Kart over sognene Herad, Spind og Vanse. Vedlegg til brev datert 22.02.1768 fra sogneprest Søren Bugge i Vanse til biskopen.

Herad, Spind og Vanse 1768

Herad, Spind og Vanse 1768 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0008).

Sogneprest Søren Bugge. Datering: 1768. Format: 20,5x18..