Plan til nytt tinghus for Odde tinglag på Lahelle i Oddernes - fasadetegninger, grunntegning og profiler.

Planlagt tinghus i Oddernes 1804

Planlagt tinghus i Oddernes 1804 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0515).

Tegner: Michael Rosing. Datering: 1804. Målestokk: ca. 1:165. Format: 37,5x28,5.

Utkastet er vedlagt Rosings kostnadsoverslag. Utarbeidet på amtmann Holms befaling..