Kart over Elle, Ellenes og Heskestad i Vanse, opptatt 15.07.1825 i grensetvist mellom Elle og Ellenes.

Elle, Ellenes og Heskestad i Vanse 1825

Elle, Ellenes og Heskestad i Vanse 1825 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0527).

Vedlagt kartforretninger 15.-28.07.1825 og 14.-21.06.1826. Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 03.08.1825 og 02.08.1826.

Tegner: Thomas Bast Flinthough, infanterikaptein. Datering: 1825. Målestokk: ca. 1:4685. Format: 53x31..