Kart over Vimrevågen på Hidra, vedheftet oppmålingsforretning 01.-06.11.1837.

Vimrevågen på Hidra 1837

Vimrevågen på Hidra 1837 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0532).

Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 13.12.1837 i grensetvist mellom gårdene Vimrevåg og Reistad.

Tegner: U.F. Møllerop, konst. amtskonduktør. Datering: 1837. Målestokk: ca. 1:1005. Format: 35x26..