Tegning av uniformer for Kristiansands borgerlige infanterikorps (offiser, stadshauptmann, underoffiser og menig).

Kristiansands borgerlige infanterikorps 1854

Kristiansands borgerlige infanterikorps 1854 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0537).

Datering: 1854. Format: 36x29..