Ved bruk av folketellinger og manntall, kirkebøker, skifter og mange andre ulike kilder, er det mulig for iherdige slektsgranskere å finne opplysninger om mennesker som levde for flere hundre år siden. I menyen til venstre finner du sider med en kortfattet innføring i slektsgransking, orientering om de viktigste kildene, informasjon om Digitalarkivet, og gode tips og råd for arbeidet.

Flere slektshistoriske foreninger, nettskoler etc. arrangerer i tillegg kurs i slektsgransking, og det er utgitt flere bøker om emnet.

Denne filmen gir en kort introduksjon til slektsgransking. Passer for nybegynnere!

 

Tekst til filmen introduksjon til slektsgranskning som html.