Grensene for prestegjeld og sokn har endret seg gjennom tidene. Det er nyttig å sette seg inn i hvordan grensene har endret seg. Da er det enklere å finne ut hvilke kirkebøker en skal lete i.

Arkivverket hadde en soknehistorikk på sine gamle websider. Denne var egentlig en bearbeidet oversikt over kirkebøker på mikrofilm. Denne historikken har blitt bearbeidet og er nå lagt ut på nytt. Historikkene er oppdatert fram til begynnelsen av 1900-tallet.

I framtida vil kirkebøker bli digitalisert og publisert i Digitalarkivet uten at de blir mikrofilmet først. Soknehistorikken vil ikke bli oppdatert med de nye kirkebøkene. Innen 2014 er det nemlig et mål at alle arkiver skal være beskrevet i Arkivportalen.