Kart over Mandalselva mellom Ytre Usland og Heddeland i Øyslebø i forbindelse med tvist om laksefiske mellom gårdene.

Mandalselva 1819

Mandalselva 1819 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0059).

Opptatt 02.08.1819. Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 25.08.1819.

Tegner: Thomas Bast Flinthough, infanterikaptein. Datering: 1819. Målestokk: ca. 1:2500? Format: 39,5x25..