Kart med landmålingsforretning over Vanse prestegård, Knivsland og Åmdal i Vanse, opptatt 09.-10.11.1779.

Vanse prestegård, Knivsland og Åmdal i Vanse 1779

Vanse prestegård, Knivsland og Åmdal i Vanse 1779 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0012).

Tegner: Michael Rosing. Datering: 1779. Målestokk: ca. 1:2900. Format: 58x40..