Kart over Eigeland i Vennesla, opptatt i 1776 i forbindelse med tvist mellom gårdens oppsittere.

Eigeland i Vennesla 1776

Eigeland i Vennesla 1776 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0582).

Etter rekvisisjon av saksøker Ole Christensen. Dette eksemplaret er laget til motparten, Gunvald Ommundsen.

Tegner: Michael Rosing. Datering: 1776. Format: 59x48..