Kart over omtvistet jordstykke ved Konsmo kirke, framlagt på lagtinget i 1796-97 i sak mellom allmuen og gjestgiver Tosten Omundsen.

Konsmo 1796

Konsmo 1796 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0513).

Tegner: Trond Sivertsen Håland. Datering: 1796. Målestokk: ca. 1:980. Format: 48x31.

Trond Sivertsen var gårdbruker. Legg merke til avvikene fra det "profesjonelle" kartet to år før..