Her finner du hele befolkningen oppført med navn, alder, ekteskapelig status, yrke og andre data. Dessuten står familiemedlemmer samlet, med opplysning om deres innbyrdes slektskapsforhold.

Slike tellinger har vi i 1801, 1865, 1875, 1891, 1900 og 1910. I perioden 1815-1855 ble det også avholdt folketellinger, men disse inneholder ikke personnavn. Også senere på 1900-tallet ble det avholdt folketellinger, men vi kan ikke gi innsyn i disse før etter hundre år (statistikkloven). De nevnte folketellingene omfatter hele landet, og i tillegg er det byfolketellinger i 1870 og 1885. Vi har dessuten manntall fra 1660-årene og 1701. Manntallene inneholder i utgangspunktet kun mannkjønn i alle aldre, men enker som drev gård er ofte med.

Det er viktig å bruke opplysningene i folketellinger og kirkebøker til gjensidig kontroll. På denne måten kan du se om du følger riktige personer, og ikke blander inn opplysninger om andre med samme navn.

Informasjon om folketellingene i Digitalarkivet

Folketellingene 1801, 1865, 1875 (delvis), 1900 og 1910 er tilgjengelig i Digitalarkivet. 

Det finnes en del generell informasjon om gjennomføringen av folketellingene, samt informasjon om mangler og forkortelser/spesialtegn under Hjelp-kategorien i Digitalarkivet. Utleggingen av folketellingen 1910 har særlig generert en del spørsmål om dette. Her finner du noen direkte lenker til Digitalarkivet:

Gjennomføringen av folketellingen 1910
Mangler i folketellingen 1910
Forkortelser i folketellingene

Kommunale folketellinger

Vær klar over at enkelte kommuner avholdt kommunale folketellinger på 1900-tallet. Disse gis det innsyn i allerede etter seksti år.