Kristiansand, grunnmålingskartblad over "Vesterbyen" ved utløpet av Grimsbekken, med strandplasser, sjøboder, brygger, verft, hus, gressløkker m.m.

Kristiansand - del av vestre byen - 1804

Kristiansand - del av vestre byen - 1804 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0452).

Klebet på lerret, slitt, skjemmet av senere påtegninger med blekk og blyant.

Tegner: Michael Rosing. Datering: 1804. Målestokk: ca. 1:540. Format: 78x50.



.