal prestegjeld, men ble eget prestegjeld ved kgl. res. 18.12.1959. Som sokn under Sigdal ble det betjent av en residerende kapellan. Han førte egne kirkebøker for soknet, oppstilt nedenfor, fra 1815. Bortsett fra rubrikkene for flyttede og dagsregister er innførslene i disse bøkene ført over i sokneprestens ministerialbøker. Kirkebøker før 1815, se Sigdal.

Ministerialbøker

1 1815-1829 05

2 1829-1851 10 Konf. fra 1830. Flyttede fra 1834.

3 1851-1872 07 Konf. fra 1852. Flyttede fra 1863.

4 1873-1878 02 Flyttede 1874-76.

5 1879-1888 08 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Utfl. Dagsregister.

6 1889-1899 07 Fødte. Konf. Vigde. Døde. Dagsregister.

7 1900-1915 10 Fødte. Konf. Vigde. Døde Innfl. 1902-1910. Utfl. 1901-1914. Innmeldte 1912, 1914. Utmeldte 1902, 1913-1915. Dagsregister.

Klokkerbøker

1 1879-1893 07 Også flyttede. En utmeldt 1891.

2 1894-1906 08 1913-1918 Også flyttede. Innmeldte 1914. Utmeldte 1897-1914. Borgerlige vigsler.

Lier

Frogner, Tranby og Sylling. Lier prestegjeld omfattet inntil 1723 også Bragernes og Strømsø. Åssida ble lagt til Bragernes i geistlig henseende 1774. Kronpr.reg.s res. 26.10.1956 skilte Sylling og Sjåstad sokn ut fra Lier som eget prestegjeld fra 01.01.1957.

Ministerialbøker 

1 1672-1701 06

2 1701-1726 07

3 1727-1748 09 Konf. 1736-49.

4 1749-1764 09

5 1764-1777 06 Døde til 1772.

6 1777-1794 08 Døde fra 1772. Konf. 1778-95.

7 1794-1813 08 Konf. 1795-1814.

8 1813-1825 09 Fødte og vigde til 1824. Konf. fra 1814. Flyttede 1814-24.

9 1824-1827 03

10 1827-1843 12 Konf. 1828-42. Flyttede fra 1828.

11 1843-1854 13

12 1854-1864 15

13 1865-1874 09

14 1875-1882 10 Innmeldte 1878. Utmeldte 1878-84.

15 1883-1894 15 Fødte. Dødfødte. Innfl. Konf. Frogner, Drammen og Tranby. Vigde til 1895. Utfl. til 1896.

16 1895-1900 09 Frogner sokn. Fødte. Dødfødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. fra 1897. Utfl. Inn-/utmeldte, dagsregister.

17 1901-1908 10 Fødte, dødfødte og konf. for Frogner og Sjåstad. Utmeldte. Vigde. Døde til 1909. Innfl. til 1904. Utfl. til 1910. Innmeldte 1902-1907.

18 1909-1917 10 Frogner og Sjåstad sokn. Fødte. Dødfødte. Konf. Vigde. Dissentere. Døde. Inn-/utfl. Inn-/utmeldte, dagsregister.

Klokkerbøker 

I 1 1813-1824 08 Konf. til 1823. Flyttede fra 1814.

I 2 1841-1862 05 Kladd. 1845 mgl.

I 3 1861-1873 06 Kladd. 1871 mgl.

II 1 1874-1898 05 Frogner sokn. Konf. og innfl. til 1878. Utfl. fra 1876.

II 2 1899-1911 04 Frogner sokn.

II 3 1911-1919 05 Frogner sokn.

II 4 1920-1932 07 Frogner sokn.

II 5 1932-1942 08 Frogner sokn.

III 1 1873-1903 03 Tranby sokn.

III 2 1903-1938 07 Tranby sokn.

Lysningsbøker

1 1900-1936 07

2 1919-1939 04

Fødselregister 

1 1916-1928 07 Frogner sokn.

Lunder

Ministerialbøker før 1885 og klokkerbøker 1832-1917, se Norderhov.

Ministerialbøker

I 1 1885-1912 06 Lunder sokn. Fødte. Konf. til 1907. Vigde. Døde.

II 1 1893-1916 04 Veme sokn. Fødte. Vigde 1904-1915- Døde fra 1894.

Lysningsbøker

1 1909-1922 01 Lunder sokn.

Modum

Modum (Heggen), Nykirke og Snarum.

Ministerialbøker 

1 1712-1740 10 Konf. fra 1736.

2 1741-1782 12

3 1783-1819 18 Konf. til 1818. Lysninger 1819-62. Vaksinerte 1818-20.

4 1818-1824 08 Konf. til 1823. Flyttede fra 1819. Notat om visitasjon 1819.

5 1824-1833 12 Døde til 1832. Konf. til 1829. Innfl. til 1841. Utfl. 1825-41.

6 1832-1841 11 Døde. Fødte og vigde fra 1833. Konf. 1828-40.

7 1841-1850 13

8 1851-1859 15

9 1860-1864 11

10 1865-1876 09 Vaksinerte til 1867.

11 1877-1889 08 Heggen sokn.

12 1877-1889 05 Nykirke og Snarum sokn.

12 1890-1898 09 Heggen sokn.

13 1899-1907 10 Heggen sokn. Fødte kun til 1906. Konf. kun til 1905. Døde kun til 1906.

14A 1906-1918 07 Heggen sokn. Kun fødte.

14B 1906-1917 05 Heggen sokn. Konf. til 1906. Vigde fra 1908.

16 1890-1899 06 Nykirke og Snarum sokn.

17 1900-1915 05 Nykirke sokn. Konf. kun til 1911. Døde kun til 1914.

18 1890-1914 06 Snarum sokn.

19 1900-1917 04 Snarum sokn.

Klokkerbøker

I 1 1818-1824 10 Fødte også 1841-42. Konf. 1819-23. Flyttede fra 1819.

I 2 1824-1832 12 Vigde til 1833. Konf. til 1831. Flyttede til 1842.

I 3 1832-1842 12 Fødte og døde til 1841. Konf. fra 1828. Vigde fra 1833.

I 4 1843-1846 04 Også flyttede.

I 5 1847-1853 05 Også flyttede.

I 6 1854-1868 07

I 7 1869-1878 07 Heggen sokn. Konf. til 1877. Også flyttede.

I 8 1925-1938 05 Konf. Vigde fra 1927.

I 9 1909-1923 07 Heggen sokn. Kun døpte.

I 10 1909-1923 05 Heggen sokn. Kun konf. til 1918 og vigde.

I 11 1910-1925 04 Heggen sokn. Døde.

I 12 1923-1933 08 Heggen sokn. Konf. 1919-1924. Vigde til 1927. Døde 1926-1932.

II 1 1901-1942 05 Vestre Spone kapellsokn. Dødfødte 1903 og 1923. Konf. annenhvert år fra 1933.

III 1 1901-1919 05 Nykirke sokn. Fødte til 1918. Konf. til 1913. Vigde til 1917.

III 2 1919-1935 05 Nykirke sokn. Konf. 1914-1926. Vigde til 1933. Døde fra 1920.

III 3 1926-1934 02 Nykirke sokn. Kun konf.

IV 1 1901-1921 05 Snarum sokn. Konf. til 1918. Vigde til 1919. Døde til 1920.

Lysningsbøker 

I 1 1891-1903 03

I 2 1904-1929 06

I 3 1920-1934 04

Fødselregister 

I 1 1916-1923 07 Heggen sokn.

Nedre Eiker

Utskilt fra Eiker prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl. res. 20.02.1879.

Ministerialbøker

1 1853-1877 07 Avskrift av Eiker MINI I 14-17.

2 1878-1885 09

3 1885-1892 09 Konf. vigde og døde fra 1886.

4 1893-1898 09

5 1898-1905 12 Fødte. Fødte dissentere. Dødfødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. til 1904. Utfl. fra 1900. Innmeldte fra 1899. Utmeldte.

6 1906-1912 11 Fødte til 1911. Fødte dissentere til 1910. Dødfødte. Konf. til 1911. Vigde. Døde. Innfl. 1907-1910. Utfl. til 1911. Innmeldte 1908-1911. Utmeldte til 1911.

7 1912-1918 15 Fødte og dødfødte til 1916. Konf., vigde, døde, innfl. 1908-1918. Utfl., utmeldte, dagsregister 1912-1919.

Klokkerbøker 

1 1873-1880 04 Konf. kun 1880.

2 1880-1896 12 Konf. til 1895. Fødte og døde diss- entere fra 1894.

3 1896-1905 08 Fødte dissentere 1897-1904. Døde dissentere til 1903. Borgerlig vigde til 1904.

4 1905-1912 08 Fødte dissentere.

5 1913-1921 12 Fødte dissentere til 1915.

6 1922-1933 08 Fødte. Konf. 1921-1930. Vigde og døde til 1932.

Lysningsbøker

1 1919-1937 04

Fødselsregister

1 1916-1925 07

Nes

Nes og Flå. Omfattet inntil 1836 også Gol og Hemsedal.

Ministerialbøker

1 1693-1706 03 Notat om åpenbare skriftemål 1691-92.

2 1707-1759 08 Presten Blancks selvbiografi.

3 1760-1764 02 Døde og konf. kun 1760.

4 1764-1786 07 Trolovede og vigde til 1784. Konf. fra 1765. Åpenbare skrifte- mål til 1783.

5 1787-1807 06 Inventarliste for prestegården. En lysningsattest 1798.

6 1808-1814 06 Konf. mgl. 1812. Vaksinerte 1818-30. Notat om prostevisitas 1815.

7 1815-1823 11 Døde til 1825. En død 1814. Utfl. til 1825. innfl. til 1821. Notat om visitas 1818.

8 1824-1834 13 Konf. fra 1825. Konf. mgl. 1833.

9 1834-1863 28 Pag. 1 mgl. Vaksinerte fra 1838.

10 1864-1880 12 Vaksinerte til 1867.

11 1881-1912 18 Nes sokn. Også flyttede, men ikke for alle år.

12 1881-1917 14 Flå sokn. Også flyttede, men ikke for alle år.

Klokkerbøker 

I 1 1843-1872 03 Nes sokn. Fødte mgl. 1845-46. Døde 1847-66. Gravlinjene på kirkegården, statistikk, folketall.

I 2 1872-1912 03 Nes sokn. Fødte mgl. 1889-1909. Døde 1885-96.

I 3 1889-1909 03 Nes sokn. Fødte.

I 4 1900-1925 09 Nes sokn.

II 1 1901-1939 08 Flå sokn.

Norderhov

Norderhov, Haug og Lunder. Omfattet også Ådal til 1857 og Hønefoss til 1913. Øvre og nedre Tunga, Tungeskoven og Roverud i Flå (gnr. 177-178) overført fra 08.02.1853. Kapellanen i Norderhov fører fra 01.07.1913 egen kirkebok for Lunder og Veme kapelldistrikt.

Ministerialbøker

1 1704-1716 04

2A 1716-1725 03

2B 1726-1739 04 Konf. fra 1736.

3 1740-1757 09

4 1758-1774 08

5 1775-1789 07

6 1789-1811 07 Bispevisitas 1809. Prostevisitas 1811.

7 1812-1814 05 Vaksinerte 1853-67. Kopibok 1816-18. Journal utg. brev 1818-21/1835-38.

8 1814-1833 12 Konf. til 1829. Vigde til 1825. Fødte til 1819. Flyttede til 1829. Forliksmøte i skilsmissesak 1826.

9 1819-1837 14 Vigde til 1825. Døde fra 1833. Konf. fra 1829. Flyttede fra 1829. Liste over mil. mannskap med legder.

10 1837-1847 16 Konf. og utfl. fra 1838.

11 1847-1856 13 Konf. 1848-55.

12 1856-1865 17

13 1866-1874 16

14 1818-1853 03 Kun vaksinerte.

15 1875-1884 13 Døde til 1885. Innfl. til 1886. Utfl. til 1888.

16 1885-1902 14 Norderhov sokn.

17 1903-1919 11

Klokkerbøker

I 1 1717-1725 08

I 2 1814-1867 12 Konf. mgl. 1835-54. Fødte til 1821. Vigde til 1830. Døde til 1833. Utfl. til 1828. Innfl. til 1832.

I 3 1814-1876 11 Aut. for Lunder og Viker sokn, men omf. også delvis hovedsoknet og Haug, se register foran. Også flyttede.

I 4 1824-1849 07 Kun Norderhov sokn fra 1832.

I 5 1849-1863 03 Norderhov og Haug sokn. Fødte.

I 6 1849-1876 07 Norderhov og Haug sokn. Fødte fra 1863. Konf. mgl. 1857-67. Også kommunikanter.

I 7 1877-1887 11 Norderhov sokn. Døde fra 1883. Konf. for hele prestegjeldet.

I 8 1887-1912 11 Norderhov sokn. Konf. også for Hønefoss og Lunder sokn. Dødfødte til 1889.

I 9 1913-1920 07 Norderhov sokn. Også for Hønefoss sokn.

II 1 1876-1899 17 Haug sokn. Også for Hønefoss sokn. Konf. til 1891.

II 2 1891-1921 12 Haug sokn. Også for Hønefoss og Norderhov sokn. Fødte, vigde og døde fra 1900.

III 1 1832-1849 04 Lunder sokn. Konf. til 1847. Innfl. til 1844. Kommunikanter til 1841.

III 2 1849-1868 05 Lunder sokn. Vigde fra 1850.

III 3 1869-1888 04 Lunder sokn. Døde til 1889. Dødfødte fra 1878.

III 4 1889-1917 11 Lunder sokn. Vigde og døde til 1915. Konf. til1 1908. Dødfødte 1890-1913.

Lysningsbøker

1 1872-1895 04

3 1913-1925 02

4 1920-1938 04

Fødselsregister

1 1916-1930 08

Nore

Nore, Uvdal og Dagali. Utskilt fra Rollag ved kgl. res. 26.11.1856. Kgl. res. 10.09.1948 overførte fra 01.07.1948 Dagali og søndre Skurdalen skolekretser av Dagali kirkesokn fra Nore til Hol prestegjeld som Dagali kirkesokn. Tunhovd skolekrets ble også overført.

Ministerialbøker

I 1 1836-1855 06 Fødte til 1856. Konf. fra 1837. Innfl. fra 1838.

I 2 1856-1871 07 Klokkerbok fra 1858. Innfl. til 1862. Utfl. til 1867.

I 3 1858-1866 08

I 4 1867-1877 06

II 1 1878-1886 06 Nore sokn. Fødte. Fødte dissentere 1882-1885. Dødfødte til 1884. Konf. til 1885. Vigde. Vigde dissentere 1884. Døde. Døde dissentere 1883-1885. Innfl. 1886. Utfl. til 1885. Utmeldte fra 1879.

II 2 1886-1906 09 Nore sokn. Fødte til 1905. Fødte dissentere til 1905. Dødfødte til 1905. Dødfødte dissentere 1887-1892. Konf. til 1905. Vigde til 1905. Vigde dissentere til 1905. Døde til 1905. Døde dissentere til 1903. Innfl. til 1904. Utfl. Inn- og utmeldte til 1905.

II 3 1906-1926 06 Nore sokn. Fødte til 1922. Fødte dissentere til 1919. Dødfødte til 1917. Dødfødte dissentere 1908-1910. Konf. til 1922. Vigde til 1922. Døde til 1922. Døde dissentere til 1922. Innfl. til 1911. Utfl. til 1916. Innmeldte til 1923. Utmeldte fra 1911.

III 1 1696-1714 01 Uvdal sokn. Første blad ødelagt. Ført av kap- ellanen, se pg. 99. 1702 mgl. Register pg. 100.

III 2 1836-1861 09 Uvdal sokn. Konf. fra 1837. Flyttede til 1859.

III 3 1878-1884 03 Uvdal sokn. Fødte. Dødfødte. Konf. Vigde. Døde. Innfl. til 1880. Utfl.

III 4 1885-1898 05 Uvdal sokn. Fødte til 1897. Dødfødte 1886-1897. Konf. til 1897. Vigde til 1897. Døde til 1897. Innfl. 1887-1896. Utfl. Utmeldte 1893-1895.

III 5 1898-1922 06 Uvdal sokn. Fødte. Dødfødte til 1917. Konf. Vigde til 1921. Vigde dissentere fra 1911. Døde. Innfl. til 1908. Utfl. til 1920. Innmeldte 1905. Utmeldte 1905-1917.

IV 1 1878-1918 06 Dagali sokn. Fødte. Dødfødte 1884-1913. Konf. Vigde fra 1879. Døde. Innfl. 1895- 1914. Utfl. til 1916. Utmeldte 1919.

Klokkerbøker

I 1 1872-1877 02 Nore sokn.

I 2 1878-1885 04 Nore sokn. Også utfl. fra 1875. Utmeldte fra 1879. Dissentere.

I 3 1886-1903 07 Nore sokn. Også flyttede til 1901. Innmeldte til 1901. Utmeldte til 1900. Dissentere.

I 4 1904-1919 06 Nore sokn.

II 1 1862-1877 05 Uvdal sokn. Fødte til 1878. Konf. til 1876. Også flyttede 1862-63.

II 2 1878-1894 04 Uvdal sokn. To fødte også 1895.

II 3 1894-1923 08 Uvdal sokn.

III 1 1851-1877 02 Dagali sokn. Konf. og døde fra 1852. Vigde til 1875. Innfl. 1866. Utfl. 1862-63.

III 2 1878-1883 02 Dagali sokn. Fødte til 1881. Også utfl. 1878-79.

III 3 1881-1941 06 Dagali sokn.

Rollag

Rollag og Veggli. Omfattet inntil 1856 også Nore med Uvdal og Dagali.

Ministerialbøker

1 1708-1712 01

2 1714-1742 06 Konf. fra 1736.

3 1743-1778 09 Vigde til 1779. Åpenbare skriftemål til 1774.

4 1778-1792 03 Konf. 1779-91. Åpenbare skriftemål til 1787.

5 1792-1814 07 Døde og vigde fra 1793. Konf. fra 1794.

6 1814-1828 11 Konf. og flyttede fra1815. Bispevisitas 29.10.1815.

7 1828-1847 11 Konf. fra 1829.

8 1847-1860 12 Konf. til 1857. Flyttede til 1858. Fortegn. 1847 over barnefødsler 1821-47 vedk. mannskaper av Tunhovd, døpt i Nes kirke, Hallingdal.

9 1860-1874 06 Konf. 1858-73. Vaksinerte til 1867. Utfl. fra 1858. Innfl. fra 1859.

10 1874-1877 02

I 11 1878-1902 09 Rollag sokn.

II 1 1878-1899 04 Veggli sokn.

Klokkerbøker

I 1 1814-1831 13 Konf. 1815-30. Innfl. 1815-30. Utfl. 1815-29.

I 2 1831-1856 07 Kun Rollag sokn fra 1836. Også flyttede.

I 3 1856-1887 05 Rollag sokn. Konf. 1857-84. Vigde og døde 1857- 86. Flyttede fra 1858.

I 4 1878-1903 06 Rollag sokn. Også flyttede, innfl. til 1901. Innmeldte 1899. Utmeldte 1898.

I 5 1904-1932 07 Rollag sokn. Også innfl. til 1914 og utfl. til 1926. Utmeldte 1906, 1932. En dissenter født 1905.

II 1 1836-1877 06 Veggli sokn. Også flyttede.

II 2 1878-1898 04 Veggli sokn. Fødte til 1897. Innfl. 1883-96. Utfl. 1874-98. Innmeldte 1895. Utmeldte 1892/1894. Ombudsinntekter.

II 3 1897-1919 04 Veggli sokn. Konf. og døde fra 1899. Vigde 1899- 1917. Utfl. 1899-1917. Innfl. 1903.

Røyken

1 1701-1730 03 Fødte ektebarn fra 1704. Fødte uekte barn 1702-20. Introdu- serte fra 1701. Trolovede og åpen- bare skriftemål fra 1702. Forklar- ing om kirkehøytider.

2 1731-1782 10 Døde til 1781. Åpenbare skriftemål til 1767.

3 1782-1813 06

4 1814-1832 07 Konf. til 1831.

5 1833-1856 13 Vaksinerte fra 1834.

6 1857-1875 07 Vaksinerte til 1867.

7 1876-1879 03

8 1880-1897 12

9 1898-1911 13 Innfl. fra 1890. Utfl. fra 1896.

10 1903-1916 09 Konf. kun til 1909. Vigde til 1918. Døde til 1917.

Klokkerbøker

1 1740-1768 05 Fødte fra 1743. Døde til 1767.

2 1797-1810 02 Fødte. Døde til 1809.

3 1814-1856 15 Fødte til 1855. Konf. til 1844. Døde til 1850. Innfl. 1815-30. Utfl. 1815-32.

Fødselsregister

1 1916-1927 07

Sandsvær

Sandsvær (Efteløt), Tuft, Komnes og Hedenstad.

1 1665-1725 04 Fødte mgl. 1676-77. Døde fra 1672. Vigde fra 1674. Introduserte 1689- 1721. Åpenbare skriftemål fra 1676. Notat om denne kirkeboken og om presten Erik Jacobsen Thurmann.

2 1725-1809 16 Konf. fra 1736. Åpenbare skriftemål til 1782.

3 1809-1817 05 Konf. og vigde fra 1810.

4 1817-1839 14 Vigde, konf. og flyttede fra 1818.

5 1840-1856 13 Pg. 1: forklaring.

6 1857-1868 13 Vaksinerte til 1867. Utmeldte 1860.

7 1869-1877 09

II 1 1878-1906 11 Efteløt sokn. Fødte. Fødte dissentere 1880-1905. Dødfødte 1879-1906. Konf. til 1905. Vigde til 1905. Vigde dissentere 1888-1904. Døde. Døde dissentere til 1904. Innfl. til 1905. Utfl. Innmeldte fra 1887. Innmeldte fra 1879.

III 1 1878-1923 09 Tuft sokn. Fødte til 1922. Fødte dissentere 1893-1916. Dødfødte 1887-1919. Konf. til 1921. Vigde til 1919. Døde til 1922. Innfl. 1883-1919. Utfl. Innmeldte 1903-1913. Utmeldte fra 1889.

IV 1 1878-1906 12 Hedenstad sokn. Fødte til 1905. Fødte dissentere til 1905. Dødfødte til 1904. Dødfødte dissentere 1886. Konf. til 1905. Vigde til 1905. Vigde dissentere 1879-1904. Døde til 1905. Døde diss- entere til 1905. Innfl. til 1905. Utfl. Innmeldte fra 1882. Utmeldte til 1905.

V 1 1878-1936 08 Komnes sokn. Fødte 1878-1936. Fødte dissentere 1892-1924. Dødfødte 1883-1918. Konf. 1878-1935. Vigde 1878-1936. Vigde dissentere 1889-1932. Døde 1878-1935. Døde dissentere 1894-1932. Innfl. 1882-1925. Utfl. 1878-1909. Innmeldte 1890-1925. Utmeldte 1883-1934.

Klokkerbøker 

I 1 1775-1786 02 Fødte fra 1777. Kommunikanter 1776- 83. Utflyttede 1782-84. Åpenbare skriftemål 1776-82.

I 2 1796-1817 03 Også flyttede 1797-1817.

I 3 1817-1839 11 Konf. og vigde fra 1818. Også flyttede fra 1818.

I 4 1840-1856 11 Også flyttede og vaksinerte.

I 5 1857-1873 13 Også flyttede. Vaksinerte til 1867.

II 1 1874-1885 10 Efteløt sokn. Konf. til 1884. Også flyttede.

II 2 1897-1941 04 Efteløt sokn. Fødte/døpte, kladdebok.

III 1 1878-1928 04 Tuft sokn. Fødte til 1916. Konf. fra 1924. Vigde til 1916. Døde til 1916.

IV 1 1832-1840 04 Hedenstad sokn.

IV 2 1840-1844 03 Hedenstad sokn.

IV 3 1843-1849 05 Hedenstad sokn.

IV 4A 1901-1932 09 Hedenstad sokn. Konf. fra 1902. Innfl. 1917. Utfl. 1906-1920. Innmeldte 1908-1930. Utmeldte 1906-1929.

IV 4B 1918-1925 04 Hedenstad sokn. Kladdebok.

Sigdal

Sigdal, Eggedal og Krødsherad. Krødsherad ble eget prestegjeld ved kgl. res. 18.12.1959, men res. kap. har ført egne kirkebøker for soknet fra 1815 ved siden av sokneprestens. Disse er oppstilt under Krødsherad.

Ministerialbøker

1 1722-1777 05 Konf. 1736/1738-39.

2 1778-1792 06

3 1793-1811 07 Trolovede til 1799. Visitas 10.11. 1811. Fattigkasseregnsk. 1814-17. Flyttede m.v. 1815-16.

4 1812-1815 03 Dødfødte til 1827. Vaksinerte 1816- 32/1834-40.

5 1815-1829 09 Konf. 1816-28. Innfl. 1816-27. Utfl. fra 1816.

6 1829-1843 09 Konf. og flyttede fra 1830. Forlovererkl. 1843.

7 1844-1849 07

8 1850-1859 13 Forlovererkl. bakerst.

9A 1860-1871 09 Fødte. Konf.

9B 1860-1871 07 Vigde. Døde. Konf. Sigdal 1871. Konf. Krødsherad 1870-71.

10 1872-1878 06 Utmeldte 1878.

11 1879-1887 08 Sigdal sokn.

II 1 1888-1900 10 Sigdal sokn.

II 2 1901-1914 11 Sigdal sokn.

III 1 1879-1893 05 Eggedal sokn.

III 2 1894-1911 05 Eggedal sokn.

Klokkerbøker

I 1 1816-1835 09 Vigde fra 1815. Også flyttede.

I 2 1835-1856 10 Sigdal sokn. Også flyttede.

I 3 1857-1878 13 Sigdal sokn. Også flyttede.

I 4 1879-1885 07 Sigdal sokn. Også flyttede.

I 5 1886-1900 07 Sigdal sokn.

I 6 1901-1916 09 Sigdal sokn.

I 7 1917-1935 10 Sigdal sokn.

II 1 1841-1874 06 Eggedal sokn. Også flyttede til 1853.

II 2 1875-1900 08 Eggedal sokn. Også flyttede til 1879.

II 3 1901-1916 06 Eggedal sokn.

Skoger

Skoger og Konnerud er utskilt fra Sande prestegjeld i nåværende Vestfold fylke i 1752 i samsvar med reskript 02.03.1742. Skoger prestegjeld omfattet inntil 1843 også Tangen, som ved kgl. res. 06.03.1843 ble skilt ut og lagt til Strømsø. Samtidig ble Strømsgodset skilt ut fra Strømsø og lagt til Skoger. Strømsgodset ble skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 08.04.1938.

Ministerialbøker

1 1746-1814 05 Ført av klokkeren. Konf. 1791-1813. Dødfødte 1808-1813. Døde ved Jarlsberg Verk fra 1795.

2 1814-1842 11 Konf. og flyttede til 1841. Alf. jevnførelsesregister.

3 1842-1861 16 Vaksinerte fra 1845. Notat 1801-42 om Skogers kall.

4 1862-1872 13 Vaksinerte til 1871.

5 1873-1884 08 Innmeldte 1877-82. Utmeldte 1873-84. Fødte og døde dissentere fra 1877.

Klokkerbøker

I 1 1814-1845 09 Skoger sokn. Vigde fra 1815. Utfl. til 1843. Innfl. til 1832. Alf. jevnførelsesregister.

I 2 1860-1880 06 Skoger sokn. Konf. til 1879.

I 3 1900-1927 14 Skoger sokn.

II 1 1748-1753 02 Det Jarlsbergske bergverk (Konnerud). Vigde til 1752. Introduserte til 1750. Tavlepenger. Oppg. over gebyrer ved dødsfall.

II 2 1753-1795 02 Det Jarlsbergske bergverk (Konnerud). Fødte og kommunikanter til 1755. Tavlepenger 1754-80. Oppg. over gebyrer ved dødsfall.

Strømsgodset

Strømsgodset ble skilt ut fra Bragernes og Strømsø og lagt til Skoger ved kgl. res. 06.03.1843. Utskilt som eget prestegjeld ved kgl. res. 08.04.1938.

Ministerialbøker

1 1885-1909 09 Fødte. Konf. Døde. Innfl. Dødfødte til 1910. Vigde til 1910. Utfl. til 1910. Innmeldte 1888-1905. Utmeldte fra 1886.

2 1910-1920 07

Klokkerbøker

1 1860-1884 04

2 1885-1910 06

3 1911-1926 09

Strømsø

Strømsø og Tangen. Bragernes og Strømsø ble skilt ut fra Lier prestegjeld ved kgl. åpent brev 17.12.1723. Ved kgl. res. 06.03. ble Tangen skilt ut fra Skoger og slått sammen med Strømsø som nå ble eget sokneprestembete. Samtidig ble Strømsgodset skilt ut fra Strømsø og lagt til Skoger. I den utstrekning det finnes særskilte kirkebøker for Tangen også før 1843, er disse ført opp her.

Ministerialbøker

I 1 1677-1694 01 Vigde.

I 2 1726-1727 04 Fol. 1-176 mgl. Også kommunikanter 1724-28/1797-1804.

I 3 1727-1731 04 Introduserte og åpenbare skriftemål til 1730.

I 4 1731-1734 01

I 5 1734-1739 04 Konf. fra 1736.

I 6 1740-1747 04 Konf. og kommunikanter.

I 7 1739-1751 03 Ikke konf.

I 8 1748-1774 08 Konf. og kommunikanter.

I 9 1752-1791 08 Ikke konf.

I 10 1792-1822 08 Ikke konf.

I 11 1815-1829 07 Flyttede fra 1820.

I 12 1830-1847 10 Fødte. Døde. Flyttede.

I 13 1830-1847 05 Konf. Vigde. Vaksinerte. Også for Tangen fra 1843.

I 14 1848-1858 12 Fødte. Døde. Flyttede til 1851.

I 15 1859-1868 15 Fødte. Døde. Flyttede.

I 16 1868-1873 12 Fødte. Døde.

I 17 1848-1865 08 Vigde. Konf. til 1864. Vaksinerte. Notat om innvielsen av den nye Tangen kirke og om orgelet.

I 18 1865-1878 05 Vigde. Konf. til 1876. Konf. Tangen til 1877. Vaksinerte 1865-74/1877/ 1881. Innmeldte 1878. Utmeldte fra 1874. Dissentere fra 1877.

I 19 1874-1877 06 Fødte. Døde.

I 20 1870-1878 05 Nye bydeler.Også konf. 1877-78 for Strømsø og Tangen. Vigde Tangen 1878.

I 21 1878-1885 11 Fødte. Døde. Fødte dissentere fra 1879. Døde dissentere til 1884.

I 22 1879-1899 13 Konf. Vigde. Borgerlig vigde fra 1892. Innfl. til 1924. Utfl. til 1922. Inn- og utmeldte til 1931.

I 23 1885-1894 13 Fødte. Døde. Fødte dissentere 1886- 93. Døde dissentere.

I 24 1899-1912 04 Vigde.

I 25 1893-1922 06 Konf.

II 1 1725-1737 02 Tangen sokn. Fødte.

II 2 1739-1814 05 Tangen sokn. Konf. fra 1791.

II 3 1793-1799 02 Tangen sokn. Fødte. Døde. Kladd.

II 4 1814-1843 14 Tangen sokn. Utfl. til 1836. Innfl. 1821-36.

II 5 1877-1902 07 Tangen sokn.

II 6 1879-1910 11 Tangen sokn.

II 7 1887-1928 07 Tangen sokn. Fødte 1901-1913. Konf. 1887-1904. Vigde 1910-1928. Døde 1902-1912.

II 8 1902-1933 08 Tangen sokn. Fødte 1902-1926. Døde 1904-1933.

Klokkerbøker

1 1815-1829 08 Også flyttede, fra 1823.

2 1877-1896 04 Tangen sokn.

3 1894-1904 15 Fødte. Dødfødte. Døde. Fødte dissent- ere fra 1896. Døde dissentere 1897- 1903.

Lysningsbøker

1 1836-1850 02

2 1850-1866 02

3 1866-1874 03 Vigde etter kongebrev bakerst.

4 1874-1882 03

6 1882-1890 02 Forlovererklæringer, oppl. om vielse, men få anmerkn. om lysning.

7 1884-1896 04

8 1891-1902 05

9 1896-1901 03

10 1901-1906 03

11 1903-1911 05

12 1906-1910 02

13 1910-1913 02

14 1911-1920 06

15 1913-1917 03

16 1917-1921 02

17 1920-1927 04

18 1920-1932 04

19 1932-1941 04

Forlovererklæringer

1 1752-1815 04

2 1815-1857 07

Fødselsregister

1 1916-1925 08

Kladd til kirkebok

1 1880-1882 05 Opptegnelse av løpende klokkerforrretn.

2 1882-1886 09 Samme.

3 1886-1891 09 Samme.

4 1891-1897 11 Samme.

5 1897-1903 09 Samme.

6 1903-1915 08 Fødte. Døde.

7 1915-1932 08 Fødte.

8 1916-1931 05 Døde.

9 1920-1925 02 Kladd til fødselsregister.

10 1925-1930 03 Samme.

Kladd til kirkebok, Tangen sokn

1 1896-1904 05 Tangen sokn. Fødte. Døde. Konf.

2 1907-1915 04 Tangen sokn. Fødte. Døde.

3 1921-1925 02 Tangen sokn. Fødte. Døde.

8 1890-1893 01 Tangen sokn. Medlemsfortegnelse.

Sjeleregister

1 1778-1792 03 Alf. ordnet i grupper à 3 år. A: kun 7 pers. 1778-80. U-V: til 1789. Overslag 1760 bakerst.

Sylling

Kronprinsreg. res. 26.10.1956 skilte Sylling og Sjåstad sokn ut fra Lier som eget prestegjeld 01.01.1957.

Ministerialbøker

1 1883-1910 11 Innfl. 1902-1908. Utfl. 1886-1910. Konf. 1885-1905. Dagsreg. 1899-1903.

Ådal

Ådal (Viker), Nes og Ytre Ådal (Hval). Utskilt fra Norderhov i 1857.

Ministerialbøker

I 1 1857-1883 07 Født. Vigde. Konf. fra 1858.

I 2 1857-1883 03 Døde. Utfl. fra 1858. Innfl. til 1875. Vaksinerte 1859-67. En født dissenter 1880.

I 3 1884-1903 06 Viker sokn. Innfl. 1885-1891. Utfl. 1884-1904. Dagsregister 1884-1898.

I 4 1884-1904 03 Nes sokn. Ikke innfl. Utfl. 1884-1904.

II 1 1884-1897 04 Ytre Ådal (Hval) sokn.

II 2 1898-1917 07 Ytre Ådal sokn. Konf. 1898-1916. Dissentere og borgerlig vigde 1898-1916. En død dissenter 1900. Innfl. 1884-1903. Utfl. 1901-1915. Innmeldte 1898, 1910, 1916. Utmeldte 1898-1916.

Klokkerbøker

I 1 1832-1840 01 Viker sokn. Konf. til 1838. Utfl. 1833/1840. Innfl. 1834/1836-38/1840. Kommunikanter 1832-47.

I 2 1840-1861 07 Viker sokn. Vigde fra 1841. Kommunikanter 1848-61.

I 3 1862-1891 08 Viker sokn. Konf. til 1890. Kommunikanter til 1938.

I 4 1891-1920 03 Viker sokn. Vigde og døde fra 1892.

I 5 1921-1938 04 Viker sokn. Konf. kun til 1932.

II 1 1874-1888 02 Nes sokn. Vigde og døde til 1887. Konf. og kommunikanter til 1886.

II 2 1909-1920 03 Nes sokn.

II 3 1921-1939 03 Nes sokn.

III 1 1862-1898 11 Ytre Ådal (Hval) sokn. Kommunikanter til 1938. Dissentere 1892-1934.

III 2 1899-1919 06 Ytre Ådal (Hval) sokn. Konf. fra 1898.

III 3 1920-1938 04 Ytre Ådal sokn. Fødte. Konf.vigde og døde kun til 1937.

Ål

Ål og Torpo. Også Hol før 1870.

Ministerialbøker

I 1 1744-1769 06 Vigde 1754-56/1760-65. Døde til 1764. Åpenbare skriftemål til 1759. Konf. 1745-63.

I 2 1771-1806 06 Konf., vigde og døde fra 1775.

I 3 1807-1814 02

I 4 1815-1825 09 Konf. til 1824. Innskrevet til konf. 1840-50. Innfl. til 1823.

I 5 1825-1848 17 Vigde til 1849.

I 6 1849-1864 13 Innfl. til 1851.

I 7 1865-1881 06 Innfl. 1868-79. Vaksinerte til 1867.

I 8 1882-1896 08 Ål sokn.

I 9 1897-1915 08 Ål sokn.

II 1 1882-1899 03 Torpo sokn.

II 2 1900-1933 04 Torpo sokn. Fødte til 1930. Konf. til 1930. Vigde til 1930. Døde.

Klokkerbøker

1 1815-1829 10 Konf. til 1827. Innfl. til 1828. Utfl. 1816-28.

2 1904-1928 07 Fødte.

Åssiden

Åssiden hørte inn under Lier, men ble i 1774 lagt til Bragernes i geistlig henseende. Fra 01.01.1967 ble Åssiden eget prestegjeld.

Ministerialbøker

1 1878-1890 04 Konf. til 1894. Vigde og døde til 1895. Innfl. Til 1898. Utfl. Til 1883. Dagsregister til 1885.

2 1896-1916 04 Døpte. Konf. Vigde. Døde.

Dissentersamfunn i Buskerud

Den katolsk apostoliske menighet i Drammen

Dåps- og vigselsregister

1 1877-1899 02