Kart over omtvistet jordstykke ved Konsmo kirke, framlagt på lagtinget i 1796-97 i sak mellom allmuen og gjestgiver Tosten Omundsen.

Konsmo 1794

Jordstykke i Konsmo 1794 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0512).

Tegner: Thomas Bast Flinthough, premierløytnant. Datering: 1794. Målestokk: ca. 1:1070. Format: 22x20..